Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa skateparku i boiska do siatkówki plażowej wraz z komunikacją wewnętrzną i elementami małej architektury na działce nr 290/25, obr. 0001 Niepołomice, przy ul. Wałowej w Niepołomicach wg. Decyzji pozwolenia na budowę nr AB.6740.570.2021.SN GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.21.2021

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wewnętrznych - budynku A i budynku C Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/87/2021/AZP

Dostawa sprzętu, szkła i odczynników laboratoryjnych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/143/2021

Wyposażenie i wykonanie aranżacji wnętrz Centrum Sportu w Staniątkach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.23.2021

Zastosowanie Ansys Simplorer'a i solverów z grupy: Magnetic, Electrostatic, DC Conduction do modelowania zjawisk elektromagnetycznych oraz termicznych w programie Ansys Maxwell 2D/3D - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/89/2021/AZP

dostawa mebli biurowych do pokoju 401 b i 401 d w Krakowie -KC-zp.272-310/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-310/21

Dostawa leków Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-35/21

Dostawa elektrodynamicznego wzbudnika modalnego wraz z odpowiednim do niego wzmacniaczem i akcesoriami Politechnika Częstochowska ZP/ZO-12/21

Dostawa oprogramowania do analizy akustyki wnętrz Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/047/2021

Dostawa, montaż i uruchomienie spektrometru FTIR z przystawką ATR i DR wraz z zestawem komputerowym, z oprogramowaniem oraz urządzeniem umożliwiającym przygotowanie próbek Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/046/2021

Dostawa, montaż i uruchomienie wielofunkcyjnego stanowiska do testów środowiskowych umożliwiajacych symulację swiatła słonecznego, promieniowania UV, deszczu, kondensacji, zmiennej temp. oraz zmiennej wilgotności względnej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/045/2021

Dostawa siłownika hydraulicznego o nośności 250 kN pracującego w trybach statycznym i dynamicznym Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/043/2021

Dostawa materiałów oczyszczania dendrymerów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, elektrod i wyposażenia elektrod, zestawu pipet automatycznych, akcesoriów do mikroskopu AFM, materiałów w służących do przeprowadzenia badań i wytworzenia węgli aktywnych, czujników strumienia ciepła, metali niezależnych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/141/2021

Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych, badanie ochrony przeciwporażeniowej wraz z oględzinami w obiektach i budynkach UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/543/U/1/21

Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Urologii i OIT 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 101/2021

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów do wykrywania narkotyków ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/35/D/P/AC/2021

dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WFiIS - KC-zp.272-234/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-234/21

Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem do pok. 512 paw. C-1 dla CRI- KC-zp.272-218/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-218/21

Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb wydziałów wraz z przebudową północnej klatki schodowej i modernizacją dwóch wind w bud. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-314/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-314/21

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/33/2021

dostawa wielokanałowego potencjostatu-galwanostatu do testowania baterii dla WEiP - KC-zp.272-262/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-262/21

Dostawa sprzętu, narzędzi i akcesoriów medycznych do zabiegów laparoskopowych - 8 pakietów Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/8/21/M

Dzierżawa analizatora do badań biochemicznych i wirówek wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-30/21

Dostawa generatora technetowego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-37/21

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/26/2021

1 2 3 4