Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2024.05.16
2024-06-21 godz. 09:00
"Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)". Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-46/24

0001.01.01
2024-06-20 godz. 11:00
Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych i medycznych Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-14/2024

2024.05.22
2024-06-17 godz. 09:00
obsługa portierni w pawilonach AGH, dozór terenu AGH i znajdujących się na nim budynków w systemie obchodowo-objazdowym oraz ochrona fizyczna i dozór obiektów AGH w Miękini - DE-dzp.272-193/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-193/24

0001.01.01
2024-06-10 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 ( z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ) oraz 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) pochodzących z ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.10.2024

2024.05.23
2024-06-06 godz. 09:00
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu". SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/44/2024

0001.01.01
2024-06-04 godz. 10:00
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY JABŁONNA, W LATACH 2024-2026 Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.30.2024

2024.05.22
2024-06-04 godz. 09:00
Remonty i naprawy wynikające z nakazów Sanepidu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/40/2024

2024.04.26
2024-06-04 godz. 09:00
"Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)". Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-40/24

2024.05.17
2024-06-03 godz. 11:00
Usługa dostarczania karnetów na usługi rekreacyjne i sportowe dla AGH, ACK Cyfronet AGH i NCN - DE-dzp.272-180/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-180/24

2024.05.22
2024-06-03 godz. 10:00
Szkolenie w zakresie metodyki prowadzenia badań naukowych i nawiązywania współpracy z ośrodkami w kraju i za granicą w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/77/2024/AZP

0001.01.01
2024-06-03 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 15 01 02 i folii pochodzących z ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.09.2024

2024.04.25
2024-05-31 godz. 09:00
"Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)". Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-39/24

0001.01.01
2024-05-29 godz. 11:00
Umowa ramowa na świadczenia zdrowotne udzielanych przez pielęgniarki i położne pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP/11/2024

2024.05.14
2024-05-29 godz. 10:30
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.17.2024.MT

2024.05.21
2024-05-29 godz. 10:00
Wsparcie poserwisowe dla macierzy i serwerów Dell Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/74/2024/AZP

0001.01.01
2024-05-29 godz. 10:00
"Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych przy obiektach Powiatu Limanowskiego realizowanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.11.2024

2024.04.24
2024-05-29 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Collegium Rubrum (dawniej tzw. "Koszarowiec") przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1317/24

2024.05.21
2024-05-29 godz. 09:00
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i opieki położnej w PIM MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/41/24

0001.01.01
2024-05-28 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy DS Nestor POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/66/2024

2024.05.17
2024-05-28 godz. 10:00
Wynajem długoterminowy samochodu elektrycznego o nadwoziu typu osobowy van 9-cio miejscowy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/73/2024/AZP

2024.05.16
2024-05-28 godz. 10:00
usługa sekwencjonowania 120 prób RNA z Buka europejskiego dla Centrum Biologii Lasu na Wydziale Biologii UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1775/24

2024.05.20
2024-05-28 godz. 10:00
Wykonanie kompleksowych badań ilościowych i jakościowych - DE-dzp.272-122/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-122/24

0001.01.01
2024-05-28 godz. 10:00
Usługa serwisowania sprzętu laboratoryjnego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-34/24

2024.05.15
2024-05-28 godz. 09:00
Pełnienie funkcji usługi Inspektora nadzoru nad kompleksową modernizacją mediów Wielopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacje elektroenergetyczne, instalacje wodno-kanalizacyjna) SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/29/2024

2024.05.17
2024-05-27 godz. 11:00
Najem i serwis mat wejściowych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH - DE-dzp.272-63/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-63/24

1 2