Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2022-09-26 godz. 09:00
Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/93/2022

2022.08.17
2022-09-19 godz. 08:45
Usługi nadzoru autorskiego wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację oprogramowania firmy Kamsoft 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 117/2022

0001.01.01
2022-09-14 godz. 09:00
Usługa przeglądów i konserwacji aparatury medycznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/15/07/03/2022

0001.01.01
2022-09-12 godz. 09:00
Wytworzenie Platformy e-Usług, która będzie odpowiedzialna za dostarczenie e-usług: e-EDM, e-Rejestracja, e-Analizy jej odbiorcom. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu "e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów" w ramach w II osi PO PC, Działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/02/08/01/2022

0001.01.01
2022-09-09 godz. 10:00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich - II postępowanie Gmina Śrem BP.271.41.2022.BS

2022.08.05
2022-09-09 godz. 09:00
Udzielenie Gminie Gnojnik w 2022 roku kredytu długoterminowego w wysokości 6 729 037,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gmina Gnojnik RIiD.271.6.2022

2022.06.22
2022-08-31 godz. 09:00
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kuryłówka w roku 2023 Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.90.2.2022

2022.08.11
2022-08-30 godz. 10:30
Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu " Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.36.2022.MT

2022.08.17
2022-08-30 godz. 09:00
Usługa szkoleniowa dla pracowników administracyjnych AGH w zakresie obsługi programów MS Excel oraz MS Word, realizowana w ramach POWR.03.05.00-00-Z307/17 - Kc-zp.272-482/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-482/22

2022.08.18
2022-08-29 godz. 10:00
Wykonanie usługi mycia okien i powierzchni szklanych w budynku Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1158/U/22

0001.01.01
2022-08-26 godz. 12:00
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.15.2022

2022.08.18
2022-08-26 godz. 11:00
Usługa dostarczenia biletów lotniczych w ramach Projektu Energy and Environmental Engineering (E3) dla studentów i pracowników WEiP AGH w 2022 r. - KC-zp. 272-519/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-519/22

2022.08.18
2022-08-26 godz. 10:00
Zapewnienie usługi Morskiego Sternika Motorowodnego i Sternika Motorowodnego - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/164/2022/AZP

2022.06.14
2022-08-26 godz. 09:00
Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/37/2022

2022.08.18
2022-08-26 godz. 08:00
Świadczenie usług ekspozycji i druku na nośnikach outdoorowych na potrzeby promocji Gali Operetkowej 2022 Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-29-2022

2022.08.18
2022-08-25 godz. 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE: Usługa cateringowa dla max. 380 osób podczas XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego "Przesilenie. Budujemy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami" organizowanego w dniach 20 - 22 września 2022 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/881/2/U/22

2022.08.12
2022-08-25 godz. 11:00
dozór terenu AGH oraz znajdujących się na nim budynków w sustemie obchodowo-objazdowym -KC-zp.272-387/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-387/22

2022.08.17
2022-08-25 godz. 10:00
Wykonanie usługi serwisowej urządzenia CVD BPX Pro 325S POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/210/2022

2022.08.12
2022-08-25 godz. 10:00
Szkolenie: Modelowanie wolnozmiennych pól elektrycznych w środowisku ANSYS MAXWELL Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/155/2022/AZP

2022.08.12
2022-08-25 godz. 10:00
Całodobowa ochrona terenu wraz z zabudowaniami oraz obsługa portierni i szatni obiektów należących do Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/092/2022

0001.01.01
2022-08-24 godz. 10:30
Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 15/ZP/2022/U

0001.01.01
2022-08-24 godz. 10:00
"Organizacja wizyt zawodoznawczych dla uczniów z ZSTiO w Limanowej oraz ZSP w Mszanie Dolnej". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.19.2022

2022.08.12
2022-08-23 godz. 10:30
Działania promocyjne polegające na prezentacji osiągnięć naukowych i wynalazczych pracowników Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 Politechnika Częstochowska RK.NZ.262.37.2022.AR

2022.08.12
2022-08-23 godz. 10:00
Szkolenie: Analiza wytrzymałościowa w Solverze Mechanical napędu elektrodynamicznego zamodelowanego w środowisku Maxwell Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/152/2022/AZP

2022.08.09
2022-08-22 godz. 11:00
Szkolenie nurkowe dla uczestników projektu- 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/143/2022/AZP

1 2