Szczegóły zamawiającego

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Ulica, numer: ul. Prądnicka 37

Kod pocztowy: 31-202

Miejscowość: Kraków

Telefon: (12 ) 257-82-91, 257-82-29

Fax: (12 ) 257-82-92, 257-82-29

E-mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl

WWW: www.narutowicz.krakow.pl


Ogłoszenia (255)

Roboty (11)

Temat Sygnatura
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urologicznej i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa ZP/36/2021

Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urologicznej i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa ZP/24/2021

Przystosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - roboty budowlano - instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym II ZP/14/2021

Przystosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - roboty budowlano - instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym ZP/2/2021

Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym ZP/7/2020

Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym ZP/3/2020

Przebudowa (modernizacja) istniejących wind nr 2,3,4,5 w Budynku Głównym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/25/2019

Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego wraz z zakupem wyposażenia w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie. ZP/20/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego w ramach realizacji projektu pn.Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/27/2017

Przetarg nieograniczony na zakup i montaż windy osobowej w istniejącym szybie windowym w Budynku Głównym Szpitala ZP/21/2017

Wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego ZP/4/2017

Dostawy (205)

Temat Sygnatura
Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni I ZP/31/2021

Zakup wyposażenia mobilnego (medycznego i technicznego) dla potrzeb Pracowni Wirusologii ZP/35/2021

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekcyjnych do skóry i błon śluzowych II ZP/32/2021

Dostawa środków czystości dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/23/2021

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/34/2021

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II ZP/33/2021

Zakup i dostawa opatrunków jałowych II ZP/27/2021

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II ZP/26/2021

Zakup wyposażenia mobilnego medycznego i technicznego dla potrzeb Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych szpitala ZP/28/2021

Wyposażenie serwerowni oraz pomieszczenia repozytorium (nie dotyczy sprzętu komputerowego) w ramach MSIM ZP/19/2021

Zakup i dostawa nici chirurgicznych ZP/21/2021

Zakup i dostawa oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych oraz akcesoriów do zabiegów laparoskopowych. ZP/20/2021

Zakup i dostawa odczynników dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej oraz kaset do analizatora parametrów krytycznych wraz z pakietem odczynników dla OAIT i SOR ZP/16/2021

Zakup i dostawa wyrobów medycznych I ZP/15/2021

Centrum danych wraz z systemem kopii zapasowej umożliwiające obsługę warstwy lokalnej MSIM oraz obsługę środowiska IT Szpitala ZP/12/2021

Zakup i dostawa pasków diagnostycznych do glukometrów wraz z dzierżawą kompatybilnych glukometrów ZP/17/2021

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I ZP/13/2021

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I ZP/7/2021

Zakup i dostawa opatrunków jałowych I ZP/9/2021

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekcyjnych do skóry i błon śluzowych ZP/10/2021

Zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, diagnostyki moczu, koagulologii, hematologii, dostarczenie i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz integracja z systemem informatycznym Szpitala ZP/11/2021

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych do różnych powierzchni I ZP/4/2021

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/6/2021

Zakup czterech respiratorów dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach zadania budżetu obywatelskiego miasta Krakowa pn. Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego. ZP/5/2021

Zakup aparatu RTG z wyposażeniem wraz z przystosowaniem pomieszczenia Pracowni RTG w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2 ZP/1/2021

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań w mikrobiologii i serologii transfuzjologicznej ZP/68/2020

Zakup i dostawa asortymentu niezbędnego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 ZP/59/2020

Zakup sprzętu medycznego i wyposażania dedykowanego walce z COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Medyczny 2 ". ZP/66/2020

Zakup i dostawa nici chirurgicznych IV ZP/65/2020

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych VI ZP/62/2020

Zakup i dostawa opatrunków jałowych IV ZP/60/2020

Zakup i dostawa komór inhalacyjnych pediatrycznych, płytek termoizolacyjnych jednorazowego użytku dla niemowląt, akcesoriów do respiratora FABIAN oraz akcesoriów do zestawu oddechowego do aparatu Infant Flow. ZP/47/2020

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III ZP/61/2020

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych do różnych powierzchni ZP/58/2020

Zakup i dostawa fartuchów chirurgicznych jałowych ZP/56/2020

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie: narzędzia operacyjne i laparoskopowe, głowica typu convex do ultrasonografu Toshiba Aplio MX - II ZP/63/2020

