Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2021-11-25 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2022 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.5.2021.S3

2021.10.22
2021-11-24 godz. 10:00
Usługa transportowa polegająca na przewozie dzieci z terenu Gminy Niepołomice do placówek oświatowych na terenie Gminy Niepołomice/Wieliczki/Krakowa (w tym dzieci niepełnosprawne) GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.33.2021

2021.10.22
2021-11-24 godz. 10:00
usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy Dąbrowskiego 165 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1345/U/21

0001.01.01
2021-11-22 godz. 12:00
Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.24.2021

2021.10.15
2021-11-17 godz. 10:30
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.042.Zp.2021

2021.10.20
2021-11-17 godz. 10:00
usługę wydruku pracy doktorskiej ISBN 978-83-64189-03-6 (50 sztuk, 130 stron łącznie z okładką) wg weryfikacji - KC-zp.272- 546/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272- 546/21

0001.01.01
2021-11-15 godz. 10:00
Nadzór inwestorski nad zadaniem: Wykonanie obiektów małej retencji nizinnej (MRN 2) na terenie leśnictw Ceranów, Przeździatka, Repki, Kurowice Nadleśnictwa Sokołów - odbudowa rowów melioracji leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nadleśnictwo Sokołów SA.270.10.2021

2021.10.08
2021-11-12 godz. 09:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik Gmina Gnojnik RIiD.271.7.2021

0001.01.01
2021-11-10 godz. 12:00
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z PSZOK Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.22.2021

0001.01.01
2021-11-10 godz. 12:00
Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 161/2021

0001.01.01
2021-11-10 godz. 09:00
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciagniętych wcześniej zobowiązań Gmina Myślenice BZP/271/102/2021

2021.10.19
2021-11-08 godz. 10:00
świadczenie usług druku materiałów reklamowych i książek na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1193/U/21

2021.10.22
2021-11-08 godz. 09:00
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/097/2021

2021.10.05
2021-11-05 godz. 12:00
Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 46/PN/MN/2021

2021.10.21
2021-11-05 godz. 09:00
Świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu wraz z odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych z grupy 20 01 08 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-36/21

2021.10.21
2021-11-04 godz. 10:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.35.2021

0001.01.01
2021-11-04 godz. 09:00
Odbiór oraz wywóz odpadów Gmina Myślenice BZP/271/106/2021

2021.10.21
2021-11-03 godz. 10:00
Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii "T" w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Leśnego w Starościnie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.5.2021

0001.01.01
2021-10-29 godz. 10:00
Prowadzenie i obsługa akcji zimowej 2021/2022 na drogach będących w zarządzie gminy Śrem Gmina Śrem BP.271.55.2021.BS

2021.09.28
2021-10-29 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej "PSZOK", zlokalizowanych w Podłężu 740 i Woli Batorskiej 572 GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.32.2021

0001.01.01
2021-10-29 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Skomunikowanie A-4 z S-5 – budowa obwodnicy Obornik Śląskich” GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.93.2021

2021.10.18
2021-10-29 godz. 09:00
Udzielenie Gminie Gnojnik w 2021 roku kredytu długoterminowego w wysokości 2 200 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gmina Gnojnik RIiD.271.8.2021

2021.10.21
2021-10-29 godz. 09:00
Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-35/21

2021.10.19
2021-10-29 godz. 09:00
"Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego typu "P" "S" "T" oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu". Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-34/21

2021.10.21
2021-10-29 godz. 08:00
Obsługa serwisowa akceleratora Clinac iXS-23CD s/n H140943 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-57/21

1 2