Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa ujęcia wody 1J dla SUW Tłokinia Gmina Opatówek Zp.In.271.2.2023

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby aparatu CT Siemens Somatom go.TOP wraz z zaprojektowaniem, przebudową i doposażeniem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Ł kondygnacja 0 i -1, w ramach zadań "Adaptacja pomieszczeń w celu zainstalowania aparatu tomografii komputerowej" oraz "Przebudowa pomieszczeń w celu modernizacji Rejestracji Zakładu Usprawniania Leczniczego" Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZPiM-2375/23/11/01/2022

Remonty łazienek w Szkołach Podstawowych w Ostrowi Mazowieckiej Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.1.2023

"Przebudowa drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615 P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P" Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.1.2023

Wyposażenie serwerowni zapasowej dla projektu e-zdrowie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZPiM-2375/09/11/01/2022

Cyfryzacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drwini GMINA DRWINIA ZP.271.11.2022

Całoroczne utrzymanie dróg leśnych i wykonanie szlaków zrywkowych w 2023 r. PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.12.2022

Modernizacja Systemu Alarmu Przeciwpożarowego w budynku Centrum Energetyki AGH w Krakowie - KC-zp.272-744/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-744/22

Budowa sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej w Pyszącej Gmina Śrem BP.271.64.2022.BS

Roboty budowlane w zakresie wykonania robót remontowych i przebudowy w obiektach Szpitala 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 175/2022

Wykonanie ścianki wspinaczkowej w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-746/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-746/22

Wymiana agregatów prądotwórczych wraz z montażem ukłądu SZR oraz modernizacja budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV , transformatorów wraz z instalacją baterii kondensatorów na terenie Szpitala im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-73-2022

Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.106.2022.ŁZ

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych" Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.79.2022.MS

"Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni" Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.14.2022

Przebudowy pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji oraz Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii w zakresie zaprojektuj i wykonaj 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 174/2022

Budowa budynku gospodarczego w szkółce leśnej w Koniecznie (III postępowanie) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.16.2022.NW

Modernizacja i przebudowa Oddziału Chorób Zakaźnych wraz z zakupem i instalacją szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 40/TP/AK/2022

Budowa mieszkań komunalnych zwiększających zasób nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą GMINA DRWINIA ZP.271.9.2022

Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.26.2022.KG

Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.25.2022.KG

Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.24.2022.KG

Termomodernizacja, wymiana istniejących instalacji, wentylacji i klimatyzacji oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej basenu i sali gimnastycznej Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.; Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/33/2022

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy wraz z nadzorem inwestorskim Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.25.2022

Budowa zbiorników podziemnych retencyjnych wraz niezbedna infrastrukturą, teren (10-0) Kampus Warszawska PK w ramach zad. inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja terenów zielonych przed budynkiem WIL ul.Warszawska 24 Kraków w formule zaprojektuj i wybuduj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/147/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...