Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.06.11
2021-07-16 godz. 09:00
dostawa sprzętu komputerowego - 6 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0424/D/21

2021.06.11
2021-07-15 godz. 09:00
Wykonanie systemu parkingowego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. SzW/6/2021

2021.06.11
2021-07-14 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części . Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1346/D/21

2021.06.07
2021-07-13 godz. 10:00
Dostawa i montaż zestawu wentylatorów lotniczych w ramach projektu pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/016/2021

2021.06.11
2021-07-09 godz. 10:30
Dostawa 1 szt. serwera komputerowego dla WEAIiIB Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-159/21

2021.06.02
2021-07-09 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0581/D/21

2021.06.07
2021-07-09 godz. 10:00
"Sukcesywna dostawa fartuchów, ubrań operacyjnych jednorazowych, obłożeń, podkładów i prześcieradeł". Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-17/21

2021.06.11
2021-07-08 godz. 09:30
Dostawa 1 sztuki drukarki 3D z filtrem HEPA dla WEAIiIB - Kc-zp.272-147/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-147/21

2021.06.04
2021-07-06 godz. 11:00
Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego na Stację Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/WU/2021

2021.06.09
2021-07-06 godz. 08:00
Dostawa wyrobów medycznych (ekspandery, implanty, sizery, endoprotezy) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-31/21

0001.01.01
2021-07-05 godz. 10:00
Dostawa aparatury naukowo-badawczej, stanowiska do badań oraz systemu analizy biomechanicznej i wirtualnej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/88/2021

2021.06.02
2021-07-05 godz. 09:00
Sprzęt jednorazowy do badań elektrofizjologicznych i ablacji arytmii dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/14/2021

2021.06.07
2021-07-02 godz. 10:30
Dostawa 3 szt. mieszadeł magnetycznych dla WEiP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-182/21

2021.06.04
2021-07-02 godz. 10:00
Dostawa 35 szt. zestawów komputerów stacjonarnych z monitorami dla WFiIS - KC-zp.272-175/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-175/21

2021.05.28
2021-07-01 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-12/21

2021.05.26
2021-07-01 godz. 10:00
Dostawa laptopów do analizy sygnałów z pojazdu badawczego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości Politechnika Częstochowska ZP/DK-11/21

2021.06.04
2021-07-01 godz. 09:00
Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WIMiIP- KC-zp.272-95/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-95/21

2021.05.21
2021-06-28 godz. 08:00
dostawa sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 44/2021

2021.05.25
2021-06-25 godz. 10:00
Czynniki diadnostyczne II Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.6.2021

2021.05.28
2021-06-25 godz. 10:00
Dostarczenie niezbędnych komponentów zintegrowanego środowiska pracowni komputerowych WFiIS AGH, montaż i konfiguracja sprzętu po modernizacji - KC-zp.272-187/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-187/21

0001.01.01
2021-06-24 godz. 08:00
Dzierżawa i dostarczenie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych III części – II przetarg Gmina Śrem BP.271.29.2021.BS

2021.05.19
2021-06-23 godz. 10:00
Dostawa modułów przełaczników budynkowych oraz urzadzeń dostępowych sieci bezprzewodowej w standardzie 802.11a/b/g/n/ac oraz przełączników lokalnej sieci komputerowej (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części ) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0918/D/21

2021.05.28
2021-06-23 godz. 10:00
Dostawa serwera dla WIMiIP - KC-zp. 272-174/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-174/21

2021.06.08
2021-06-22 godz. 10:30
Dostawa książek i e-booków Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1731/D/21

2021.05.21
2021-06-22 godz. 10:30
Dostawa endoprotez i wyrobów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.020.Zp.2021

1 2 3 4 5 6