Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2023-05-04 godz. 12:00
Budowa dróg - ulic Kochanowskiego i Długosza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.12.2023

0001.01.01
2023-04-18 godz. 12:00
Remont drogi - ul. Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.13.2023

0001.01.01
2023-04-14 godz. 12:00
Rozbiórka bocznicy kolejowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z odbudową nawierzchni dróg - ETAP I: Likwidacja przejazdów kolejowych przy ul. Lubiejewskiej i Stacyjnej wraz z odbudową nawierzchni dróg. Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.11.2023

2023.03.30
2023-04-14 godz. 11:00
"Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 2" w systemie zaprojektuj i wykonaj Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 18/TP/WU/2023

0001.01.01
2023-04-14 godz. 10:00
Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Piaskowej 3/1 w Śremie Gmina Śrem BP.271.13.2023.BS

0001.01.01
2023-04-14 godz. 10:00
Budowa tężni solankowej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.02.2023.KG

0001.01.01
2023-04-14 godz. 09:45
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmce Gmina Opatówek Zp.In.271.12.2023

2023.03.29
2023-04-14 godz. 09:00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gosprzydowa -Rotowskie Gmina Gnojnik RIiD.271.10.2023

0001.01.01
2023-04-14 godz. 09:00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku PZD.III.342/9/23

0001.01.01
2023-04-13 godz. 09:45
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szałe Gmina Opatówek Zp.In.271.11.2023

2023.03.14
2023-04-13 godz. 09:00
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu, gmina Łapanów - etap I Gmina Łapanów IBP.III.271.3.2023

0001.01.01
2023-04-13 godz. 09:00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1909 N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku PZD.III.342/8/23

0001.01.01
2023-04-11 godz. 09:00
Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 540268 K Krzyszkowice - Brzeg w miejscowości Krzyszkowice w km 0+020 Gmina Myślenice BZP/271/11/2023

0001.01.01
2023-04-06 godz. 10:00
Modernizacja dróg asfaltowych Gmina Śrem BP.271.12.2023.BS

0001.01.01
2023-04-06 godz. 09:00
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/16/2023

0001.01.01
2023-04-06 godz. 09:00
Rozbiórka budynków i obiektów po byłym tartaku w Polanicy Zdroju Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje NZ.270.3.2023

2023.03.20
2023-04-05 godz. 10:00
Remont drogi powiatowej nr 2066 O ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie - Koźlu Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.14.2023.MS

2023.03.16
2023-04-04 godz. 09:00
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.6.2023

2023.03.20
2023-04-04 godz. 09:00
Malowanie dachów na domkach typu Brda w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, (woj. zachodniopomorskie) - KC-zp.272-177/23. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-177/23

2023.03.14
2023-04-03 godz. 10:00
Przebudowa budynku Kwatery Myśliwskiej Czarne Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.14.2023

2023.03.16
2023-04-03 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych oddymianie budynku - ETAP II w budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/32/2023/AZP

0001.01.01
2023-04-03 godz. 09:45
Rewitalizacja zabytkowego centrum oraz parku podworskiego w Opatówku. Gmina Opatówek Zp.In.271.10.2023

2023.03.09
2023-04-03 godz. 09:00
Modernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Gnojnik , gm.Gnojnik Gmina Gnojnik RIiD.271.7.2023

0001.01.01
2023-04-03 godz. 09:00
Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2953W Mała Wieś - Główczyn na odcinku od km 3+650 do km 4+650 o długości 1 km Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2931/2/2023

2023.03.13
2023-03-31 godz. 12:00
Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-społecznej na terenie Gminy Łapanów Gmina Łapanów IBP.III.271.1.2023

1 2