Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2022/GA/3 - pamięć RAID i zestaw anten; RID/2022/GA5 - wzmacniacz napięciowy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/149/2022/AZP

RID/2021/GA/5 - Dostawa urządzeń elektronicznych - Elementy symulatora- 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/137/2022/AZP

Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/17/2022

dostawa materiałów i elementów wraz z wykonaniem niestandardowych i niezbędnych części dwóch prototypowych skraplaczy strumienicowych - KC-zp.272-444/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-444/22

Świadczenie usług badawczych na stanowisku Analityk/Próbobiorca Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/129/2022/AZP

Stanowisko dydaktyczne do badania modułów fotowoltaicznych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.50.2022.AR

Budowa budynku technicznego pod chłodnice znajdujące się przy budynku H przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/127/2022/AZP

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/5 - Elementy symulatora - oscyloskop - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/130/2022/AZP

Szkolenie nurkowe dla uczestników projektu- powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/133/2022/AZP

Rozbudowa z przebudowa i remont kapitalny budynku studenckiego DS7 Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie, Etap I - Rozbudowa Klubu Zaścianek - KC-zp.272-395/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-395/22

Zorganizowanie wyjazdu w ramach zajęć terenowych dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.33.2022.MT

Termomodernizacja budynku leśniczówki w miejscowości Kuchary Królewskie gmina Sochocin, powiat Płońsk, działka nr ewid. 195/3 Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.29.2022

Dosatwa odczynników, szkła i drobnego sprzętu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/201/2022

Dostawa artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.48.2022.MM

Dostawa robota edukacyjnego -3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/131/2022/AZP

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów i pracowników w projekcie FNP TEAM-NET nr POIR.04.04.00-00-14E6/18-00 KC-zp.272-452/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-452/22

Dostawa materiałów do badań POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/204/2022

Przebudowa budynków dydaktycznych z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Dostosowanie budynku CZ-H (17-52) do przepisów ppoż. Wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, CSiR, al. Jana Pawła II Kraków 2021-2022" oraz remont sufitów podwieszanych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/082/2022

Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/122/2022/AZP

Dostawa kubków oraz peleryn z nadrukiem dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.31.2022.MT

Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby realizacji projektu InnoCO2Sorbent-FFH-CO2-Wiązanie ditlenku węgla przez innowacyjny sorbent Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.30.2022.MT

Dostawa sprzętu: macierz dysków sieciowych i nośników danych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/198/2022

Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 2000 ton na sezon grzewczy 2022/2023 wraz z rozładunkiem dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.54.2022.MM

dostawa elementów stanowiska do badań parametrów wytrzymałościowych i zachowania się rury stalowej pokrytej powłoka laminatową 3LPE wraz z wykonaniem stanowiska Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-481/22

Dostawa sprzętu komputerowego dla UMG w 2022 roku - 2 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/102/2022/AZP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...