Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy i przeniesienia transformatorów, UPS-ów agregatów prądotwórczych i rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z siecią zasilającą poszczególne budynki szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/35/2022

Zakwaterowanie kadry i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie podczas obozów zimowych Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/23/2022

Organizacja IX Konferencji Naukowej "Wiedza i Technologie Informacyjne w Kreowaniu Przedsiębiorczości" Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.76.2022.MT

Dostawa przecinarki taśmowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/253/2022

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czermna w Gminie Szerzyny Gmina Szerzyny FER.271.19.2022

Konserwacja zbiorów Sali Tradycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - 5 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/201/2022/AZP

Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/195/2022/AZP

Ochrona Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej z wykorzystaniem interwencyjnych grup patrolowych przy ul. Skarżyńskiego DS.-1, DS.-2, DS.-3, DS.-4 oraz przy ul. Bydgoskiej 19 A, DS.. B-1, w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/101/2022

Usługa drukowania publikacji uczelnianych powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/196/2022/AZP

Kontrakt serwisowy (12 miesięczny) obejmujący zainstalowane na AGH mikroskopy elektronowe firmy FEI: Nova Nano SEM 200 (D8090), Nova Nano SEM 450 (9921038), Inspect S (9921048), Tecnai G2 20 TWIN (D2125), Quanta 200 FEG (D8049), Tecnai F20 (D9921043), Quanta 3D 200i (9921055), Versa 3D FEG (9921056), Titan HB 80-300 (D3241) - Kc-zp.272-483/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-483/22

Dostawa sferycznej macierzy mikrofonowej oraz mikrofonu ambisonicznego dla WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-536/22

Dostawa modułu liniowego. Dostawa cięgna oraz elementów do budowy. Dostawa joisticków trzyosiowych. Dostawa siłownika oraz osprzętu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/252/2022

Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG w 2022 roku - 10 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/200/2022/AZP

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-60/22

Dostawy testów bakteriologicznych, barwników, testów latexowych, paskowych, kasetowych oraz mikrokuwet do oznaczania glukozy ujęte w 4 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/57/D/P/AC/2022

Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-58/22

Udzielenie Gminie Gnojnik w 2022 roku kredytu długoterminowego w wysokości 6 729 037,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gmina Gnojnik RIiD.271.6.2022

Świadczenie usług pocztowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/40/2022

Dostawa zestawu stanowisk do laboratorium Katedry Energetyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/102/2022

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna - ETAP I 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 126/2022

Dostawy sukcesywne druków medycznych na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 124/2022

Dostawy materiałów budowlanych, akcesoriów meblowych oraz filtrów HEPA 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 133/2022

Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu nawigacji dla osób z niepełnosprawnością na terenie i w zespole budynków AGH z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - KC-zp.272-576/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-576/22

Remont drogi gminnej Nr 200620K relacji Żurowa - Dobrocin w km 2+250 do 2+590 o dł. 330 mb Gmina Szerzyny FER.271.17.2022

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do budynku Biblioteki Głównej AGH - KC-zp. 272-556/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-556/22

1 2 3 4 5