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych V ZP/54/2020

Zakup i dostawa masek ochronnych II ZP/48/2020

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie: narzędzia operacyjne i laparoskopowe, wózek do transportu chorych w pozycji leżącej z napędem elektrycznym, miernik bilirubiny, głowica typu convex do ultrasonografu Toshiba Aplio MX ZP/55/2020

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekcyjnych do skóry i błon śluzowych oraz zestawów do toalety jamy ustnej ZP/50/2020

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/51/2020

Zakup i dostawa tonerów do urządzeń drukujących II ZP/49/2020

Zakup i dostawa odczynników II ZP/40/2020

Zakup i dostawa opatrunków jałowych III ZP/43/2020

Zakup i dostawa nici chirurgicznych III ZP/37/2020

Zakup i dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych, szczotek do chirurgicznego mycia rąk, strzygarek i ostrzy do strzygarek ZP/42/2020

Zakup i dostawa tonerów do urządzeń drukujących ZP/46/2020

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych IV ZP/45/2020

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/31/2020

Zakup i dostawa masek chirurgicznych, opasek, fartuchów ochronnych, osłon na aparaturę, jednorazowego użytku ZP/44/2020

Zakup wyposażania mobilnego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/39/2020

Zakup i dostawa oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych oraz akcesoriów do zabiegów laparoskopowych ZP/41/2020

Zakup i dostawa rękawic II ZP/38/2020

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych II ZP/28/2020

Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych typu SSIR i dwujamowych typu DDDR oraz Kardiowerterów. ZP/27/2020

Zakup i dostawa czepków chirurgicznych, osłon na buty, opasek, fartuchów ochronnych, osłon na aparaturę, pokrowców, ubrań męskich chirurgicznych, pościeli - jednorazowego użytku ZP/36/2020

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III ZP/35/2020

Zakup i dostawa materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni ZP/30/2020

Zakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL (II)dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). ZP/33/2020

Zakup i dostawa obłożeń do zabiegów ortopedycznych ZP/34/2020

Zakup i dostawa endoprotezy bezcementowej przynasadowej z opcją dwumobilną ZP/29/2020

Zakup i dostawa ręczników do higieny pacjenta, chusteczek do dezynfekcji powierzchni, myjek typu rękawica oraz preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni. ZP/25/2020

Zakup i dostawa opatrunków jałowych II ZP/24/2020

Dostawa gazów medycznych, technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli II ZP/26/2020

Zakup i dostawa rękawic oraz masek ochronnych ZP/14/2020

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych ZP/21/2020

Dostawa gazów medycznych, technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli ZP/22/2020

Zakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). ZP/17/2020

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II ZP/19/2020

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych II ZP/20/2020

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II ZP/16/2020

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I oraz zestawu do separacji osocza bogatopłytkowego dla potrzeb Oddziału Urazowo - Ortopedycznego ZP/9/2020

Zakup i dostawa nici chirurgicznych ZP/11/2020

Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań ZP/8/2020

Zakup i dostawa środków dezynfekujących ENDODIS do myjki dezynfektora Olympus Mini ETD 2 ZP/10/2020

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych ZP/13/2020

Dostawa środków czystości dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/6/2020

Zakup i dostawa opatrunków jałowych ZP/2/2020

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych. ZP/5/2020

Zakup i dostawa jednorazowych czujników SpO2, mankietów NIBP dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków, akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów z Oddziałów Szpitalnych oraz pulsoksymetrów. ZP/34/2019

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych oraz zestawu do zamkniętego drenażu ran dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego ZP/47/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych IV ZP/44/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III ZP/43/2019

Dostawa środków czystości dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/46/2019

Zakup i dostawa akcesoriów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni. ZP/42/2019

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych II ZP/32/2019

Zakup i dostawa nici chirurgicznych IV ZP/41/2019

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/40/2019

Zakup i dostawa opatrunków jałowych III ZP/35/2019

Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny i pościeli jednorazowego użytku ZP/39/2019

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III ZP/36/2019

Wymiana detektora bezprzewodowego typu DR w aparacie rentgenowskim Philips DuraDiagnost użytkowanego w Pracowni RTG Szpitalnego Oddziału Ratunkowego II ZP/37/2019

