Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.05.07
2021-06-10 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska ZP/DK-09/21

2021.05.05
2021-06-08 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska ZP/DK-08/21

2021.05.04
2021-06-07 godz. 11:00
Dostawa płynów infuzyjnych, materiałów opatrunkowych, produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 10/10PN/2021

2021.05.04
2021-06-07 godz. 11:00
Zakup i dostawa wyrobów medycznych I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/15/2021

2021.05.04
2021-06-07 godz. 11:00
Centrum danych wraz z systemem kopii zapasowej umożliwiające obsługę warstwy lokalnej MSIM oraz obsługę środowiska IT Szpitala Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/12/2021

2021.05.07
2021-06-07 godz. 10:30
Dostawa zestawów komputerowych typu Tower dla wszystkich Jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-189/21

2021.05.05
2021-06-07 godz. 09:30
Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz wyrobu medycznego Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/5/2021

2021.05.04
2021-06-07 godz. 09:00
Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń morfologii i rozmazów krwi oraz odczynników do oznaczeń immunologicznych wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/27/2021

2021.05.04
2021-06-04 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne środków dezynfekcyjnych na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 55/2021

2021.04.30
2021-06-03 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska ZP/DK-07/21

2021.04.30
2021-06-02 godz. 11:00
Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych,systemów do stabilizacji kręgosłupa,materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem intrumentarium Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14/PN/WU/2021

2021.04.30
2021-06-02 godz. 09:30
Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/7/2021

2021.04.30
2021-06-01 godz. 10:00
Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/1 i 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/47/2021/AZP

2021.05.05
2021-05-31 godz. 10:30
Dostawa zestawów komputerowych typu All in One dla wszystkich Jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-138/21

0001.01.01
2021-05-31 godz. 10:00
Dostawa, montaż i ustawienie mebli do pokoi studenckich i innych pomieszczeń w DS. Pingwin. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/72/2021

0001.01.01
2021-05-31 godz. 10:00
Dostawa systemu bezpośredniego obrazowania laserowego w podczerwieni. Dostawa reflektometrów optycznych. Dostawa aparatury badawczej do pomiaru pola prędkości PIV 3D POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/53/2021

2021.05.05
2021-05-31 godz. 10:00
dostawa 100 szt. Access Point Wi-Fi - KC-zp.272-132/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-132/21

2021.04.30
2021-05-28 godz. 09:00
Dostawa serwera obliczeniowego GPU - KC-zp. 272-146/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-146/21

2021.04.26
2021-05-28 godz. 08:50
Dostawa aparatu elektrochirurgicznego dla 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy w ramach Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2020-2035 (w części dotyczącej roku 2021) 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 63/2021

2021.04.26
2021-05-28 godz. 08:00
dostawa systemu rozwieraczy brzusznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 62/2021

2021.04.23
2021-05-27 godz. 08:50
Dostawa systemu neuronawigacji 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 58/2021

2021.04.26
2021-05-27 godz. 08:00
Dostawa unitów stomatologicznych - 3 komplety 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 57/2021

2021.04.23
2021-05-27 godz. 08:00
Dostawa napędu ortopedycznego dla 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy w ramach Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2020-2035 (w części dotyczącej roku 2021) 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 60/2021

2021.04.23
2021-05-27 godz. 07:30
dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego i Chirurgii Naczyniowej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 47/2021

2021.04.19
2021-05-26 godz. 12:00
Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Pokrzywnica - Etap II Gmina Pokrzywnica RI.271.1.1.2021

1 2 3 4 5 6