Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
organizacja wizyty studyjnej w ramach projektu EnerGizerS - DE-dzp.272-49/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-49/24

Dostawa krążków diagnostycznych do badania lekooporności, testów rynienkowych i podłoży do oznaczania lekowrażliwości - powtórka. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/10/2024

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do immunohistochemii dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-12/24

Stanowisko do wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych i krzywych mocy dla turbiny wiatrowej Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/22/2024/AZP

Organizacja 18 międzynarodowej konferencji CPE-POWERENG 2024 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/18/2024/AZP

ZAPYTANIE OFERTOWE: Przegląd półroczny i roczny przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach wielkopowierzchniowych UAM zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/644/24

Usługa drukowania plakatów i zaproszeń w projekcie pt. Rejs do wiedzy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/20/2024/AZP

Usługa drukowania folderu Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/19/2024/AZP

Usługa transportowa - załadunek i przewóz mienia IM UMG Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/17/2024/AZP

Usługa przygotowania i organizacji udziału sekcji AZS AGH w rozgrywkach akademickich w sezonie 2023/2024 - DE-dzp.272-24/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-24/24

Świadczenie usługi Sternika/ Mechanika/ Mechatronika dla Zakładu Oceanografii Operacyjnej IM UMG Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/12/2024/AZP

Dostawa drukarki 3D wraz z filamentami do Laboratorium Robotycznego CDSI - DE-dzp.272-11/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-11/24

Sukcesywna dostawa produktów bezglutenowych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-08/24

ZAPYTANIE OFERTOWE: usługi badawcze dla rozwoju platformy edukacyjnej Life Long Learning Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/309/24

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/242/UO/3/24

Sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców, ryb i przetworów rybnych oraz produktów mącznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w I półroczu 2024 roku Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.6.2024.AŚ

przedłużenie wsparcia dla posiadanych licencji oprogramowania VMware vSphere 7 Enterprise Plus oraz instancji VMware vCenter Server 7 Standard - DE-dzp.272-37/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-37/24

dostawa przetwornika do pomiaru ciśnienia do modernizacji urządzenia do wytwarzania kompozytów Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie DZB.260.4.2024

Sukcesywna dostawa nośników danych wraz z transportem i wniesieniem do jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/269/24

sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pakietu wsparcia producenta oprogramowania dla oprogramowania marki Microsoft Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2016/U/23

Dostawy sukcesywne ryb, śledzi i przetworów rybnych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 7/2024

Dostawa mobilnego systemu radiografii przemysłowej - K.zp 272-721/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie K.zp 272-721/23

dostawa dwukanałowego analizatora stężenia metanu z głowicami oraz oprogramowaniem wraz z montażem i instalacją - KC-zp.272-705/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-705/23

Dostawy profesjonalnych środków do utrzymania czystości, mat podłogowych chłonnych oraz sterylnych fartuchów chirurgicznych ujęte w czterech zadaniach Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/05/D/P/A/2024

Rozbudowa zintegrowanego środowiska serwerów sesji terminalowych WFiIS AGH i stacji roboczych - usługa modernizacyjna z dostawą niezbędnych komponentów - DE-dzp.272-9/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-9/24

1 2 3