Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2023-12-31 godz. 10:00
TESTPISMA Datacomp_użytkownik testowy 3/ZP/2023

2023.10.02
2023-11-07 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.74.2023.MM

0001.01.01
2023-11-06 godz. 09:00
zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych do programów lekowych i chemioterapii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/08/09/07/2023

0001.01.01
2023-11-03 godz. 10:00
Zakup i dostawa aparatury medycznej dla oddziału okulistyki Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/08/09/04/2023

0001.01.01
2023-11-03 godz. 10:00
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, testów, barwników, materiałów kontrolnych krążków, generatorów, podłoży oraz dzierżawa sprzętu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/22/08/02/2023

2023.10.02
2023-11-02 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjncyh Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.84.2023.JP

0001.01.01
2023-11-02 godz. 10:00
System archiwizacji i wydawania pacjentom dokumentacji oraz wyników badań medycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/08/09/05/2023

2023.10.02
2023-11-02 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku do hemofiltracji, kolostomii i urostomii 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 113/2023

2023.10.03
2023-10-31 godz. 10:30
dostawa 18 sztuk zestawów komputerowych dla WEAIiIB - KC-zp.272-559/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-559/23

0001.01.01
2023-10-31 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225_13/2023

0001.01.01
2023-10-31 godz. 10:00
Zakup i dostawa sprzętu dla Zakładu Genetyki i Genomiki Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/29/09/05/2023

0001.01.01
2023-10-31 godz. 10:00
Zakup,dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatów RTG z ramieniem C Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/15/09/03/2023

0001.01.01
2023-10-31 godz. 10:00
Zakup i sukcesywna dostawa łóżek szpitalnych. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA -2375/04/09/04/2023

0001.01.01
2023-10-31 godz. 10:00
Modernizacja i unowocześnienie 2 szt. stacji opisowych Syngo.via znajdujących się w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej oraz w Oddziale Terapii Izotopowej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/29/09/02/2023

2023.10.03
2023-10-30 godz. 10:30
Dostawa stanowiska do badań materii organicznej: aparatu pirolitycznego uzupełnionego o moduł w postaci mikroskopu polaryzacyjnego do badań w świetle odbitym, wyposażonego w fotometr do pomiarów refleksyjności na potrzeby WGGiOŚ Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-547/23

2023.09.25
2023-10-30 godz. 10:00
Dostawa półki dyskowej Dell SCv300 na potrzeby rozbudowy macierzy dyskowej Dell SCv3000 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3711/D/23

0001.01.01
2023-10-30 godz. 10:00
System chirurgii robotycznej wraz z wyposażeniem. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/13/09/01/2023

2023.10.03
2023-10-30 godz. 09:00
Dostawa komputerów przenośnych dla Jednosk AGH - KC-zp.272-558/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-558/23

2023.10.03
2023-10-30 godz. 09:00
dostawa projektorów multimedilanych wraz z obiektywami dla AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/18 - KC-zp.272-557/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-557/23

0001.01.01
2023-10-30 godz. 09:00
Zakup i dostawa zestawu do echoendoskopii (EUS) Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/29/09/29/2023

2023.09.27
2023-10-30 godz. 08:45
Dostawa energii elektrycznej dla kompleksu 10 WSKzP SPZOZ i kompleksu Domu Medyka w Bydgoszczy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 114/2023

0001.01.01
2023-10-30 godz. 08:00
Zakup i dostawa systemu intensywnego nadzoru dla Oddziału Intensywnej Terapii 1 w PIM MSWiA. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/29/09/03/2023

2023.09.29
2023-10-27 godz. 09:30
Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych B.29, B.47, B.138.FM Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-38-2023

2023.09.29
2023-10-27 godz. 09:00
Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu potencjostatyczo-galwanostatycznego wraz z komputerem sterującym i oprogramowaniem - Kc-zp.272-469/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-469/23

0001.01.01
2023-10-26 godz. 11:00
Dostawa elektrod do badań wewnątrz ludzkiego mózgu wraz z akcesoriami, z dopuszczeniem składania ofert częściowych Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-50/2023

1 2 3 4 5 6 7