Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego wraz z automatyką pod kątem rozbudowy instalacji c.o., c.w.u. oraz ciepła technologicznego dla instalacji wentylacji mechanicznej w budynku W-4(10-22) Biblioteki Głównej PK w ramach zadania inwestycyjnego; modernizacja wymiennikowni ciepła wraz przebudową serwerowni i toalet w budynku Biblioteki W-4(10-22), ul. Warszawska 24 Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/083/2021

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego 3 rozbudowa systemu wzbudnika Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/120/2021/AZP

Punkty dostępowe (Access Point), kompatybilne zasilacze PoE - 6 kpl. oraz switche zarządzane - 3 szt. dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-30/21

Dostawa sprzętu pomiarowego do Laboratorium Metrologii Elektrycznej Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-40/A/21

Dostawa wielofunkcyjnego urządzenia cyfrowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-42/A/21

Dostawa podstawowych modułów wchodzących w skład planowanego stanowiska naukowo-badawczego z układem modelowania procesów mielenia w młynie elekromagnetycznym dla Wydziału Elektrycznego Politechnika Częstochowska ZP/D-39/A/21

Dostawa tygli do DSC oraz chlorku sodu. Dostawa szlifierko-poletki metalograficznej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/259/2021

Dostawa modułowego zestawu urządzeń umożliwiającego badanie i testowanie układów automatyki przemysłowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/260/2021

Utylizacja odpadów chemicznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/257/2021

Sukcesywna dostawa obranych ziemniaków i buraków do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/62/2021

dostawy sukcesywne sprzętu dla Pracowni Hemodynamicznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 144/2021

Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) - III Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/04/ZO/2021

Adaptacja pokoju mieszkalnego jednoosobowego oraz łazienki zlokalizowanych na parterze w Domu Studenckim Ikar Politechniki Rzeszowskiej na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/251/2021

Usługa polegająca na przeprowadzeniu zamkniętego certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki Ochrony radiologicznej pacjenta POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/258/2021

Usługa wykonania nagrań w języku migowym, konsultacji oraz udziału w testach POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/239/2021

Studia podyplomowe dla 2 pracowników administracyjnych uczelni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/122/2021/AZP

szkolenie z zakresu tworzenia stron internetowych dla pracownika BON AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A076 - KC-zp.272-463/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-463/21

Dostawa betonoskopu ultradźwiękowego. Dostawa stanowiska do pomiaru odkształceń powierzchniowych. Dostawa generatora funkcyjnego z przebiegami arbitralnymi POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/252/2021

Dostawa elektrod i wyposażenia elektrod, dostawa proszków metalicznych wysokiej czystości, dostawa mikroskopów z kamerą do zajęć dydaktycznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/255/2021

przedmiotem zamówienia jest kontrakt serwisowy wraz z usługą aktualizacji (upgrade) urządzenia do litografii elektronowej - KC-zp.272-437/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-437/21

Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Poradni Urologicznej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - lampa zabiegowa mobilna, fotel ginekologiczny i kolposkop. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/48/2021

Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.09.2021.KG

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1412K w miejscowości Czermna Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.20.2021

Dostawa myjni do kaczorów i basenów 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 137/2021

Świadczenie usług cateringowych dla AGH - KC-zp.272-550/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-550/21

1 2 3 4 5 6