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/38/2019

Zakup i dostawa nici chirurgicznych III ZP/31/2019

Zakup i dostawa leków, surowców farmaceutycznych, mleka dla niemowląt, żywienia dojelitowego i doustnego, pasków diagnostycznych. ZP/26/2019

Wymiana detektora bezprzewodowego typu DR w aparacie rentgenowskim Philips DuraDiagnost użytkowanego w Pracowni RTG Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZP/30/2019

Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych ZP/27/2019

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III oraz materiałów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego ZP/19/2019

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych ZP/18/2019

Zakup i dostawa opatrunków jałowych II ZP/22/2019

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz dzierżawa myjni endoskopowej wraz z dostawą środków myjąco - dezynfekujących dla Pracowni Endoskopii. ZP/17/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II ZP/21/2019

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II ZP/16/2019

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/15/2019

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych I ZP/13/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I ZP/9/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych ZP/11/2019

Zakup i dostawa odczynników do wykonania badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatu ZP/10/2019

Zakup i dostawa nici chirurgicznych I ZP/7/2019

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II ZP/8/2019

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/3/2019

Zakup i dostawa wiertarki do zabiegów ortopedycznych z nakładką do piły oscylacyjnej dla potrzeb Bloków Operacyjnych w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/5/2019

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/6/2019

Zakup i dostawa opatrunków jałowych I ZP/4/2019

Zakup i dostawa endoprotezy stawu biodrowego rewizyjnej, modularnej, bezcementowej ZP/1/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych ZP/48/2018

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III ZP/46/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych II ZP/52/2018

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP/53/2018

Zakup i dostawa materiałów dla Centralnej Sterylizatorni II ZP/51/2018

Zakup i dostawa karetki dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/54/2018

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/49/2018

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/44/2018

Zakup i dostawa opatrunków jałowych III ZP/47/2018

Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Dziecięcego w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie II ZP/45/2018

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych II ZP/35/2018

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II ZP/43/2018

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych II ZP/36/2018

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/38/2018

Zakup i dostawa wielorazowej odzieży barierowej i bielizny operacyjnej dla potrzeb całego Szpitala ZP/33/2018

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/34/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III ZP/32/2018

Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Dziecięcego w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/30/2018

Zakup i dostawa opatrunków II ZP/27/2018

Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji ZP/31/2018

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I ZP/25/2018

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/28/2018

Zakup i dostawa rękawic bezlateksowych, bezpudrowych sterylnych i rękawic sekcyjnych oraz masek z zaworem. ZP/26/2018

Zakup i dostawa rur do respiratora oraz jednorazowych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk ZP/23/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do badań urodynamicznych I ZP/18/2018

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I ZP/16/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II. ZP/17/2018

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych I ZP/11/2018

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych ZP/12/2018

Zakup i dostawa testów diagnostycznych, etykiet do drukowania kodów, wapna sodowanego i parafiny ZP/14/2018

Zakup i dostawa rękawic ZP/13/2018

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych ZP/10/2018

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie ZP/1/2018

Zakup i dostawa opatrunków jałowych ZP/9/2018

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych oraz oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych. ZP/5/2018

Zakup i dostawa strzykawek (przystosowanych do użytku z wszystkimi lekami stosowanymi w Szpitalu) ZP/6/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych - Immunoglobulin i płynów do hemofiltracji i hemodializy, zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych ZP/4/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I ZP/2/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endourologicznych ZP/51/2017

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych IV ZP/54/2017

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do pracy Centralnej Sterylizatorni III ZP/43/2017

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III ZP/52/2017

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP/50/2017

Zakup i dostawa opatrunków V ZP/48/2017

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II ZP/49/2017

Zakup i dostawa rękawic IV ZP/41/2017

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych III ZP/40/2017

Zakup i dostaw opatrunków IV ZP/42/2017

Informatyzacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z modernizacją istniejącej sieci komputerowej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z usługą wsparcia technicznego ZP/46/2017

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/45/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych, pasków diagnostycznych, mleka dla niemowląt, żywienia dojelitowego, żywienia pozajelitowego oraz surowców farmaceutycznych ZP/38/2017

Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych typu SSIR i dwujamowych typu DDDR oraz Kardiowerterów. ZP/37/2017

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych II ZP/34/2017

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do pracy Centralnej Sterylizatorni II ZP/36/2017

Zakup i dostawa sprzętu endoskopowego, jednorazowego do zabiegów i badań endourologicznych ZP/30/2017

