Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.05.05
2021-06-08 godz. 09:00
Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 50/2021

2021.05.05
2021-06-08 godz. 08:00
Wykonanie wzorcowań i testów specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 41/2021

2021.05.05
2021-06-07 godz. 10:00
Świadczenie usług pralniczych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/8/2021

0001.01.01
2021-05-31 godz. 12:00
Świadczenie usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach obecnie prowadzonych projektów MPOLONA i MLUMEN Biblioteka Narodowa XIV.263.1.2021

0001.01.01
2021-05-31 godz. 10:00
Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem w latach 2021-2022 - IV części II przetarg Gmina Śrem BP.271.25.2021.BS

2021.04.23
2021-05-31 godz. 09:00
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: "Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - Gazy Medyczne - Etap I - dokumentacja projektowa" Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Filia 1. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/28/2021

0001.01.01
2021-05-31 godz. 08:00
Odbiór odpadów komunalnych - II części Gmina Śrem BP.271.23.2021.BS

2021.04.26
2021-05-27 godz. 11:00
usługa druku i dostawy katalogu dla szkoły doktorskiej AGH - KC-zp.272-63/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-63/21

0001.01.01
2021-05-27 godz. 09:00
Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2024r. Gmina Koźminek RIR ZP.271.2.1.2021

2021.04.20
2021-05-24 godz. 10:00
Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-10/21

2021.04.23
2021-05-21 godz. 09:30
Usługa sprzątania domków w Ośrodku Wypoczynkowym AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 2, woj. zachodniopomorskie - Kc-zp.272-57/21. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-57/21

2021.04.23
2021-05-21 godz. 09:00
specjalistyczne usługi sprzątania Basenu AGH przy ul. Buszka 4 w Krakowie - KC-zp.272-119/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-119/21

2021.04.05
2021-05-20 godz. 10:00
Kompleksowe sprzątanie obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/03/2021

2021.04.20
2021-05-18 godz. 09:30
Usługa przygotowania i startów sekcji AZS AGH w Akademickich Mistrzostwach Polski w sezonie 2020/2021 - Kc-zp.272-10/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-10/21

2021.05.07
2021-05-17 godz. 11:00
Wykonanie usług w zakresie: a) diagnostyki konstrukcji lotniczych; b) badań nieniszczących i analizy sygnałów; c) metod eksperymentalnych i diagnostyki konstrukcji 2 dla WIMiR - KC-zp.272-191/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-191/21

0001.01.01
2021-05-17 godz. 11:00
Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E.Warmińskiego w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-18-2021

2021.05.07
2021-05-17 godz. 09:30
Usługa szkolenia zawodowego online "Podstawy analizy danych w środowisku R", w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - Kc-zp.272-178/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-178/21

2021.04.21
2021-05-17 godz. 09:00
Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Inkubatory SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/23/2021

2021.05.06
2021-05-14 godz. 13:00
Usługa wsparcia serwisowego i asysty technicznej urządzeń PALO-ALTO PA-5220 wraz z zakupem licencji DNS Security dla Biblioteki Narodowej w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV.263.2.2021

0001.01.01
2021-05-14 godz. 12:00
Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla platformy pamięci masowych Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV.263.3.2021

2021.05.06
2021-05-14 godz. 12:00
Zapytanie ofertowe: na wywóz odpadów biologicznych z CZT przez okres 1 roku. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0447/U/21

2021.04.28
2021-05-14 godz. 11:00
Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Szpitala wraz z całodobowym utrzymaniem czystości na terenie lądowiska dla helikopterów Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2021

2021.05.06
2021-05-14 godz. 10:00
Wykłady fakultatywnych z zakresu standardów zarządzania polityką bezpieczeństwa na jednostkach offshorowych w eksploracji i eksploatacji dna morskiego oraz podczas instalacji i użytkowania farm wiatrowych -4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/50/2021/AZP

2021.04.30
2021-05-14 godz. 10:00
wykonanie i wsparcie techniczne strony www dla Wydziału Odlewnictwa AGH – KC-zp.272- 142/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-142/21

2021.05.05
2021-05-14 godz. 10:00
Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej, będących w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/6/2021

1 2 3