Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Pepłowo - Cieśle polegająca na budowie chodnika o długości 0,444 km Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/22/2021

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 5203W Płock (Trzepowo) - Boryszewo na odcinku od km 0+730 do km 1+330 o długości 0,600 km Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/23/2021

Termomodernizacja leśniczówki Ceranów Nadleśnictwo Sokołów SA.270.12.2021

Roboty budowlane w zakresie drobnych remontów na oddziałach szpitalnych i terenie szpitala 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 158/2021

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2931/4/2021

Przejścia dla pieszych Gmina Myślenice BZP/271/124/2021

Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.21.2021

Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie osiedla Skiby, gmina Chęciny- część 3 Gmina Chęciny ZP-IX.271.8.2021.PN

Przebudowa dróg leśnych zlokalizowanych w miejscowości Skrzynki Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.15.2021.KG

Zaprojektowanie i budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Ostrów Mazowiecka. Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.28.2021

Przebudowa drogi gminnej - wewnętrznej ul. Wiśniowa w m. Pęgów, Gmina Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.98.2021

remont instalacji oświetlenia podstawowego korytarza oraz przebudowa instalacji elektrycznej na II piętrze pawilonu A-0 AGH w Krakowie KC-zp.272-609/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-609/21

Realizacja zadania "Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku na działce nr 34/2 w Myślenicach jedn. ewid. Myślenice l-M120903_4 obr. Myślenice 0003" Gmina Myślenice BZP/271/122/2021

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów Gmina Myślenice BZP/271/123/2021

Budowa drogi w Grzymysławiu - etap III zamówienie uzupełniające Gmina Śrem BP.271.57.2021.BS

ZAPYTANIE OFERTOWE Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Obserwatorium Astronomicznego UAM przy ul. Słonecznej 36 po mieszkaniu lokatorskim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/158/B/21

Budowa obiektów małej architektury w ramach modernizacji placów zabaw zlokalizowanych w gminie Niepołomice - vol. 3. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.38.2021

Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/110/B/21

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatówek - ul. T. Kościuszki (675576P), ul. Braci Gillerów (675580P) oraz w miejscowości Cienia Trzecia (675527P) Gmina Opatówek Zp.In.271.22.2021

Budowa budynku wielorodzinnego nr 21 z lokalami na wynajem przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na działkach o nr ewid. 3737; 3720; 3751; 3752/1. Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.26.2021

Przebudowa drogi gminnej nr 191014C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+830 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.14.2021.KG

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 104 w miejscowości Zawada Piaski od km 0+000 do km 1+214 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.13.2021.KG

Termomodernizacja OSP w Wyżycach GMINA DRWINIA ZP.271.14.2021

Przebudowa drogi gminnej w m. Michałów Trzeci Gmina Opatówek Zp.In.271.23.2021

Bieżące utrzymanie drog i wykonanie szklaków zrywkowych zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7-8 Pzp ( do Umowy SA.270.2.2021) PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.8.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...