Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Prenumerata czasopism zagranicznych do zbiorów Biblioteki Narodowej w 2023 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) Biblioteka Narodowa XXVII.264.2.2022

Prenumerata czasopism polskich do księgozbiorów podręcznych komórek organizacyjnych Biblioteki Narodowej w 2023 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) Biblioteka Narodowa XXVII.264.3.2022

Dostawa materiałów narzędziowych dla WIMiR - KC-zp.272-666/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-666/22

Zestaw do badań nieniszczących połączeń spajanych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/309/2022

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej w 2023 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/26/2022

Prenumerata czasopism zagranicznych do księgozbiorów podręcznych komórek organizacyjnych Biblioteki Narodowej w 2023 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) Biblioteka Narodowa XXVII.264.1.2022

Dostawa projektorów ( 4 sztuki), uchwytów do projektorów ( 3 sztuki) i ekranu projekcyjnego ( 1 sztuka) dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.96.2022.AR

Monitoring wizyjny budynków AOS Bezmiechowa POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/298/2022

Dostawa stanowiska do badań układów energetycznych i układów napędowych, dostawa zintegrowanego systemu wytwarzania i analizy elementów wirnikowych maszyn energetycznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/292/2022

Dostawa produktów leczniczych. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie PN/L/13/22

Dostawa urządzeń podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wraz z ich konfiguracją. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/13/2022

Sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-74/22

Dostawa materiałów laboratoryjnych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/304/2022

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej XV POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/300/2022

Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości dla PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/305/2022

Sukcesywna dostawa środków do mycia, dezynfekcji i higieny na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/86/2022

Dostawa paczek świątecznych do Administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 5 C Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.38-22/22

Dostawa notebooka dla WEiP - KC-zp. 272-654/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-654/22

Zakup i dostawa paczek świątecznych oraz zakup i dostawa kart podarunkowych dla dzieci pracowników Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZPiM-2375/16/11/01/2022

Dostawa produktów leczniczych II dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu." Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 49/49PN/2022

dostawa materiałów reklamowych na potrzeby WIEiT - KC-zp.272-680/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-680/22

Sukcesywna dostawa niestandardowych dla Zamawiającego laptopów, komputerów i tabletów na okres 1 roku, z prawem opcji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3994/D/22

Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 14- powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/228/2022/AZP

Dostawa specjalistycznego pieca rurowego, dedykowanego do sondy Probostat TM firmy Norces dla WEiP - KC-zp. 272-645/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-645/22

Dostawa elektronicznych syren alarmowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.36.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...