Zakup i dostawa rękawic III ZP/31/2017

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/33/2017

Zakup i dostawa leków z Programu SM ZP/28/2017

Zakup i dostawa opatrunków III ZP/32/2017

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji II ZP/24/2017

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - ultrasonografy, łóżka wraz z wyposażeniem, shaver artroskopowy oraz aparat RTG wraz z przystosowaniem pomieszczenia dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej. ZP/18/2017

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do pracy Centralnej Sterylizatorni ZP/23/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III, mleka dla niemowląt oraz żywienia dojelitowego i pozajelitowego ZP/25/2017

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych ZP/26/2017

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych II ZP/14/2017

Zakup i dostawa rękawic II ZP/22/2017

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych ZP/19/2017

Zakup i dostawa opatrunków II ZP/20/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II ZP/15/2017

Zakup i dostawa rękawic ZP/12/2017

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, diagnostyki moczu, koagulologii, hematologii oraz dostarczenie i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ZP/16/2017

Zakup i dostawa bielizny operacyjnej dla potrzeb całego Szpitala. ZP/11/2017

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/10/2017

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań w Serologii Transfuzjologicznej ZP/7/2017

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań w Mikrobiologii ZP/6/2017

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji i wapna sodowanego ZP/5/2017

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I ZP/3/2017

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych I ZP/1/2017

Zakup i dostawa opatrunków jałowych i zwykłych ZP/2/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych ZP/51/2016

Zakup i dostawa leków z programu SM oraz leków onkologicznych ZP/44/2016

Zakup i dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urologii, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Zespołu Bloków Operacyjnych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wózków w ramach pierwszego wyposażenia dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z pracownią leków cytostatycznych. ZP/43/2016

Zakup i dostawa opatrunków jałowych, fartuchów chirurgicznych oraz szwów chirurgicznych ZP/41/2016

Zakup pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z pracownią leków cytostatycznych w jej obrębie II ZP/42/2016

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/35/2016

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych, pasków diagnostycznych, żywienia dojelitowego oraz mleka dla niemowląt. ZP/39/2016

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych III ZP/40/2016

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych II ZP/31/2016

Usługi (39)

Temat Sygnatura
Opieka serwisowa strategicznej aparatury medycznej: aparatów RTG - Siemens, Philips, sprzęt histopatologiczny Leica ZP/25/2021

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - III piętro Bud. Ks. Siemaszki ZP/29/2021

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - III piętro Bud. Ks. Siemaszki ZP/22/2021

Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Szpitala wraz z całodobowym utrzymaniem czystości na terenie lądowiska dla helikopterów ZP/8/2021

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/3/2021

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dorosłych ZP/64/2020

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) II ZP/67/2020

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) ZP/57/2020

Opieka serwisowa - utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 wraz z systemem IntelliSpace Portal ZP/52/2020

Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID. ZP/15/2020

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej I ZP/23/2020

Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Szpitala wraz z całodobowym utrzymaniem czystości na terenie lądowiska dla helikopterów ZP/18/2020

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych II ZP/12/2020

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/1/2020

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu karetką transportową typu T w przypadku awarii karetki Zamawiającego oraz dużej ilości transportów Zamawiającego ZP/45/2019

Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala II ZP/29/2019

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II ZP/28/2019

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) III ZP/24/2019

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) ZP/23/2019

Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala ZP/14/2019

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów karetką typu RT wraz z zespołem dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/20/2019

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej ZP/12/2019

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/2/2019

Opieka serwisowa - utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 wraz z systemem IntelliSpace Portal ZP/41/2018

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dorosłych II ZP/40/2018

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dorosłych. ZP/39/2018

Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID ZP/22/2018

Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala ZP/21/2018

Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy (remontu) instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz z wykonaniem audytu dla ciepłej wody użytkowej. ZP/24/2018

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej ZP/15/2018

Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy (remontu) instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz wykonaniem audytu dla ciepłej wody użytkowej. ZP/19/2018

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/7/2018

Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID. ZP/35/2017

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy (remontu) instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacji techniczno - budowlanej rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej ZP/44/2017

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II ZP/39/2017

1) Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i przystosowania pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii oraz Oddziału Dziecięcego 2) Opracowanie dokumentacji projektowej (w tym: inwentaryzacja, projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne) adaptacji budynku po byłej pralni dla potrzeb Pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala ZP/17/2017

