Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa dostarczenia biletu lotniczego na przelot z Krakowa (Polska) do Las Vegas (USA) dla WIMiR - KC-zp.272-470/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-470/21

Dostawa aparatury obliczeniowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/213/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE-Usługa dostarczania, przygotowywania i wydawania śniadań gościom zamieszkującym w pokojach gościnnych Domu Studenckiego Jowita przy ul. Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu w okresie 24 miesięcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1148/U/21

Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej - ETAP I Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.11.2021

Dostawa części do urządzenia Coherent Rofin StarWeld40. Dostawa elementów do urządzeń przeznaczonych do badań właściwości cieplnych. Dostawa drobnego sprzętulaboratoryjnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/155/2021

Zapytanie ofertowe - Dostawa lasera jednomodowego dla spektroskopii Brillouina z zasilaczem i radiatorem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3787/D/21

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych , Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-351 Pn. "Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/TP/WU/2021

Dostawa próbek i przeciwpróbek do badań tribologicznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/210/2021

Dostawa bezkontaktowego systemu pomiarowego odkształceń z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/169/2021

Dostawa przetwornika sześcioosiowego sił i momentów, dostawa dedykowanego zestawu napędowy z silnikiem synchronicznym reluktancyjnym, dostawa zestawu do badania pianek poliuretanowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/200/2021

Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 18.340.000,00 zł Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/KO/1/2021

Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 2.000.000,00 zł Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/KO/2/2021

Konserwacja rowu melioracyjnego w Leśnictwie Nowy Młyn Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.4.2021

Zapytanie ofertowe na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych - 6 szt., w okresie 4 lat. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3611/D/21

Dostawa stanowiska dydaktycznego do badania elektrowni wiatrowych Politechnika Częstochowska ZP/ZO-15/21

Dostawa silnika turbinowego wraz z akcesoriami. Dostawa analizatora spalin do zastosowania przy badaniu silnika turbinowego lub turbiny gazowej. Dostawa kamery termowizyjnej obserwacyjno-pomiarowej. Dostawa zestawu materiałów do metalografii. Dostawa kaset z materiałem podporowym. Dostawa kaset z materiałem przeźroczystym. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/199/2021

Szkolenie systemy komórkowe 5G Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/106/2021/AZP

Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z wydzieleniem surowców wtórnych Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/05/Z/2021

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i wyposażenia budynku przy ul. Leśnej 2 w Rzepinie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.3.2021

Dostawa spektrometru iskrowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-28/A/21

Dostawa gadżetów reklamowych - 2 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/104/2021/AZP

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego - KC-zp.272-413/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-413/21

Remont pomieszczeń po WFiIS dla potrzeb Działów Administracji Centralnej na II piętrze pawilonu C-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-444/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KK-zp.272-444/21

Dostawa próbek i przeciwpróbek do badań tribologicznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/195/2021

Dostawa zestawu wyposażenia naukowo-dydaktycznego dla laboratorium LabVIEW w analizie i inżynierii danych, dostawa zestawu akcesoriów do mielenia próbek POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/190/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...