Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa urządzeń elektronicznych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/150/2022/AZP

Zakup wraz z dostawą, instalacją systemu multimedialnego do obsługi Sal Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/16/2022

Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu” – zakup doposażenia. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 30/30PN/2022

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2022/GA/3 - pamięć RAID i zestaw anten; RID/2022/GA5 - wzmacniacz napięciowy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/149/2022/AZP

dostawa laptopów obliczeniowych wraz z myszkami (3kpl.) na potrzeby reazlizacji projektu WIMiR - KC-zp.272-379/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-379/22

Sukcesywna dostawa worków foliowych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-178/22

ZAKUP SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I NAGŁOŚNIENIOWEGO NA POTRZEBY KCK-III postępowanie Kieleckie Centrum Kultury ZP-KCK/6/2022

Dostawa 5 sztuk projektorów LCD, 2 sztuk projektorów laserowych, 1 sztuki ekranu projekcyjnego, dla WIMiIP - Kc-zp.272-371/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-371/22

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach Gmina Szerzyny FER.271.1.2022/GZGK

Dostawy różnych produktów leczniczych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 114/2022

dostawa materiałów promocyjnych dotyczących Programu Erasmus+ - KC-zp.272-376/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-376/22

Sukcesywna dostawa obłożeń do koronarografii Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-46-2022

Dostawa 3 szt. komputerów stacjonarnych dla WFiIS- KC-zp.272-423/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-423/22

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2022/GA4 - Przetworniki i bariera polowa Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/144/2022/AZP

Dostawa czujników światłowodowych i akcesorii do ich montażu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/216/2022

Sukcesywne dostawy gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/138/2022/AZP

Dostawa materiałów jednorazowych do prowadzenia radioterapii Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-35/22

Dostawa produktów leczniczych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/16/2022

Wykonanie, dostawa i montaż wystawy gablotowej w budynku A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-207/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-207/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-468/22

sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne i monitory) dla jednostek UAM na okres 1 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2448/D/22

Dostawa chłodziarko-zamrażarek dla DS. Akapit POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/213/2022

Zakup wraz z dostawą i montażem wirówki laboratoryjnej w ramach projektu "Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "Miękinia" do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych - KC-zp. 272-422/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-422/22

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa kart podarunkowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3611/D/22

Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP/14/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...