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej ZP/13/2017

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/9/2017

Usługa prania, suszenia, prasowania, naprawy, dezynfekcji, sortowania wg komórek organizacyjnych Szpitala wraz z transportem bielizny szpitalnej oraz najem pościeli szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład) oznaczonej tagiem. ZP/12/2016

Wyniki (202)

Temat Sygnatura
Zakup i dostawa opatrunków jałowych II ZP/27/2021

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II ZP/26/2021

Zakup i dostawa pasków diagnostycznych do glukometrów wraz z dzierżawą kompatybilnych glukometrów ZP/17/2021

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - III piętro Bud. Ks. Siemaszki ZP/29/2021

Centrum danych wraz z systemem kopii zapasowej umożliwiające obsługę warstwy lokalnej MSIM oraz obsługę środowiska IT Szpitala ZP/12/2021

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I ZP/7/2021

Zakup i dostawa odczynników dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej oraz kaset do analizatora parametrów krytycznych wraz z pakietem odczynników dla OAIT i SOR ZP/16/2021

Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Szpitala wraz z całodobowym utrzymaniem czystości na terenie lądowiska dla helikopterów ZP/8/2021

Zakup i dostawa oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych oraz akcesoriów do zabiegów laparoskopowych. ZP/20/2021

Zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, diagnostyki moczu, koagulologii, hematologii, dostarczenie i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz integracja z systemem informatycznym Szpitala ZP/11/2021

Zakup i dostawa opatrunków jałowych I ZP/9/2021

Przystosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - roboty budowlano - instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym II ZP/14/2021

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekcyjnych do skóry i błon śluzowych ZP/10/2021

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych do różnych powierzchni I ZP/4/2021

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/6/2021

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/3/2021

Zakup czterech respiratorów dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach zadania budżetu obywatelskiego miasta Krakowa pn. Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego. ZP/5/2021

Zakup aparatu RTG z wyposażeniem wraz z przystosowaniem pomieszczenia Pracowni RTG w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2 ZP/1/2021

Zakup i dostawa asortymentu niezbędnego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 ZP/59/2020

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań w mikrobiologii i serologii transfuzjologicznej ZP/68/2020

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych VI ZP/62/2020

Zakup sprzętu medycznego i wyposażania dedykowanego walce z COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Medyczny 2 ". ZP/66/2020

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III ZP/61/2020

Zakup i dostawa opatrunków jałowych IV ZP/60/2020

Zakup i dostawa nici chirurgicznych IV ZP/65/2020

Zakup i dostawa masek ochronnych II ZP/48/2020

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych do różnych powierzchni ZP/58/2020

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dorosłych ZP/64/2020

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) II ZP/67/2020

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych V ZP/54/2020

Zakup i dostawa fartuchów chirurgicznych jałowych ZP/56/2020

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie: narzędzia operacyjne i laparoskopowe, głowica typu convex do ultrasonografu Toshiba Aplio MX - II ZP/63/2020

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekcyjnych do skóry i błon śluzowych oraz zestawów do toalety jamy ustnej ZP/50/2020

Opieka serwisowa - utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 wraz z systemem IntelliSpace Portal ZP/52/2020

Zakup i dostawa odczynników II ZP/40/2020

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/31/2020

Zakup i dostawa tonerów do urządzeń drukujących II ZP/49/2020

Zakup i dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych, szczotek do chirurgicznego mycia rąk, strzygarek i ostrzy do strzygarek ZP/42/2020

Zakup i dostawa nici chirurgicznych III ZP/37/2020

Zakup i dostawa opatrunków jałowych III ZP/43/2020

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych II ZP/28/2020

Zakup i dostawa masek chirurgicznych, opasek, fartuchów ochronnych, osłon na aparaturę, jednorazowego użytku ZP/44/2020

Zakup i dostawa rękawic II ZP/38/2020

Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych typu SSIR i dwujamowych typu DDDR oraz Kardiowerterów. ZP/27/2020

Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID. ZP/15/2020

Zakup i dostawa materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni ZP/30/2020

Zakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL (II)dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). ZP/33/2020

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III ZP/35/2020

Zakup i dostawa obłożeń do zabiegów ortopedycznych ZP/34/2020

Zakup i dostawa ręczników do higieny pacjenta, chusteczek do dezynfekcji powierzchni, myjek typu rękawica oraz preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni. ZP/25/2020

