Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2023-03-22 godz. 11:00
Dostawa Środków kontrastowych, płynów infuzyjnych i produktów leczniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 4/4PN/2023

2023.01.27
2023-03-06 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą analizatora. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/3/2023

2023.01.27
2023-03-03 godz. 10:00
Dostawa wieloczujnikowego skanera rdzeni osadowych wraz z instalacją i szkoleniem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6518/D/22

2023.01.27
2023-03-02 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa niestandardowych dla Zamawiającego laptopów, komputerów i tabletów na okres 6 miesięcy, z prawem opcji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3994/D/22/1

2023.01.27
2023-03-02 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 14/2023

2023.01.23
2023-03-01 godz. 09:00
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/1/2023

2023.01.26
2023-02-27 godz. 10:00
Dostawa Datacomp_użytkownik testowy 2/ZP/2023

2023.01.27
2023-02-23 godz. 11:00
dostawa kamery 360 stopni nagrywającej obraz 3D w rozdzielczości minimum 8k - KC-zp.272-45/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-45/23

2023.01.27
2023-02-23 godz. 11:00
dostawa 10 czujników do śledzenia, pozwalających na przeniesienie części ciała lub obiektów do rzeczywistości wirtualnej - KC-zp.272-41/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-41/23

2023.01.27
2023-02-23 godz. 10:30
dostawa suszarek dla WIMiC - KC-zp.272-46/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-46/23

2023.01.20
2023-02-23 godz. 08:00
Dostawy produktów leczniczych w szpitalnych programach lekowych oraz chemioterapii na okres 16 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 2/2023

2023.01.18
2023-02-22 godz. 10:30
Dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/01/D/N/AC/2023

0001.01.01
2023-02-21 godz. 12:00
Dostawa odczynników laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych, oznaczenie sprawy: AZP-261-02/2023. Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-02/2023

2023.01.18
2023-02-21 godz. 10:00
"Zakup robota medycznego wraz z oprzyrządowaniem (narzędziami), szkoleniami dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-04/23

0001.01.01
2023-02-21 godz. 10:00
Dostosowanie pomieszczenia do badań procesu spalania wodoru w laboratorium dla potrzeb WBMiL w budynku Inkubatora Akademickiego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/6/2023

2023.01.24
2023-02-20 godz. 11:30
Dostawa chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T dla WFiIS - KC-zp.272-14/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-14/23

2023.01.24
2023-02-20 godz. 10:30
Dostawa serwera wraz monitorem i UPS-em na potrzeby Instytutu Elektroniki WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-39/23

2023.01.23
2023-02-20 godz. 10:30
dostawa kamery z mikrofonem 360 do telekonferencji dla WIEiT - KC-zp.272-43/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-43/23

2023.01.24
2023-02-20 godz. 10:30
dostawa 3 sztuk skanerów 3D w wersji deweloperskiej dla WIEiT - KC-zp.272-42/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-42/23

2023.01.24
2023-02-20 godz. 10:30
dostawa układu z otwartą architekturą do pomiarów wielkości fizycznych dla WFiIS - KC-zp.272-12/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-12/23

2023.01.23
2023-02-20 godz. 10:00
na dostawę 3 szt. urządzeń do wyświetlania treści rzeczywistosci rozszerzonej wraz z dodatkami dla WIEiT - KC-zp.272-19/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-19/23

2023.01.25
2023-02-20 godz. 10:00
Dostawa wyposażenia informatycznego obejmującego przełączniki sieciowe w ramach projektu MSIM Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-1-2023

2023.01.24
2023-02-20 godz. 09:00
Dostawa aparatury radiometrycznej do celów dydaktycznych dla WFiIS - KC-zp.272-35/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-35/23

2023.01.20
2023-02-20 godz. 09:00
dostawa mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania - 5 sztuk - KC-zp.272-44/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-44/23

2023.01.16
2023-02-17 godz. 10:30
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja i wdrożenie e-usług medycznych realizowana w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku" Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.002.Zp.2023

1 2 3 4 5