Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przystosowanie schodów do obowiązujących przepisów poprzez przebudowę balustrad w bud. D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-367/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-367/21

Wykonanie trybuny sportowej przy boisku piłki plażowej w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/81/2021

Roboty budowlane zw. z: Dostosowaniem wejścia do budynku siedziby Pełnomocnika Rektora ds. OzN i BON do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną Politechnika Częstochowska ZP/RB-04/21

Budowa skateparku i boiska do siatkówki plażowej wraz z komunikacją wewnętrzną i elementami małej architektury na działce nr 290/25, obr. 0001 Niepołomice, przy ul. Wałowej w Niepołomicach wg. Decyzji pozwolenia na budowę nr AB.6740.570.2021.SN GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.21.2021

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wewnętrznych - budynku A i budynku C Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/87/2021/AZP

Wykonanie instalacji osuszania powietrza z przeróbką ciepła technologicznego oraz dokumentacji projektowej z montażem klimatyzacji w budynku ASP w Katowicach Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-04-2021

Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urologicznej i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/36/2021

Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/80/B/21

Remont skrzyżowania dróg gminnych ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Ofiar Katynia, ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego i ul. Zielonej w miejscowości Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.58.2021

Budowa oświetlenia ulicznego Pełczyn - Nochówko etap II Gmina Śrem BP.271.38.2021.BS

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zabierzów Bocheński GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.19.2021

Realizacja zadania "Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku na dzialce nr 34/2 w Myślenicach jedn. ewid.-Myślenice -M120903_4 obr.Myślenice 0003" Gmina Myślenice BZP/271/78/2021

Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej w Leśnictwie Zapowiednik wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w km 4+270 - 4+955 (IV etap) Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.9.2021

"Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko - etap II" Gmina Koźminek RIR ZP.271.2.3.2021

Drobne remonty na oddziałach i naprawa dróg i wymiana kinkiety sieci kanalizacyjnej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 104/2021

Remont pomieszczenia laboratorium nr 12 w budynku H POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/160/2021

Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego Gmina Opatówek Zp.In.271.12.2021

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie - Ciachcin Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/11/2021

Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.55.2021

Modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - (Kamienica) Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/10/2021

Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - etap IV wraz z przystosowaniem powierzchni użytkowej na potrzeby zaplecza fotograficznego Gmina Myślenice BZP/271/75/2021

Remont pokrycia dachowego na obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/147/2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 1453W Reszki - Gąbin od km 3+166 do km 3+538 długości 0,422 km Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/9/2021

Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb wydziałów wraz z przebudową północnej klatki schodowej i modernizacją dwóch wind w bud. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-314/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-314/21

Remont wybranych pomieszczeń w bud. „C” i „G” wraz z remontem i wymianą wygłuszenia chłodnicy przy bud. L-32 Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/152/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...