Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
1. a) Wymiana agregatów prądotwórczych wraz z montażem SZR 1. b) Modernizacja budynku stacji transformatorowej 15/0, 4kV, wymiana rozdzielnicy 0,4 kV, transformatorów oraz instalacja baterii kondensatorów Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-9-2022

Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II CZĘŚĆ I (stan surowy zamknięty) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.034.Zp.2022

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.31.2022

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519 P) Gmina Opatówek Zp.In.271.21.2022

Remont drogi - ul. Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia. Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.20.2022

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czermna w Gminie Szerzyny Gmina Szerzyny FER.271.19.2022

Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/195/2022/AZP

Remont drogi gminnej ul. Akacjowa dz. nr 182 AM-1 w miejscowości Jary Gmina Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.82.2022

Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/98/2022

Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/94/B/22

Budowa przyłączy domowych do sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w miejscowościach Dziewin, Mikluszowice i Gawłówek gm. Drwinia w ramach inwestycji "Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia " GMINA DRWINIA ZP.ED.271.2.2022

Modernizacja dróg Gmina Myślenice BZP/271/106/2022

Orzeł Park - rozbudowa placu zabaw na Dolnym Przedmieściu na działce nr 1780,obr. 1 w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/105/2022

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna - ETAP I 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 126/2022

Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.15.2022.KG

Remont drogi leśnej o nawierzchni asfaltowej w leśnictwie Polanica Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje NZ.270.10.2022

Zapytanie ofertowe - test Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZO-0/22

Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu nawigacji dla osób z niepełnosprawnością na terenie i w zespole budynków AGH z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - KC-zp.272-576/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-576/22

Remont drogi gminnej Nr 200620K relacji Żurowa - Dobrocin w km 2+250 do 2+590 o dł. 330 mb Gmina Szerzyny FER.271.17.2022

"Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy)" Gmina Chęciny ZP-IX.271.11.2022.PN

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu zabezpieczenia budynków i terenu Szpitala przed podtapianiem Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/50/2022

Remont pokrycia dachowego budynku „PII” Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/233/2022

Modernizacja budynku stołówki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku 36-6 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego, CSiR, ul. Św. Wita 73, Żywiec. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/099/2022

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Remont odcinków drogi powiatowej nr 1477 O oraz 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu" Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.57.2022.MS

Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do ujęcia i oczyszczania powietrza poprocesowego w hali przyjęcia odpadów i w hali sortowni na terenie ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.33.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...