Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
"Sukcesywna dostawa immunoglobuliny, fibrynogenu ludzkiego". Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-12/21

dostawa silników elektrycznych do bolidu formuły student wraz z oprogramowaniem oraz inwerterem - KC-zp.272-171/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-171/21

Dostawa leków, immunoglobulin i materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.022.Zp.2021

dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby III Forum Energetyki Rozproszonej - KC-zp.272-231/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-231/21

Dostawa respirometru do warunków tlenowych Politechnika Częstochowska ZP/ZN-03/21

Dostawa zestawu do manometrycznego oznaczania biochemicznego zapotrzebowania tlenu BZT wraz z kontrolerem Politechnika Częstochowska ZP/ZN-04/21

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz sprzęt jałowy dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.7.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa elementów optycznych, mechanicznych i elektronicznych do laserowego układu spektroskopowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1957/D/21

Dostawa stanowiska do formowania poprzez prasowanie hydrauliczne krążków i/lub płytek z granulowanych mas ceramicznych - KC-zp.272-122/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-122/21

Dostawa kuwet kwarcowych z zamknięciem do pomiarów fluorescencyjnych (droga optyczna 1 cm) - KC-zp.272-217/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-217/21

Dostawa czterech profesjonalnych kamer do studia telewizyjnego WNPiD wraz z akcesoriami Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1830/D/21

Zakup nowego samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku II Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/8/2021

Dostawa materiałów elektrotechnicznych. Dostawa systemów kontrolo pomiarowych PXI. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/100/2021

Dostawa prętów węglikowych. Dostawa ściernic. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/102/2021

Dostawa instalacji do prowadzenia procesu filtracji membranowej (MF, UF, NF oraz RO) wyposażonej w płytowo-ramowy moduł membranowy Politechnika Częstochowska ZP/ZN-01/21

Rozbudowa analizatora sorpcji Xemis dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechnika Częstochowska ZP/ZN-02/21

Zakup oprogramowania biurowego na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni -1 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/59/2021/AZP

dostawa mikroskopu polaryzacyjnego do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym - KC-zp.272-156/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-156/21

Dostawa płynów infuzyjnych, materiałów opatrunkowych, produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 10/10PN/2021

Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 05/ZP/2021/K

Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych,systemów do stabilizacji kręgosłupa,materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem intrumentarium Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2021

Zakup i dostawa wyrobów medycznych I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/15/2021

Centrum danych wraz z systemem kopii zapasowej umożliwiające obsługę warstwy lokalnej MSIM oraz obsługę środowiska IT Szpitala Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/12/2021

Modernizacja nagłośnienia Dużej Sceny Kieleckiego Centrum Kultury poprzez zakup odpowiedniego sprzętu Kieleckie Centrum Kultury ZP-KCK/4/2021

Dostawa zestawów komputerowych typu Tower dla wszystkich Jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-189/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...