Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 1/1PN/2023

Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.004.Zp.2023

Sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-08/23

Dostawa środków czystości dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 2/2PN/2023

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą 2 szt. kompatybilnych analizatorów immunochemicznych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-2-2023

Dostawa oprogramowania w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-62/22

dostawa sprzetu komputerowego - 5 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5159/D/22

Sprzedaż i dostawa warzyw i owoców - 2 zadania 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.1.2023

Dostawa tomografu komputerowego wraz z doposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-59/22

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/4/2023

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa środków czystości do jednostek UAM przez okres 12 miesięcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0116/D/23

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do laparoskopu Stryker Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-6-2023

Dostawa systemu audiowizualnego dla sali V-17/V-18 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/3/2023

Dostawa paliw - oleju opałowego w roku 2023 Nadleśnictwo Kaliska SA.270.2.2023

"Dostawa sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. - II Postępowanie" Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.5.2023

Zapytanie ofertowe: Odnowienie wsparcia producenta dla 100 licencji Nakivo Backup Replication Enterprise na okres 1 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0165/D/23

Dostawy mieszaniny gazów medycznych do znieczulania na potrzeby Oddziału Ginekologiczno- Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP-01/2023

Dostawa symulatira sieci ITECH Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/158/2022

Dostawa kolumny chromatograficznej wraz z akcesoriami POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/7/2023

"Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Limanowskiego i jego jednostek organizacyjnych w roku 2023" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.36.2022

Zakup energii elektrycznej II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 50/50PN/2022

Sukcesywna dostawa bielizny i obłożeń Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-1-2023

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych (postępowanie UE) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-72-2022

Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb administracji Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/5/2023

Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 15- powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/1/2023/AZP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...