Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
świadczenie usługi żywienia całodziennego dla zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami oraz dla pracowników zapewniających obsługę ośrodka - zakwaterowanych w ośrodku AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, woj. zachodniopomorskie - DE-dzp.272-239/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-239/24

Zakup i dostawa używanej koparko -ładowarki na potrzeby PSZOK Gmina Pokrzywnica RI.271.1.5.2024

Wymiana archiwizatora w mikroskopie operacyjnym Leica M530 OHX sn: 050416001 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 62/2024

Modernizacja kompleksu sportowego w Uszwi Gmina Gnojnik RIiD.271.5.2024

Dostawa modułu do potencjostatu/galwanostatu Autolab typu PGSTAT204 nr ser. AUT522321- DE-dzp.272-198/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-198/24

Dostawa teczek okazjonalnych (1) oraz teczek osobowych, teczek i pudeł do archiwizacji (2) dla potrzeb AGH - DE-dzp.272-130/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-130/24

Dostawa tabletu z ekranem dotykowym i rysikiem na potrzeby WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-163/24

Limit na gwarancje bankowe Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/66/2024/AZP

Sukcesywna dostawa pojemników na odpady medyczne Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ZP-10-2024

Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla potrzeb AGH - DE-dzp.272-220/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-220/24

Usługi telefonii komórkowej, mobilnego Internetu, dostawę fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych tj. modemów, tabletów wraz z kartami SIM 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 53/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE: roboty budowlane polegające na rozbiórce Zespołu Budynków Domu Ogrodnika. ZPP Gułtowy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1242_2

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu eksploatacyjnego do badań laboratoryjnych - 2 powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/71/2024/AZP

Łóżka hotelowe - doposażenie SDM3 i SDM4 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/68/2024/AZP

dostawa stanowiska identyfikacji wizualnej i druku 3D dla WIMiC - DE-dzp.272-154/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-154/24

Zakup sterylizatora parowego wraz z montażem i koniecznymi pracami budowlano - instalacyjnymi dostosowawczymi w Centralnej Sterylizatorni Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-41/24

Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.14.2024

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/031/2024

Szkolenie w zakresie metodyki prowadzenia badań naukowych i nawiązywania współpracy z ośrodkami w kraju i za granicą w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/67/2024/AZP

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.11.2024

Dostawa elastycznej protezy jądra miażdżystego idla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 19/TP/MN/2024

Roboty remontowe w budynku DS-1 (21-1) Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 3 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/028/2024

Wielostanowiskowa stacja robocza do prowadzenia syntez równoległych oraz pompa strzykawkowa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1215/24

Remont w budynku domu studenckiego DS-B1 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/029/2024

Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie 4) Gmina Szerzyny FER.271.11.2024

1 2 3 4 5