Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.10.04
2022-11-07 godz. 09:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łapanów w roku 2023 Gmina Łapanów IBP.III.271.2.2022

2022.09.28
2022-11-04 godz. 09:00
Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/51/2022

2022.09.28
2022-11-02 godz. 09:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.6.2022

0001.01.01
2022-10-31 godz. 10:00
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu jednostek Zamawiającego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/13/09/02/2022

2022.09.23
2022-10-25 godz. 09:00
Kompleksowe ubezpieczenie AGH oraz ACK Cyfronet AGH - Kc-zp.272-567/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-567/22

2022.09.21
2022-10-24 godz. 10:00
Wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów - USOS oraz aplikacji stowarzyszeniowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/177/2022/AZP

2022.09.16
2022-10-20 godz. 09:00
Całodobowe świadczenie kompleksowych usług w zakresie utrzymania czystości, zapewnienia transportu wewnętrznego oraz pomoc w opiece nad pacjentem pod nadzorem personelu medycznego w obiektach SP ZOZ Kolbuszowa Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/13/22/D

0001.01.01
2022-10-17 godz. 10:00
"Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 50 900 000,00 zł" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.26.2022

2022.10.03
2022-10-17 godz. 10:00
Usługę opracowania 3 kursów e-learningowych na potrzeby Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1407/U/22

2022.10.04
2022-10-17 godz. 10:00
Przeprowadzenie szkolenia z zasad ergonomii z elementami zasad relaksacyjnych dedykowana dla pracowników biurowych i fizycznych w ramach Projektu pn. Z ergonomią pracy na TAK! Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/08/Z/2022

2022.09.13
2022-10-17 godz. 09:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.22.2022

0001.01.01
2022-10-14 godz. 10:00
"Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 797 000,00 zł" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.25.2022

2022.09.30
2022-10-14 godz. 09:00
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy przebudowie budynku regionalnego "Stara Polana" wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, parkingami, układem komunikacyjnym , kanalizacją deszczową ze studniami chłonnymi i separatorem substancji ropopoch., przebudową przyłącza nn z zewn. linią zasilającą budynek i oświetleniem terenu oraz przebudową ogrodzenia w strefie wjazdu w ramach zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa budynku regionalnego Stara Polana PZ(33-1) ul. Nowotarska 59, Zakopane" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/114/2022

2022.09.30
2022-10-13 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w roku 2022- obręb Drewniaczki. Postępowanie nr 2 Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.175.2022

0001.01.01
2022-10-12 godz. 11:00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 w Gminie Oświęcim Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.19.2022

2022.10.04
2022-10-12 godz. 10:00
Konserwacja zbiorów Sali Tradycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - 6 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/212/2022/AZP

2022.09.09
2022-10-12 godz. 10:00
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ich współmałżonków lub partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1185/U/22

2022.09.30
2022-10-12 godz. 10:00
Kurs języka programowania C++ dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEIP w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-574/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-574/22

2022.10.03
2022-10-12 godz. 09:00
Wymiana części niesprawnych punktów poboru gazów medycznych oraz uzupełnienie brakujących punktów na Oddziałach Szpitalnych wraz z wymianą łączników butlowych O2 - w związku z COVID-19 - powtórka SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/78/2022

2022.09.30
2022-10-12 godz. 09:00
Kompleksowe szkolenie z oprogramowania MATLAB przeprowadzone przez jednostkę posiadającą certyfikat producenta oprogramowania MATLAB- Szkolenie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - Kc-zp.272-322/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-322/22

0001.01.01
2022-10-12 godz. 09:00
Usługa przeglądów i konserwacji aparatury medycznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/15/07/03/2022

2022.10.03
2022-10-11 godz. 10:30
Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Wydziału Infrastruktury i Środowiska PCz w ramach projektu " Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.41.2022.MT

2022.10.03
2022-10-11 godz. 09:00
Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-65/22

0001.01.01
2022-10-11 godz. 09:00
Zakup kart abonamentowych uprawniających do korzystania z zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie całej Polski Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/20/09/01/2022

2022.10.03
2022-10-11 godz. 08:00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.11.2022

1 2 3