Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa polegająca na wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej w obiektach PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/216/2021

Modernizacja dwóch sal porodowych i sali zabiegowej na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Porodowym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/52/2021

świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie elektronicznej, w tym usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/736/U/21

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku. Gmina Gnojnik RIiD.271.5.2021

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie budynku DS.-2(21-2) do wymagań ochrony ppoż. Ul.Skarżynskiego Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/076/2021

Dostawa preparatów do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji skóry, ran, dezynfekcji powierzchni sprzętu i urządzeń medycznych w 10 pakietach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/15/21/M

Wymiana sterowania C.O i C.W.U w DS. Alchemik. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/219/2021

Dostawa odczynników Xpert Xpress SARS-COV2-10 w kierunku szybkiej diagnostyki SARS CoV-2, kompatybilnych z posiadanym aparatem GeneXpert XVI firmy Cepheid. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/T/27/21

Dostawa wyrobów do pielęgnacji pacjenta i opatrunki specjalistyczne w 14 pakietach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/14/21/M

Usługa dostarczenia biletu lotniczego na przelot z Krakowa (Polska) do Las Vegas (USA) dla WIMiR - KC-zp.272-470/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-470/21

Dostawa, instalacja, uruchomienie i montaż lasera diodowego, Aparatu do leczenia polichromatycznym spolaryzowanym światłem niskoenergetycznym oraz Krwiokomory w ramach zadania inwestycyjnego Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 29/29PN/2021

Dostawa aparatury obliczeniowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/213/2021

Dostawa analizatora stanów logicznych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-16/21

Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego na Stację Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 43/TP/WU/2021

Zorganizowanie wyjazdu w ramach zajęć terenowych dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/U-23/21

Dostawa zgrzewarki POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/211/2021

Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii do analizy ilościowej i jakościowej próbek sypkich, stałych i cieczy dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-33/A/21

Cytometr przepływowy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/070/2021

Dostawa próbek i przeciwpróbek do badań tribologicznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/210/2021

Dostawa bezkontaktowego systemu pomiarowego odkształceń z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/169/2021

Dostawa przetwornika sześcioosiowego sił i momentów, dostawa dedykowanego zestawu napędowy z silnikiem synchronicznym reluktancyjnym, dostawa zestawu do badania pianek poliuretanowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/200/2021

Remont balkonów przy pokojach mieszkańców w budynku Nowy Blok w Domu Pomocy Społecznej w Osieku. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.10.2021

dostawa UPS dla potrzeb budynku D-7 oraz infrastruktury sieciowej (system wjazdowy) w budynku U-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-415/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-415/21

Dostawa elipsometru spektroskopowego dla ACMiN AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-361/21

dostawa wraz z wykonaniem instalacji, montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych dla WZ AGH - KC-zp.272-389/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-389/21

1 2 3 4 5 6