Szczegóły zamawiającego

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

Ulica, numer: Kopernika 4

Kod pocztowy: 63-900

Miejscowość: RAWICZ

Telefon: () 667 113 117

Fax: ()

E-mail: pcuw@powiatrawicki.pl

WWW: www.ogloszenia.propublico.pl


Ogłoszenia (102)

Roboty (36)

Temat Sygnatura
Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim. PCUW.261.2.1.2024

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego. PCUW.261.2.20.2023

Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku wraz z nadzorem inwestorskim. PCUW.261.2.18.2023

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5487P Stwolno - Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka. PCUW.261.2.17.2023

"Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku" wraz z nadzorem inwestorskim PCUW.261.2.12.2023

Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km PCUW.261.2.9.2023

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera. PCUW.261.2.8.2023

Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km. PCUW.261.2.7.2023

Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu dofinansowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 PCUW.261.2.3.2023

Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim. PCUW.261.2.2.2023

Bieżąca konserwacja i naprawa łazienek oraz pomieszczeń mieszkalnych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Osieku. PCUW.261.2.13.2022

Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim. PCUW.261.2.8.2022

Termomodernizacja Budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym - w trybie negocjacyjnym PCUW.261.2.7.2022

Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych CKU w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym- II. PCUW.261.2.6.2022

Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych CKU w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym. PCUW.261.2.4.2022

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Niemarzyn. PCUW.261.2.3.2022

Rozbudowa serwerowni wraz z przebudową w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu PCUW.261.3.17.2021

Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski. PCUW.261.3.15.2021

Wykonanie remontu pomieszczeń archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu. PCUW.261.3.13.2021

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - ETAP II PCUW.261.3.12.2021

Docieplenie budynku głównego Labirynt od strony zachodniej i części północnej wraz z wymianą parapetów PCUW.261.3.11.2021

Remont balkonów przy pokojach mieszkańców w budynku Nowy Blok w Domu Pomocy Społecznej w Osieku. PCUW.261.3.10.2021

Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski". PCUW.261.3.8.2021

Budowa wiaty turystycznej w Osieku PCUW.261.3.6.2021

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera. PCUW.261.3.3.2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5484P Rawicz - Dubin, na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno. PCUW.261.3.2.2021

Przebudowa budynku dydaktycznego i zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu PCUW.261.2.3.2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr.powiatu) - Tachalin - Gołaszyn (dr.woj. nr 309) w miejscowości Tarchalin PCUW.261.2.2.2020

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2020 roku I / 2 / 2020

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera I / 1 / 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz - Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie I / 8 / 2019

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. I / 6 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowościach Zielona Wieś i Wydawy - ETAP II I / 5 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m I / 4 / 2019

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego I / 3 / 2019

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera I / 2 / 2019

Dostawy (40)

Temat Sygnatura
Sukcesywny zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno oraz emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC w 2024 roku dla Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu PCUW.261.2.4.2024

Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w roku 2024 - II. PCUW.261.2.35.2023

Zakup paliwa na rok 2024. PCUW.261.2.25.2023

Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w roku 2024. PCUW.261.2.24.2023

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. - I kwartał. PCUW.261.2.23.2023

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. - I kwartał. PCUW.261.2.22.2023

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Rawiczu PCUW.261.2.19.2023

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. - IV kwartał. PCUW.261.2.14.2023

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. - IV kwartał. PCUW.261.2.13.2023

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Rawickiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. PCUW.261.3.3.2023

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. - III kwartał. PCUW.261.2.11.2023

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. - III kwartał. PCUW.261.2.10.2023

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego (grupa Lw) oraz gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Powiatu Rawickiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r. PCUW.261.3.1.2023

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. - II kwartał PCUW.261.2.5.2023

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w okresie od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. - II kwartał PCUW.261.2.6.2023

Zakup paliwa na rok 2023. PCUW.261.2.21.2022

Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2023 PCUW.261.2.20.2022

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. PCUW.261.2.15.2022

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. PCUW.261.2.16.2022

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Rawiczu. PCUW.261.2.17.2022

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego (grupa Lw) dla Powiatu Rawickiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. PCUW.261.3.6.2022

Strzelnica wirtualna w ramach projektu pn. Strzelnica w powiecie 2022 realizowanego dla I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. PCUW.261.2.14.2022

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni nauki w zawodzie elektryk dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski PCUW.261.2.10.2022

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Rawickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. - II PCUW.261.3.5.2022

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Rawickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. PCUW.261.3.4.2022

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni nauki zawodu dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski. PCUW.261.3.2.2022

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) i zaazotowanego dla Domów Pomocy Społecznej Powiatu Rawickiego na okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. PCUW.261.2.5.2022

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni - kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski. PCUW.261.3.1.2022

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Rawickiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r." PCUW.261.3.35.2021

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w okresie od 1.01.2022 r. do 31.03.2022 r. PCUW.261.3.31.2021

Dostawa środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2022. PCUW.261.3.24.2021

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce - 3 części. PCUW.261.3.30.2021

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. PCUW.261.3.29.2021

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2022 roku PCUW.261.3.28.2021

