Szczegóły zamawiającego

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ulica, numer: Al. Mickiewicza 30

Kod pocztowy: 30-059

Miejscowość: Kraków

Telefon: (12 ) 617-35-95

Fax: (12 ) 617-33-63

E-mail: dzp@agh.edu.pl

WWW: www.agh.edu.pl


Ogłoszenia (3373)

Roboty (339)

Temat Sygnatura
Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie KC-zp.272-688/22 KC-zp.272-688/22

Rozbudowa z przebudowa i remont kapitalny budynku studenckiego DS7 Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie, Etap I - Rozbudowa Klubu Zaścianek - KC-zp.272-650/22 KC-zp.272-650/22

Modernizacja windy dla OzN w budynku U-2 AGH w Krakowie w ramach projektu Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-639/22 KC-zp.272-639/22

Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie KC-zp.272-637/22 KC-zp.272-637/22

Wykonywanie bieżących napraw kanalizacji zewnętrznej w części instalacyjnej i drogowej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-593/22 KC-zp.272-593/22

Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku domu studenckiego DS11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie KC-zp.272-551/22 KC-zp.272-551/22

Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu nawigacji dla osób z niepełnosprawnością na terenie i w zespole budynków AGH z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - KC-zp.272-576/22 KC-zp.272-576/22

Dostosowanie Systemów Sygnalizacji Pożarowej w budynkach domów studenckich DS7 Zaścianek i DS8 Stokrotka przy ul. Rostafińskiego w Krakowie do aktualnych przepisów - KC-zp.272-553/22 KC-zp.272-553/22

Dokończenie przystosowania pawilonu D-13 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych KC-zp.272-552/22 KC-zp.272-552/22

Rozbudowa z przebudową i remont kapitalny budynku studenckiego DS7 Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie, Etap I - Rozbudowa klubu Zaścianek - KC-zp.272-511/22 KC-zp.272-511/22

Remont pomieszczeń laboratoryjnych nr 03a, 03b, 05 na potrzeby zestawu do elektronowej mikroskopii skaningowej wraz z remontem i wykonaniem systemu wentylacji pomieszczeń piwnic w pawilonie B-6 AGH w Krakowie KC-zp.272-515/22 KC-zp.272-515/22

Wymiana opraw oświetleniowych w budynku DS14 Kapitol przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-507/22 KC-zp.272-507/22

Rozbudowa systemu SSP w paw. A-0 AGH w Krakowie w zakresie sterowania klapami ppoż. na kanałach wentylacyjnych wraz z ich wymianą KC-zp.272-508/22 KC-zp.272-508/22

Dostosowanie Systemów Sygnalizacji Pożarowej w budynkach domów studenckich DS7 "Zaścianek" i DS8 "Stokrotka" przy ul. Rostafińskiego w Krakowie do aktualnych przepisów - KC-zp.272-499/22 KC-zp.272-499/22

remont instalacji kanalizacji w budynku DS Alfa, blok IV orzy ul. Reymonta 17 w Krakowie - KC-zp.272-464/22 KC-zp.272-464/22

Remont wraz z wykonaniem klimatyzacji laboratoriów nr 220, 221, 302-303b w pawilonie C-2 AGH w Krakowie KC-zp.272-475/22 KC-zp.272-475/22

Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie KC-zp.272-460/22 KC-zp.272-460/22

Przebudowa pomieszczeń nr 06 i 07 na potrzeby rozdzielnicy elektrycznej wraz z wykonaniem przebudowy instalacji hydrantowej w pawilonie B-6 AGH w Krakowie - KC-zp.272-455/22 KC-zp.272-455/22

Rozbudowa z przebudowa i remont kapitalny budynku studenckiego DS7 Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie, Etap I - Rozbudowa Klubu Zaścianek - KC-zp.272-395/22 KC-zp.272-395/22

Remont oświetlenia awaryjnego w pawilonie A-0 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-437/22 KC-zp.272-437/22

Remont laboratorium badań wytrzymałościowych w podwyższonych temperaturach nr 03-04 w pawilonie B-5 AGH w Krakowie wraz z wyposażeniem - KC-zp.272-433/22 KC-zp.272-433/22

Remont sali wykładowej nr 07 w przewiązce P-B3-B4 AGH w Krakowie KC-zp.272-418/22 KC-zp.272-418/22

Budowa windy dla OzN w przewiązce P-A1-A2 AGH w Krakowie w ramach projektu Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-380/22 KC-zp.272-380/22

Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku D-10 AGH w Krakowie - KC-zp.272-408/22 KC-zp.272-408/22

Remont oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w pawilonach B-1÷B-4 oraz S-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-401/22 KC-zp.272-401/22

Dokończenie przystosowania pawilonu D-13 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych KC-zp.272-398/22 KC-zp.272-398/22

Dostawa, montaż i uruchomienie zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-377/22 KC-zp.272-377/22

Remont pomieszczenia piecowni Katedry Chemii Nieorganicznej nr 131 w paw. H-B6 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-368/22 KC-zp.272-368/22

Wykonanie robót wykończeniowych po zalaniach pomieszczeń przyziemia pawilonu A-1 AGH w Krakowie - Etap II KC-zp.272-359/22 KC-zp.272-359/22

Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku domu studenckiego I DS Alfa przy ul. Reymonta 17 w Krakowie KC-zp.272-358/22 KC-zp.272-358/22

Remont pomieszczenia laboratoryjnego nr 01 wraz z montażem zamków centralnych lab. 07-015 w H-A1 na terenie AGH w Krakowie. - KC-zp.272-342/22 KC-zp.272-342/22

Remont, wymiana dźwigów osobowych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w budynku domu studenckiego DS14 Kapitol przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-304/22 KC-zp.272-304/22

wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie - KC-zp.272-333/22 KC-zp.272-333/22

Remont laboratoriów nr 521 i 523 w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-325/22 KC-zp.272-325/22

Malowanie laboratorium nr 311 w paw. A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-323/22 KC-zp.272-323/22

Remont poziomów kanalizacyjnych w poziomie piwnic A-0 AGH w Krakowie - Etap II KC-zp.272-324/22 KC-zp.272-324/22

Remont laboratorium konstrukcji budowlanych nr 012, 013 i 015 w pawilonie H-A1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-305/22 KC-zp.272-305/22

Wykonanie instalacji wraz z dostawa i uruchomieniem zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-263/22 KC-zp.272-263/22

wykonywanie bieżących napraw i prac konserwacyjnych dachów w obiektach zlokalizowanych na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/22 KC-zp.272-234/22

Remont pomieszczenia laboratoryjnego nr 01 wraz z montażem zamków centralnych lab. 07-15 w H-A1 na ternie AGH w Krakowie - KC-zp.272-236/22 KC-zp.272-236/22

Remont laboratoriów Katedry Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów nr 010 i 011 w pawilonie B-5 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-239/22 KC-zp.272-239/22

Modernizacja rozdzielnicy średniego napięcia SN 15kV nr 4462 w budynku Z-11 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-238/22 KC-zp.272-238/22

Wykonanie robót wykończeniowych po zalaniach wraz z remontem oświetlenia podstawowego laboratoriów piwnic pawilonu A-2 AGH w Krakowie - Etap II KC-zp.272-237/22 KC-zp.272-237/22

