Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Modernizacja drogi dojazdowej i nawierzchni parkingu C przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/55/Rb/P/LW/2021

Rozbudowa i przebudowa przedszkola im. Janka Wędrowniczka w Śremie Gmina Śrem BP.271.49.2021.BS

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sosnowa w m. Szałe Gmina Opatówek Zp.In.271.19.2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Dąbrowicy oraz sieci kanalizacji i wodociągowej w Kuryłówce, z podziałem: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Dąbrowicy (część I) 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w Kuryłówce (część II) Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.79.2.2021

Przebudowa - modernizacja dróg powiatowych: nr 5203W Płock (Trzepowo) - Boryszewo oraz nr 2941W Miszewko - Pepłowo - Cieśle Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/16/2021

Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego wraz z automatyką pod kątem rozbudowy instalacji c.o., c.w.u. oraz ciepła technologicznego dla instalacji wentylacji mechanicznej w budynku W-4(10-22) Biblioteki Głównej PK w ramach zadania inwestycyjnego; modernizacja wymiennikowni ciepła wraz przebudową serwerowni i toalet w budynku Biblioteki W-4(10-22), ul. Warszawska 24 Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/083/2021

Budowa oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.89.2021

Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie Gmina Myślenice BZP/271/112/2021

Adaptacja pokoju mieszkalnego jednoosobowego oraz łazienki zlokalizowanych na parterze w Domu Studenckim Ikar Politechniki Rzeszowskiej na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/251/2021

Remont pomieszczeń na I piętrze po UM oraz wykonanie instalacji p.poż w części budynku Kolegium Święcickiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/65/B/21/1

Wykonanie remontu pomieszczenia SPA zlokalizowanego w pawilonie rehabilitacyjnym w kompleksie wojskowym K-5752 na terenie 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Krynicy- Zdroju. 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.5.2021

Odbudowa drogi Starodroże w m. Głogoczów Gmina Myślenice BZP/271/109/2021

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grojcu - etap I Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.20.2021

Poprawa stosunków wodnych w rejonie "Torfowiska pod Zieleńcem" (nr zadania 13-017-1.2-01) - roboty dodatkowe Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.4.2021.S3

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1412K w miejscowości Czermna Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.20.2021

Przebudowa - modernizacja dróg powiatowych: nr 2921 Smolino - Psary oraz nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina - Płock do drogi nr 60 Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/15/2021

Poprawa sprawności energetycznej (termomodernizacja) oraz 1 etap przystosowania do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-506/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-506/21

Dostosowanie drzwi wejściowych w budynku P do potrzeb osób niepełnosprawnych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/250/2021

Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/88/B/21

Zabudowa kabiny pomiarowej tunelu aerodynamicznego TA-2,5 oraz budowa antresoli w hali laboratorium L-31 WBMiL Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/231/2021

Remont mostu w leśnictwie Bobrowniki Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.3.2021.S3

Adaptacja holu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.85.2021

Budowa oświetlenia ulicznego w Wyrzeka ul. Mórecka, Ostrowo - Huby, Kaleje ul. Lipowa, Orkowo Gmina Śrem BP.271.47.2021.BS

Przebudowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Radkowska. Gmina Chęciny ZP-IX.271.7.2021.PN

Dostawa soli kamiennej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DO.260.37.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...