Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2024.05.23
2024-06-14 godz. 10:00
Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1745/24

2024.05.23
2024-06-10 godz. 10:00
Wykonanie elewacji budynku H Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87" - ETAP III - elewacja H/E1, H/E2, H/E3, H/E5, H/E6 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/76/2024/AZP

2024.05.21
2024-06-10 godz. 10:00
Konserwacja parkietu w Auli Uniwersyteckiej oraz sali Lubrańskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1661/24

2024.05.21
2024-06-07 godz. 13:00
Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie wraz z zagospodarowaniem terenu Gmina Pokrzywnica RI.271.1.7.2024

2024.05.13
2024-06-07 godz. 11:00
"Roboty budowlane - Remont i modernizacja przestrzeni, na której powstaną pracownie stacjonarne w Fablab na terenie Małopolski Zachodniej" Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ARMZ.271.1.2024

2024.05.22
2024-06-07 godz. 11:00
adaptacja pomieszczeń Klubu Karlik w budynku DS Alfa przy ul. Reymonta 17 w Krakowie na potrzeby Samorządu Studenckiego AGH w Krakowie - DE-dzp.272-242/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-242/24

0001.01.01
2024-06-07 godz. 10:00
Remont sali wykładowej S1 w budynku S Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/85/2024

0001.01.01
2024-06-07 godz. 10:00
Rozbudowa Infrastruktury badawczej WBIŚiA - budowa kontenerów badawczych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/87/2024

2024.05.20
2024-06-07 godz. 10:00
Aranżacja zabytkowego wnętrza holu w budynku Collegium Minus (tablice) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1116/24

0001.01.01
2024-06-07 godz. 10:00
Malowanie bloku operacyjnego w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/04/2024

2024.05.08
2024-06-07 godz. 09:00
Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do km 1+095,10 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny Gmina Szerzyny FER.271.12.2024

2024.05.23
2024-06-07 godz. 09:00
Remont sali laboratoryjnej nr 3 w pawilonie A-2 AGH w Krakowie. DE-dzp.272-254/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-254/24

2024.05.17
2024-06-06 godz. 11:30
Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-2 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/043/2024

2024.05.22
2024-06-06 godz. 10:00
Modernizacja kompleksu sportowego w Uszwi Gmina Gnojnik RIiD.271.7.2024

2024.05.22
2024-06-06 godz. 09:00
Remont zabytkowego ratusza w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.10.2024

2024.05.22
2024-06-06 godz. 09:00
Wykonywanie drobnych prac budowlanych i instalacyjnych w obiektach AGH w Krakowie wynikających z bieżących potrzeb remontowych, zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - DE-dzp.272-249/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-249/24

0001.01.01
2024-06-05 godz. 10:00
Przebudowa dróg gminnych i modernizacja mostu w Gminie Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała RI.271.11.2024

0001.01.01
2024-06-05 godz. 10:00
Wymiana rolet w salach P.2 i P.23 budynku P Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/86/2024

2024.05.15
2024-06-03 godz. 09:00
Dokończenie budowy wewnętrznych linii zasilających w pawilonie B-2 na terenie AGH w Krakowie. DE-dzp.272-232/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-232/24

2024.05.16
2024-05-31 godz. 08:00
Zakup i montaż hydrantów naziemnych - 2szt. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 65/2024

2024.05.14
2024-05-29 godz. 10:00
Remont/ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czermna - Wola w m. Czermna (dz. ewid nr 2618 i 2619/2) dł. 1255 mb w km 0+000 - 1+255 Gmina Szerzyny FER.271.14.2024

2024.05.13
2024-05-29 godz. 09:00
Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie 5) Gmina Szerzyny FER.271.13.2024

2024.05.13
2024-05-29 godz. 09:00
Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku C-4 na terenie AGH w Krakowie. DE-dzp.272-226/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-226/24

2024.05.13
2024-05-28 godz. 14:00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Pobyłkowskie Gmina Pokrzywnica R.271.1.6.2024

0001.01.01
2024-05-28 godz. 10:00
"Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Siedlce w 2024 r." Nadleśnictwo Siedlce SA.270.1.2024

1 2