Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów - Wilkanowo Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2931/10/2023

Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/77/B/23

Remont dróg gminnych miejscowości Szerzyny i Ołpiny, gmina Szerzyny Gmina Szerzyny FER.271.13.2023

Adaptacja pomieszczeń pracowni akceleratorowej wraz z niezbędnymi opracowaniami projektowymi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-55/23

Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie cz.2) Gmina Szerzyny FER.271.15.2023

Organizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - remont części pomieszczeń oraz komunikacji na terenie Szpitala Specjalistycznego im. A.Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP/19/2023

Remont pomieszczeń na Oddziale Leczenia Uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/96/2023

Budowa (przebudowa) dojazdu pożarowego w Leśnictwie Bukowiec Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.17.2023

"Remont ulicy Małogoskiej od skrzyżowania z ulicą Staszica do skrzyżowania z ulicą Franciszkańską w Chęcinach" Gmina Chęciny ZP-IX.271.11.2023.PN

Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie - część robót) Gmina Szerzyny FER.271.14.2023

Remont sali wykładowej H-02 w budynku "H" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/161/2023

Wymiana wykładziny w salach S2 i S3 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/165/2023

„Remont mieszkania nr 305 i 308 w budynku „R” Politechniki Rzeszowskiej (Dom Asystenta)” POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/163/2023

Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.35.2023.MS

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. LIPOWEJ ORAZ W UL.WSPÓLNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOTOMÓW, GMINA JABŁONNA Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.37.2023

Remont drogi gminnej Ołpiny - Cmentarz Wojenny nr 200646 K w miejscowości Ołpiny w km 0+000 - 0+300 i 0+600 - 1+040 Gmina Szerzyny FER.271.10.2023

Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II - wymiana kotłów na paliwa stałe. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.21.2023

Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2911W Goślice - Smolino - Sędek - Kłaki - Drobin i 2920W Opatówiec - Zagroba Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2931/9/2023

Remont wiaty stalowej na składnicy drewna w Szczytnej Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje NZ.270.14.2023

Przebudowa drogi krajowej nr 49 w Bukowinie Tatrzańskiej od km 15+906,83 do km 16+926,90 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego z zasilaniem z istniejącego słupa oświetleniowego (strona prawa). Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.27.2023

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów Gmina Opatówek Zp.In.271.21.2023

Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - etap I" Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/19/P/2023

Remont części drogi powiatowej nr 1287O relacji Dobieszów - Pielgrzymów Powiat Głubczycki OR.272.11.2023

Remont i podział pomieszczenia szatni w paw. B-6 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału IMiC AGH w Krakowie - KC-zp.272-507/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-507/23

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych" Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.32.2023.MS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...