Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2023.05.26
2023-06-29 godz. 09:00
Usługa druku i dostawy katalogu i ulotek dla Centrum Rekrutacji AGH - Kc-zp.272-216/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-216/23

2023.05.26
2023-06-28 godz. 10:00
Zabezpieczenie usługi prania oraz wymiany i nadzoru odzieży operacyjnej bielizny szpitalnej w celu zapewnienia ciągłości realizacji działań statutowych przy jednoczesnym poprawieniu standardu hospitalizacji oraz ekonomiki ponoszonych nakładów. Zabezpieczenie bielizny szpitalnej płaskiej. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/43/2023

2023.05.24
2023-06-26 godz. 10:00
Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oraz utrzymanie platformy internetowej z zasobami bazy wiedzy na temat wsparcia osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/225/U/23

2023.05.19
2023-06-21 godz. 10:00
Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu – przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/727/U/23

2023.05.22
2023-06-21 godz. 08:45
Serwisy pogwarancyjne Systemu Radiografii Cyfrowej DR i kardioangiografów ALLURA 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 45/2023

2023.05.16
2023-06-19 godz. 10:00
usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - 4 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0400/U/23

2023.05.16
2023-06-16 godz. 10:30
Usługa serwisowa w zakresie systemów informatycznych Axapta 3.0 oraz MS Dynamics AX 2012 wraz z modułem Honoraria i Formularze oraz funkcjonalnościami przygotowanymi dla UAM przez okres 12 miesięcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/609/U/23

2023.05.19
2023-06-16 godz. 09:00
konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów, suwnic, urządzeń dla osób niepełnosprawnych i żurawi zainstalowanych w obiektach Uczelni - KC-zp.272-272/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-272/23

0001.01.01
2023-06-14 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 (z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) oraz 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) pochodzących z ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.09.2023

2023.05.12
2023-06-14 godz. 08:45
Usługa konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych w obiektach 10 WSKzP w Bydgoszczy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 58/2023

2023.05.17
2023-06-13 godz. 09:00
Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH - Kc-zp.272-256/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-256/23

2023.05.17
2023-06-12 godz. 11:00
wykonanie modernizacji walcarki duo - KC-zp.272-222/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-222/23

0001.01.01
2023-06-12 godz. 10:00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pochodzących z terenu gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała RI.271.7.2023

0001.01.01
2023-06-07 godz. 11:00
Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/21/03/01/2023

2023.05.05
2023-06-07 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/444/U/23

2023.05.26
2023-06-07 godz. 10:00
Usługa szkolenia "Informacja zwrotna jako element procesu komunikacji" wraz z cateringiem realizaowana w ramach projektu ZPR AGH (POWR.03.05.00-00-Z307/17) - KC-zp.272-293/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-293/23

2023.05.25
2023-06-07 godz. 09:00
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/36/23

2023.05.04
2023-06-05 godz. 11:00
utrzymanie czystości w pawilonach na terenie kampusu AGH - KC-zp.272-258/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-258/23

2023.05.04
2023-06-05 godz. 09:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej "PSZOK" GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.11.2023

2023.05.19
2023-06-02 godz. 10:30
Dozorowanie i ochrona obiektów Politechniki Częstochowskiej – Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 3, Wydział Zarządzania – Aula Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 19 Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.26.2023.MT

2023.05.17
2023-06-02 godz. 10:30
Rozbudowa funkcjonalności posiadanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS (ASSECO POLAND) oraz RIS, PACS (PIXEL TECHNOLOGY) o komponenty niezbędne do integracji oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu pn. nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/30/D/P/AC/2023

0001.01.01
2023-06-02 godz. 10:00
Usługa serwisowa urządzenia 29-000376-10 VIM-IC 2E posiadanego przez Zamawiającego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/76/2023

2023.05.25
2023-06-02 godz. 10:00
Wyżywienie dla uczestników Konferencji TransNav Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/78/2023/AZP

2023.04.21
2023-06-02 godz. 10:00
Sprzątanie obiektów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/10/2023

2023.05.25
2023-06-02 godz. 10:00
"Świadczenie usług sterylizacji narzędzi dla SZOZnMiD Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-47/23

1 2 3