Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2021-07-05 godz. 11:00
Modernizacja szkoły podstawowej - nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. Nowa przestrzeń dla podnoszenia kapitału społecznego i aktywności społecznej dla mieszkańców - modernizacja Szkoły Podstawowej w Babicach wraz z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.13.2021

0001.01.01
2021-06-30 godz. 11:00
CZĘŚĆ DROGOWA zadania inwestycyjnego pn "Nowa przestrzeń dla podnoszenia kapitału społecznego i aktywności społecznej dla mieszkańców - modernizacja Szkoły Podstawowej w Babicach wraz z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym oraz zagospodarowaniem terenów przyległych Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.14.2021

2021.05.26
2021-06-30 godz. 11:00
„Przebudowa pomieszczeń serwerowni i sieci komputerowej oraz dostawa urządzeń klasy UTM wraz z systemem zarządzania bezpieczeństwem w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 12/12PN/2021

0001.01.01
2021-06-28 godz. 12:00
Modernizacja nawierzchni drogowej ul. Bagińskiej i drogi manewrowej ul. Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej. Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.17.2021

0001.01.01
2021-06-28 godz. 10:00
Budowa i modernizacja chodników na terenach wiejskich w 2021 r. Gmina Śrem BP.271.34.2021.BS

0001.01.01
2021-06-28 godz. 10:00
Zabudowa kabiny pomiarowej tunelu aerodynamicznego TA-2,5 oraz budowa antresoli w hali laboratorium L-31 WBMiL Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/110/2021

0001.01.01
2021-06-28 godz. 10:00
Remont pokrycia dachowego na obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/107/2021

2021.06.11
2021-06-28 godz. 09:00
Remont pomieszczeń laboratoryjnych nr 020, 023, 025, 026 w budynku W-2 (10-19) WIŚiE PK ul.Warszawska 24 w Krakowie w formule zaprojektuj i wykonaj i instalacja klimatyzacji wentylacji w ramach zad. Inwestycyjnego pn." Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych nr 020,,023, 025, 026 w bud. W-2(10-19) WIŚiE ul.Warszawska 24 Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/025/2021

2021.05.28
2021-06-25 godz. 10:00
Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/55/B/21

2021.06.10
2021-06-25 godz. 10:00
Przebudowa i dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku CZ-F (17-3), Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynku CZ-F (10-3) do przepisów ppoż. wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, WIL, al. Jana Pawła II, Kraków". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/026/2021

2021.06.09
2021-06-24 godz. 10:00
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chęcinach w kierunku ujęcia wody dz. nr ewid. 2173" Gmina Chęciny ZP-IX.271.4.2021.PN

2021.06.09
2021-06-24 godz. 09:00
Przebudowa budynków dydaktycznych Politechniki Krakowskiej z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Dostosowanie budynków CZ-B(17-11), CZ-C (17-16), CZ-D (17-13), CZ-E (17-10) do przepisów ppoż. Wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, WM al. Jana Pawła II, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/022/2021

0001.01.01
2021-06-23 godz. 10:00
Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrowa - Grodzewo - etap I Gmina Śrem BP.271.32.2021.BS

2021.06.08
2021-06-23 godz. 09:00
Remont pomieszczeń w przewiązce P-A4-C4 AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-254/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-254/21

2021.05.19
2021-06-21 godz. 10:00
Remont pomieszczenia nr 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3 ( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków, w formule "zaprojektuj i wykonaj". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/023/2021

2021.06.08
2021-06-18 godz. 10:00
Przebudowa przyłącza odcinka gazowego N/C do budynku Stołówki Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/104/2021

0001.01.01
2021-06-17 godz. 10:00
Budowa ul. Spokojnej w Mórce - etap III (km 0+359÷0+520) Gmina Śrem BP.271.31.2021.BS

2021.05.25
2021-06-17 godz. 10:00
Roboty budowlane w obiektach UAM - 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/40/B/21

0001.01.01
2021-06-17 godz. 09:45
Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku. Gmina Opatówek Zp.In.271.10.2021

0001.01.01
2021-06-17 godz. 09:00
"Przebudowa drogi gminnej w m. Smółki." Gmina Koźminek RIR ZP.271.2.2.2021

2021.06.01
2021-06-17 godz. 09:00
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.9.2021

2021.06.02
2021-06-17 godz. 09:00
Remont korytarzy w poziomie I piętra pawilonów C-1 i C-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-247/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-247/21

0001.01.01
2021-06-16 godz. 11:00
Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku Gmina Myślenice BZP/271/65/2021

0001.01.01
2021-06-16 godz. 10:00
Modernizacja mostu nad kanałem ulgi im. mjr Stefana Chosłowskiego etap I - II postępowanie Gmina Śrem BP.271.33.2021.BS

0001.01.01
2021-06-16 godz. 10:00
Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownie gazową oraz montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich. GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.46.2021

1 2