Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2024-01-04 godz. 10:00
Wykonanie sekwencjonowania pełnogenomowego w populacji chorych zaszczepionych przeciw COVID-19 celem poznania predyspozycji genetycznych silnej i słabej odporności immunologicznej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/22/11/06/2023

2023.11.27
2024-01-03 godz. 09:00
Usługi transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/109/2023

2023.11.14
2023-12-27 godz. 08:00
Pełna obsługa serwisowa systemu rezonansu magnetycznego INGENIA 3.0 T oraz systemu IntelliSpace Portal 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 122/2023

2023.11.20
2023-12-20 godz. 11:30
Sprzątanie oraz pielęgnacja roślinności na terenie Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/115/2023

2023.11.14
2023-12-19 godz. 11:00
druk offsetowy i dostawa książek dla Wydawnictw AGH - KC-zp.272-626/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-626/23

0001.01.01
2023-12-19 godz. 09:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.22.2023

2023.11.20
2023-12-18 godz. 11:00
usługi świadczenia kompleksowych prac ogrodniczo-porządkowych na rzecz AGH - KC-zp.272-625/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-625/23

0001.01.01
2023-12-18 godz. 09:30
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Suchożebry w roku 2024 Nadleśnictwo Siedlce ZG.270.12.2023

2023.11.20
2023-12-18 godz. 09:00
Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.35.2023

2023.11.13
2023-12-15 godz. 12:00
Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego uzytkowania Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 52/PN/MN/2023

0001.01.01
2023-12-15 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sokołów w roku 2024 - II postępowanie Nadleśnictwo Sokołów SA.270.13.2023

0001.01.01
2023-12-14 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w roku 2024 (II postępowanie) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych S.270.1.10.2023.NN

0001.01.01
2023-12-14 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grójec w roku 2024 (II postępowanie powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych KF.270.2.11.2023.NG

0001.01.01
2023-12-14 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Marcule w roku 2024 (II postępowanie powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.34.2023.NM

0001.01.01
2023-12-14 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brzesko w roku 2024 (II postępowanie powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.1.12.2023.NB

0001.01.01
2023-12-14 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ w roku 2024 (II postępowanie powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych Z.270.2.1.2023.NT

0001.01.01
2023-12-14 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Włoszczowa w roku 2024 (II postępowanie powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.7.1.2023.NW

0001.01.01
2023-12-14 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2024 (II postępowanie powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.60.2023.NOS

2023.12.04
2023-12-14 godz. 09:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych Gminy Niepołomice w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg gminnych GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.38.2023

2023.11.10
2023-12-14 godz. 08:30
Usługi przewozu pacjentów hemodializowanych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 120/2023

2023.12.04
2023-12-13 godz. 09:00
Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Szerzyny w 2024 roku Gmina Szerzyny FER.271.25.2023

2023.12.01
2023-12-11 godz. 12:00
Kompleksowa obsługa bankowa Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym o wysokości 5 000 000,00 zł na okres 24 miesięcy Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 60/TP/MN/2023

2023.12.01
2023-12-11 godz. 11:00
wynajem autokaru wraz z kierowcą do przewozu stypendystów Centrum AGH UNESCO - KC-zp.272-677/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-677/23

2023.11.08
2023-12-11 godz. 10:30
Zakup 3-letniej usługi wsparcia technicznego systemu sieci bezprzewodowej firmy CISCO Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1616/U/23

0001.01.01
2023-12-11 godz. 10:00
Nadzór autorski nad systemem AMMS Plus i InfoMedica Plus. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP/23/2023

1 2 3