Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 25/ZP/2022

Usługi restauracyjne w czasie konferencji ESWC- powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/203/2022/AZP

Ochrona Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej z wykorzystaniem interwencyjnych grup patrolowych przy ul. Skarżyńskiego DS.-1, DS.-2, DS.-3, DS.-4 oraz przy ul. Bydgoskiej 19 A, DS.. B-1, w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/101/2022

Sukcesywna dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 9 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/197/2022/AZP

Dostawa modułu liniowego. Dostawa cięgna oraz elementów do budowy. Dostawa joisticków trzyosiowych. Dostawa siłownika oraz osprzętu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/252/2022

Testy modułowych absorberów energii odnawialnej do zasilania infrastruktury przydrożnej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz testy zapylenia; Opracowanie i implementacja baterii segmentowych do modułowych absorberów energii odnawialnej do zasilania infrastruktury przydrożnej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/248/2022

Usługa cateringowa dla uczestników spotkania otwierającego projekt Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM w ramach Programu Polska Metrologia. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/199/2022/AZP

Usługa czarteru jednostki na potrzeby realizacji projektu - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/185/2022/AZP

Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.15.2022.KG

Dostawa mikroskopu stereoskopowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/245/2022

Dostawa stanowiska do akwizycji danych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/247/2022

podniesienie posiadanej licencji oprogramowania VMware vSphere, odnowienie wsparcia technicznego producenta dla rozwiązania „Data Protection Suite for VMware” oraz „DataDomain 3300” Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-502/22

Dostawa tablicy graficznej wyników sportowych. Dostawa projektora POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/244/2022

Dostawa sterownika kontrolującego. Dostawa siłownika oraz osprzętu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/242/2022

Dostawa modułu liniowego. Dostawa cięgna oraz elementów do budowy. Dostawa joisticków trzyosiowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/243/2022

Usługi restauracyjne w czasie konferencji ESWC Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/193/2022/AZP

Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu nawigacji dla osób z niepełnosprawnością na terenie i w zespole budynków AGH z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - KC-zp.272-576/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-576/22

Dostawa wysokotemperaturowego ekstensometru do maszyny wytrzymałościowej INSTRON 5982 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/240/2022

Usługi cateringowe w czasie konferencji ESWC Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/192/2022/AZP

Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z wydzieleniem surowców wtórnych Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/07/Z/2022

Szkolenie certyfikowane: Six Sigma Green Belt i Six Sigma Black Belt dla nauczycieli akademickich w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-469/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-469/22

Dostawa urządzenie do wizualizacji stanu procesu i urządzeń. Dostawa sterownika PLC wraz z modułami I/O POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/239/2022

Dostawa artykułów reklamowych na III Marszobieg terenowy Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.70.2022.MT

Dostawa zestawu do cyfrowego pomiaru i rejestracji przepływu strumieni ciepła w przegrodach budowlanych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/236/2022

Dostawa mebli biurowych dla Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.71.2022.MM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...