Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wdrożenie, dostawa i implementacja Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotecznymi wraz z asystą techniczną świadczoną przez okres 36 miesięcy Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/07/2023

Realizacja usługi dot. obsługi przerwy kawowej dla uczestników konferencji Academic Gdynia Innovation Days Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/34/2023/AZP

Dostawa stanowisk laboratoryjnych do Pracowni Techniki Cyfrowej Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.12.2023.MM

Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych w miejscowości Bieńkowice GMINA DRWINIA ZP.271.5.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE: Planowanie i kierowanie realizacją prac programistycznych z dziedziny sztucznej inteligencji w projekcie Longlife Learning w ramach umowy o współpracy między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza a Wydawnictwem Naukowym PWN. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0279/U/23

Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem dniach 18-24.06.2023 roku - usługa wyżywienia (7 dni), usługa wynajmu sal konferencyjnych (5 dni) oraz usługa hotelowa - 6 dób hotelowych (noclegi) dla maksymalnie 100 osób Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/185/U/23

sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sanitariatów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1298/D/23

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gosprzydowa -Rotowskie Gmina Gnojnik RIiD.271.6.2023

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/23/2023

Zakup punktów dostępowych AP Long Range w celu rozbudowy wydziałowej sieci WIFI Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/021/2023

sukcesywna dostawa nośników danych wraz z transportem i wniesieniem do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych, z prawem opcji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1133/D/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni dla Dzieci i Młodzieży Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/2/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poliklinice w Ciechanowie - Filia POZ Płońsk ul. Płocka 33 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/5/23

System SFC z pompą do podawania reagentów, detektorem dichroizmu kołowego, kolektorem próbek oraz jednostką sterującą i oprogramowaniem do sterowania i obróbki danych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/727/D/23

Dostawa jajek, chłodzonych i mrożonych pierogów oraz opakowań jednorazowych do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/21/2023

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 06/TP/WU/2023

Usługi cateringowe dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. Droga do doskonałości - kompleksowy program wsparcia uczelni. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/017/2023

Zakup 4 zestawów komputerów stacjonarnych programistycznych z modułem obliczeniowym, obudową i zasilaczem - KC-zp.272-86/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-86/23

„Organizacja wyjazdu studyjnego małopolskich przedsiębiorców na Targi gospodarcze w Korei Południowej.” Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ARMZ.271.2.2023

Dostawa artykułów reklamowych z logo Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.10.2023.MT

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-07-2023

Dostawa wyposażenia stref wolnych ciężarów do siłowni w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-146/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-146/23

Dostawa wyposażenia informatycznego obejmującego przełączniki sieciowe w ramach projektu MSIM Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-1-2023

Dostawa laboratoryjnej pompy membranowej dla WEiP - KC-zp.272-141/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-141/23

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego do Aparatów STORZ Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-23/23

1 2 3 4