Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2023.11.14
2023-12-21 godz. 10:00
Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/129/2023

2023.12.05
2023-12-20 godz. 13:00
Zakup obiektu budowlanego na potrzeby świetlicy wiejskiej dla wsi Zaborze Gmina Pokrzywnica RI.271.1.18.2023

2023.12.01
2023-12-19 godz. 09:00
Wykonanie wiaty śmietnikowej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-596/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-596/23

0001.01.01
2023-12-15 godz. 10:00
Budowa Parku Naukowo-Badawczego dla Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury - ETAP 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/210/2023

0001.01.01
2023-12-15 godz. 09:45
Przebudowa i rozbudowa o oddziały przedszkolne istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Rajsku. Gmina Opatówek Zp.In.271.25.2023

0001.01.01
2023-12-15 godz. 09:00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 137/20 w miejscowości Wierzchosławice SIM Małopolska Sp.z o.o. 3/ZP/2023

2023.11.29
2023-12-15 godz. 08:00
Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń w budynku nr 5 - fizykoterapia 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 133/2023

0001.01.01
2023-12-13 godz. 10:00
Remont pomieszczeń nr. 7, 8, 9, 15, 17 wraz z korytarzem, remont zaplecza socjalno-sanitarnego oraz remont elewacji w budynku Preinkubatora (Laboratorium Badawcze Aeropolis) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/215/2023

2023.11.23
2023-12-13 godz. 10:00
Budowa parkingu za "Koszarowcem". Collegium Iuridicum Novum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/101/B/23

0001.01.01
2023-12-12 godz. 10:00
Modernizacja pomieszczenia nr 206 w budynku V Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/219/2023

0001.01.01
2023-12-12 godz. 10:00
Przystosowanie istniejących układów pomiarowych w stacjach GSR_1 i GSR 2 do systemu zabezpieczenia przed wprowadzaniem wytworzonej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z zarządzaniem siecią POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/214/2023

2023.11.23
2023-12-12 godz. 10:00
Przebudowa przyłącza kanalizacji w obrębie działki inwestora do budynku DS. "MALUCH" w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 26/30 Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.104.2023.ŁZ

0001.01.01
2023-12-11 godz. 12:00
Przebudowa drogi gminnej - ul. Gabrieli Zapolskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy chodnika Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.42.2023

2023.11.24
2023-12-11 godz. 09:00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną ETAP I - BUDYNEK "A" na działce nr 968/11 w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów SIM Małopolska Sp.z o.o. 2/ZP/2023

0001.01.01
2023-12-07 godz. 09:45
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sierzchów Gmina Opatówek Zp.In.271.24.2023

2023.11.22
2023-12-07 godz. 09:00
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szerzyny Gmina Szerzyny FER.271.24.2023

2023.11.21
2023-12-07 godz. 09:00
Wykonanie ogrodzenia części terenu AGH w Miękini. KC-zp.272-694/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-694/23

0001.01.01
2023-12-06 godz. 11:00
wykonanie robót budowlanych na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania CPR ze zintegrowanymi stanowiskami operatorsko-dyspozytorskimi polegających na kontynuowaniu przerwanej inwestycji pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4" - etap I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.15.2023

0001.01.01
2023-12-06 godz. 10:00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodników w gm. Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała RI.271.25.2023

2023.11.15
2023-12-06 godz. 09:00
Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego budynku E w filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/141/2023

0001.01.01
2023-12-05 godz. 11:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Brzezinka - etap II Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.18.2023

2023.11.10
2023-12-05 godz. 09:00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku D-17 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-687/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-687/23

2023.11.09
2023-11-30 godz. 11:00
remont pomieszczeń nr 100, 100a, 101, 102, 102a w przewiązce P-A1-C1 AGH - KC-zp.272-671/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-671/23

2023.11.13
2023-11-29 godz. 09:00
Odbudowa dachu, wzmocnienie ścian i wykonanie iluminacji Baszty Florkiewiczów w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej KC-zp.272-673/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-673/23

2023.11.08
2023-11-23 godz. 08:00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.20.2023

1 2