Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów szpitala i jego terenu Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-4-2022

Modernizacja systemu pozycjonowania statków DP1 zamontowanego na jednostce r/v IMOR Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/3/2022/AZP

Usługa druku cyfrowego i dostawy książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-552/21. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-552/21

wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej rozbudowy, przebudowy i modernizacji zasobów gospodarki wodno-ściekowej wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do wykonania zadania Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.82.2.2022

Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/88/2021

Usługa druku offsetowego i dostawy książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-656/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-656/21

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-3-2022

obsługa portierni w pawilonach AGH oraz zastępstwa za urlopy wypoczynkowe i zwolnienia chorobowe pracowników Straży AGH - KC-zp.272-674/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-674/21

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk oraz odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących z utrzymania gminnych terenów zieleni w 2022 roku MIEJSKO GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU MGZGK.1711.1.2022

Dostawa Licencji oprogramowania antywirusowego firmy ESET Endpoint Antivirus/ESET PROTECT Essential dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-9/22

Wykonywanie przeglądów i napraw sprzętu medycznego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/89/2021

Usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników AGH w zakresie języka angielskiego w ramach POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - Kc-zp.272-6/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-6/22

Usługa całodobowego sprawowania nadzoru oraz wykonywania prac naprawczych i konserwacyjno-eksploatacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń wspierających infrastrukturę serwerowni Biblioteki Narodowej w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV.263.9.2021

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/UO/2/22

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz kurierskich w obrocie krajowym dla Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K.2.381/02/2022

Pomiary i przetwarzanie danych lotniczych z Lidaru batymetrycznego i fotogrametrii Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/166/2021/AZP

Ochrona zewnętrzna i wewnętrzna wraz z obsługą portierni, szatni i parkingów na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz konwojowanie wartości pieniężnych Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/01/2022

Kompleksowa organizacja szkoleń certyfikowanych w ramach projektu Nowa Jakość dla studentów WBMiL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/341/2021

Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku o kodach: Część I -190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, Część II - 190801 - skratki, Część III - 190802 - zawartość piaskowników Gmina Opatówek Zp.In.271.1.2022

przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu badań wizualnych VT oraz badań penetracyjnych PT - KC-zp.272-738/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-738/21

Całodobowe świadczenie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) i karetką bariatryczną Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/61/2021

Organizacja treningu terenowego pilota 2 dla studentów Politechniki Rzeszowskiej wraz z obsługą instruktorską. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/5/2022

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia „JIR – ruting dla średniozaawansowanych” POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/1/2022

Modernizacja dwóch różnych agregatów ziębniczych wraz ze zintegrowanym systemem sterowania Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/100/2021

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń z obszaru inżynierii produkcji SPC, DOE i RA dla 5 nauczycieli akademickich AGH - KC-zp.272-720/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-720/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...