Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.08.19
2022-09-07 godz. 10:00
Remont dachu na budynku komory termoklimatycznej CZ-L (17-30) WM wraz z pomostami i schodami stalowymi oraz wyłazem dachowym, Politechnika Krakowska, kampus CZYŻYNY, ul. Jana Pawła II 37 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/088/2022

2022.08.19
2022-09-06 godz. 11:00
Modernizacja sieci kanalizacyjnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 33/33PN/2022

0001.01.01
2022-09-06 godz. 10:00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych Gmina Myślenice BZP/271/96/2022

0001.01.01
2022-09-06 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej i sanitarnych robót budowlanych w budynku ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-09-2022

2022.08.17
2022-09-06 godz. 10:00
Przebudowa klatki schodowej oraz toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku W-3, WIEiK, Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/091/2022

2022.08.19
2022-09-05 godz. 10:00
Budowa budynku technicznego pod chłodnice znajdujące się przy budynku H przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/166/2022/AZP

0001.01.01
2022-09-05 godz. 09:00
"Przebudowa drogi w m. Nowy Nakwasin - etap I" Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.8.2022

2022.08.19
2022-09-05 godz. 09:00
Remont drogi gminnej Nr 200620K relacji Żurowa - Dobrocin w km 2+250 do 2+590 o dł. 330 mb Gmina Szerzyny FER.271.15.2022

0001.01.01
2022-09-05 godz. 09:00
Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2983W w stronę Strzemeszna II Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/14/2022

2022.08.18
2022-09-02 godz. 09:00
Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych zlokalizowanych w gminie Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.21.2022

0001.01.01
2022-09-01 godz. 10:00
Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń na parterze budynku administracyjnego „Arcus” Politechniki Rzeszowskiej na laboratorium chemiczne. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/220/2022

0001.01.01
2022-09-01 godz. 10:00
Wymiana drzwi wejściowych do mieszkań w budynku "R" POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/215/2022

2022.08.17
2022-09-01 godz. 09:00
Cyfryzacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drwini GMINA DRWINIA ZP.271.4.2022

2022.08.16
2022-09-01 godz. 09:00
Remont pomieszczeń laboratoryjnych nr 03a, 03b, 05 na potrzeby zestawu do elektronowej mikroskopii skaningowej wraz z remontem i wykonaniem systemu wentylacji pomieszczeń piwnic w pawilonie B-6 AGH w Krakowie KC-zp.272-515/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-515/22

2022.08.16
2022-09-01 godz. 09:00
Wymiana opraw oświetleniowych w budynku DS14 "Kapitol" przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-507/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-507/22

2022.08.16
2022-08-31 godz. 13:00
Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Pokrzywnica" - etap II Gmina Pokrzywnica RI.271.1.11.2022

0001.01.01
2022-08-31 godz. 11:00
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-5/2022

2022.08.11
2022-08-31 godz. 09:00
Integracja aptek szpitalnych w centralną aptekę szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny wraz z utworzeniem pomieszczeń Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/55/2022

0001.01.01
2022-08-30 godz. 10:00
Wykonanie przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów (ogrodzenia) i montażem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Rzepiska, ul. Potok Grocholów Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.12.2022

2022.08.12
2022-08-30 godz. 10:00
Remont instalacji elekrycznej - instalacja strukturalna - w budynku W-12 (10-35), Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie - ul. Szlak 24 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/074/2022

2022.08.12
2022-08-30 godz. 09:00
Rozbudowa systemu SSP w paw. A-0 AGH w Krakowie w zakresie sterowania klapami ppoż. na kanałach wentylacyjnych wraz z ich wymianą KC-zp.272-508/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-508/22

2022.08.19
2022-08-29 godz. 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE: odtworzenie tynków podcieni i remont tarasów Auli Uniwersyteckiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/73/B/22

2022.08.11
2022-08-29 godz. 11:00
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu zabezpieczenia budynków i terenu Szpitala przed podtapianiem Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/48/2022

0001.01.01
2022-08-29 godz. 10:00
Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 1/1 w Śremie Gmina Śrem BP.271.49.2022.BS

0001.01.01
2022-08-29 godz. 10:00
Termomodernizacja budynku OSP na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Świątkowicach Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.13.2022.MW

1 2 3