Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania dwuletnie) Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.6.2024

Serwisowanie linii radioterapeutycznej Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-2/24

Usługi transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/6/2024

Świadczenie usług związanych z eksploatacją Platformy Regionalnej MSIM Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-16/24

Remont 4 silników lotniczych dla OKL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/7/2024

Organizacja obozu młodzieżowego dla dzieci pracowników Politechniki Rzeszowskiej oraz organizacja kolonii letniej dla dzieci pracowników Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/20/2024

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Marcule w roku 2024 (IV postępowanie powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.6.2024.NM

organizacja wizyty studyjnej w ramach projektu EnerGizerS - DE-dzp.272-49/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-49/24

Usługi przeglądów i napraw sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 22/2024

Usługi serwisu pogwarancyjnego aparatów rtg, wstrzykiwacza kontrastu, aparatu usg Doppler 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 8/2024

Usługa zapewnienia zespołu pomiarowego do pracy na jednostkach IM UMG Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/21/2024/AZP

Organizacja 18 międzynarodowej konferencji CPE-POWERENG 2024 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/18/2024/AZP

ZAPYTANIE OFERTOWE: Przegląd półroczny i roczny przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach wielkopowierzchniowych UAM zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/644/24

Najem urządzeń drukujących współpracujących z systemem do zdalnej diagnostyki serwisowej oraz kontroli kosztów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMSWIA-2375/05/02/02/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE- Usługa dezynsekcji, deratyzacji i usuwania gniazd owadów w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na terenie Poznania, Gniezna, Kalisza, Piły oraz Gułtów, Obrzycka i Ciążenia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/551/24

Usługa drukowania plakatów i zaproszeń w projekcie pt. Rejs do wiedzy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/20/2024/AZP

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ulic w Ostrowi Mazowieckiej (zadania jednoroczne) Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.5.2024

Usługa planowania prac badawczych w projekcie tłumaczenia automatycznego zgodnie z umową między firmą PWN i UAM wCentrum Sztucznej Inteligencji (CSI), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach umowy między firmą PWN i UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/571/24

Kontrakt serwisowy na urządzenie NovaSeq 6000 firmy Illumina Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-04/2024

Usługi konserwacyjno-naprawcze instalacji ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-03/2024

Usługa drukowania folderu Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/19/2024/AZP

Usługa transportowa - załadunek i przewóz mienia IM UMG Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/17/2024/AZP

Usługa przygotowania i organizacji udziału sekcji AZS AGH w rozgrywkach akademickich w sezonie 2023/2024 - DE-dzp.272-24/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-24/24

Usługi transportu lotniczego, kolejowego, autokarowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami zagranicznymi doktorantów, studentów i gości UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/291/24

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/16/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...