Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zakup i dostawa wyrobów medycznych II (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne) Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/37/2023

Zakup i dostawa wyrobów medycznych III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/30/2023

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1510/U/23

usługa transportowa dla WEiP AGH - KC-zp.272-572/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-572/23

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 47/TP/MN/2023

"Podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-75/23

Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie - część robót) Gmina Szerzyny FER.271.14.2023

Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.35.2023.MS

dostawa, instalacji i uruchomienie liofilizatora dla WEiP- KC-zp.272-474/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-474/23

Szkolenie z zakresu wsparcia studenta i pracownika w kryzysie psychicznym Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/151/2023/AZP

Przenośne jednostki obliczeniowe Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/150/2023/AZP

Remont drogi gminnej Ołpiny - Cmentarz Wojenny nr 200646 K w miejscowości Ołpiny w km 0+000 - 0+300 i 0+600 - 1+040 Gmina Szerzyny FER.271.10.2023

Zakup i dostawa aparatury skanującej 3D dla pracowni BIM Katedry Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/077/2023

Przygotowanie modułu ELO Faktury w oparciu o platformę SharePoint Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-29/2023

Usługi przeglądów legalizacji, wzorcowania, testów specjalistycznych sprzętu i aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 88/2023

zakup i dostawa odtwarzacza dźwięku przestrzennego dla COP AGH - KC-zp.272-480/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-480/23

Dostawa mebli biurowych do Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/084/2023

Dostawa paliwa gazowego do Filii nr 2 i Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/89/2023

Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego - powtórka SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/99/2023

Remont i podział pomieszczenia szatni w paw. B-6 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału IMiC AGH w Krakowie - KC-zp.272-507/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-507/23

Utrzymanie czystości w budynkach i na terenie Politechniki Krakowskiej w Krakowie - Al. Jana Pawła II 37, ul. Kamienna 17, ul. Skarżyńskiego 1,7,9. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/088/2023

Dostawa zestawu stanowisk laboratoryjnych do Katedry Energetyki . Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/083/2023

Dostawa urządzenia do śledzenia ścieżki wzrokowej (eyetrackera) wraz z oprogramowaniem i szkoleniem - KC-zp.272-510/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-510/23

dostawa stanowiska do identyfikacji wizulanej i druku 3D dla WO AGH- KC-zp.272-544/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-544/23

Usługa sprzątania w obiektach sportowych AGH przy ul. Armii Krajowej 5A oraz Piastowskiej 26A dla SWFiS - KC-zp.272-477/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-477/23

1 2 3 4