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Rawiciego i jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. PCUW.261.3.27.2021

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce PCUW.261.3.26.2021

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Rawiczu. PCUW.261.3.21.2021

Zakup i dostawa ciągnika o mocy 88KM-93KM wraz z osprzętem - ładowacz czołowy. PCUW.261.3.20.2021

Dostawa środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2021. PCUW.261.2.11.2020

Zakup środków ochrony indywidualnej dla Domów Pomocy Społecznej działajacych na terenie powiatu rawickiego PCUW.261.2.5.2020

Usługi (26)

Temat Sygnatura
Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku. PCUW.261.2.21.2023

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w okresie od 1 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. PCUW.261.2.15.2023

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3 500 000,00 zł PCUW.261.3.2.2023

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zadaniach inwestycyjnych w ramach Projektu Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu dofinansowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. PCUW.261.2.4.2023

Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla części gminy Bojanowo o pow. ok. 1700 ha. w formacie baz danych systemu Geo-Info Mapa PCUW.261.2.1.2023

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku w 2023 roku. PCUW.261.2.12.2022

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. PCUW.261.2.11.2022

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3 350 000,00 zł PCUW.261.3.3.2022

Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000, w formacie baz danych systemu Geo - Info Mapa. PCUW.261.2.2.2022

Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów na obszarze powiatu rawickiego w ramach przedsięwzięcia Rawicki Powiatowy Rower (RPR). PCUW.261.9.1.2021

Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu rawickiego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. PCUW.261.3.25.2021

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2022. PCUW.261.3.22.2021

Świadczenie usługi ochrony i rozoru mienia wraz z paleniem w piecu CO w obiektach Powietowego Zarządu Dróg w Rawiczu w 2022 roku. PCUW.261.3.23.2021

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w sezonie 2021/2022 PCUW.261.3.18.2021

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Palnu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - ETAP II PCUW.261.3.16.2021

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski PCUW.261.3.9.2021

Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów na obszarze powiatu rawickiego w ramach przedsięwzięcia Rawicki Powiatowy Rower (RPR). PCUW.261.3.5.2021

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 5 050 000,00 zł PCUW.261.3.7.2021

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka, wraz z przebudową mostu nr JNI 01020450 w km 14+115. PCUW.261.3.4.2021

Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000, w formacie baz danych systemu Geo - Info Mapa. PCUW.261.3.1.2021

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku PCUW.261.2.12.2020

Świadczenie usługi ochrony i dozoru mienia wraz z paleniem w piecu CO w obiektach Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w 2021 roku PCUW.261.2.15.2020

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego PCUW.261.2.4.2020

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego PZD.DT.252a.1.2020

Świadczenie usługi ochrony i dozoru mienia wraz z paleniem w piecu CO obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w 2020 roku I / 9 / 2019

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego I / 7 / 2019

Wyniki (69)

Temat Sygnatura
Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim. PCUW.261.2.1.2024

Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w roku 2024 - II. PCUW.261.2.35.2023

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku. PCUW.261.2.21.2023

Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku wraz z nadzorem inwestorskim. PCUW.261.2.18.2023

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego. PCUW.261.2.20.2023

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Rawiczu PCUW.261.2.19.2023

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5487P Stwolno - Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka. PCUW.261.2.17.2023

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w okresie od 1 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. PCUW.261.2.15.2023

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Rawickiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. PCUW.261.3.3.2023

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3 500 000,00 zł PCUW.261.3.2.2023

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego (grupa Lw) oraz gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Powiatu Rawickiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r. PCUW.261.3.1.2023

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera. PCUW.261.2.8.2023

Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim. PCUW.261.2.2.2023

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zadaniach inwestycyjnych w ramach Projektu Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu dofinansowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. PCUW.261.2.4.2023

Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu dofinansowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 PCUW.261.2.3.2023

Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla części gminy Bojanowo o pow. ok. 1700 ha. w formacie baz danych systemu Geo-Info Mapa PCUW.261.2.1.2023

Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2023 PCUW.261.2.20.2022

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego (grupa Lw) dla Powiatu Rawickiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. PCUW.261.3.6.2022

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Rawickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. - II PCUW.261.3.5.2022

Strzelnica wirtualna w ramach projektu pn. Strzelnica w powiecie 2022 realizowanego dla I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. PCUW.261.2.14.2022

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Rawiczu. PCUW.261.2.17.2022

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku w 2023 roku. PCUW.261.2.12.2022

Bieżąca konserwacja i naprawa łazienek oraz pomieszczeń mieszkalnych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Osieku. PCUW.261.2.13.2022

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w okresie od 1 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. PCUW.261.2.11.2022

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni nauki w zawodzie elektryk dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski PCUW.261.2.10.2022

Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim. PCUW.261.2.8.2022

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3 350 000,00 zł PCUW.261.3.3.2022

Termomodernizacja Budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym - w trybie negocjacyjnym PCUW.261.2.7.2022

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) i zaazotowanego dla Domów Pomocy Społecznej Powiatu Rawickiego na okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. PCUW.261.2.5.2022

