Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2024.07.11
2024-08-27 godz. 09:00
Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/64/2024

0001.01.01
2024-08-21 godz. 10:00
Budowa nowego budynku wielofunkcyjnego "T" na potrzeby działu transportu oraz funkcji medycznych w ramach kompleksu Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/08/07/01/2024

0001.01.01
2024-08-20 godz. 10:00
Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej - Etap II Gmina Wisznia Mała RI.271.12.2024

0001.01.01
2024-08-20 godz. 10:00
Przebudowa IIp. Budynku B PIM MSWiA w celu dostosowania na potrzeby Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Rozrodczości w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137- powtórka Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWiA-2375/12/07/01/2024

0001.01.01
2024-08-14 godz. 10:00
Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej wraz z rozbudową drogi nr K420046 Nowa Biała - Białka, ul. Grapa i Pod Grapą i Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.10.2024

0001.01.01
2024-08-09 godz. 10:00
Wykonanie prac remontowych w budynku starego Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.9.2024

0001.01.01
2024-08-08 godz. 09:00
Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej Powiatu Starachowickiego POWIAT STARACHOWICKI ZP.272.7.2024

0001.01.01
2024-08-01 godz. 10:00
Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem - II postępowanie Gmina Śrem BP.271.28.2024.BS

0001.01.01
2024-08-01 godz. 09:00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach POWIAT STARACHOWICKI ZP.272.8.2024

0001.01.01
2024-07-31 godz. 10:00
Przebudowa istniejącego pawilonu szpitalnego do wymagań Ministra Zdrowia - pomieszczenia I piętra odcinek "A" oraz I piętra odcinek "C" w OCR Korfantów Sp. z o.o. w systemie zaprojektuj i wybuduj. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/05/2024

2024.07.11
2024-07-30 godz. 10:00
Remont schodów wejściowych do budynku Domu Studenta nr 7 Herkules przy ul. Sowińskiego 40/8 Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.39.2024.ŁZ

2024.07.12
2024-07-30 godz. 09:00
Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do km 1+095,10 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (3) Gmina Szerzyny FER.271.18.2024

2024.07.15
2024-07-30 godz. 09:00
Budowa Satelitarnej Stacji Naziemnej AGH - DE-dzp.272-360/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-360/24

2024.07.12
2024-07-29 godz. 10:00
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/97/2024/AZP

0001.01.01
2024-07-29 godz. 09:00
"Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin" Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.8.2024

2024.07.10
2024-07-26 godz. 11:30
Remont budynku - Bar Łupinka na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/059/2024

0001.01.01
2024-07-26 godz. 10:00
Modernizacja DS Ikar - Etap 1, wymiana okien wraz z pracami towarzyszącymi POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/130/2024

2024.07.08
2024-07-26 godz. 10:00
Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )Zamówienie zostało podzielone na 3 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/2180/24

2024.07.09
2024-07-25 godz. 10:00
Rozbudowa i modernizacja budynku kultury oświaty i sportu tzw. "Domu Strażaka" w msc. Lewniowa - Etap II Gmina Gnojnik RIiD.271.12.2024

2024.07.04
2024-07-25 godz. 10:00
Remont schodów zewnętrznych do rektoratu od strony parkingu zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.35.2024.ŁZ

2024.07.09
2024-07-25 godz. 10:00
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w tym interwencyjne remonty uszkodzonych nawierzchni dróg na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2024 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.36.2024.MS

0001.01.01
2024-07-25 godz. 09:00
Rozbudowa systemu odwodnienia budynku żłobka integracyjnego „Pod Grzybkiem” GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.42.2024

2024.07.08
2024-07-24 godz. 10:00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w msc. Biesiadki, gm. Gnojnik Gmina Gnojnik RIiD.271.10.2024

2024.07.02
2024-07-24 godz. 10:00
roboty remontowe w obiektach UAM, 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/2060

2024.07.09
2024-07-24 godz. 10:00
Aranżacja zabytkowego wnętrza holu w budynku Collegium Minus (tablice) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1116/24/2

1 2 3