Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.09.13
2021-10-14 godz. 09:00
Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/97/2021

2021.08.31
2021-10-05 godz. 08:00
Wykonanie okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego oraz okresowych przeglądów i serwisu aparatów do hemodializy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 117/2021

2021.09.15
2021-10-01 godz. 09:00
Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - 5 zadań SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/57/2021

2021.09.15
2021-09-30 godz. 11:00
Wykonanie drobnych prac elektrycznych w obiektach na terenie MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - KC-zp.272-481/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-481/21

2021.08.25
2021-09-30 godz. 10:00
usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Collegium Maius oraz Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej przy ul. Fredry 10 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1096/U/21

0001.01.01
2021-09-30 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) pochodzących z ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DO.260.36.2021

2021.07.30
2021-09-30 godz. 10:00
Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/16/2021

2021.09.21
2021-09-30 godz. 09:00
Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - 21 zadań SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/58/2021

2021.09.17
2021-09-29 godz. 11:00
szkolenie z programu Autodesk Inventor dla kadry dydaktycznej AGH - KC-zp.272-433/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-433/21

2021.09.20
2021-09-28 godz. 11:00
wykonanie modernizacji zespołu urzadzeń ciągarki ławowej i walcarki skośnej - KC-zp.272-442/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-442/21

2021.09.13
2021-09-28 godz. 10:30
Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/02/ZO/2021

2021.09.21
2021-09-28 godz. 10:00
Usługa polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego "Szkolenia zaawansowanego z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC" w siedzibie zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/227/2021

2021.09.13
2021-09-28 godz. 10:00
Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 18.340.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/01/ZO/2021

2021.09.15
2021-09-28 godz. 09:00
Usługa szkoleń z AutoCad Civil 3D, statystycznej analizy danych i AutoCad 2020 dla WGGiIŚ oraz WMN - Kc-zp.272-423/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-423/21

2021.09.20
2021-09-28 godz. 08:00
Świadczenie usług cateringowych dla AGH - KC-zp.272-369/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-369/21

2021.09.17
2021-09-27 godz. 11:00
indywidualny kurs jezykowy (jezyk angielski i niemiecki) z native speakerem w ramach Projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-435/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-435/21

2021.09.15
2021-09-27 godz. 10:00
Przeprowadzenie szkolenia z zarządzania stresem i kontrolowania emocji w ramach Projektu pn. Wysoka ergonomia pracy podstawą zdrowia pracownika! Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/10/P/2021

2021.09.17
2021-09-24 godz. 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE- Usługę obsługi szatni znajdującej się w budynku Collegium Maius, przy ulicy Fredry 10 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1326/U/21

2021.09.03
2021-09-24 godz. 10:30
Usługa grupowego pakietu opieki medycznej Politechnika Częstochowska ZP/US-10/21

2021.08.24
2021-09-24 godz. 10:30
Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1039/U/21

2021.09.20
2021-09-24 godz. 10:00
Usługa cateringowa z okazji Inauguracji roku akad. 2021/2022 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/230/2021

2021.09.10
2021-09-24 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa” Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.56.2021.AŚ

0001.01.01
2021-09-24 godz. 09:00
Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/99/2021

2021.09.16
2021-09-24 godz. 09:00
Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego - Aparaty RTG i skanery SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/56/2021

2021.09.14
2021-09-24 godz. 09:00
Sukcesywne malowanie pomieszczeń szpitalnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (Filia nr 1,2,4) SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/55/2021

1 2