Remont pomieszczenia piecowni Katedry Chemii Nieorganicznej nr 131 w paw. H-B6 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-221/22 KC-zp.272-221/22

Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów CAGH w Krakowie wynikających z bieżących potrzeb remontowych, zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - KC-zp.272-224/22 KC-zp.272-224/22

fragmentaryczne wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej w obrębie strefy wejścia pawilonu U-11 Basenu AGH przy ul. Buszka w Krakowie - KC-zp.272-171/22 KC-zp.272-171/22

remont mostu nad suchą fosą i schodów od strony wschodniej Pałacu w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej - KC-zp.272-144/22 KC-zp.272-144/22

Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-75/22 KC-zp.272-75/22

Przebudowa pomieszczeń Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej WGGiOŚ w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-162/22 KC-zp.272-162/22

Wykonywanie drobnych prac budowlanych i instalacyjnych w obiektach AGH w Krakowie wynikających z bieżących potrzeb remontowych, zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - KC-zp.272-103/22 KC-zp.272-103/22

Remont laboratorium konstrukcji pojazdów nr 05 WIMIR w przewiązce P-B2-B3 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-143/22 KC-zp.272-143/22

Wymiana świetlików i pokrycia dachowego nad salami wykładowymi B-7 na terenie AGH - KC-zp.272-142/22 KC-zp.272-142/22

Remont strefy wyjścia ewakuacyjnego od strony wschodniej pawilonu D-14 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-131/22 KC-zp.272-131/22

Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie przy Ośrodku AGH w Krakowie (woj. Zachodniopomorskie) - KC-zp.272-130/22 KC-zp.272-130/22

Wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie wraz z dokończeniem robót dociepleniowych - WM-1/22 WM-1/22

Wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku przy ul. Staszczyka 3 w Krakowie - WM-zp.2/22 WM-zp.2/22

Budowa systemu wentylacji mechanicznej na 2 piętrze w hali H-A2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-94/22 KC-zp.272-94/22

Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami w przewiązce kompleksu bud. B-1/B-4 AGH w Krakowie w ramach projektu: Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-88/22 KC-zp.272-88/22

Budowa systemu wentylacji mechanicznej na 2 piętrze w hali H-A2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-45/22 KC-zp.272-45/22

remont instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w pomieszczeniach siłowni i holu w budynku basenu AGH w Krakowie KC-zp.272-689/21 KC-zp.272-689/21

Przeniesienie kotła gazowego wraz z odprowadzeniem spalin w lab. 03 (łącznik B2-B3) dla potrzeb KSEIUOŚ AGH w Krakowie - KC-zp.272-712/21 KC-zp.272-712/21

Budowa infrastruktury technicznej budynków AGH w Miękini (woj.Małopolskie) w postaci zbiornika przeciwpożarowego otwartego oraz zbiornika retencyjnego. - KC-zp.272-713/21 KC-zp.272-713/21

Budowa Magazynu Centralnego Archiwum AGH w Miękini (woj. małopolskie) wraz z infrastrukturą techniczną tj. stacją transformatorową i linią zasilającą SN - KC-zp.272-714/21 KC-zp.272-714/21

Wykonanie węzła cieplnego dla budynku C-7 AGH w Krakowie - KC-zp.272-688/21 KC-zp.272-688/21

Remont wraz z wykonaniem klimatyzacji w laboratorium nr 303 w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-683/21 KC-zp.272-683/21

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-629/21 KC-zp.272-629/21

Przebudowa pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia przyszłej rozdzielni elektrycznej nN w budynku B-1 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-648/21 KC-zp.272-648/21

remont instalacji oświetlenia podstawowego korytarza oraz przebudowa instalacji elektrycznej na II piętrze pawilonu A-0 AGH w Krakowie KC-zp.272-609/21 KC-zp.272-609/21

Prace remontowe w pomieszczeniach 103, 109, 114, 116, 208, 305, 306, 307, 308, 315 w pawilonie D-1 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-600/21 KC-zp.272-600/21

Remont pracowni nr 08 wraz z zapleczem 08a w pawilonie C-1, pom. nr 202, 203, 203a w pawilonie C-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-576/21 KC-zp.272-576/21

Remont instalacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-567/21 KC-zp.272-567/21

Remont instalacji oświetlenia awaryjnego stref wysokiego ryzyka w halach B1-B2 AGH w Krakowie - etap I - KC-zp.272-568/21 KC-zp.272-568/21

Remont fragmentów elewacji pawilonów D-5 i D-6 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-553/21 KC-zp.272-553/21

Remont sali ćwiczeniowej KSW nr 203 w pawilonie B-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-542/21 KC-zp.272-542/21

Wydzielenie przestrzeni dla studentów w holu na 1 i 2 piętrze w budynku D-1 AGH - KC-zp.272-556/21 KC-zp.272-556/21

Wykonywanie drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - KC-zp.272-517/21 KC-zp.272-517/21

Remont pomieszczenia 912 i 912A w pawilonie B-5 AGH - KC-zp.272-524/21 KC-zp.272-524/21

Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21 KC-zp.272-508/21

Przeniesienie kotła gazowego wraz z odprowadzeniem spalin w lab.03 (łącznik B2-B3) dla potrzeb KSEIUOŚ - KC-zp.272-494/21 KC-zp.272-494/21

Poprawa sprawności energetycznej (termomodernizacja) oraz 1 etap przystosowania do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-506/21 KC-zp.272-506/21

Remont laboratorium BHP nr 214 w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-492/21 KC-zp.272-492/21

Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH przy ul. Czarnowiejskiej 103 oraz Skarbińskiego 2 w Krakowie - KC-zp.272-493/21 KC-zp.272-493/21

Budowa budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-zp.272-475/21 KC-zp.272-475/21

Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH w Krakowie przy ul. Gramatyka 7 i 7A - KC-zp.272-461/21 KC-zp.272-461/21

Przystosowanie schodów do obowiązujących przepisów poprzez przebudowę balustrad w bud. D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-453/21 KC-zp.272-453/21

Remont pomieszczeń po WFiIS dla potrzeb Działów Administracji Centralnej na II piętrze pawilonu C-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-444/21 KK-zp.272-444/21

Budowa Magazynu Centralnego Archiwum AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21 KC-zp.272-438/21

Przebudowa dachu wraz z remontem kominów w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-431/21 KC-zp.272-431/21

Wykonanie bieżących napraw kanalizacji zewnętrznej w części instalacyjnej i drogowej na terenie MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-382/21 KC-zp.272-382/21

Remont sal ćwiczeniowych nr 517,518 WIMiC w pawilonie A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-425/21 KC-zp.272-425/21

Przebudowa dachu wraz z remontem kominów w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-398/21 KC-zp.272-398/21

Wyburzenie budynku D-12 oraz części budynku D-9 celem przygotowania terenu pod budowę Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-376/21 KC-zp.272-376/21

Przystosowanie schodów do obowiązujących przepisów poprzez przebudowę balustrad w bud. D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-367/21 KC-zp.272-367/21

Remont kompleksu pomieszczeń nr 08a, 112, 113, 116 w pawilonie C-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-365/21 KC-zp.272-365/21

Remont schodów zewnętrznych wraz z remontem nawierzchni oraz zjazdu dla osób z niepełnosprawnościami od strony północnej pawilonu D-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-364/21 KC-zp.272-364/21

Wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń we wschodnim skrzydle pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-366/21 KC-zp.272-366/21

Modernizacja układu wody lodowej dla centrali wentylacyjnej obsługującej sale 103 i 104 w budynku D-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-360/21 KC-zp.272-360/21

przebudowa toalet dla osób z niepełnosprawnościami w bud. C-3 AGH w Krakowie w ramach POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-332/21 KC-zp.272-332/21

Modernizacja instalacji klimatyzacji Sali wykładowej nr 100 w hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-341/21 KC-zp272-341/21

Budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV relacji stacja nr 4558 - stacja nr 44089 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-330/21 KC-zp.272-330/21

Remont instalacji odgromowej pawilonu D-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-315/21 KC-zp.272-315/21

Dostawa 5 szt. Regulatorów przepływu gazów z zasilaczem, z oprogramowaniem dla instalacji metanizacji - KC-zp.272-278/21 KC-zp.272-278/21

Remont wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych 1 piętra pawilonu A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-323/21 KC-zp.272-323/21

Remont nawierzchni przed pawilonami A-1, A-2 i A-4 na terenie AGH - KC-zp.272-312/21 KC-zp.272-312/21

Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Reymonta 37 w Krakowie na cele wózkowni - KC-zp.272-306/21 KC-zp.272-306/21

Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb wydziałów wraz z przebudową północnej klatki schodowej i modernizacją dwóch wind w bud. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-314/21 KC-zp.272-314/21

Przebudowa pomieszczeń Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej WGGiOŚ w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-311/21 KC-zp.272-311/21

Remont ośrodka AGH w Łukęcinie woj. zachodniopomorskie - etap II - KC-zp.272-299/21 KC-zp.272-299/21

Remont kompleksu laboratoriów dydaktycznych nr: 104, 104a, 104b w pawilonie A-2 AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji - KC-zp.272-300/21 KC-zp.272-300/2021

Wykonywanie bieżących napraw kanalizacji zewnętrznej w części instalacyjnej i drogowej na terenie MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-246/21 KC-zp.272-246/21

Remont pomieszczeń w przewiązce P-A4-C4 AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-254/21 KC-zp.272-254/21

Remont korytarzy w poziomie I piętra pawilonów C-1 i C-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-247/21 KC-zp.272-247/21

Poprawa sprawności energetycznej (termomodernizacja) wraz z remontem strefy wejściowej budynku D-13 AGH przy ul. Gramatyka 8a w Krakowie - KC-zp.272-245/21 KC-zp.272-245/21

Remont schodów zewnętrznych wraz z remontem nawierzchni oraz zjazdu dla osób z niepełnosprawnościami od strony północnej pawilonu D-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-237/21 KC-zp.272-237/21

Przebudowa toalet dla osób niepołnosprawnych w bud. C-3 AGH w Krakowie w ramach POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-221/21 KC-zp.272-221/21

Remont nawierzchni przed pawilonami A-1, A-2 i A-4 na terenie AGH - KC-zp.272-206/21 KC-zp.272-206/21

Remont strefy wolnego dostępu Biblioteki Głównej AGH w Krakowie - KC-zp.272-197/21 KC-zp.272-197/21

Modernizacja pomieszczeń Sekcji Dokumentów Publicznych w łączniku P-A0-A1 i pawilonie A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-215/21 KC-zp.272-215/21

Remont laboratorium komputerowego 518 i sali wykładowej nr 508 w paw. A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-194/21 KC-zp.272-194/21

Przebudowa sieci cieplej na potrzeby rozbudowy pawilonu S-1 o zachodnie skrzydło na terenie AGH - KC-zp.272-201/21 KC-zp.272-201/21

wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie - KC-zp.272-166/21 KC-zp.272-166/21

Remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku Biblioteki Głównej i pawilonie D-8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-186/21 KC-zp.272-186/21

Wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń we wschodnim skrzydle pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-172/21 KC-zp.272-172/21

Budowa systemu wentylacji mechanicznej na parterze w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-161/21 KC-zp.272-161/21

przebudowa laboratorium Badań Materiłów i Procesów Wytwarzania wraz z remontem laboratorium nr 11Hb i 9 Ha w hali H-B3B4 - KC-zp.272-162/21 KC-zp.272-162/21

budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV relacji stacja nr 4558 - stacja nr 44089 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-130/21 KC-zp.272-130/21

Remont instalacji wodnej w poziomie piwnic pawilonu A-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-137/21 KC-zp.272-137/21

konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów, suwnic, urządzeń dla osób niepełnosprawnych i zurawi zainstalowanych w obiektach Uczelni - KC-zp.272-115/21 KC-zp.272-115/21

Poprawa sprawności energetycznej (termomodernizacja) wraz z remontem strefy wejściowej budynku D-13 AGH przy ul. Gramatyka 8a w Krakowie - KC-zp.272-141/21 KC-zp.272-141/21

Remont instalacji oświetlenia zewnętrznego Uczelni AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-133/21 KC-zp.272-133/21

remont fasady szklanej zachodniej klatki schodowej w budynku S-2 AGH przy ul. Reymonta 15 w Krakowie - KCzp.272-109/21 KCzp.272-109/21

remont toalet trzeciego piętra w południowej części pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-110/21 KC-zp.272-110/21

Przebudowa dachu wraz z remontem kominów w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-111/21 KC-zp.272-111/21

wykonanie układu zasilania i samoczynnego załączenia rezerwy dla serwerowni wydziałowej pawilonu D-10 AGH w Krakowie - KC-zp.272-56/21 KC-zp.272-56/21

remont mostu nad suchą fosą i schodów od strony wschodniej Pałacu w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej - KC-zp.272-73/21 KC-zp.272-73/21

Remont ośrodka AGH w Łukęcinie woj. zachodniopomorskie - etap II - KC-zp.272-78/21 KC-zp.272-78/21

remont tarasu od strony ulicy Reymonta wraz z odtworzeniem izolacji w budynku S-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-68/21 KC-zp.272-68/21

Remont laboratorium Katedry Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska nr 06 i 08 w pawilonie B 4 AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji - KC-zp.272-59/21 KC-zp.272-59/21

remont toalet w południowej części pawilonu A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-52/21 KC-zp.272-52/21

Przebudowa laboratorium 018 w pawilonie A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-32/21 KC-zp.275-32/21

Przebudowa drogi pożarowej oraz remont parkingu przy pawilonie D-10 - KC-zp.272-21/21 KC-zp.272-21/21

rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w paw. D-17 o dodatkowe sygnalizatory głosowe - KC-zp.272-744/20 KC-zp.272-744/20

Usługa malowania wszystkich pomieszczeń oraz wymianę opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS-6 Bratek przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-734/20 KC-zp.272-734/20

modernizacja instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Czarnowiejskiej 103 - WM-zp.2/20 WM-zp.2/20

wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z remontem laboratorium nr 3Ha w hali H-B3B4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-737/20 KC-zp.272-737/20

remont instalacji elektrycznych w budynku Klubu Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - część 3 - KC-zp.272-733/20 KC-zp.272-733/20

