Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Kompleksowa obsługa bankowa Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym o wysokości 5 000 000,00 zł na okres 24 miesięcy Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 54/TP/MN/2023

dostawa komputerów przenośnych 2 sztuki WIMIR - KC-zp.272-685/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-685/23

Dostawa dwóch specjalizowanych przyrządów do pomiaru małych rezystancji - KC-zp.272-684/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-684/23

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników AGH oraz badania pracowników dla celów sanitarno-epidemiologicznych - KC-zp.272-678/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-678/23

Dostawy obuwia ochronnego , medycznego, operacyjnego oraz odzieży ochronnej ujęte w 9 zadaniach dla pracowników Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/63/D/P/E/2023

Kalendarze dla UMG na rok 2024 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/181/2023/AZP

Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie KC-zp.272-659/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-659/23

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz rękawic ochronnych do Magazynu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5143/D/23

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-A-296/23

konserwacja i bieżąca naprawa sieci telekomunikacyjnej dla AGH - KC-zp.272-672/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-672/23

Wykonanie usługi projektu realizowanego przez Centrum Technologii Bezpieczeństwa AGH finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową nr DOB-SZAFIR/11/A/036/01/2020 - Kc-zp.272-539/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-539/23

Świadczenie usługi sprzątania obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy. Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.22.2023

Dostawa 3 szt. przepływomierzy dla WEiP - KC-zp.272-662/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC.zp.272-662/23

Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Zwick Z100 dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.103.2023.AR

Usługa utrzymania w pełnej gotowości techniczno -eksploatacyjnej aparatów do hemodializy i stacji uzdatniania wody w stacji dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 56/TP/MN/2023

Meble laboratoryjne dla ZGM i ZEW Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/178/2023/AZP

Dostawa miernika pola elektromagnetycznego wraz z zestawem sond pomiarowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/175/2023/AZP

Dostawa różnej aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewodzkiego w Poznaniu (2 pakiety) SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/137/2023

Świadczenie usługi ochrony obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy oraz obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Zakładu Higieny Weterynaryjnej Oddziału Terenowego w Toruniu. Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.21.2023

dostawa automatycznego podajnika próbek (autosamplera) dla WIMIC - KC-zp.272-652/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-652/23

Dostawa stanowiska do badania i analizy zjawisk kwantowych metodą czterosondowego pomiaru spektroskopii impedancyjnej układów nanostrukturalnych dla Wydziału Elektrycznego Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.102.2023.KC

dostawa łódek ceramicznych i kuwet dla WIMiC - KC-zp.272-664/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-664/23

Dostawa 2 szt. skanerów 3D dla Katedry L7 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/111/2023

Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K ul. Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650km GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.30.2023

dostawa drona profesjonalnego wraz z radiometryczną kamerą termowizyjną i oprogramowanie specjalistycznym - KC-zp.272-658/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-658/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...