Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Stanowisko do badania ciepła właściwego Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/109/2021

Dostawa krwi oraz jej składników Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-60/21

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Rawiciego i jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.27.2021

Dostawa i montaż zestawu projekcyjnego. Dostawa maszyny czyszczącej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/315/2021

Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/309/2021

Dostawa reflektora automatycznego. Dostawa zestawu mikrofonów bezprzewodowych. Dostawa laptopa. Dostawa oprogramowania biurowego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/313/2021

Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie strefy białej, strefy szarej, terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/23/2021

Roboty budowlane w zakresie drobnych remontów na oddziałach szpitalnych i terenie szpitala 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 158/2021

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.26.2021

Dostawa materiałów do badań -targety POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/312/2021

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji hydrantowej w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/146/2021/AZP

Zakup dwóch napędów SSD do komputerów, dostawa drobnego sprzętu komputerowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/314/2021

usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania ZEISS Reverse Engineering dla 5 osób - Szkolenie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18, pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II - KC-zp.272-651/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-651/21

Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.21.2021

Dostawa mebli do pomieszczeń modelarni na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/103/2021

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łapanów w roku 2022. Gmina Łapanów IBP.III.271.3.2021

Dostawę jednorazowego sprzętu dla potrzeb zabezpieczenia oddziałów COVID 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 166/2021/Covid-19

Dostawa teczek aktowych wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-19/21

Dostawa stołów laboratoryjnych - 23 sztuki Politechnika Częstochowska ZP/ZO-23/21

Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie osiedla Skiby, gmina Chęciny- część 3 Gmina Chęciny ZP-IX.271.8.2021.PN

Dostawa wielowirnikowca do lotów BVLOS z wyposażeniem. Dostawa wielowirnikowców do szkolenia operatorów UAV. Dostawa stanowisk do szkolenia operatorów UAV. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/306/2021

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu: podstawy projektowania architektury systemów wbudowanych - interfejsy komunikacyjne POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/308/2021

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/2 - Aparatura czujnikowa oraz zasilająca do systemu sterowania modelami statków w skali - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/147/2021/AZP

Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu rawickiego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.25.2021

Dostawa leków Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-54/21

1 2 3 4 5 6