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasteczka Studenckiego AGH KC-zp.272-671/20 KC-zp.272-671/20

remont instalacji wentylacji w budynkach domów studenckich DS16 Itaka i DS17 Arkadia przy ulicy Tokarskiego w Krakowie - etap 1 - KC-zp.272-596/20 KC-zp272-596/20

adaptacja pomieszczeń Open Space na 2 piętrze budynku C-5.1 dla potrzeb Centrum Energetyki - KC-zp.272-620/20 KC-zp.272-620/20

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasteczka Studenckiego AGH KC-zp.272-401/20 KC-zp.272-401/20

Przebudowa pomieszczenia technicznego 06 na pomieszczenie przyszłej rozdzielni elektrycznej nN wraz z budowa części WLZ oraz rozdzielnic kondygnacyjnych w budynku B-5 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-566/20 KC-zp.272-566/20

Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów D, DGŚ, M, MK, MŁ, RE oraz w lokalach mieszkalnych i budynkach zakładowych w Krakowie stanowiących własność AGH - KC-zp.272-577/20 KC-zp.272-577/20

wydzielenie odpływów sieciowych z rozdzielni głównej niskiego napięcia (RG-nN) stacji nr 44089 w pawilonie U-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-562/20 KC-zp.272-562/20

przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20 KC-zp.272-431/20

Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie - KC-zp.272-549/20 KC-zp.272-549/20

przebudowa Laboratorium Mineralogii Eksperymentalnej w budynku A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-519/20 KC-zp.272-519/20

Remont pionów instalacji wod.-kan. i hydrantowej wraz z remontem korytarzy pawilonu D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-522/20 KC-zp.272-522/20

dostosowanie Klubu Gwarek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez: 1. Przebudowę dojścia do sali w Klubie Gwarek przy ul. Reymonta 17 w Krakowie; 2. Przebudowę toalet w Klubie Gwarek przy ul. Reymonta 17 w Krakowie - KC-zp.272-502/20 KC-zp.272-502/20

awaryjny remont dachu budynku wraz z remontem przewodów kominowych przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-523/20 KC-zp.272-523/20

remont pokrycia dachu wraz z montażem świetlików i klap dymowych na łączniku P-B2-B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-520/20 KC-zp.272-520/20

rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w paw. D-17 o dodatkowe sygnalizatory optyczno-akustyczne - KC-zp.272-487/20 KC-zp.272-487/20

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu pomieszczenia -1.10 oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej w pawilonie B-8 pod montaż UPS - KC-zp.272-457/20 KC-zp.272-457/20

modernizacja systemu SAP w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-388/20 KC-zp.272-388/20

remont sali wykładowej nr 320 paw. B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-427/20 KC-zp.272-427/20

remont instalacji c.o. w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-397/20 KC-zp.272-397/20

wykonanie instalacji elektrycznej dla podłączenia UPS w UCI AGH w pawilonie C1 - KC-zp.272-387/20 KC-zp.272-387/20

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu pomieszczenia -1.10 oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej w pawilonie B-8 pod montaż UPS - KC-zp.272-386/20 KC-zp.272-386/20

Budowa budynku C-7 AGH w Krakowie. KC-zp.272-358/20 KC-zp.272-358/20

Remont instalacji oświetleniowej w Domu Studenckim nr 9 Omega (DS-9) przy ul Budryka 9 w Krakowie KC-zp.272-343/20 KC-zp.272-343/20

malowanie wszystkich pomieszczeń oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS-6 Bratek przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-315/20 KC-zp.272-315/20

Remont instalacji elektrycznych w budynkach wspólnotowych i lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH - KC-zp.272-337/20 KC-zp.272-337/20

Remont laboratorium komputerowego nr 206 w pawilonie D-14 WZ, na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-322/20 KC-zp.272-322/20

remont instalacji oświetleniowej Domu Studenckiego DS-14 - Kapitol przy ul. Budryka 2 w Krakowi - KC-zp.272-306/20 KC-zp.272-306/20

wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach na I piętrze w budynku D-11- KC-zp.272-308/20 KC-zp.272-308/20

wymiana windy w budynku mieszkalnym w Krakowie przy ulicy Skarbińskiego 2 - WM-zp.1/20 WM-zp.1/20

remont kapitalny wymiennikowni ciepła w Domu Studenckim DS-17 Arkadia przy ul. Tokarskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-268/20 KC-zp.272-268/20

remont korytarzy pawilonu D-14 - etap III - KC-zp.272-284/20 KC-zp.272-284/20

Przebudowa i podział mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż., w ramach zadania pn.: Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Gramatyka 7 wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele mieszkaniowe - KC-zp.272-307/20 KC-zp272-307/20

wykonanie remontu instalacji wentylacji w Domu Studenckim DS-1 przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie - KC-zp.272-270/20 KC-zp.272-270/20

Wykonywanie drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej. KC-zp.272-272/20 KC-zp.272-272/20

Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20 KCzp.272-255/20

utwardzenie terenu MS AGH przy ulicy Rostafińskiego 37 w Krakowie - KC-zp.272-254/20 KC-zp.272-254/20

Przebudowa i podział mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż., w ramach zadania pn.: Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Gramatyka 7 wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele mieszkaniowe - KC-zp.272-262/20 KC-zp.272-262/20

Przebudowa sieci wodociągowych i ciepłowniczych będących w kolizji z budową wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie - KC-zp.272-258/20 KC-zp.272-258/20

Wymiana stolarki okiennej w południowej części hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-251/20 KC-zp.272-251/20

remont instalacji c.o. w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-242/20 KC-zp.272-242/20

remont sali 327 w budynku P-A4C4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-229/20 KC-zp.272-229/20

Remont izolacji piwnic od strony północnej pawilonu S-2 na ternie AGH wraz z remontem rur spustowych - KC-zp.272-223/20 KC-zp.272-223/20

Przebudowa sieci wodociągowych i ciepłowniczych będących w kolizji z budową wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie - KC-zp.272-239/20 KC-zp.272-239/20

wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie KC-zp.272-225/20 KC-zp.272-225/20

wykonanie wewnętrznej izolacji przeciwwodnej ścian od strony południowej pawilonów B-1, B-2 oraz łączników P-B1-B2, P-B2-B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-208/20 KC-zp.272-208/20

Remont strefy wejścia holu głównego i korytarzy pawilonu D-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-209/20 KC-zp.272-209/20

Wymiana stolarki okiennej w południowej części hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/20 KC-zp.272-210/20

wykonywanie bieżących napraw kanalizacji zewnętrznej w części instalacyjnej i drogowej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-189/20 KC-zp.272-189/20

Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-188/20 KC-zp.272-188/20

Remont sali wykładowej nr 203 w pawilonie A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-169/20 KC-zp.272-169/20

Przebudowa północnej części budynku w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz przebudowa części pomieszczeń, dachu oraz terenu dla potrzeb wydziałów w bud. D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-177/20 KC-zp.272-177/20

Remont laboratorium wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej - Laboratorium Energetyki Jądrowej nr 015 w budynku C-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-158/20 KC-zp.272-158/20

Przebudowa klatki schodowej nr 2 w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-140/20 KC-zp.272-140/20

Wykonywanie bieżących napraw i prac konserwacyjnych dachów w obiektach zlokalizowanych na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-134/20 KC-zp.272-134/20

Modernizacja rozdzielni zasilania i sterowania urządzeń uzdatniania wody oraz rozbudowa instalacji odzysku ciepła odpadowego w Basenie AGH w Krakowie - Etap I - KC-zp.272-90/20 KC-zp.272-90/20