Zakup i dostawa endoprotezy bezcementowej przynasadowej z opcją dwumobilną ZP/29/2020

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I oraz zestawu do separacji osocza bogatopłytkowego dla potrzeb Oddziału Urazowo - Ortopedycznego ZP/9/2020

Dostawa gazów medycznych, technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli II ZP/26/2020

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej I ZP/23/2020

Dostawa gazów medycznych, technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli ZP/22/2020

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II ZP/19/2020

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych II ZP/20/2020

Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań ZP/8/2020

Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Szpitala wraz z całodobowym utrzymaniem czystości na terenie lądowiska dla helikopterów ZP/18/2020

Zakup i dostawa środków dezynfekujących ENDODIS do myjki dezynfektora Olympus Mini ETD 2 ZP/10/2020

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych ZP/13/2020

Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym ZP/7/2020

Zakup i dostawa jednorazowych czujników SpO2, mankietów NIBP dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków, akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów z Oddziałów Szpitalnych oraz pulsoksymetrów. ZP/34/2019

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych II ZP/12/2020

Dostawa środków czystości dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/6/2020

Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym ZP/3/2020

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych. ZP/5/2020

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych IV ZP/44/2019

Zakup i dostawa akcesoriów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni. ZP/42/2019

Dostawa środków czystości dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/46/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III ZP/43/2019

Zakup i dostawa nici chirurgicznych IV ZP/41/2019

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu karetką transportową typu T w przypadku awarii karetki Zamawiającego oraz dużej ilości transportów Zamawiającego ZP/45/2019

Wymiana detektora bezprzewodowego typu DR w aparacie rentgenowskim Philips DuraDiagnost użytkowanego w Pracowni RTG Szpitalnego Oddziału Ratunkowego II ZP/37/2019

Zakup i dostawa opatrunków jałowych III ZP/35/2019

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/40/2019

Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny i pościeli jednorazowego użytku ZP/39/2019

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III ZP/36/2019

Zakup i dostawa leków, surowców farmaceutycznych, mleka dla niemowląt, żywienia dojelitowego i doustnego, pasków diagnostycznych. ZP/26/2019

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/38/2019

Zakup i dostawa nici chirurgicznych III ZP/31/2019

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III oraz materiałów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego ZP/19/2019

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II ZP/28/2019

Przebudowa (modernizacja) istniejących wind nr 2,3,4,5 w Budynku Głównym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/25/2019

Zakup i dostawa opatrunków jałowych II ZP/22/2019

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych ZP/18/2019

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/15/2019

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz dzierżawa myjni endoskopowej wraz z dostawą środków myjąco - dezynfekujących dla Pracowni Endoskopii. ZP/17/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II ZP/21/2019

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) III ZP/24/2019

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II ZP/16/2019

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej ZP/12/2019

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych I ZP/13/2019

Zakup i dostawa odczynników do wykonania badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatu ZP/10/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych ZP/11/2019

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III ZP/46/2018

Zakup i dostawa nici chirurgicznych I ZP/7/2019

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/3/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych ZP/48/2018

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/2/2019

Zakup i dostawa opatrunków jałowych I ZP/4/2019

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II ZP/8/2019

Zakup i dostawa wiertarki do zabiegów ortopedycznych z nakładką do piły oscylacyjnej dla potrzeb Bloków Operacyjnych w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/5/2019

Zakup i dostawa endoprotezy stawu biodrowego rewizyjnej, modularnej, bezcementowej ZP/1/2019

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych II ZP/52/2018

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP/53/2018

Zakup i dostawa materiałów dla Centralnej Sterylizatorni II ZP/51/2018

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/44/2018

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/49/2018

Zakup i dostawa opatrunków jałowych III ZP/47/2018

Zakup i dostawa karetki dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/54/2018

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II ZP/43/2018

Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Dziecięcego w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie II ZP/45/2018

Opieka serwisowa - utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 wraz z systemem IntelliSpace Portal ZP/41/2018

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych II ZP/36/2018

Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala ZP/21/2018

Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID ZP/22/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III ZP/32/2018

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dorosłych II ZP/40/2018

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/38/2018

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/34/2018

Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Dziecięcego w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/30/2018

Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji ZP/31/2018

Zakup i dostawa wielorazowej odzieży barierowej i bielizny operacyjnej dla potrzeb całego Szpitala ZP/33/2018

Zakup i dostawa opatrunków II ZP/27/2018

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I ZP/25/2018

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/28/2018

Zakup i dostawa rękawic bezlateksowych, bezpudrowych sterylnych i rękawic sekcyjnych oraz masek z zaworem. ZP/26/2018

Zakup i dostawa rur do respiratora oraz jednorazowych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk ZP/23/2018

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych I ZP/11/2018

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I ZP/16/2018

Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego wraz z zakupem wyposażenia w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie. ZP/20/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II. ZP/17/2018

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych ZP/12/2018

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej ZP/15/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do badań urodynamicznych I ZP/18/2018

Zakup i dostawa testów diagnostycznych, etykiet do drukowania kodów, wapna sodowanego i parafiny ZP/14/2018

Zakup i dostawa rękawic ZP/13/2018

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych ZP/10/2018

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/7/2018

Zakup i dostawa opatrunków jałowych ZP/9/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych oraz oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych. ZP/5/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I ZP/2/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endourologicznych ZP/51/2017

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2018

Zakup i dostawa strzykawek (przystosowanych do użytku z wszystkimi lekami stosowanymi w Szpitalu) ZP/6/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych - Immunoglobulin i płynów do hemofiltracji i hemodializy, zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych ZP/4/2018

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do pracy Centralnej Sterylizatorni III ZP/43/2017

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III ZP/52/2017

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych IV ZP/54/2017

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych III ZP/40/2017

Zakup i dostawa opatrunków V ZP/48/2017

Zakup i dostawa rękawic IV ZP/41/2017

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II ZP/49/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych, pasków diagnostycznych, mleka dla niemowląt, żywienia dojelitowego, żywienia pozajelitowego oraz surowców farmaceutycznych ZP/38/2017

Informatyzacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z modernizacją istniejącej sieci komputerowej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z usługą wsparcia technicznego ZP/46/2017

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/45/2017

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II ZP/39/2017

Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID. ZP/35/2017

Zakup i dostaw opatrunków IV ZP/42/2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego w ramach realizacji projektu pn.Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/27/2017

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/33/2017

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do pracy Centralnej Sterylizatorni II ZP/36/2017

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych II ZP/34/2017

Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych typu SSIR i dwujamowych typu DDDR oraz Kardiowerterów. ZP/37/2017

Zakup i dostawa sprzętu endoskopowego, jednorazowego do zabiegów i badań endourologicznych ZP/30/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III, mleka dla niemowląt oraz żywienia dojelitowego i pozajelitowego ZP/25/2017

Zakup i dostawa opatrunków III ZP/32/2017

Przetarg nieograniczony na zakup i montaż windy osobowej w istniejącym szybie windowym w Budynku Głównym Szpitala ZP/21/2017

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych II ZP/14/2017

Zakup i dostawa leków z Programu SM ZP/28/2017

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - ultrasonografy, łóżka wraz z wyposażeniem, shaver artroskopowy oraz aparat RTG wraz z przystosowaniem pomieszczenia dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej. ZP/18/2017

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji II ZP/24/2017

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych ZP/26/2017

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej ZP/13/2017

1) Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i przystosowania pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii oraz Oddziału Dziecięcego 2) Opracowanie dokumentacji projektowej (w tym: inwentaryzacja, projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne) adaptacji budynku po byłej pralni dla potrzeb Pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala ZP/17/2017

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, diagnostyki moczu, koagulologii, hematologii oraz dostarczenie i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ZP/16/2017

Zakup i dostawa opatrunków II ZP/20/2017

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych ZP/19/2017

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/10/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II ZP/15/2017

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań w Serologii Transfuzjologicznej ZP/7/2017

Zakup i dostawa rękawic ZP/12/2017

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych I ZP/1/2017

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/9/2017

Zakup i dostawa bielizny operacyjnej dla potrzeb całego Szpitala. ZP/11/2017

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań w Mikrobiologii ZP/6/2017

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji i wapna sodowanego ZP/5/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I ZP/3/2017

