Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa urządzeń elektronicznych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/150/2022/AZP

Zakup wraz z dostawą, instalacją systemu multimedialnego do obsługi Sal Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/16/2022

Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu” – zakup doposażenia. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 30/30PN/2022

Dostawy różnych produktów leczniczych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 114/2022

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna - ETAP I 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 105/2022

Dostawa czujników światłowodowych i akcesorii do ich montażu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/216/2022

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2022/GA4 - Przetworniki i bariera polowa Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/144/2022/AZP

Sukcesywne dostawy gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/138/2022/AZP

Dostawa chłodziarko-zamrażarek dla DS. Akapit POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/213/2022

Zapewnienie usługi Morskiego Sternika Motorowodnego i Sternika Motorowodnego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/136/2022/AZP

Dostawa substratów do badań molekularnych. Dostawa materiałów i surowców. Dostawa sprzętu laboratoryjnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/212/2022

Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/17/2022

Przebudowa drogi gminnej relacji Dzierżenin - Trzepowo Gmina Pokrzywnica RI.271.1.7.2022

Zakup komputera do produkcji i montażu filmów wraz z tabletami graficznymi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/059/2022

Dostawa części aparatury naukowo - badawczej w ramach projektu Mobilna podwodna baza wsparcia Nurkowego MUDS Base - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/134/2022/AZP

ZAPYTANIE OFERTOWE: Usługa cateringowa dla max. 380 osób podczas XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Przesilenie. Budujemy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami organizowanego w dniach 20-22 września 2022 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/881/1/1/U/22

Dostawa narzędzi. Dostawa specjalistycznego stołu laboratoryjnego wraz z wyposażeniem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/211/2022

Dostawa prototypowego badawczego stanowiska do zgrzewania o różnej częstotliwości dla Wydziału Inżynierii Materiałowej PK Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/086/2022

Dostawa małego stołu sejsmicznego XY o dwóch stopniach swobody (zestawu gotowego do pracy wraz z oprogramowaniem) dla Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli L-15 Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/089/2022

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w 2022 roku - III POSTĘPOWANIE Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.56.2022.AS

Dostawa stanowiska badawczego w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.262.34.2022.MM

Przebudowa kiosku 10-67, ocieplenie wschodniej ściany budynku czytelni 10-28 (W-6); kampus WARSZAWSKA przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/085/2022

Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe Gmina Pokrzywnica RI.271.1.8.2022

Zakup i dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/TP/MN/2022

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3 350 000,00 zł Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.3.2022

1 2 3 4 5