Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2023.03.29
2023-05-11 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek UAM - 5 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0527/D/23

0001.01.01
2023-05-09 godz. 11:00
Modularne klatki do warunkowania wraz z komputerami sterującymi Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-27/2023

2023.03.29
2023-05-08 godz. 09:30
Dostawa podłoży, zestawów odczynnikowych do badań biochemicznych i immunochemicznych oraz do kompleksowej diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatorów. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/33/2023

0001.01.01
2023-05-05 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 25/ZP/2022/1z

0001.01.01
2023-05-04 godz. 09:00
Zakup, dostawa, instalacja oraz uruchomienie kardioangiografu cyfrowego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/13/03/01/2023

0001.01.01
2023-05-01 godz. 10:00
Zakup i sukcesywna dostawa preparatów leczniczych - 7/ZP/2021/79z/PN Datacomp_użytkownik testowy 7/ZP/2021/79z/PN

0001.01.01
2023-04-30 godz. 10:00
Dostawa oprogramowania (zamówienie proste bez pozycji szczegółowych) Datacomp_użytkownik testowy 1/ZP/2023

2023.03.22
2023-04-28 godz. 12:00
Zakup i dostawa implantów ortopedycznych, systemów do stabilizacji kręgosłupa, materiałów zespalających złamania kości wraz z udostępnieniem instrumentarium Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16/PN/MN/2023

0001.01.01
2023-04-28 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych, środków kontrastowych, produktów leczniczych II dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy 8/8PN/2023 Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 8/8PN/2023

2023.03.28
2023-04-28 godz. 11:00
Skaner preparatów histologicznych umożliwiający wstępne obrazowanie i analizę pobranych tkanek Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-24/2023

2023.03.28
2023-04-28 godz. 10:30
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja i wdrożenie e-usług medycznych realizowana w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku" Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.018.Zp.2023

0001.01.01
2023-04-28 godz. 10:00
Doposażenie stanowiska wysokoprzepustowej oceny zachowania organizmów modelowych: Eco-Habs, z dopuszczeniem składania ofert częściowych, Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-22/2023

2023.03.28
2023-04-28 godz. 10:00
"Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-29/23

2023.03.31
2023-04-28 godz. 09:30
Dostawa produktów leczniczych - kontrastów Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-6-2023

2023.03.24
2023-04-27 godz. 11:00
Zakup i dostawa wyrobów medycznych I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/11/2023

0001.01.01
2023-04-27 godz. 11:00
Dostawa oprogramowania umożliwiającego zaawansowaną analizę parametrów morfologicznych i funkcjonalnych komórek w oparciu o przeprowadzone przyżyciowe bioobrazowanie Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-28/2023

2023.03.24
2023-04-25 godz. 10:00
dostawa mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część 1: dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia w meble biurowe do pomieszczeń przedszkola w DS. Morasko. Część 2: dostawa wraz z montażem mebli do studenckiego Radia Meteor Część 3: dostawa mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/441/D/23

2023.03.28
2023-04-25 godz. 09:00
Dostawa sprzętu jednorazowego sterylnego Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-3-2023

2023.03.29
2023-04-25 godz. 09:00
Dostawa laptopa dla WFiIS - KC-zp.272-175/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-175/23

2023.03.27
2023-04-24 godz. 11:00
dostawa dysków SSD, adapterów SATA, switchy i przełączników KVM - KC-zp.272-170/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-170/23

2023.03.24
2023-04-24 godz. 10:00
Dostawa, wsparcie techniczne i implementacja Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotecznymi w chmurze obliczeniowej oraz zapewnienie ciągłości działania systemu w modelu SaaS wraz z wymaganymi licencjami Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/31/2023/AZP

2023.03.28
2023-04-24 godz. 09:00
zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu laboaratoryjnego do Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-181/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-181/23

2023.03.24
2023-04-21 godz. 10:00
Dostawa 1 szt. laptopa dla Centrum Rozwiązań Informatycznych - KC-zp.272-142/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-142/23

2023.03.20
2023-04-21 godz. 10:00
"Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-28/23

2023.03.24
2023-04-21 godz. 10:00
zakup 4 szt. komputerów desktop w zestawie z zasilaczem - KC-zp.272-166/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-166/23

1 2 3 4 5 6