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych ZP/51/2016

Zakup i dostawa opatrunków jałowych i zwykłych ZP/2/2017

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych III ZP/40/2016

Zakup i dostawa leków z programu SM oraz leków onkologicznych ZP/44/2016

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych II ZP/31/2016

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/35/2016

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych, pasków diagnostycznych, żywienia dojelitowego oraz mleka dla niemowląt. ZP/39/2016

Zakup i dostawa opatrunków jałowych, fartuchów chirurgicznych oraz szwów chirurgicznych ZP/41/2016

Usługa prania, suszenia, prasowania, naprawy, dezynfekcji, sortowania wg komórek organizacyjnych Szpitala wraz z transportem bielizny szpitalnej oraz najem pościeli szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład) oznaczonej tagiem. ZP/12/2016

Zakup pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z pracownią leków cytostatycznych w jej obrębie. ZP/34/2016

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych ZP/38/2016

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji III ZP/37/2016

Unieważnienia (48)

Temat Sygnatura
Zakup i dostawa nici chirurgicznych II ZP/33/2021

Zakup i dostawa wyrobów medycznych I ZP/15/2021

Opieka serwisowa strategicznej aparatury medycznej: aparatów RTG - Siemens, Philips, sprzęt histopatologiczny Leica ZP/25/2021

Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urologicznej i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa ZP/24/2021

Zakup i dostawa nici chirurgicznych ZP/21/2021

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I ZP/13/2021

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - III piętro Bud. Ks. Siemaszki ZP/22/2021

Przystosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - roboty budowlano - instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym ZP/2/2021

Zakup i dostawa komór inhalacyjnych pediatrycznych, płytek termoizolacyjnych jednorazowego użytku dla niemowląt, akcesoriów do respiratora FABIAN oraz akcesoriów do zestawu oddechowego do aparatu Infant Flow. ZP/47/2020

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) ZP/57/2020

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie: narzędzia operacyjne i laparoskopowe, wózek do transportu chorych w pozycji leżącej z napędem elektrycznym, miernik bilirubiny, głowica typu convex do ultrasonografu Toshiba Aplio MX ZP/55/2020

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych IV ZP/45/2020

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/51/2020

Zakup i dostawa tonerów do urządzeń drukujących ZP/46/2020

Zakup wyposażania mobilnego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/39/2020

Zakup i dostawa oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych oraz akcesoriów do zabiegów laparoskopowych ZP/41/2020

Zakup i dostawa czepków chirurgicznych, osłon na buty, opasek, fartuchów ochronnych, osłon na aparaturę, pokrowców, ubrań męskich chirurgicznych, pościeli - jednorazowego użytku ZP/36/2020

Zakup i dostawa rękawic oraz masek ochronnych ZP/14/2020

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych ZP/21/2020

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II ZP/16/2020

Zakup i dostawa opatrunków jałowych II ZP/24/2020

Zakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). ZP/17/2020

Zakup i dostawa nici chirurgicznych ZP/11/2020

Zakup i dostawa opatrunków jałowych ZP/2/2020

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych oraz zestawu do zamkniętego drenażu ran dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego ZP/47/2019

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/1/2020

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych II ZP/32/2019

Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych ZP/27/2019

Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala II ZP/29/2019

Wymiana detektora bezprzewodowego typu DR w aparacie rentgenowskim Philips DuraDiagnost użytkowanego w Pracowni RTG Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZP/30/2019

Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala ZP/14/2019

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) ZP/23/2019

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów karetką typu RT wraz z zespołem dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/20/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I ZP/9/2019

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/6/2019

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych II ZP/35/2018

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dorosłych. ZP/39/2018

Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy (remontu) instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz z wykonaniem audytu dla ciepłej wody użytkowej. ZP/24/2018

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie ZP/1/2018

Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy (remontu) instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz wykonaniem audytu dla ciepłej wody użytkowej. ZP/19/2018

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP/50/2017

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy (remontu) instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacji techniczno - budowlanej rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej ZP/44/2017

Zakup i dostawa rękawic III ZP/31/2017

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do pracy Centralnej Sterylizatorni ZP/23/2017

Zakup i dostawa rękawic II ZP/22/2017

Wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego ZP/4/2017

Zakup i dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urologii, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Zespołu Bloków Operacyjnych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wózków w ramach pierwszego wyposażenia dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z pracownią leków cytostatycznych. ZP/43/2016

Zakup pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z pracownią leków cytostatycznych w jej obrębie II ZP/42/2016