Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Rozbudowa i modernizacja budynku kultury oświaty i sportu tzw. "Domu Strażaka" w msc. Lewniowa - Etap II Gmina Gnojnik RIiD.271.8.2024

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-314/24

Przebudowa budynku mieszkalnego leśniczówki Brzeźnica Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.47.2024

Budowa drogi leśnej/ drogi pożarowej nr 9 o długości 3,337 km w zakresie Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Lubichowo Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.45.2024

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową, nadbudową i rozbudową centralnej części budynku S-1 na terenie AGH - DE-dzp.272-240/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-240/24

Dostawa 3 szt. switcha sieciowego wraz z wyposażeniem do węzła sieciowego dla MS AGH - DE-dzp.272-253/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-253/24

dostawa środków ochrony osobistej i odzieży roboczej dla WIMIC - DE-dzp.272-303/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-303/24

Dostawa mikroskopów świetlnych metalograficznych oraz mikroskopów stereoskopowych dla WMN - DE-dzp.272-255/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-255/24

Remont i przebudowa toalet z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami w bud. PP-1(11-1) Pałacu w Łobzowie przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/055/2024

Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu studentów WGGiIŚ AGH w czasie zajęć terenowych - DE-dzp.272-283/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-283/24

Aranżacja zabytkowego wnętrza holu w budynku Collegium Minus (tablice) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1116/24/1

Dostawa systemu piezometrycznego o wysokiej precyzji wraz z cyfrowym pomiarem siły dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.28.2024.BW

Remont schodów zewnętrznych do rektoratu od strony parkingu zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.26.2024.ŁZ

remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Wydziału Matematyki i Informatyki ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1252_2

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki w Klinikach. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/42/24

Usługa cateringowa - serwis lemoniad Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/88/2024/AZP

Dostawa 1 szt.komputera przenośnego dla WH - DE-dzp.272-233/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-233/24

Dokończenie przebudowy i podziału mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż - DE-dzp.272-274/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-274/24

Usługa transportowo-przeprowadzkowa zasobu Wielkopolskiej Biblioteki Prawniczej z budynku Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90, Poznań oraz z magazynu w garażu przy Al. Niepodległości 53 do pomieszczeń Wielkopolskiej Biblioteki Prawniczej w Collegium Rubrum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1583/24

Modernizacja oświetlenia bezpieczeństwa awaryjnego i ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych segmentów B ÷ G w bud. UAM Collegium Chemicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1743/24

Przebudowa budynku mieszkalnego Wolica 12 na kancelarię L-ctwa Chrusty Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.2.1.2024.NMi

Dostawa materiałów i urządzeń elektrycznych oraz energetycznych na potrzeby AGH w Krakowie Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-257/24

obsługa portierni w pawilonach AGH, dozór terenu AGH i znajdujących się na nim budynków w systemie obchodowo-objazdowym oraz ochrona fizyczna i dozór obiektów AGH w Miękini - DE-dzp.272-193/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-193/24

Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.24.2024.MT

Dostawa materacy piankowych dla obiektów Działu Domów Studenckich Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.263.77.2024.BW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...