Szczegóły zamawiającego

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

Ulica, numer: Zjednoczenia 10

Kod pocztowy: 41-500

Miejscowość: Chorzów

Telefon: (32 ) 3463652

Fax: (32 )

E-mail: dzp@sswch.pl

WWW: www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl


Ogłoszenia (78)

Roboty (7)

Dostawy (53)

Temat Sygnatura
Dostawa produktów leczniczych z programów lekowych, chemioterapii i innych. PN/242/2/L/23

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego. TP/242/1/SM/23

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów, przez okres 24 miesięcy TP/DA/18/22

Zakup energii elektrycznej w 2023r. na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - II TP/ZE/14/22

Dostawa produktów leczniczych. PN/L/13/22

Zakup energii elektrycznej w 2023r. na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie TP/ZE/12/22

Dostawa sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych TP/SM/11/22

Modernizacja cyberbezpieczeństwa Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - zakup sprzętu i wdrożenie. TP/MC/9/22

Dostawa produktów leczniczych PN/L/8/22

Dostawa Tomografu Komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie PN/ZTK/7/22

Dostawa środków czystości i sprzętu przeznaczonego do sprzątania. TP/CZ/6/22

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Specjalisyycznego w Chorzowie. TP/ZSM/1/22

Dostawa produktów leczniczych. PN/L/37/21

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego. TP/SM/40/21

Dostawa sprzętu komputerowego - monitory. TP/SKM/35/21

Zakup energii elektrycznej w 2022r. na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. TP/ZE/32/21

Dostawa odczynników Xpert Xpress SARS-COV2-10 w kierunku szybkiej diagnostyki SARS CoV-2, kompatybilnych z posiadanym aparatem GeneXpert XVI firmy Cepheid TP/TII/34/21

Dostawa produktów leczniczych. PN/L/33/21

Zakup agregatu prądotworczego dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - III. TP/AG/31/21/III

Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych TP/OD/29/21

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych TP/SM/26/21

Dostawa odczynników Xpert Xpress SARS-COV2-10 w kierunku szybkiej diagnostyki SARS CoV-2, kompatybilnych z posiadanym aparatem GeneXpert XVI firmy Cepheid. TP/T/27/21

Zakup agregatu prądotworczego dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - II. TP/AG/25/21/II

Dostawa sprzętu komputerowego - monitorów, klawiatur i myszek. TP/MKM/23/21

Dostawa produktów leczniczych. PN/L/16/21

Dostawa Aparatu RTG dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie TP/RTG/21/21

Dostawa środków ochrony osobistej. TP/SO/19/21

Zakup agregatu prądotworczego dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie TP/AG/15/21

Dostawa aparatu RTG dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie TP/RII/12/21

Dostawa Videoechobronchoskopu EBUS. TP/VB/13/21

Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem Typu A2 TP/A2/11/21

Dostawa odzieży ochronnej, myjni - dezynfektora i lamp bakteriobójczych. TP/OML/07/21

Dostawa produktu leczniczego - Pembrolizumabum TP/L/08/21

Dostawa aparatu RTG TP/R/06/21

Wyposażenie laboratorium w sprzęt niezbędny do wykonywania badań. TP/WL/04/21

ZAKUP AMBULANSU SANITARNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM TYPU A2 ( 2 TRANSPORTOWE KOMORY IZOLACYJNE) TP/A/05/21

Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. PPN/L/14/20

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów, przez okres 24 miesięcy. PN/DA/13/20

Dostawa produktów leczniczych PN/L/8/20

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/2/20

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/1/20

Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. PPN/L/9/19

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/7/19

Dostawa odczynników i testów do badań diagnostyki laboratoryjnej. PN/OD/6/19

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/5/19

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/2/19

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów, przez okres 24 miesięcy. PN/DA/12/18

Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. PPN/L/10/18

Dostawa aparatury medycznej do izolatek wysokozakaźnych. PN/AM/9/18

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/8/18

Dostawa leku bezinterferonowego. PPN/L/7/18

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/6/18

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/3/18

Usługi (18)

Temat Sygnatura
Usługa transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. TP/242/4/TS/23

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. TP/242/3/UO/23

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. TP/K/15/22

Usługa świadczenia stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. TP/OM/10/22

Usługa transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. TP/TS/3/22

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych TP/UO/2/22

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/36/21

Usługa stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej. TP/OM/24/21

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych. PN/UO/10/20

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/12/20

Usługa stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej. US/OM/5/20

Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. KO/TK/8/19

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/4/19

Usługa stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej. US/OM/1/19

Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. KO/TK/11/18

Wykonywanie badań laboratoryjnych dla pacjentów szpitala i poradni szpitalnych. KO/BL/5/18

