Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.10.03
2022-11-08 godz. 10:30
Dostawa serwera z urządzeniami oraz oprogramowaniem i licencjami dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.79.2022.JP

0001.01.01
2022-11-07 godz. 09:00
Zakup i sukcesywna dostawa zastawek aortalnych TAVI wszczepianych drogą przezskórną, przeznaczyniową, przez koniuszek serca, dzierżawa komputera Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/20/09/02/2022

2022.09.30
2022-11-03 godz. 10:00
dostawa mebli wraz z montażem do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia w meble do pokoi studenckich do DS. Morasko. Część 2: dostawa mebli do Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4320/D/22

0001.01.01
2022-11-03 godz. 08:30
Sprzęt laboratoryjny III Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.19.2022

0001.01.01
2022-11-03 godz. 08:00
TEST Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-6-TEST

2022.09.30
2022-11-02 godz. 11:00
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Rawickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. - II Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.5.2022

0001.01.01
2022-10-31 godz. 11:00
Dostawa odczynników diagnostycznych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-39-2022

2022.10.04
2022-10-31 godz. 10:30
dostawa próżniowego systemu do nanoszenia cienkich warstw dla WIMiIP - KC-zp.272-597/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-597/22

0001.01.01
2022-10-31 godz. 10:00
"Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Limanowskiego i jego jednostek organizacyjnych" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.28.2022

0001.01.01
2022-10-31 godz. 09:00
Zakup oleju napędowego i oleju opałowego na potrzeby Nadleśnictwa Łąck na lata 2023-2024 Nadleśnictwo Łąck SA.270.18.2022

2022.09.28
2022-10-31 godz. 09:00
Zakup i sukcesywna dostawa generatorów technetowych i zestawów radioizotopowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/31/08/02/2022

2022.10.03
2022-10-31 godz. 09:00
Dostawa jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/30/2022

2022.09.26
2022-10-28 godz. 10:00
Zakup środków ochrony indywidualnej Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-63/22

2022.09.23
2022-10-27 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego (III) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.75.2022.JP

2022.09.23
2022-10-27 godz. 10:00
Dostawa przełączników lokalnej sieci komputerowej dla budynków Collegium Martineum oraz Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego w Kołobrzegu - 3 Części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3507/D/22

0001.01.01
2022-10-25 godz. 11:00
Dostawa odczynników laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych, oznaczenie sprawy: AZP-261-38/2022. Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-38/2022

2022.09.28
2022-10-25 godz. 11:00
dostawa laserowego systemu do mikrofabrykacji układów elektronicznych pracujących w zakresie fal mikrofalowych i milimetrowych wraz ze szkoleniem - KC-zp.272-510/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-510/22

2022.09.23
2022-10-25 godz. 10:30
Dostawa i montaż mebli oraz aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem na potrzeby Działu Administracji Obiektami, pawilon A4/C4 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-523/22

2022.09.14
2022-10-24 godz. 11:00
dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 38/38PN/2022

2022.09.23
2022-10-24 godz. 10:30
Dostawa wektorowego analizatora sieci dla WFiIS Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-570/22

0001.01.01
2022-10-24 godz. 10:00
Dostawa oleju opałowego do budynków Gminy Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.17.2022

2022.09.26
2022-10-24 godz. 10:00
zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu laboaratoryjnego do Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-428/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-428/22

2022.09.26
2022-10-24 godz. 09:00
Dostawa 15 sztuk mikrokomputerów dla WIEiT - Kc-zp.272-494/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-494/22

2022.09.28
2022-10-24 godz. 09:00
Dostawa 4 szt. komputerów przenośnych - KC-zp.272-559/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-559/22

0001.01.01
2022-10-21 godz. 11:00
Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych na rok 2023 Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.18.2022

1 2 3 4 5 6 7