Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
ZAPYTANIE OFERTOWE- kompleksową usługę w zakresie obsługę technicznej, eksploatacyjnej i konserwacyjnej Osiedla Studenckiego w Słubicach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/696/U/21

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO W FORMIE LEASINGU Kieleckie Centrum Kultury ZP-KCK/3/2021

Usługi cateringu dla uczestników projektu MEN Aktywny powrót do szkoły WF z AWF realizowanego przez Akademię Wychowania Fizycznego im . Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/10/2021

Usługi wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku przy ul. Brzeskiej 6 i ul. Brzeskiej 8 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.9.2021

usługa cateringowa na potrzeby III Forum Energetyki Rozproszonej - KC-zp.272-225/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-225/21

projekt i realizacja strony internetowej projektu www.energizers.agh.edu.pl dla WGGiOŚ- KC-zp.272-228/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-228/21

Odbiór i transport, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego oraz skratek z terenu oczyszczalni ścieków położonych na terenie Gminy Łapanów Gmina Łapanów GZK-271/1/2021

Zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu projektowania CAD dla elektroniki w środowisku Solidworks POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/95/2021

przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia dla 4 osób "Funkcjonalność i obsługa oprogramowania ProCAST" w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-227/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-227/21

Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Kardiomonitory SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/21/2021

Wykonanie wzorcowań i testów specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 41/2021

Zapytanie ofertowe na organizację grup fokusowych oraz transkrypcji nagrań indywidualnych i grupowych prowadzonych w ramach projektu EmClic pn. Doswiadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0590/U/21

Usługi wywozu odpadów komunalnych stałych z posesji Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.8.2021

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - III piętro Bud. Ks. Siemaszki Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/22/2021

Szkolenie kształtujące kompetencje zawodowe w transporcie drogowym zgodnie z wymogami CPC Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/56/2021/AZP

ZAPYTANIE OFERTOWE - Druk dyplomu ukończenia studiów i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na papierze zabezpieczonym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/597/U/21

Usługa cateringu Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/05/P/2021

Certyfikowanie szkolenie z zarządzania łańcuchami dostaw Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/57/2021/AZP

Audyt procesów administracyjnych w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-03-2021

Świadczenie usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach obecnie prowadzonych projektów MPOLONA i MLUMEN Biblioteka Narodowa XIV.263.1.2021

Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem w latach 2021-2022 - IV części II przetarg Gmina Śrem BP.271.25.2021.BS

Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej w Głubczycach Powiat Głubczycki OR.272.3.2021

Szkolenia dla doktorantów - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/58/2021/AZP

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: "Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - Gazy Medyczne - Etap I - dokumentacja projektowa" Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Filia 1. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/28/2021

Odbiór odpadów komunalnych - II części Gmina Śrem BP.271.23.2021.BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...