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Niemarzyn. PCUW.261.2.3.2022

Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000, w formacie baz danych systemu Geo - Info Mapa. PCUW.261.2.2.2022

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni - kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski. PCUW.261.3.1.2022

Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów na obszarze powiatu rawickiego w ramach przedsięwzięcia Rawicki Powiatowy Rower (RPR). PCUW.261.9.1.2021

Dostawa środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2022. PCUW.261.3.24.2021

Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. PCUW.261.3.29.2021

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2022. PCUW.261.3.22.2021

Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu rawickiego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. PCUW.261.3.25.2021

Świadczenie usługi ochrony i rozoru mienia wraz z paleniem w piecu CO w obiektach Powietowego Zarządu Dróg w Rawiczu w 2022 roku. PCUW.261.3.23.2021

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Rawiczu. PCUW.261.3.21.2021

Zakup i dostawa ciągnika o mocy 88KM-93KM wraz z osprzętem - ładowacz czołowy. PCUW.261.3.20.2021

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Palnu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - ETAP II PCUW.261.3.16.2021

Rozbudowa serwerowni wraz z przebudową w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu PCUW.261.3.17.2021

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - ETAP II PCUW.261.3.12.2021

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski PCUW.261.3.9.2021

Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski. PCUW.261.3.15.2021

Docieplenie budynku głównego Labirynt od strony zachodniej i części północnej wraz z wymianą parapetów PCUW.261.3.11.2021

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 5 050 000,00 zł PCUW.261.3.7.2021

Budowa wiaty turystycznej w Osieku PCUW.261.3.6.2021

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka, wraz z przebudową mostu nr JNI 01020450 w km 14+115. PCUW.261.3.4.2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5484P Rawicz - Dubin, na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno. PCUW.261.3.2.2021

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera. PCUW.261.3.3.2021

Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000, w formacie baz danych systemu Geo - Info Mapa. PCUW.261.3.1.2021

Świadczenie usługi ochrony i dozoru mienia wraz z paleniem w piecu CO w obiektach Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w 2021 roku PCUW.261.2.15.2020

Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku PCUW.261.2.12.2020

Dostawa środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2021. PCUW.261.2.11.2020

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego PCUW.261.2.4.2020

Przebudowa budynku dydaktycznego i zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu PCUW.261.2.3.2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr.powiatu) - Tachalin - Gołaszyn (dr.woj. nr 309) w miejscowości Tarchalin PCUW.261.2.2.2020

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2020 roku I / 2 / 2020

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego PZD.DT.252a.1.2020

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera I / 1 / 2020

Świadczenie usługi ochrony i dozoru mienia wraz z paleniem w piecu CO obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w 2020 roku I / 9 / 2019

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. I / 6 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz - Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie I / 8 / 2019

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego I / 7 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowościach Zielona Wieś i Wydawy - ETAP II I / 5 / 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m I / 4 / 2019

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera I / 2 / 2019

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2019 roku I / 1 / 2019

Unieważnienia (30)

Temat Sygnatura
Zakup paliwa na rok 2024. PCUW.261.2.25.2023

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. - I kwartał. PCUW.261.2.22.2023

Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w roku 2024. PCUW.261.2.24.2023

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. - I kwartał. PCUW.261.2.23.2023

"Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku" wraz z nadzorem inwestorskim PCUW.261.2.12.2023

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. - IV kwartał. PCUW.261.2.14.2023

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. - IV kwartał. PCUW.261.2.13.2023

Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km. PCUW.261.2.7.2023

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w okresie od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. - II kwartał PCUW.261.2.6.2023

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. - II kwartał PCUW.261.2.5.2023

Zakup paliwa na rok 2023. PCUW.261.2.21.2022

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. PCUW.261.2.15.2022

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. PCUW.261.2.16.2022

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Rawickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. PCUW.261.3.4.2022

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni nauki zawodu dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski. PCUW.261.3.2.2022

Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych CKU w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym- II. PCUW.261.2.6.2022

Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych CKU w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym. PCUW.261.2.4.2022

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Rawickiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r." PCUW.261.3.35.2021

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w okresie od 1.01.2022 r. do 31.03.2022 r. PCUW.261.3.31.2021

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce - 3 części. PCUW.261.3.30.2021

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2022 roku PCUW.261.3.28.2021

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Rawiciego i jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. PCUW.261.3.27.2021

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce PCUW.261.3.26.2021

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego w sezonie 2021/2022 PCUW.261.3.18.2021

Wykonanie remontu pomieszczeń archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu. PCUW.261.3.13.2021

Remont balkonów przy pokojach mieszkańców w budynku Nowy Blok w Domu Pomocy Społecznej w Osieku. PCUW.261.3.10.2021

Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach Projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski". PCUW.261.3.8.2021

Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów na obszarze powiatu rawickiego w ramach przedsięwzięcia Rawicki Powiatowy Rower (RPR). PCUW.261.3.5.2021

Zakup środków ochrony indywidualnej dla Domów Pomocy Społecznej działajacych na terenie powiatu rawickiego PCUW.261.2.5.2020

Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego I / 3 / 2019