Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu nawigacji dla osób z niepełnosprawnością na terenie i w zespole budynków AGH z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - KC-zp.272-357/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-357/22

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą na oddziały Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP-18/2022

Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2023 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.91.2.2022

Zapewnienie usługi Morskiego Sternika Motorowodnego i Sternika Motorowodnego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/136/2022/AZP

Organizacja podróży służbowej grupy pracowników do Londynu Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-10-2022

Przedłużenie licencji istniejącego systemu Forcepoint WebSecurity do filtrowania i zabezpieczania ruchu WWW przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.28.2022

Świadczenie usługi transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie. GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.74.2022

Usługi geodezyjne Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.145.2022

Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/17/2022

Świadczenie usług badawczych na stanowisku Analityk/Próbobiorca Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/129/2022/AZP

Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP-16/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE: Usługa cateringowa dla max. 380 osób podczas XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Przesilenie. Budujemy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami organizowanego w dniach 20-22 września 2022 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/881/1/1/U/22

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w 2022 roku - III POSTĘPOWANIE Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.56.2022.AS

Szkolenie nurkowe dla uczestników projektu- powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/133/2022/AZP

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3 350 000,00 zł Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE: Usługa prania bielizny pościelowej, kołder, poduszek oraz koców dla Osiedla Studenckiego w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1216/U/22

Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 23/23PN/2022

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 8 "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 137/20 w m. Wierzchosławice" SIM Małopolska Sp.z o.o. 14/ZP/2022

Zorganizowanie wyjazdu w ramach zajęć terenowych dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.33.2022.MT

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów i pracowników w projekcie FNP TEAM-NET nr POIR.04.04.00-00-14E6/18-00 KC-zp.272-452/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-452/22

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 12: "Budowa budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o minimum 50 lokalach mieszkalnych na działce nr 227 w m. Korzenna, Gmina Korzenna" SIM Małopolska Sp.z o.o. 13/ZP/2022

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-48/22

Świadczenie usług związanych z odbiorem brudnej bielizny, praniem bielizny z dezynfekcją chemiczno - termiczną, prasowaniem i maglowaniem bielizny, pakowaniem czystej bielizny i transportem Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/51/P/U/L/2022

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 13: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 321/1, 316/2, 309/22 w Wieliczce ul. Jasna, Gmina Wieliczka" SIM Małopolska Sp.z o.o. 12/ZP/2022

Obsługa serwisowa maszyn cyfrowych z pakietem wydruków dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/206/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...