Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Rozbudowa funkcjonalności posiadanego i używanego systemu HIS, LIS, RIS, EDM oraz PACS o niezbędne komponenty potrzebne do integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-10/23

Zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała RI.271.10.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy komunikacji wraz z obniżeniem poziomu posadzki w podpiwniczeniu we wschodniej części budynku dydaktycznego Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Fredry 10 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/690/U/23

Usługa przeglądów technicznych oraz pogwarancyjna opieka serwisowa Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/28/04/03/2023

Usługa serwisowa - przeglądy techniczne wg wymogów producenta oraz pogwarancyjna opieka serwisowa z częściami zamiennymi do naprawy systemu chirurgii robotowej Da Vinci Xi nr fabr. SK 3286 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/05/04/02/2023

druk cyfrowy i dostawa książek dla Wydawnictw AGH - KC-zp.272-145/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-145/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Kardiologii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/32/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej oraz opieki położnej w Poliklinikach PIM MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/33/23

świadczenie usług pralniczych dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie w czasie trwania Igrzysk Europejskich - KC-zp.272-233/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-233/23

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.11.2023

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego z zespołem Podstawowym dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-43/23

Druk i dostawa 6 wydań w roku 2023 miesięcznika Kraków i Świat Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-19-2023

Usługa ochrony fizycznej obiektu bazy transportowej usytuowanej przy ulicy Łąkowej 10 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z terenem przyległym do bazy, tzw. parkingiem pracowniczym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.12.2023

Przegląd i naprawa aparatu do gazometrii SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/57/2023

Udzielanie świadczeń w zakresie fizjoterapii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/29/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/28/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinikach. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/31/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/27/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie torakochirurgii w Oddziale Torakochirurgii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/30/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dorosłych w Przychodni Zdrowia Psychicznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/26/23

ZAPYTANIE OFERTOWE: usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i wydaniu posiłków podczas Festynu Rodzinnego UAM w dniu 4 czerwca 2023 w godz. 15.00 - 19.00 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/805/U/23

Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/28/U/Wr/AC/2023

Świadczenie usług lokalnego zbiorowego transportu publicznego dla mieszkańców gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała RI.271.9.2023

Kurs Prince 2 Foundation wraz z egzaminem Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/53/2023/AZP

Kurs diagnozowania, planowania i prowadzenia zajęć trenerskich (grupowych) dla 3 pracowników BON AGH - KC-zp.272-263/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-263/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...