Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa leków - programy lekowe dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 21/PN/MN/2023

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/13/2023

Dostawa materiałów opatrunkowych, produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 11/11PN/2023

Zakup urządzeń filtrujących wodę dla PIM MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/12/05/01/2023

Zakup komputerów i drukarek do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/47/2023

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wraz z akcesoriami - Kc-zp.272-253/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-253/23

Zakup samochodu dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach (Bliżej rodziny i dziecka) Powiat Głubczycki OZ.272.4.2023

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.10.2023

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina” Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.07.2023.KG

Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia w podziale na części w ramach projektu:"Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu". Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.9.2023

Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 6 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/68/2023/AZP

Dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-7-2023

"Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-44/23

Dostawa i montaż wyposażenia laboratorium H18 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/72/2023

Dostawa licencji na oprogramowanie Office 365 plan A3 dla 1600 pracowników PK Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/051/2023

Dostawa pelletu drzewnego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.12.2023

Dostawa wraz z wniesieniem, montaż i ustawienie mebli dla Domów Studenckich Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/68/2023

Dostawa robotów mobilnych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.9.2023.MM

Wynajem nagłośnienia na potrzeby wydarzenia Wianki 2023 organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-22-2023

Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.10.2023

Dostawa energii elektrycznej na III i IV kwartał 2023 dla Akademii Górniczo - Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - KC-zp.272-235/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-235/23

Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla Politechniki Rzeszowskiej. Dostawa samochodu dostawczego z plandeką o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/71/2023

Dostawa materiałów opatrunkowych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-8-2023

Kultury mikrobiologiczne IV Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.9.2023

Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Dostępność plus w NIO-PIB Kraków" Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-24/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...