Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wykonaniem poczty pneumatycznej oraz modernizacji podjazdu dla karetek w ramach projektu pn. "Modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni współpracujcych z SOR" dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/TP/AK/2024

Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/80/2024/AZP

Remont i przebudowa toalet z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami w bud. PP-1(11-1) Pałacu w Łobzowie przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/042/2024

Dostawy artykułów medycznych ujęte w 3 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ-26-2024-33-D-P-A

Aranżacja zabytkowego wnętrza holu w budynku Collegium Minus (tablice) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1116/24

Zakup gadżetów reklamowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/79/2024/AZP

Remont zabytkowego ratusza w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.10.2024

Dostawa i montaż mebli oraz krzeseł do pomieszczenia 7 i 7A w pawilonie C-2 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-248/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-248/24

Dostawa przenośnego systemu detekcji promieniowania jonizującego wraz z oprogramowaniem dla WEiP- DE-dzp.272-269/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-269/24

Dostawa samochodu osobowego finansowanego w formie leasingu Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/75/2024/AZP

Świadczenie usługi cateringowej oraz podawania posiłków na terenie AGH (budynek A-0), realizowanej w trakcie konferencji 36th HKT - DE-dzp.272-243/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-243/24

Usługa dostarczania karnetów na usługi rekreacyjne i sportowe dla AGH, ACK Cyfronet AGH i NCN - DE-dzp.272-180/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-180/24

Dostawa sprzętu komputerowego dla projektu INCONE60 Green Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/78/2024/AZP

Dostawa bielizny szpitalnej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ-26-2024-32-D-ZO-A

ZAPYTANIE OFERTOWE: Część 1 - Dostawa opraw oświetleniowych przeznaczonych do montażu w szatniach i ciągach komunikacyjnych obiektu Pływalni UAM, Część 2 - Wymiana oświetlenia schodów wejściowych do budynku na energooszczędne (LED) w bud. UAM Collegium Biologicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu, Część 3 - Wymiana opraw jarzeniowych na LED w budynkach "AB", "C", "D", "E" (korytarze, klatki) - Etap II, w Zespole Budynków przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1759

Dostawa produktów leczniczych w ramach Programu lekowego Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/05/P/2024

Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla potrzeb AGH - DE-dzp.272-260/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-260/24

Wynajem długoterminowy samochodu elektrycznego o nadwoziu typu osobowy van 9-cio miejscowy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/73/2024/AZP

Wsparcie poserwisowe dla macierzy i serwerów Dell Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/74/2024/AZP

dostawa środków ochrony osobistej (odzież robocza) dla WIMIC - DE-dzp.272-228/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-228/24

roboty budowlane i instalacyjne dla roboty budowlane i instalacyjne w obiektach UAM, 3 częsci. Wymiana skrzynek hydrantowych w DS. I IUVENTA, DS. II GAUDIUM, DS. III ARKADIA w Słubicach Modernizacja instalacji hydrantowej w garażu budynku dydaktycznego Collegium Polonicum w Słubicach Remont pomieszczeń Stary Witkacy. DS1 Juventa_Słubice Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/982

usługa sekwencjonowania 120 prób RNA z Buka europejskiego dla Centrum Biologii Lasu na Wydziale Biologii UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1775/24

Dostawa samochodu elektrycznego - DE-dzp.272-216/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-216/24

Zakup komputerów poleasingowych, monitorów, oprogramowania - pakiety biurowe Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 22/TP/MN/2024

Dostawa 1 szt. drukarki 3D dla CSS - DE-dzp.272-235/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-235/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...