Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2024-08-27 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2026r. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225_08/2024

2024.07.16
2024-08-26 godz. 10:30
Dostawa 16 szt. laptopów na potrzeby WEiP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-366/24

0001.01.01
2024-08-23 godz. 11:00
"Dostawa materiałów opatrunkowych, produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu." Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 17/17PN/2024

2024.07.17
2024-08-23 godz. 11:00
Zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie koagulologii Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/44/2024

0001.01.01
2024-08-20 godz. 12:00
Dostawa i montaż urządzeń sieciowych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy WO.V.272.2.9.2024

2024.07.10
2024-08-20 godz. 10:00
Dostawa 20 terminali z licencjami dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.38.2024.MM

0001.01.01
2024-08-20 godz. 09:00
zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów radiologicznych , blok transplantologii i blok chirurgii ogólnej i naczyniowej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/11/07/02/2024

2024.07.17
2024-08-19 godz. 11:00
dostawa mikroskopu metalograficznego wraz z wyposażeniem dla WEiP - DE-dzp.272-362/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-362/24

2024.07.08
2024-08-14 godz. 11:00
Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/43/2024

2024.07.12
2024-08-14 godz. 11:00
Dostawa 2 szt. wag laboratoryjnych dla WEiP - DE-dzp.272-323/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-323/24

2024.07.10
2024-08-14 godz. 10:30
dostawa krzeseł oraz foteli dla Miasteczka Studenckiego AGH - DE-dzp.272-317/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-317/24

2024.07.09
2024-08-14 godz. 09:00
Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny Gmina Szerzyny FER.271.17.2024

2024.07.12
2024-08-14 godz. 09:00
Dostawa wagosuszarki laboratoryjnej dla WEiP - DE-dzp.272-342/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-342/24

2024.07.12
2024-08-13 godz. 09:00
Dostawa suszarki laboratoryjnej i wagosuszarki dla WEiP - DE-dzp.272-346/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-346/24

2024.07.16
2024-08-13 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne implantów neurochirurgicznych oraz zestawu do podtrzymywania życia na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 94/2024

2024.07.08
2024-08-12 godz. 10:00
Dostawa wraz z montażem mroźni przy ul. Na Skarpie 66a w Krakowie wraz z dostosowaniem pomieszczenia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ZP-22-2024

2024.07.10
2024-08-12 godz. 10:00
Dostawa materiałów szewnych Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/11/P/2024

2024.07.12
2024-08-12 godz. 10:00
dostawę 20 szt. jednostek centralnych i 1 szt. zestawu komputerowego dla WI - DE-dzp.272-327/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-327/24

0001.01.01
2024-08-12 godz. 09:00
Zakup i sukcesywna dostawa wyposażenia meblowego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/26/06/01/2024

2024.07.03
2024-08-12 godz. 09:00
Dostawa produktów farmaceutycznych w 50 pakietach. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/12/24/D

2024.07.11
2024-08-12 godz. 09:00
Dostawa 1 sztuki suszarki laboratoryjnej dla WWNiG DE.dzp.272-330/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE.dzp.272-330/24

2024.07.01
2024-08-09 godz. 11:00
Zakup i dostawa wyrobów medycznych III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/39/2024

2024.07.09
2024-08-09 godz. 08:00
Przebudowa pomieszczeń pralni szpitalnej wraz z zakupem, dostawą i montażem urządzeń w systemie zaprojektuj i wybuduj 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 86/2024

2024.07.17
2024-08-08 godz. 10:30
Rozbudowa stanowiska kamery pola magnetycznego MagCam dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.40.2024.AR

2024.06.14
2024-08-07 godz. 10:00
projekt, konstrukcja i dostawa sekcji Front End na potrzeby linii badawczej SAXS dla synchrotronu zlokalizowanego w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (dalej również: NCPS SOLARIS) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1950/24

1 2 3 4 5 6 7