Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.09.21
2021-10-26 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-25/21

2021.09.14
2021-10-25 godz. 10:00
Dostawa produktów leczniczych Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/11/P/2021

2021.09.20
2021-10-22 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej dla gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.31.2021

2021.09.17
2021-10-22 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek UAM - 6 Części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1849/D/21

0001.01.01
2021-10-21 godz. 10:00
Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 12/ZP/2021/U

2021.09.17
2021-10-20 godz. 08:50
Dostawy sukcesywne produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 129/2021

2021.09.14
2021-10-19 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-24/21

2021.09.20
2021-10-19 godz. 10:00
sukcesywna dostawę niszczarek dla potrzeb AGH-KC-zp.272-370/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-370/21

2021.09.15
2021-10-19 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne materiałów opatrunkowych na okres 30 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 126/2021

2021.09.14
2021-10-18 godz. 11:00
Dostawa wraz z wdrożeniem i konfiguracją wyposażenia serwerowni dla realizowanego projektu "eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu" Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 30/30PN/2021

2021.09.13
2021-10-18 godz. 10:00
Dostawa proszkowego dyfraktometru rentgenowskiego Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/073/2021

2021.09.21
2021-10-18 godz. 10:00
Dostawa spektrometru wyposażonego w detektor półprzewodnikowy z dyspersją energii do pomiarów promieniowania X i gamma, wykonanego z tellurku kadmu (CdTe) wraz z dedykowanym przedwzmacniaczem. - KC-zp.272-477/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-477/21

2021.09.22
2021-10-18 godz. 09:00
Dostawa 2 szt. komputerów stacjonarnych All in One - KC-zp. 272-489/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-489/21

0001.01.01
2021-10-15 godz. 09:00
Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogranmowania wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/10/2021

2021.09.14
2021-10-14 godz. 10:30
Dostawa zestawu komputerowego (stacji roboczej) dla WIMiC Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-468/21

2021.09.17
2021-10-14 godz. 10:30
dostawa spektrometru masowego wraz z kapilarnym chromatografem cieczowym - KC-zp.272-478/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-478/21

2021.09.10
2021-10-14 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne środków czystości 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 124/2021

2021.09.10
2021-10-13 godz. 10:00
Dostawa i instalacja mikroskopów - 2 Części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3281/D/21

0001.01.01
2021-10-12 godz. 10:00
Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6 dla OSP Białka Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.11.2021

2021.09.14
2021-10-12 godz. 09:00
Dostawa zestawu komputerowego dla WIMiR - KC-zp. 272-443/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-443/21

2021.09.10
2021-10-12 godz. 09:00
Dostawa sprzętu medycznego. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-48/21

2021.09.14
2021-10-11 godz. 10:30
Dostawa 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WEAIiIB Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-486/21

2021.09.15
2021-10-11 godz. 10:30
dostawa laptopów dla WMS - KC-zp.272-482/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-482/21

2021.09.13
2021-10-11 godz. 10:30
dostawa spektrometru laserowego przeznaczonego do precyzyjnych pomiarów atmosferycznych stężeń gazów śladowych dla WFiIS - KC-zp.272-479/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-479/21

2021.08.31
2021-10-11 godz. 10:00
Dostawa produktów leczniczych w ramach Programu lekowego Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/09/P/2021

1 2 3 4 5 6 7