Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starogard w roku 2022 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.16.2021

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-56-2021

Usługi doradcze w ramach realizacji Projektu pn. Inkubator Innowacyjności 4.0 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/316/2021

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : Budowa budynku D POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/311/2021

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.14.2021

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zarządzania łańcuchem dostaw Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/143/2021/AZP

Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/31/2021

Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie strefy białej, strefy szarej, terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/23/2021

usługa szkolenia pracowników administracyjnych AGH z zakresu: "Management 3.0 " w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z-307/17 - KC-zp.272-686/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-686/21

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 (z mechanicznej obróbki odpadów ine niż wymienione w 19 12 11) oraz 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) pochodzących z ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DO.260.44.2021

Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu F-Gazów i substancji kontrolowanych dla grupy max. 180 studentów z kierunku Energetyka (szkolenie zawodowe) dla WEiP - KC-zp.272-570/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-570/21

Wykonanie usług w zakresie a) metod eksperymentalnych i diagnostyki konstrukcji; b) uczenia maszynowego dla WIMiR - KC-zp.272-630/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-630/21

Usługi z zakresu hodowli i ochrony lasu w 2021r. Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.7.11.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji hydrantowej w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/146/2021/AZP

usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania ZEISS Reverse Engineering dla 5 osób - Szkolenie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18, pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II - KC-zp.272-651/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-651/21

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łapanów w roku 2022. Gmina Łapanów IBP.III.271.3.2021

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Gminy Oświęcim w roku 2022 Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.25.2021

Dowozy uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem oraz dowozy uczniów szkół podstawowych na zajęcia z nauki pływania realizowane na obiekcie Śremskiego Sportu Sp. z o.o. Gmina Śrem BP.271.54.2021.BS

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu: podstawy projektowania architektury systemów wbudowanych - interfejsy komunikacyjne POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/308/2021

Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu rawickiego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.25.2021

Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 161/2021

usługę druku i dostawy katalogu i ulotek dla Centrum Rekrutacji AGH - KC-zp.272-541/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-541/21

świadczenie usług gastronomicznych dla emerytów i rencistów AGH w 2022 roku - KC-zp.272-631/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-631/21

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w roku 2022 Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.1.7.2021

Usługi ochrony budynków i terenu szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 28/ZP/2021/K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...