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla przedsięwzięcia pn.: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii MIĘKINIA” Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - KC-zp.272-1/20 KC-zp.272-1/20

Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie-KC-zp.272-778/19 KC-zp.272-778/19

Modernizacja windy w pawilonie D-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-801/19 KC-zp.272-801/19

Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-13 Straszny Dwór przy ul. Budryka 1 w Krakowie - KC-zp.272-755/19 KC-zp.272-755/19

Przekształcenie i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych WGGiOŚ AGH do realizacji nowych zadań w ramach projektu Restrukturyzacja Centrum Miękinia - KC-zp.272-697/19 KC-zp.272-697/19

Remont pomieszczenia oraz przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia w pom. 118 w bud. A-3 dla potrzeb Szkoły Doktorskiej AGH w Krakowie - KC-zp.272-651/19 KC-zp.272-651/19

Modernizacja sieci teletechniczno-komputerowej w bud. B-5 - KC-zp.272-604/19 KC-zp.272-604/19

Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II- KC-zp.272-607/19 KC-zp.272-607/19

Wykonanie wentylacji wraz z remontem laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki cieplnej nr 016 dla potrzeb Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków w pawilonie A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-572/19 KC-zp.272-572/19

Remont wybranych pomieszczeń w hali H-D8 dla potrzeb Katedry AŚKiGG Wydziału GGiOŚ AGH w Krakowie - KC-zp.272-558/19 KC-zp.272-558/19

Budowa ciągu pieszego-jezdnego wraz z ogrodzeniem przy ul. Budryka w ramach budowy parkingu na terenie MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-553/19 KC-zp.272-553/19

Modernizacja rozdzielni głównej w budynku hali H-A2 - sektor 4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-549/19 KC-zp.272-549/19

Wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w pawilonach na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-518/19 KC-zp.272-518/19

Remont laboratoriów nr 01, 131 i 345 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-481/19 KC-zp.272-481/19

Wykonanie wentylacji wraz z remontem laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki cieplnej nr 016 dla potrzeb Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków w pawilonie A-2 AGH w Krakowie. Część I: Wykonanie wentylacji dla potrzeb laboratorium biomateriałów i laboratorium obróbki cieplnej w paw. A-2; Częśc II: Remont laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki cieplnej nr 016 - KC-zp.272-482/19 KC-zp.272-482/19

Remont laboratoriów nr: 01, 02, 06 w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-480/19 KC-zp.272-480/19

Przebudowa zasilania elektrycznego Pawilonu D-13 AGH w Krakowie ul. Gramatyka 8a - KC-zp.272-471/19 KC-zp.272-471/19

Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie-KC-zp.272-408/19 KC-zp.272-408/19

Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-455/19 KC-zp.272-455/19

Remont stolarki okiennej połaciowej w ramach zadania remont dachu hali H-A1, H-A2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-462/19 KC-zp.272-462/19

remont korytarza paw. A-2 w poziomie parteru na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-458/19 KC-zp.272-458/19

remont instalacji oświetleniowej w I Domu Studenckim Alfa przy ul. Reymonta 17 w Krakowie - KC-zp.272-450/19 KC-zp.272-450/19

Remont korytarza i pokoi IV piętra wraz z remontem laboratoriów nr: 413 i 424a w pawilonie A-4 AGH w Krakowie. Część I: Remont korytarza IV piętra pawilonu A-4 wraz z remontem laboratoriów nr: 413 i 424a; Część II: Remont pokoi IV piętra pawilonu A-4 - KC-zp.272-438/19 KC-zp.272-438/19

Remont laboratoriów nr: 01, 02, 06 w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-428/19 KC-zp.272-428/19

remont instalacji oświetleniowej w DS nr 1 Olimp przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie - KC-zp.272-418/19 KC-zp.272-418/19

malowanie wszystkich pomieszczeń i korytarzy wraz z remontem instalacji oświetleniowej w DS nr 8 Stokrotka przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie - KC-zp.272-406/19 KC-zp.272-406/19

Remont instalacji oświetleniowej w Domu Studenckim nr 3 Akropol (DS-3) przy ul. Tokarskiego 1 w Krakowie - KC-zp.272-425/19 KC-zp.272-425/19

Remont kabin prysznicowych i brodzików w Domu Studenckim nr 17 Arkadia (DS-17) przy ul. Tokarskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-417/19 KC-zp.272-417/19

wykonanie remontu pracowni przemian fazowych nr 6,7,8 w pawilonie A-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-409/19 KC-zp.272-409/19

malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w budynku Domu Studenckiego (DS-7) Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - KC-zp.272-411/19 KC-zp.272-411/19

Remont pomieszczeń w pawilonie D-5 wraz z infrastrukturą - I etap w ramach zadania pn.: Remont pomieszczeń parteru wraz z remontem strefy wejścia do pawilonu D-5 - KC-zp.272-407/19 KC-zp.272-407/19

Wykonywanie drobnych prac elektrycznych w obiektach i na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej KC-zp.272-394/19 KC-zp.272-394/19

Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19 KC-zp272-400/19

Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian łączników pawilonów P-B3-B4 od strony południowej - Etap II - KC-zp.272-396/19 KC-zp272-396/19

Remont sanitariatów w pawilonie B-5 wraz z budową szachtu kablowego dla WLZ-tów w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-395/19 KC-zp.272-395/19

Remont kapitalny wymiennikowni ciepła wraz z montażem zaworów regulacyjnych c.w.u. w Domu Studenckim nr 1 (DS-1)- Olimp przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie - KC-zp.272-391/19 KC-zp.272-391/19

Remont pomieszczeń dla potrzeb Działu Współpracy z Administracją i Gospodarką oraz Centrum Transferu Technologii w H-A2 na terenie AGH w Krakowie -KC-zp.272-386/19 KC-zp.272-386/19

Dostosowanie do przepisów ppoż. (w zakresie budowlanym) klatki schodowej nr 4 w paw. C-2 na terenie AGH w Krakowie - KC.zp.272-378/19 KC.zp.272-378/19

przebudowę południowej części bud. D-8 w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz podniesienie izolacyjności ogniowej pokrycia dachu i elewacji w budynku przylegającym hali H-D8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-383/19 KC-zp.272-383/19

Wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie - KC-zp.272-367/19 KC-zp.272-367/19

Przebudowa pomieszczeń oraz budowa linii zasilającej dla potrzeb głównej rozdzielni elektrycznej w pawilonie B-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-363/19 KC-zp272-363/19

Termomodernizacja przewiązki P-A4-C4-etap IV: modernizacja stolarki sali amfiteatralnej nr 327 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-364/19 KC-zp.272-364/19

Remont poziomów kanalizacji w poziomie piwnic części północnej pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-339/19 KC-zp.272-339/19

przebudowa stacji transformatorowej nr 4079 w bud. H-B6 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-346/19 KC-zp.272-346/19

Remont korytarzy pawilonu D-14 - I etap -KC.zp.272-320/19 KC-zp.272-320/19

Budowa linii kablowej między RS AGH nr 2 z GPZ Kampus Tauron - KC-zp.272-328/19 KC-zp.272-328/19

Remont sanitariatów w pawilonie B-5 wraz z budową szachtu kablowego dla WLZ-tów w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-333/19 KC-zp.272-333/19

