Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zakup i dostawa urządzenia wydającego i zbierającego bieliznę operacyjną dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/TP/MN/2023

Świadczenie usługi transportu ciężarowego na rzecz SzozMiD w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-26/23

Bilet lotniczy na trasie Kraków-Glasgow-Kraków - KC-zp.272-167/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-167/23

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 06/TP/WU/2023

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i usług w ramach Grantu w projekcie "Cyfrowa gmina" Gmina Łapanów IBP.III.271.2.2023

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-137/23

Usługa zakupu testów CliftonStrenghts oraz realizacja warsztatów mentorskich dla kadry dydaktycznej AGH, z obszaru pracy z talentami w oparciu o talenty Clifton Strenghts - Kc-zp.272-134/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-134/23

Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2023/2024 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/21/2023/AZP

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Niepołomice oraz wykonanie poboczy przy asfaltowych drogach gminnych GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.6.2023

Sukcesywna dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego - KC-zp. 272-64/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-64/23

Dostawa rocznych licencji oprogramowania biurowego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/25/2023/AZP

usługa organizacji hybrydowej konferencji "The impact of internationalization on the openness and tolerance of the university environment" finansowanej ze środków programu NAWA Welcome to Poland - KC-zp.272-112/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-112/23

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.9.2023.AŚ

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.4.2023

Organizacja Krajowej Konferencji Elektroniki w 2023 r. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/17/2023/AZP

Sukcesywna dostawa okładek do dyplomów i świadectw do bydynku Collegium Minus UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/82/D/23

Przeglądy techniczne sprzętu rehabilitacyjnego znajdującego się na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Filii nr 3 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/18/2023

Dostawa, instalacja i wdrożenie infrastruktury technicznej - Węzeł centralny Gmina Gnojnik RIiD.271.5.2023

dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch central DSO w domach studenckich DS1 Olimp i DS3 Akropol na terenie MS AGH - KC-zp.272-101/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-101/23

Dostawa stanowiska do badania wytrzymałości czujników - ramię robota dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.3.2023.AR

Dostawa materiałów szewnych Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/03/P/2023

Usługi portierskie, stróżowanie, ochrona oraz dozorowanie obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/15/2023

Dostawa testów diagnostycznych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/TP/MN/2023

dostawa 5 sztuk urządzeń do transmisji danych LoRa i 5 sztuk kamer do komputera jednopłytkowego dla WIEiT - KC-zp.272-75/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-75/23

Usługa dostarczania biletów lotniczych dla 4 osób, na trasie Kraków -Trondheim - Kraków - Kc-zp.272-98/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-98/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...