Szczegóły zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego

Ulica, numer: Gładkie 1

Kod pocztowy: 34-500

Miejscowość: Zakopane

Telefon: (18 ) 2015045

Fax: (18 ) 2014632

E-mail: 23188114@pro.onet.pl

WWW:


Archiwum