Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w Bydgoszczy (etap nr 1) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.3.2023

Remont klatki schodowej wraz z dostosowaniem balustrad w budynku B POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/44/2023

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-4/2023

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobierno Gmina Opatówek Zp.In.271.9.2023

Wymiana istniejących opraw oświetleniowych w budynku „M” oraz „P” POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/39/2023

Wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla zadania pn.: "Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej" Powiat Głubczycki OR.272.2.2023

Przebudowa drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Pepłowo - Cieśle w m. Miszewo Murowane Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/1/2023

Modernizacja i przebudowa Poradni Urologicznej wraz z wyposażeniem w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/TP/WU/2023

Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych w miejscowości Bieńkowice GMINA DRWINIA ZP.271.5.2023

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gosprzydowa -Rotowskie Gmina Gnojnik RIiD.271.6.2023

Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.6.2023

Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka wzdłuż ulic: Anny Chrostek, Brzozowa, Czarna, Kolejowa i Piwniczna Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.3.2023

Rozbudowa Apteki Szpitalnej na potrzeby utworzenia Pracowni Żywienia Pozajelitowego Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-12-2023

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmce Gmina Opatówek Zp.In.271.7.2023

Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gmiy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/15/2023

"Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku" Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.4.2023

Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim w roku 2023 Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.4.2023

Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.5.2023

Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Sokołów w 2023r. Nadleśnictwo Sokołów SA.270.1.2023

"Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.10.2023

Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul. 11 Listopada Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku PZD.III.342/5/23

Dostosowanie wejścia tylnego do budynku WPA UAM w Kaliszu dla potrzeb osób z niepełnosprawnosciami Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4/B/23

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gm. Wisznia Mała w formule zaprojektuj i wybuduj Gmina Wisznia Mała RI.271.4.2023

Przebudowa drogi powiatowej nr 1909 N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku PZD.III.342/4/23

Część 1 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Bio Banku w budynku "S"; Część 2 - Budowa pochylni wewnętrznej zlokalizowanej na 1 piętrze budynku A wraz z adaptacją 2 pomieszczeń Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/17/01/01/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...