Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2024.06.20
2024-07-31 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-57/24

0001.01.01
2024-07-30 godz. 11:00
Sukcesywne dostawy produktów do przygotowywania żywienia pozajelitowego II Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-31-2024

2024.06.21
2024-07-30 godz. 10:00
dostawa mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1960

2024.06.21
2024-07-29 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych oraz Albumin Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-56/24

2024.06.18
2024-07-26 godz. 10:00
Zestawy odczynnikowe do oznaczeń w diagnostyce gammapatii monoklonalnych, do oznaczeń genetycznych, testy do badań laboratoryjnych kału oraz wkładki cytologiczne. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/47/2024

0001.01.01
2024-07-25 godz. 11:00
Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-28-2024

0001.01.01
2024-07-25 godz. 10:00
Dostawa przełączników wraz z wdrożeniem. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/101/2024

2024.06.21
2024-07-25 godz. 10:00
Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń morfologii i rozmazów krwi wraz z dzierżawą analizatorów - powtórka SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/56/2024

2024.06.19
2024-07-25 godz. 10:00
dostawa wraz z instalacją spektrofluorymetru z wyposażeniem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1146/24/1

0001.01.01
2024-07-24 godz. 10:00
Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów endoskopowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/07/06/01/2024

2024.06.11
2024-07-23 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa pojemników na odpady medyczne Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ZP-19-2024

0001.01.01
2024-07-23 godz. 10:00
Zakup i uzupełnienie wyposazenia Centrum Radioterapii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/07/06/03/2024

0001.01.01
2024-07-22 godz. 10:00
Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/PN/13/2024

2024.06.20
2024-07-22 godz. 10:00
Dostawa 3 szt. mikroskopów stereoskopowych wraz z dodatkowym oświetlaczem i adapterem - DE-dzp.272-298/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-298/24

2024.06.12
2024-07-22 godz. 09:00
Budowa instalacji poczty pneumatycznej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/46/2024

2024.06.17
2024-07-19 godz. 11:00
Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej Zakładu Analityki Lekarskiej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 78/2024

2024.06.14
2024-07-19 godz. 10:00
Dostawa materiałów promocyjnych dot.Programu Erasmus + - DE-dzp.272-278/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-278/24

2024.06.14
2024-07-19 godz. 10:00
projekt, konstrukcja i dostawa sekcji Front End na potrzeby linii badawczej SAXS dla synchrotronu zlokalizowanego w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (dalej również: NCPS SOLARIS) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1950/24

0001.01.01
2024-07-18 godz. 09:00
zakup, dostawa oraz uruchomienie stanowisk do znieczulenia- 3 szt Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIa-2375/07/06/02/2024

0001.01.01
2024-07-17 godz. 10:00
Zakup sprzętu na doposażenie Biobanku w ramach projektu Uruchomienie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej przy PIM MSWA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/04/06/01/2024

0001.01.01
2024-07-17 godz. 09:00
Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Kardioangiografii. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/28/05/02/2024

0001.01.01
2024-07-17 godz. 09:00
zakup i sukcesywna dostawa zestawów operacyjnych , serwet i fartuchów sterylnych oraz jednorazowych wyrobów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/28/05/01/2024

0001.01.01
2024-07-16 godz. 09:00
zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych do programów lekowych , chemioterapii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/28/05/05/2024

2024.06.13
2024-07-15 godz. 11:00
Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/38/2024

2024.06.17
2024-07-15 godz. 10:30
Dostawa 1 szt. laptopa na potrzeby WFiIS Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-291/24

1 2 3 4 5 6