Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa wsparcia i asysty technicznej bazy danych Oracle SE2 ASFU - 2 CPU - 1 rok Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-57-2022

Dostawa aparatury medycznej tj. Aparatu USG, Inkubatora Transportowego, Zestawu do laparoskopii oraz sprzętu medycznego tj. Akcesoriów i urządzeń do zabiegów fetoskopowych w ramach Rządowego programy kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 37/37PN/2022

Dostawa ultramikrotomu, noży do ultramikrotomu oraz stołu antywibracyjnego dla WIMiIP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-529/22

Dostawa bielizny pościelowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/250/2022

Dostawa (Test 20z) Datacomp_użytkownik testowy 26/ZP/2022

Dostawa skanerów 3 D dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.72.2022.AR

Dostawa (1Z - TEST) Datacomp_użytkownik testowy 27/ZP/2022

Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 25/ZP/2022

Sukcesywna dostawa opatrunków Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-62/22

Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Swoszowa Gmina Szerzyny FER.271.1.2022/OSP

Sukcesywna dostawa fartuchów, podkładów koszulek, majtek podtrzymujących, pościeli jednorazowych, spodenek i śliniaków Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-64/22

Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu" - zakup doposażenia II Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 39/39PN/2022

Dyski 6TB do macierzy dyskowej - 5 szt. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-61-2022

Dostawa maszyny do testów skrętno-rozciągających dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.69.2022.AR

Dostawa przecinarki taśmowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/253/2022

Dostawa wysokotemperaturowego ekstensometru do maszyny wytrzymałościowej INSTRON 5982 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/249/2022

Dostawa miału węglowego w ilości 500 ton na sezon grzewczy 2022/2023 wraz z rozładunkiem dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej - cz. II Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.77.2022.MM

Dostawa głowicy liniowej L55 kompatybilnej z aparatem USG Arietta V 70A Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZO-1/22

Dostawa akceleratora medycznego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-42/22

Dostawa systemu odsłuchowego (10 szt. głosników) dla WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-539/22

Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - X POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/246/2022

Dostawa 2 skanerów 3 D dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.67.2022.AR

dostawa zestawu mebli laboratoryjnych dla potrzeb AGH - KC-zp.272-571/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-571/22

dostawa układu do pomiarów elektrochemicznych ze zintegrowanym modułem dla WIMiC - KC-zp.272-579/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-579/22

Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla potrzeb AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-534/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...