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/4/2018

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/2/18

Wyniki (65)

Temat Sygnatura
Usługa transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. TP/242/4/TS/23

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. TP/242/3/UO/23

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego. TP/242/1/SM/23

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów, przez okres 24 miesięcy TP/DA/18/22

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. TP/K/15/22

Dostawa produktów leczniczych. PN/L/13/22

Dostawa sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych TP/SM/11/22

Modernizacja cyberbezpieczeństwa Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - zakup sprzętu i wdrożenie. TP/MC/9/22

Dostawa produktów leczniczych PN/L/8/22

Usługa świadczenia stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. TP/OM/10/22

Dostawa Tomografu Komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie PN/ZTK/7/22

Dostawa środków czystości i sprzętu przeznaczonego do sprzątania. TP/CZ/6/22

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Specjalisyycznego w Chorzowie. TP/ZSM/1/22

Dostawa produktów leczniczych. PN/L/37/21

Usługa transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. TP/TS/3/22

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego. TP/SM/40/21

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych TP/UO/2/22

Dostawa sprzętu komputerowego - monitory. TP/SKM/35/21

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/36/21

Zakup energii elektrycznej w 2022r. na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. TP/ZE/32/21

Rozbudowa korytarza brudnego zespołu pomieszczeń izolacyjnych o przedsionek do wydzielonego dźwigu szpitalnego w budynku Oddziałów Zakaźnych Szpitala - II. TP/RKB/28/21/II

Dostawa odczynników Xpert Xpress SARS-COV2-10 w kierunku szybkiej diagnostyki SARS CoV-2, kompatybilnych z posiadanym aparatem GeneXpert XVI firmy Cepheid TP/TII/34/21

Dostawa produktów leczniczych. PN/L/33/21

Dostawa produktów leczniczych. PN/L/16/21

Zakup agregatu prądotworczego dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - III. TP/AG/31/21/III

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych TP/SM/26/21

Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych TP/OD/29/21

Dostawa sprzętu komputerowego - monitorów, klawiatur i myszek. TP/MKM/23/21

Dostawa odczynników Xpert Xpress SARS-COV2-10 w kierunku szybkiej diagnostyki SARS CoV-2, kompatybilnych z posiadanym aparatem GeneXpert XVI firmy Cepheid. TP/T/27/21

Usługa stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej. TP/OM/24/21

Wykonanie instalacji sanitarnych: instalacji wentylacji, wod.-kan oraz c.o w ramach zadania 1 - Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności oraz laboratorium i jego wyposażenia oraz zapewnienie indywidualnej ochrony osobistej wszystkich pracowników Szpitala. TP/MOZ/18/21

Dostawa Aparatu RTG dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie TP/RTG/21/21

Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem Typu A2 TP/AS/20/21

Dostawa odzieży ochronnej, myjni - dezynfektora i lamp bakteriobójczych. TP/OML/07/21

Dostawa Videoechobronchoskopu EBUS. TP/VB/13/21

Dostawa produktu leczniczego - Pembrolizumabum TP/L/08/21

Wyposażenie laboratorium w sprzęt niezbędny do wykonywania badań. TP/WL/04/21

Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. PPN/L/14/20

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych. PN/UO/10/20

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów, przez okres 24 miesięcy. PN/DA/13/20

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/12/20

Dostawa produktów leczniczych PN/L/8/20

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w budynku poradni hepatologicznej dla potrzeb poradni pulmonologii i ftyzjatrii przy ul. Zjednoczenia 10 w Chorzowie. PN/PP/6/20

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/2/20

Usługa stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej. US/OM/5/20

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/1/20

Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. PPN/L/9/19

Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. KO/TK/8/19

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/7/19

Dostawa odczynników i testów do badań diagnostyki laboratoryjnej. PN/OD/6/19

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/5/19

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/4/19

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/2/19

Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. PPN/L/10/18

Usługa stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej. US/OM/1/19

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów, przez okres 24 miesięcy. PN/DA/12/18

Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. KO/TK/11/18

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/8/18

Dostawa aparatury medycznej do izolatek wysokozakaźnych. PN/AM/9/18

Dostawa leku bezinterferonowego. PPN/L/7/18

Dostawa produktów leczniczych PPN/L/6/18

Wykonywanie badań laboratoryjnych dla pacjentów szpitala i poradni szpitalnych. KO/BL/5/18

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. US/K/4/2018

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. PN/SM/3/18

Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych PPN/L/1/18

Unieważnienia (13)