Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.05.05
2021-06-07 godz. 10:00
"Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni" Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/9/2021

2021.05.07
2021-05-25 godz. 08:00
Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Ispina GMINA DRWINIA ZP.271.1.2021

0001.01.01
2021-05-24 godz. 12:00
Modernizacja nawierzchni drogowej ul. Bagińskiej i drogi manewrowej ul. Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej. Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.14.2021

0001.01.01
2021-05-24 godz. 10:00
Budowa drogi dojazdowej obręb Mechlin Gmina Śrem BP.271.27.2021.BS

2021.05.07
2021-05-24 godz. 09:00
wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie - KC-zp.272-166/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-166/21

2021.05.06
2021-05-21 godz. 11:00
Remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku Biblioteki Głównej i pawilonie D-8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-186/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-186/21

0001.01.01
2021-05-21 godz. 10:00
Modernizacja mostu nad kanałm ulgi im. mjr Stefana Chosłowskiego - etap I Gmina Śrem BP.271.26.2021.BS

0001.01.01
2021-05-21 godz. 10:00
Remont drogi gminnej 420042K na odcinku I - w km od 1+940 do km 2+510, na odcinku II - w km 2+959 do km 4+440 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.4.2021

0001.01.01
2021-05-21 godz. 09:45
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szałe ul. Jagodowa i ul. Wiśniowa Gmina Opatówek Zp.In.271.6.2021

2021.05.06
2021-05-21 godz. 09:00
Wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń we wschodnim skrzydle pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-172/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-172/21

2021.05.04
2021-05-20 godz. 11:00
Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w m. Jawornik Gmina Myślenice BZP/271/50/2021

0001.01.01
2021-05-20 godz. 10:00
Roboty budowlane - modernizacja sal chorych oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem neurologicznym w ramach projektu "Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo - naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do Szpitala wraz ze schodami i windą dla osób niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020" Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225_04/2021

2021.05.04
2021-05-19 godz. 10:00
Budowa systemu wentylacji mechanicznej na parterze w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-161/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-161/21

2021.04.30
2021-05-18 godz. 12:00
Wymiana urządzeń grzewczych wraz termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Gzowie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej Gmina Pokrzywnica RI.271.1.3.2021

0001.01.01
2021-05-18 godz. 10:00
Przebudowa istniejącej Kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną paliwem gazowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich. GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.35.2021

2021.03.17
2021-05-18 godz. 09:00
Remont ośrodka AGH w Łukęcinie woj. zachodniopomorskie - etap II - KC-zp.272-78/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-78/21

2021.04.21
2021-05-17 godz. 12:00
Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik Gmina Gnojnik RIiD.271.1.2021

2021.04.30
2021-05-17 godz. 12:00
przebudowa laboratorium Badań Materiłów i Procesów Wytwarzania wraz z remontem laboratorium nr 11Hb i 9 Ha w hali H-B3B4 - KC-zp.272-162/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-162/21

2021.04.29
2021-05-17 godz. 11:00
Przebudowa boiska i zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem przy SP1 w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/47/2021

2021.04.29
2021-05-17 godz. 11:00
budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV relacji stacja nr 4558 - stacja nr 44089 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-130/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-130/21

2021.04.29
2021-05-17 godz. 10:00
Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco Powiat Głubczycki OR.272.1.2021

2021.04.26
2021-05-14 godz. 12:00
Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice-Gzowo, etap II Gmina Pokrzywnica RI.271.1.2.2021

0001.01.01
2021-05-14 godz. 11:00
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P na odc. Brzóstownia - Mchy Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-12/2021

2021.04.29
2021-05-14 godz. 10:00
Projekt i rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce na działce nr 247 Gmina Chęciny ZP-IX.271.2.2021.PN

0001.01.01
2021-05-14 godz. 10:00
Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Obornik Śląskich – Etap 1 GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.34.2021

1 2