Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2023-02-28 godz. 10:00
Usługa żywienia pacjentów PIM MSWiA w formie cateringu oraz zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla PIM MSWiA. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/17/01/02/2023

2023.01.23
2023-02-24 godz. 08:00
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i innych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 8/2023

2023.01.13
2023-02-16 godz. 08:00
Usługi przeglądów okresowych, testów specjalistycznych, obsług serwisowych sprzętu i aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 176/2022

0001.01.01
2023-02-14 godz. 11:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.1.2023

0001.01.01
2023-02-14 godz. 09:00
Dostawa i wdrożenie Systemu informatycznego klasy CTMS wraz z modułem eCRF do wspomagania procesu zarządzania badaniami klinicznymi dla Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w PIM MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZPiM-2375/19/12/02/2022

2023.01.26
2023-02-13 godz. 09:00
Konserwacja i naprawa awarii urządzeń i instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/5/2023

0001.01.01
2023-02-09 godz. 10:00
Postępowanie nr 3. Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w roku 2023 Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.1.2023

2023.01.04
2023-02-09 godz. 08:00
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych znajdujących się w zasobach Krakowskiego Biura Festiwalowego Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-35/2022

0001.01.01
2023-02-08 godz. 10:00
Remont silników lotniczych dla OKL PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/1/2023

2023.01.26
2023-02-06 godz. 12:00
Usługa odbioru odpadów typu komunalnego o kodzie 20 03 01 w ilości ok. 600 m3 rocznie zawierających nieczystości stałe socjalno-bytowe z udostępnieniem prasokontenera na odpady komunalne do transportu samochodowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Limanowej. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/06/U/P/L/2023

2023.01.27
2023-02-06 godz. 10:00
Usługa cateringowa dla uczestników XXVIII Balu Morskiego w dniu 18.02.2023 r. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/7/2023/AZP

0001.01.01
2023-02-06 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starogard w roku 2023 - edycja nr 3 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.1.2023

2023.01.24
2023-02-03 godz. 13:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.1.2.2023

2023.01.26
2023-02-03 godz. 10:00
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/242/3/UO/23

0001.01.01
2023-02-03 godz. 10:00
Wdrożenie usługi dordaczej w celu analizy działalnosci i optymalizacji pracy szpitala Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/20/01/01/2023

2023.01.12
2023-02-03 godz. 09:00
Rozbudowa Laboratorium Geoenergetyki AGH - Innowacyjne otworowe wymienniki ciepła oraz dublet geotermalny na polu badawczym B Laboratorium Geoenergetyki AGH - Kc-zp.272-5/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-5/23

2023.01.25
2023-02-03 godz. 09:00
usługa polegająca na przystosowaniu ciągarki ławowej do ciągnienia odlewów ciągłych o średnicach do 25 mm dla WMN- KC-zp.272-21/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-21/23

2023.01.25
2023-02-02 godz. 10:30
Przeprowadzenie szkoleń (2 zadania) dla kadry zarządczej, dydaktycznej i administracyjnej Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z008/18 Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.1.2023.JP

0001.01.01
2023-02-02 godz. 10:00
Usługi szkolenia studentów Politechniki Rzeszowskiej w Ośrodku Kształcenia Lotniczego w sezonie 2023. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/323/2022

2023.01.24
2023-02-01 godz. 09:00
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Gnojnik Gmina Gnojnik RIiD.271.3.2023

0001.01.01
2023-01-31 godz. 11:00
Usługi konserwacyjno-naprawcze instalacji ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-04/2023

2023.01.20
2023-01-30 godz. 11:00
Usługa przeprowadzenia dwóch edycji certyfikowanego szkolenia pn. "Akredytowany Praktyk Tutoringu " dla dydaktyków AGH - KC-zp.272-27/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-27/23

2023.01.13
2023-01-25 godz. 10:00
Remont statku Horyzont II do przeglądu pośredniego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/4/2023/AZP

2023.01.13
2023-01-24 godz. 10:00
Usługa prania bielizny szpitalnej Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/01/P/2023

2023.01.13
2023-01-23 godz. 10:00
Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrz gminnego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Drwinia na trasie Mikluszowice - Ispina - Mikluszowice GMINA DRWINIA ZP.271.2.2023

1 2