Remont instalacji wodnej w poziomie piwnic pawilonu A-1 - KC-zp.272-319/19 KC-zp.272-319/19

Przebudowa głównej klatki schodowej w paw. B-5 - KC-zp.272-304/19 KC-zp.272-304/19

Remont laboratorium procesów wielkopiecowych nr 05 w pawilonie B-5 - KC-zp.272-303/19 KC-zp.272-303/19

Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-309/19 KC-zp.272-309/19

malowanie korytarzy pawilonu B-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-291/19 KC-zp.272-291/19

Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-284/19 KC-zp.272-284/19

Remont instalacji wodnej w poziomie piwnic pawilonu A-1 - KC-zp.272-265/19 KC-zp.272-265/19

Remont poziomów kanalizacji w poziomie piwnic części północnej pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-266/19 KC-zp.272-266/19

Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19 KC-zp.272-210/19

remont i utwardzanie dróg, chodników i parkingu w rejonie budynku ACK Cyfronet na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/19 KC-zp.272-234/19

Remont sanitariatów w pawilonie B-5 wraz z budową szachtu kablowego dla WLZ-tów w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-244/19 KC-zp.272-244/19

Remont sali wykładowej nr 3 wraz z remontem stolarki okiennej w przewiązce pawilonów P A3 A4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-222/19 KC-zp.272-222/19

Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-225/19 KC-zp.272-225/19

Przeprowadzenie analizy dorobku naukowego AGH w kontekście międzynarodowym, mającej na celu wyznaczenie priorytetowych obszarów badawczych dla uczelni KC-zp.272-228/19

Przebudowa pomieszczeń nr 11, 11a i 12 dla potrzeb Pionu Kształcenia wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia dla tych pomieszczeń w bud. A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-212/19 KC-zp.272-212/19

wykonanie prac malarskich w laboratoriach budynku D-17 AGH w Krakowie - KC-zp.272-215/19 KC-zp.272-215/19

Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-152/19 KC.zp.272-152/19

Remont świetlików dachowych pawilonu A-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-131/19 KC-zp.272-131/19

Przebudowa toalet w budynku D-8 AGH w Krakowie -KC-zp.272-138/19 KC-zp.272-138/19

Remont lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie - KC-zp.272-139/19 KC-zp.272-139/19

Przebudowa pomieszczeń nr 11, 11a i 12 dla potrzeb Pionu Kształcenia wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia dla tych pomieszczeń w bud. A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-132/19 KC-zp.272-132/19

Dokończenie budowy części WLZ oraz rozdzielni kondygnacyjnych w bud. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-119/19 KC-zp.272-119/19

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skarbińskiego 2 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: ciepłej wody, centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi - WM-zp.1/19 WM-zp.1/19

Przebudowa pomieszczeń nr 406 i 406a w pawilonie C-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-112/19 KC-zp.272-112/19

Wykonanie remontu łazienek po robotach instalacyjnych w mieszkaniach będących własnością AGH w budynku przy. ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie. KC-zp. 272-113/19 KC-zp.272-113/19

Przebudowa Oficyny Zegarowej na potrzeby kotłowni gazowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej KC-zp.272-79/19

Wykonanie remontu łazienek po robotach instalacyjnych w mieszkaniach będących własnością AGH w budynku przy. ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie. KC-zp. 272-25/19 KC-zp.272-25/19

Przebudowa sali wykładowej 501 wraz z dostosowaniem paw. C-3 do aktualnych przepisów ppoż. na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-654/18 KC-zp.272-654/18

Przebudowa Oficyny Zegarowej na potrzeby kotłowni gazowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej - KC-zp.272-623/18 KC-zp.272-623/18

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Cyberbezpieczeństwa w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-602/18 KC-zp.272-602/18

Przebudowa sali wykładowej 501 wraz z dostosowaniem paw. C-3 do aktualnych przepisów ppoż. na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-593/18 KC-zp.272-593/18

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Cyberbezpieczeństwa w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-548/18 KC-zp.272-548/18

Dokończenie wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-513/18 KC-zp.272-513/18

Remont instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku zakładowego stanowiącego własność AGH zlokalizowanego przy ul. Gramatyka 7a w Krakowie.- KC-zp.272-464/18 KC-zp.272-464/18

Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap I - KC-zp.272-440/18 KC-zp.272-440/18

Wykonanie bieżących robot budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów A i C AGH w Krakowie- KC-zp.272-416/18 KC-zp.272-416/18

Remont skweru przed pawilonem B-7 AGH w Krakowie- KC-zp.272-379/18 KC-zp.272-379/18

Wykonywanie bieżących remontów dachów w obiektach na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie-KC-zp.272-389/18 KC-zp.272-389/18

Remont sali laboratoryjnej nr 302 oraz kompleksu sal dydaktycznych nr 225, 206, 229B w pawilonie A-0 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-392/18 KC-zp.272-392/18

wykonanie remontu oświetlenia terenu przy paw. D8 AGH w Krakowie Etap II - KC-zp.272-380/18 KC-zp.272-380/18

remont pionów wentylacyjnych i wentylatorów dachowych wraz z remontem instalacji elektrycznej w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - etap II -KC-zp.272-381/18 KC-zp.272-381/18

Remont instalacji oświetlenia w pokojach mieszkalnych, kuchniach i łazienkach w domu studenckim DS ALFA blok 5 przy ul. Reymonta 17 w Krakowie- KC-zp.272-349/18 KC-zp.272-349/18

Remont sali wykładowej nr 3 w pawilonie A-4 AGH w Krakowie- KC-zp.272-332/18 KC-zp.272-332/18

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skarbińskiego2 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: ciepłej wody, centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi - WM-zp.5/18 WM-zp.5/18

Przebudowa pomieszczeń nr 30 i 30a wraz z remontem klatek schodowych i dostosowaniem ich do przepisów ppoż. w pawilonie D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-297/18 KC-zp.272-297/18

Malowanie wszystkich pomieszczeń wraz z remontem sieci komputerowej oraz oświetlenia i instalacji elektrycznej w budynku domu studenckiego DS ALFA blok 2 i 3 w Krakowie, przy ul. Reymonta 7, KC-zp.272-316/18 KC-zp.272-316/18

Remont konserwatorski elewacji wschodniej, południowej i północnej wraz z remontem okien pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-329/18 KC-zp.272-329/18

Malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej wewnętrznej wraz z wymianą ościeżnic drzwiowych w łazienkach w budynku domu studenckiego DS-1 Olimp w Krakowie, przy ul. Rostafińskiego 9, KC-zp.272-324/18 KC-zp.272-324/18

Modernizacja głównej klatki schodowej w paw. B-5 AGH w Krakowie, KC-zp.272-319/18 KC-zp.272-319/18

wykonanie instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego i wyposażenie drzwi korytarzowych w uszczelki dymoszczelne w budynku Domu Studenckiego DS-13 Straszny Dwór przy ul. Budryka 1 w Krakowie - KC-zp.272-292/18 KC-zp.272-292/18

Przebudowa sal 117 i 118 w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-276/18 KC-zp.272-276/18

remont szybu górniczego dla potrzeb laboratoryjnych w pawilonie C-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-280/18 KC-zp.272-280/18

