Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Wiertarki chirurgiczne SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/46/2021

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zabierzów Bocheński GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.19.2021

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego dla WGGiiŚ Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-346/21

zakup wraz z dostawą do siedziby Kupującego odczynników chemicznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-309/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-309/21

Dostawa elektrodynamicznego wzbudnika modalnego wraz z odpowiednim do niego wzmacniaczem i akcesoriami Politechnika Częstochowska ZP/ZO-12/21

Zapytanie ofertowe - Dostawa potencjostatu/galwanostatu/ZRA do Centrum NanoBiomedycznego UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3077/D/21

Remont pomieszczenia laboratorium nr 12 w budynku H POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/160/2021

Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i radiowych do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/637/U/21

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa koksu grubego w ilości 60 ton i węgla kamiennego w ilości 10 ton do kotłowni w budynku dydaktycznym przy ul. Drzymały 24 w Poznaniu oraz Stacji Ekologicznej w Jeziorach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3035/D/21

opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania pawilonu D-1 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż - KC-zp.272-304/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-304/21

Tarcza Boehme'go. Dostawa pieca rurowego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/142/2021

Remont wybranych pomieszczeń w bud. „C” i „G” wraz z remontem i wymianą wygłuszenia chłodnicy przy bud. L-32 Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/152/2021

Dostosowanie sali wykładowej nr 21 w budynku H do potrzeb informatycznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/151/2021

Dostawa licznika cząstek. Dostawa generatorów funkcyjnych. Dostawa wagosuszarki. Dostawa aparatu do pomiaru grubości powłok POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/150/2021

Dostawa i montaż urządzeń elektro-nawigacyjnych na statek Horyzont II Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/84/2021/AZP

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i wyposażenia budynku przy ul. Leśnej 2 w Rzepinie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.2.2021

Projekt, budowa i integracja dydaktyczno-demonstracyjnej linii przemysłowej - Linia 4.0 zgodnie z zadaniem nr 17 (Linia 4.0) w ramach projektu REG - region uczący się nr POWR.03.05.00-00-ZR28/18 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/038/2021

Remont wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych 1 piętra pawilonu A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-323/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-323/21

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich (FCB) realizowanych w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16 - KC-zp.272-331/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-331/21

Remont nawierzchni przed pawilonami A-1, A-2 i A-4 na terenie AGH - KC-zp.272-312/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-312/21

Dostawa sukcesywna papieru i kartonów offsetowych na okres 12 miesięcy dla Oficyny Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/149/2021

Usługa szycia odzieży służbowej dla strażników i portierek PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/148/2021

Dostawa kuwet kwarcowych z zamknięciem do pomiarów fluorescencyjnych (droga optyczna 1 cm) - KC-zp.272-333/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-333/21

Budowa skateparku i boiska do siatkówki plażowej wraz z komunikacją wewnętrzną i elementami małej architektury na działce nr 290/25, obr. 0001 Niepołomice, przy ul. Wałowej w Niepołomicach wg. Decyzji pozwolenia na budowę nr AB.6740.570.2021.SN Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz STWiORB. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.20.2021

Dostawa 5 szt. Regulatorów przepływu gazów z zasilaczem, z oprogramowaniem dla instalacji metanizacji - KC-zp.272-278/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-278/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...