Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2022-12-27 godz. 10:00
Przeprowadzenie pomiarów pięcioletnich instalacji elektrycznej zgodnie z art.62 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane w budynkach CSK MSWiA. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZPIM-2375/31/10/01/2022

2022.11.14
2022-12-15 godz. 10:00
usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów, studentów i gości UAM za granicę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1563/U/22

2022.11.11
2022-12-14 godz. 09:30
Zakup, dostawa oraz wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z wykonaniem procesów i obiegów w obszarach organizacyjno-zarządczym, zamówień publicznych, kancelaryjnym, remontowo-inwestycyjnym, IT, finansowo-księgowym, działalności badawczo-rozwojowej oraz projektowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/126/2022

0001.01.01
2022-12-12 godz. 10:00
"Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) z terenu Gminy Śrem w 2023 roku" Gmina Śrem BP.271.61.2022.BS

0001.01.01
2022-12-07 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2023 - przetarg II PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.9.2022

2022.11.07
2022-12-06 godz. 10:00
Remont statku Dar Młodzieży do przeglądu pośredniego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/219/2022/AZP

0001.01.01
2022-12-06 godz. 09:00
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 45 374 100zł na pokrycie deficytu budżetu w roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Gmina Myślenice BZP/271/123/2022

2022.11.25
2022-12-06 godz. 09:00
Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego w Filii nr 2 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/99/2022

0001.01.01
2022-12-05 godz. 10:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.23.2022

0001.01.01
2022-12-05 godz. 10:00
Usługi przechowywania zwłok osób zmarłych wraz z usługą umyciem i okryciem zwłok z zachowaniem godności należytej osobie zmarłej. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZPiM-2375/24/11/01/2022

2022.11.08
2022-12-05 godz. 09:00
Wykonanie bieżących napraw, przeglądów i konserwacji myjni dezynfektorów do mycia basenów i kaczek wraz z dostawą płynu odkamieniająco - nabłyszczającego do maszynowego mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - powtórka SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/84/2022

0001.01.01
2022-12-02 godz. 11:00
Ubezpieczenie Majątku I Innych Interesów Gminy Śrem Wraz Z Jednostkami Organizacyjnymi I Instytucjami Kultury Gmina Śrem BP.271.62.2022.BS

2022.11.24
2022-12-02 godz. 11:00
świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników AGH oraz badania pracowników dla celów sanitarno-epidemiologicznych w roku 2023-- KC-zp.272-691/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-691/22

2022.11.24
2022-12-02 godz. 10:30
Usługa grupowego pakietu opieki medycznej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.104.2022.MT

0001.01.01
2022-12-02 godz. 10:00
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 310 (Aleja Solidarności) z drogą gminną nr G 600 391 P (ul. Sikorskiego) w m. Śrem Gmina Śrem BP.271.60.2022.BS

2022.11.24
2022-12-02 godz. 10:00
Świadczenie usługi transportu posiłków Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-78/22

2022.11.24
2022-12-02 godz. 10:00
Cykl dwudniowych specjalistycznych szkoleń w zakresie pracy w środowisku, modelowanie systemów mechanicznych i modelowania systemów dedykowanych do przemysłu motoryzacyjnego, rozwiązań dotyczących uczenia maszynowego i analiz dużych zbiorów danych w Matlabie i w Simulinku dla studentów WIMIR w ramach Projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-673/22

0001.01.01
2022-12-02 godz. 09:00
Odbiór odpadów komunalnych Gmina Myślenice BZP/271/120/2022

0001.01.01
2022-12-02 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2023 - przetarg II Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje NZ.270.13.2022

0001.01.01
2022-12-01 godz. 11:30
Przygotowanie i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 25/ZP/2022/K

0001.01.01
2022-12-01 godz. 10:30
Usługi ochrony budynków i terenu szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 36/ZP/2022/K

0001.01.01
2022-12-01 godz. 10:00
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska (zamówienie nr 3) Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.26.2022

0001.01.01
2022-12-01 godz. 10:00
"Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.34.2022

2022.11.18
2022-12-01 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dębica w roku 2023 (II postępowanie, powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.37.2022.ND

2022.11.18
2022-12-01 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brzesko w roku 2023 (II postępowanie powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.1.10.2022.NB

1 2 3