Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2021-10-18 godz. 10:00
Rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. - rozbudowa i nadbudowa pawilonu szpitalnego Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225_17/2021

0001.01.01
2021-10-07 godz. 10:00
Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Obornik Śląskich – 2 Etap GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.82.2021

2021.09.20
2021-10-06 godz. 11:00
Przeniesienie kotła gazowego wraz z odprowadzeniem spalin w lab.03 (łącznik B2-B3) dla potrzeb KSEIUOŚ - KC-zp.272-494/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-494/21

0001.01.01
2021-10-06 godz. 09:00
Remont drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2931/2/2021

2021.09.20
2021-10-06 godz. 08:00
Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski". Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.15.2021

0001.01.01
2021-10-05 godz. 10:00
Budowa oświetlenia terenu przy kompleksie budynków akademików i budynku Domu Asystenta (budynek R) Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/223/2021

2021.09.17
2021-10-05 godz. 10:00
Robory remontowe w obiektach UAM [4 części] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/118/B/21

0001.01.01
2021-10-05 godz. 09:00
Naprawa zniszczeń dróg leśnych uszkodzonych przez nawalne deszcze Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.2.2021.S3

2021.09.17
2021-10-04 godz. 11:00
Poprawa sprawności energetycznej (termomodernizacja) oraz 1 etap przystosowania do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-506/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-506/21

2021.09.16
2021-10-04 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1449 O Bierawa-Grabówka od przejazdu kolejowego w kierunku Bierawy Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.58.2021.MS

2021.09.16
2021-10-04 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne -Etap I Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.53.2021.AŚ

0001.01.01
2021-10-04 godz. 09:00
Remonty dróg gminnych Gmina Myślenice BZP/271/103/2021

0001.01.01
2021-10-04 godz. 09:00
Wykonanie ogrodzeń przy leśniczówkach oraz Szkółce Ropuchy na terenie Nadleśnictwa Starogard Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.12.2021

0001.01.01
2021-10-04 godz. 09:00
Remont infrastruktury leśnej Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.1A.2021.S3

2021.09.15
2021-10-01 godz. 11:30
Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej - ETAP I Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.12.2021

2021.09.15
2021-10-01 godz. 11:00
Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych , Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-351 Pn. "Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 45/TP/WU/2021

2021.09.14
2021-10-01 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:Termomodernizacja budynku szkolno-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.51.2021.ASK

2021.09.07
2021-10-01 godz. 09:00
Budowa Centrum Kultury i Rekreacji w Gnojniku Gmina Gnojnik RIiD.271.6.2021

2021.09.03
2021-09-30 godz. 10:00
Roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej Politechnika Częstochowska ZP/RB-05/21

2021.09.17
2021-09-29 godz. 12:00
Projekt i budowa stanowiska badawczego do wychwytywania C02 ze spalin powstałych ze spalania pyłu węgla kamiennego Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/065/2021

2021.08.31
2021-09-29 godz. 10:00
Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/88/B/21

2021.09.14
2021-09-29 godz. 08:00
Wykonanie remontu pomieszczeń archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.13.2021

2021.09.21
2021-09-28 godz. 10:00
Wykonanie 5 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej obok budynku H Politechniki Rzeszowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsc postojowych na terenie Uczelni”. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/229/2021

0001.01.01
2021-09-28 godz. 10:00
Wykonanie przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów (ogrodzenia) i montażem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Rzepiska, ul. Potok Bryjów Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.12.2021

0001.01.01
2021-09-28 godz. 09:00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1453W Reszki - Gąbin od km 3+166 do km 3+538 długości 0,422 km IV Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/14/2021

1 2 3