Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Rozbudowa systemu przestrzennej rejestracji ruchu Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/27/2022

Zestaw do badań nieniszczących połączeń spajanych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/309/2022

Monitoring wizyjny budynków AOS Bezmiechowa POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/298/2022

Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości dla PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/305/2022

Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 14- powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/228/2022/AZP

Dostawa wyposażenia do specjalistycznego stanowiska przeznaczonego do budowy modeli transportowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/302/2022

Wynajem fantoma układu moczowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/299/2022

Wykonanie usługi serwisowej (konserwacji i naprawy) urządzenia EB-PVD SmartCoater ALD wraz z kalibracją głowic pomiarowych i regulatorów przepływu gazów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/301/2022

świadczenie usług cateringowych dla AGH -- KC-zp.272-685/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-685/22

Dostawa przemysłowej słupowej wiertarki przekładniowej. Dostawa zestawu do wideokonferencji POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/303/2022

Zakup energii elektrycznej w 2023r. na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - II Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/ZE/14/22

Dostawa urządzeń do wykonywania rdzeni/form w technologii addtywnej z możliwością stosowania regeneratu wraz z doposażeniem dla Wydziałau Odlewnictwa AGH - KC-zp.272-541/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-541/22

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimy 2022/2023 Gmina Szerzyny FER.271.26.2022

Wykonanie zabudowy meblowej laboratoryjnej w laboratorium nr 213 WliTCh PK Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/130/2022

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.16.2022

Prenumerata czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej na 2023 rok dla BG - KC-zp.272-674/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-674/22

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1543/U/1/22

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.15.2022

dostawa i montaż elementów eksploatacyjnych do badań mikroskopowych Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie DZB.260.13.2022

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu karetką transportową typu "T" w przypadku awarii karetki Zamawiającego oraz dużej ilości transportów Zamawiającego Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/56/2022

Dostawa ramienia pomiarowego wraz z zestawem do wzorcowania przyrządów pomiarowych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.99.2022.MM

Dostawa książek na potrzeby projektów realizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4943/D/22

Zapewnienie dostępu do obiektów i usług rekreacyjno - sportowych na podstawie imiennych kart abonamentowych dla pracowników, emerytów, rencistów Politechniki Krakowskiej oraz członków ich rodzin na terenie całej Polski. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/128/2022

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych) o kodach odpadu: 200301; 180104; 150101. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/20/22/M

Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem systemu uzdatniania wody do dializ na Oddziale Dializoterapii SP ZOZ w Kolbuszowej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/19/22/M

1 2 3 4 5