Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
usługa transportu na trasie Kraków - Gołkowice Górne - Kraków - KC-zp.272-350/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-350/21

Usługa prania bielizny szpitalnej Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-37-2021

usługa szkolenia dla studentów WEiP AGH - KC-zp.272-464/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-464/21

usługa szkolenia pracowników AGH z zakresu podnoszenia kompetencji językowych - j. angielski - KC-zp.272-384/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-384/21

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków H i K do wymagań p-poż. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/206/2021

Usługa polegająca na wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej w obiektach PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/216/2021

kompleksowa dostawa oprogramowania do Eyetrackera lub równoważnego oraz szkolenie umiejętności dydaktycznych w zakresie prowadzenia analizy danych eyetrackingowych w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17- KC-zp.272-342/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-342/21

szkolenie dla kadry dydaktycznej AGH z obsługi systemów GOM do pomiarów deformacji, moduły: ARAMIS i TRITOP - KC-zp.272-432/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-432/21

Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i radiowych do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - miasto Słupca, powiat słupecki, Dom Pracy Twórczej w Ciążeniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/637/U/21/2

świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie elektronicznej, w tym usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/736/U/21

Wykonywanie przeglądów, napraw, kalibracji oraz dostarczanie sprzętu zastępczego firmy OLYMPUS, znajdującego się na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie w ramach usługi serwisowej typu endocasco. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/24/2021

Wykonanie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Łąck leśnictwa Luszyn dotkniętego stanem siły wyższej II edycja. Nadleśnictwo Łąck SA.270.16.2021

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie budynku DS.-2(21-2) do wymagań ochrony ppoż. Ul.Skarżynskiego Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/076/2021

Świadczenie usług bezpośredniego wsparcia producenta oprogramowania dla produktów Microsoft Zamawiającego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/842/U/21

Wymiana sterowania C.O i C.W.U w DS. Alchemik. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/219/2021

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonie zimowym 2021/2022 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.52.2021.MS

Usługa dostarczenia biletu lotniczego na przelot z Krakowa (Polska) do Las Vegas (USA) dla WIMiR - KC-zp.272-470/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-470/21

ZAPYTANIE OFERTOWE-Usługa dostarczania, przygotowywania i wydawania śniadań gościom zamieszkującym w pokojach gościnnych Domu Studenckiego Jowita przy ul. Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu w okresie 24 miesięcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1148/U/21

Zorganizowanie wyjazdu w ramach zajęć terenowych dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/U-23/21

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej na okres 12 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/194/2021

usługa szkolenia pracowników administracyjnych z zakresu "Management 3.0" w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-386/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-386/21

Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie zabudowy przestrzeni pod przewiązką pomiędzy budynkami L-28 i L-29 w celu utworzenia laboratorium dla Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej" wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną łącznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę . POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/209/2021

Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 18.340.000,00 zł Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/KO/1/2021

Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 2.000.000,00 zł Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/KO/2/2021

Rozbudowa użytkowanego przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego ERP Egeria (zwanego dalej ZSI) oraz Portalu Pracowniczego o nowe funkcjonalności, w tym również modyfikację dotychczasowych funkcjonalności Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/11/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...