Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna - ETAP I 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 105/2022

Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/82/2022

Remont odcinka ul. Prostej w Rajsku Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.16.2022

Budowa dróg na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.17.2022

Przebudowa drogi gminnej nr 000457T w msc. Chęciny, ul. Sitkówka od drogi wojewódzkiej DW762 do granicy działki ŚKSM nr 1326/1 w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w kierunku Kopalni Jażwica” w systemie zaprojektuj – zbuduj. Gmina Chęciny ZP-IX.271.10.2022.PN

Remont drogi dojazdowej do pól w m. Groń, dz. ewid. nr 1708/21 Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.14.2022

Budowa przyłączy domowych do sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w miejscowościach Dziewin, Mikluszowice i Gawłówek gm. Drwinia w ramach inwestycji "Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia - kontrakt nr 1 i nr 2" GMINA DRWINIA ZP.ED.271.1.2022

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych Gmina Myślenice BZP/271/88/2022

Orzeł Park - rozbudowa placu zabaw na Dolnym Przedmieściu na działce nr 1780,obr. 1 w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/89/2022

Budowa drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej oraz przebudową sieci wodociągowej na działkach nr 430/19, 189/1 w miejscowości Osieczany, gm Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/87/2022

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2983W w stronę Strzemeszna Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/13/2022

Przebudowa budynku w zakresie pomieszczeń administracyjnych zlokalizowanych na X piętrze pawilonu głównego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, działki ew. nr 8/7, 8/8 i 8/9 w obrębie 0116 przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/03/06/01/2022

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.30.2022

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś, Przebudowa drogi powiatowej nr 1453W Reszki - Gąbin, Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby oraz Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/12/2022

Przebudowa drogi gminnej relacji Dzierżenin - Trzepowo Gmina Pokrzywnica RI.271.1.7.2022

Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek Gmina Opatówek Zp.In.271.17.2022

Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej wraz z obiektami małej architektury, oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/81/2022

Budowa kontenerów magazynowych na butle z wodorem, metanem, azotem i propanem do celów laboratoryjnych wraz z instalacją rozprowadzającą gazy do laboratorium w budynku Preinkubatora PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/199/2022

Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.51.2022.ŁZ

Budowa budynku technicznego pod chłodnice znajdujące się przy budynku H przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/127/2022/AZP

Przebudowa kiosku 10-67, ocieplenie wschodniej ściany budynku czytelni 10-28 (W-6); kampus WARSZAWSKA przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/085/2022

Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe Gmina Pokrzywnica RI.271.1.8.2022

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu zabezpieczenia budynków i terenu Szpitala przed podtapianiem Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/43/2022

Roboty budowlane i konserwatorskie w obiekcie zabytkowym Biblioteki Narodowej - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej)" w ramach projektu: "Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 i budżetu państwa na podstawie podpisanej Umowy Finansowej Nr 90/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG w ramach Działania 1, Programu "Kultura". Biblioteka Narodowa XIV.263.7.2022

Rozbudowa z przebudowa i remont kapitalny budynku studenckiego DS7 Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie, Etap I - Rozbudowa Klubu Zaścianek - KC-zp.272-395/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-395/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...