Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont pomieszczenia nr 63 wraz z pomieszczeniem po generatorze w budynku "E" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/22/2024

Przebudowa systemu nawadniania w szkółce leśnej w Koniecznie wraz z budową koryt Dünemana Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.1.2024.NW

Remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/3/2024

Remont drogi gminnej nr 675515P Szulec - Borów dz. ewid. nr 21 Gmina Opatówek Zp.In.271.3.2024

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Brzezinka - etap II Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.1.2024

Remont pomieszczenia sali wykładowej C-101 w budynku C POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/19/2024

Przebudowa drogi gminnej w m. Zduny ul. Radosna Gmina Opatówek Zp.In.271.2.2024

Przebudowa drogi gminnej nr 540270K w km od 0+000 do km 0+ 426,50 w miejscowości Łęki, Gmina Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/6/2024

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W TECHNOLOGII LED NA TERENIE GMINY JABŁONNA- II ETAP Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.9.2024

"Wykonanie robót budowlanych związanych z podniesieniem atrakcyjności turystycznej punku widokowego w Kaninie na działce ewidencyjnej nr 174/1 i 173 w Gminie Limanowa" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.1.2024

Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 2987W Gąbin - Lipińskie Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/2/2024

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ KDL - UL. KASZTANOWEJ W CHOTOMOWIE Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.06.2024

Remont nawierzchni drogi gminnej - ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (Część I) oraz Modernizacja nawierzchni wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej (Część II) Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.2.2024

"Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku pałacu w Porębie Wielkiej na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych - etap I" zadanie współfinansowane w ramach I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.6.2024

Izolacja ścian piwnicy w budynku wielorodzinnym przy ul. Konwaliowej 2A w Jadwisinie MIEJSKO GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU MGZGK.1710.17.2024

Budowa drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej oraz przebudową sieci wodociągowej na działkach nr 430/19, 189/1 w miejscowości Osieczany, gm Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/7/2024

"Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie głubczyckim", w ramach której zostanie wykonana Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1201O relacji Głubczyce-Wiechowice Powiat Głubczycki OR.272.2.2024

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej II Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/1/2024

BUDOWA ROLKOWISKA I WYMIANA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE NA TERENIE GCK W SKIERDACH Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.08.2024

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogi DW 965 na odc. 010 km 1+491,24 do odc. 010 km 2+686 na terenie gminy Drwinia" w ramach inwestycji pn.: "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia" GMINA DRWINIA ZP.271.1.2024

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W TECHNOLOGII LED NA TERENIE GMINY JABŁONNA- I ETAP Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.2.2024

Modernizacja dróg asfaltowych Gmina Śrem BP.271.6.2024.BS

Budowa bulwarów spacerowych w miejscowości Szerzyny Gmina Szerzyny FER.271.2.2024

Wymiana drzwi w zapleczu kuchennym w DS Ikar Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/10/2024

Rozbudowa myślenickiego żłobka w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 dla zadania "Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr. 3 działka nr 659/47 Gmina Myślenice BZP/271/2/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...