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skarbińskiego2 w Krakowie - WM-zp.4/18 WM-zp.4/18

remont toalet na III piętrze w płn. - wsch. części budynku A-0 AGH w Krakowie KC-zp.272-283/18 KC-zp.272-283/18

Remont fragmentów elewacji budynków Uczelni: A-1, A-2, A-3, przewiązka A-0÷A-1 - KC-zp.272-290/18 KC-zp.279-290/18

Dostosowanie pawilonu D-14 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż. - (etap III) wraz z remontem posadzek - KC-zp.272-289/18 KC-zp.272-289/18

Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Budynku Biblioteki Głównej AGH w Krakowie - KC-zp.272-278/18 KC-zp.272-278/18

Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian łączników P-B1-B4 od strony południowej na terenie AGH w Krakowie - etap I - KC-zp.272-281/18 KC-zp.272-281/18

Modernizacja holu i korytarza III piętra pawilonu A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-277/18 KC-zp.272-277/18

Malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej wewnętrznej wraz z wymianą ościeżnic drzwiowych w łazienkach w budynku domu studenckiego DS-1 Olimp w Krakowie, przy ul. Rostafińskiego 9, KC-zp.272-279/18 KC-zp.272-279/18

Dostosowanie pawilonu D-13 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż.- II etap. - KC-zp.272-270/18 KC-zp.272-270/18

Przebudowa dróg pożarowych wraz ułożeniem rur osłonowych dla systemu energetycznego Uczelni przy bud. D-8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-274/18 KC-zp.272-274/18

przebudowa ścian podokiennych w paw. D-8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-260/18 KC-zp.272-260/18

Modernizacja klatek schodowych w paw. B-5 AGH w Krakowie- KC-zp.272-261/18 KC-zp.272-261/18

remont pionów wentylacyjnych, świetlików i wentylatorów dachowych wraz z remontem instalacji elektrycznej w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - etap II -KC-zp.272-251/18 KC-zp.272-251/18

Dokończenie przebudowy rozdzielni elektrycznej nn wraz z przebudową szachtu wentylacyjnego na szacht kablowy, budowa części WLZ oraz rozdzielni kondygnacyjnych w bud. D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-249/18 KC-zp.272-249/18

Przebudowa sali dydaktycznej nr 133 w paw. A-0 dla WGGiOŚ AGH w Krakowie - KC-zp.272-250/18 KC-zp.272-250/18

Remont kompleksu 32H-37H oraz pom. dla potrzeb sal laboratoryjnych w Hali H-A2 na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-244/18 KC-zp.272-244/18

Remont konserwatorski elewacji wschodniej, południowej i północnej wraz z remontem okien pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-247/18 KC-zp.272-247/18

Przebudowa pomieszczeń nr 30 i 30a wraz z remontem klatek schodowych i dostosowaniem ich do przepisów ppoż. w pawilonie D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/18 KC-zp.272-234/18

remont sali wykładowej nr 3 w pawilonie A-4 AGH w Krakowie KC-zp.272-227/18 KC-zp.272-227/18

Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w bud. D-8 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-239/18 KC-zp.272-239/18

Przebudowa dróg pożarowych wraz ułożeniem rur osłonowych dla systemu energetycznego Uczelni przy bud. D-8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-236/18 KC-zp.272-236/18

Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku D-8 na terenie AGH przy ul. Reymonta 23 w Krakowie - KC-zp.272-232/18 Kc-zp.272-232/18

Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-15 Maraton przy ul. Tokarskiego 10 w Krakowie KC-zp.272-226/18 KC-zp.272-226/18

Wykonanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku przy ul. Gramatyka 7 stanowiącego własność AGH- KC-zp.272-222/18 KC-zp.272-222/18

Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: wentylacji, gazu, ciepłej wody oraz wymiany części pionów zimnej wody i kanalizacji wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi - WM-zp.3/18 WM-zp.3/18

Wykonanie instalacji klimatyzacji dla części pomieszczeń w północnym skrzydle pawilonu D-10 - KC-zp.272-208/18 KC-zp.272-208/18

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skarbińskiego2 w Krakowie - WM-zp.2/18 WM-zp.2/18

Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych w obiektach AGH w Krakowie- KC-zp.272-188/18 KC-zp.272-188/18

Remont wewnętrznej instalacji kanalizacji wraz z podejściami do pionów i podłączeniem do studni kanalizacyjnej zewnętrznej dla paw. B-5 AGH - KC-zp.272-174/18 KC-zp.272-174/18

Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o wschodnie skrzydło-KC-zp.272-163/18 KC-zp.272-163/18

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przewiązki P-A3-A4 - etap II - KC-zp.272-173/18 KC-zp.272-173/18

Wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie KC-zp.272-164/18 KC-zp.272-164/18

Remont toalet w północnej części pawilonu B-2 AGH - KC-zp.272-166/18 KC-zp.272-166/18

remont pionów wentylacyjnych, świetlików i wentylatorów dachowych wraz z remontem instalacji elektrycznej w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - etap II -KC-zp.272-168/18 KC-zp.272-168/18

Wykonywanie bieżących remontów dachów w obiektach na terenie MS AGH w Krakowie. KC-zp.272-165/18 KC-zp.272-165/18

Przebudowa sal laboratoryjnych 16 b i 17 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji dla lab. 16 w budynku A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-167/18 KC-zp.272-167/18

Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: wentylacji, gazu, ciepłej wody, hydrantowej oraz wymiany części pionów zimnej wody i kanalizacji wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi - WM-zp.1/18 WM-zp-1/18

Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, c.o., wod-kan., elektryczną, teletechniczną na 1 piętrze paw. S-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-96/18 KC-zp.272-96/18

Przebudowa sal laboratoryjnych 16 b i 17 w budynku A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-45/18 KC-zp.272-45/18

Dostawy (2085)

Temat Sygnatura
Dostawa 2 szt. projektorów dla WEiP KC-zp.272-698/22

Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby BON AGH KC-zp.272-699/22

Dostawa materiałów narzędziowych dla WIMiR - KC-zp.272-666/22 KC-zp.272-666/22

Dostawa laptopa dla WIMiC KC-zp 272-638/22 KC-zp 272-638/22

dostawa materiałów reklamowych na potrzeby WIEiT - KC-zp.272-680/22 KC-zp.272-680/22

Dostawa 4 szt. silników hydraulicznych - KC-zp. 272-687/22 KC-zp. 272-687/22

dostawa wielofunkcyjnego przyrządu dla WIMiC - KC-zp.272-675/22 KC-zp.272-675/22

Prenumerata czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej na 2023 rok dla BG - KC-zp.272-674/22 KC-zp.272-674/22

Dostawa sprzętu foto-wideo dla Centrum Mediów AGH - KC-zp.272-620/22 KC-zp.272-620/22

Sukcesywne dostawy wody mineralnej dla potrzeb AGH KC-zp.272-668/22

Dostawa notebooka dla WEiP - KC-zp. 272-654/22 KC-zp. 272-654/22

Dostawa częsci komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-649/22

Dostawa 1 szt. dwupompowego zasilacza hydraulicznego z zestawem zaworów - KC-zp. 272-664/22 KC-zp. 272-664/22

Dostawa i montaż mebli biurowych wykonanych na wymiar do pokoju 202 w pawilonie B-3 dla WIMiR - KC-zp.272-632/22 KC-zp.272-632/22

Dostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji Campus Wide License na oprogramowanie będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych dla jednostek Akademii Górniczo-Hutniczej- KC-zp.272-644/22 KC-zp.272-644/22

Dostawa przenośnego analizatora i rejestratora sygnałów - KC-zp.272-670/22 KC-zp.272-670/22

Dostawa specjalistycznego pieca rurowego, dedykowanego do sondy Probostat TM firmy Norces dla WEiP - KC-zp. 272-645/22 KC-zp. 272-645/22

wykonanie, dostawa i montaż profesjonalnej zabudowy zimnego korytarza w serwerowni Centrum Informatyki AGH przy ul. Kawiory 21 w Krakowie w bud. D-17 w pom. 1.12 - zwiększającej efektywność chłodzenia - KC-zp.272-622/22 KC-zp.272-622/22

Dostawa detektora oraz holdera dla próbek nieprzewodzących dla WIMiC KC-zp.272-653/22

Dostawa subskrypcji pakietu bezpieczeństwa dla 2 urządzeń FortiGate 100F oraz 2 urządzeń FortiWeb1000E na okres 12 miesiecy na potrzeby CRI KC-zp.272-652/22

Dostawa urządzeń do wykonywania rdzeni/form w technologii addtywnej z możliwością stosowania regeneratu wraz z doposażeniem dla Wydziałau Odlewnictwa AGH - KC-zp.272-541/22 KC-zp.272-541/22

Dzierżawa modułów: Facies Modeling, Petrophysical Modelin, Petrel Quantitative Interpretation, Seismic Interpretation, Data Analysis lub równoważnymi programu Petrel w ramach umowy nr POIR.04.01.01-00-0046/19-00 KC-zp.272-661/22

Zintegrowana platforma pomiarów, analizy i projektowania metod wielokanałowego przetwarzania sygnałów do celów badawczych - Jednostka centralna komputera RTC z systemem pomiarowo-sterującym - KC-zp.272-436/22 KC-zp.272-436/22

Dostawa dynamicznego analizatora mechanicznego (DMA) dla WIMiC - KC-zp. 272-631/22 KC-zp. 272-631/22

dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników szkół letnich w ramach NAWA SPINAKER - KC-zp.272-643/22 KC-zp.272-643/22

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych WWNiG paw. A4, pomieszczenie 101 - KC-zp.272-625/22 KC-zp.272-625/22

Dostawa stołu warsztatowego cięzkiego - Kc-zp.272-486/22 Kc-zp.272-486/22

Dostawa 4 szt. silników hydraulicznych - KC-zp. 272-635/22 KC-zp. 272-635/22

Dostawa sprzętu audio do Centrum Mediów AGH - KC-zp.272-607/22 KC-zp.272-607/22

Dostawa kompletu urządzeń do monitoringu i odtwarzania sygnałów w technologii Dolby Atmos lub równoważnej z systemem automatycznej kalibracji - KC-zp. 272-629/22 KC-zp. 272-629/22

na dostawę zestawu do wyznaczenia ładunku właściwego e/m dla WFiIP- KC-zp.272-618/22 KC-zp.272-618/22

na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego tribometru pracującego przy małych obciążeniach do wykonywania testów tribologicznych metodą Pin/Ball-ON-Disk dla WIMiR-KC-zp.272-560/22 KC-zp.272-560/22

dostawa i uruchomienie spektrometru FTIR dla WIMiIP AGH - KC-zp.272-589/22 KC-zp.272-589/22

Dostawa sprzętu foto-wideo dla Centrum Komunikacji i Marketingu AGH - KC-zp.272-615/22 KC-zp.272-615/22

dostawa modułu do dostarczania wzorców do kalibracji pomiarów składu izotopowego pary wodnej z wykorzystaniem spektrometrii laserowej - KC-zp.272-606/22 KC-zp.272-606/22

Dostawa kalorymetru dla WIMiC - KC-zp. 272-617/22 KC-zp. 272-617/22

Dostawa mobilnej stacji roboczej - KC-zp. 272-588/22 KC-zp. 272-588/22

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do druku 3D w technologii FDM - KC-zp.272-633/22 KC-zp.272-633/22

Dostawa zasilacza wysokiego napięcia do posiadanego mikroskopu TEM Titan High Base Fei Company KC-zp.272-628/22

Dostawa miniwirówki z roterem, pH-metr/konduktometr stacjonarny, miniaturowa pompa próżniowa - KC-zp.272-514/22 KC-zp.272-514/22

dostawa układu z otwartą architekturą do pomiarów wielkości fizycznych dla WFiIS - KC-zp.272-598/22 KC-zp.272-598/22

dostawa urządzenia do automarycznego polerowania jonowego powierzchni próbek dla WFiS - KC-zp.272-526/22 KC-zp.272-526/22

Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby WEAIiIB oraz WIMiR KC-zp.272-592/22

dostawa pompy prózniowej, bezolejowej typu ślimakowego (scroll) dla WEiP - KC-zp.272-601/22 KC-zp.272-601/22

Dostawa materiałów narzędziowych dla WIMiR - KC-zp.272-608/22 KC-zp.272-608/22

Dostawa chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T dla WFiIS - KC-zp.272-581/22 KC-zp.272-581/22

Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Centrum Rekrutacji AGH - KC-zp.272-562/22 KC-zp.272-562/22

Dostawa spektrometru absorpcji przejściowej z czasowo rozdzielczymi modułami detekcji nanosekundowymi w zakresie UV-VIS-IR - KC-zp.272-565/22 KC-zp.272-565/22

podniesienie posiadanej licencji oprogramowania VMware vSphere, odnowienie wsparcia technicznego producenta dla rozwiązania „Data Protection Suite for VMware” oraz „DataDomain 3300” KC-zp.272-624/22

dostawa próżniowego systemu do nanoszenia cienkich warstw dla WIMiIP - KC-zp.272-597/22 KC-zp.272-597/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-603/22

dostawa elektrodrążarki drutowej CNC dla WIMiR- 1 szt. - KC-zp.272-599/22 KC-zp.272-599/22

Dostawa inercyjno-żyroskopowego systemu rejestrowania ruchu człowieka z oprogramowaniem - 1 szt. dla WEAIiIB - KC-zp.272-555/22 KC-zp.272-555/22

sukcesywne dostawy płynu dezynfekującego dla wszystkich jednostek AGH ( srodki ochronne p.COVID -19) - KC-zp.272-533/22 KC-zp.272-533/22

Dostawa 4 szt. komputerów przenośnych - KC-zp.272-559/22 KC-zp.272-559/22

Dostawa 4 szt. monitorów i 6 szt. obejm na potrzeby Laboratorium przestrzennego odtwarzania dźwieku w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR KC-zp.272-577/22

zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu laboaratoryjnego do Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-428/22 KC-zp. 272-428/22

Dostawa 15 sztuk mikrokomputerów dla WIEiT - Kc-zp.272-494/22 Kc-zp.272-494/22

Dostawa 3 szt. laptopów dla IE WIEiT KC-zp.272-558/22

Dostawa wektorowego analizatora sieci dla WFiIS KC-zp.272-570/22

Dostawa zestawu komputerowego stacjonarnego dla WEAIIB - Kc-zp.272-489/22 Kc-zp.272-489/22

Dostawa 10 sztuk switchy (przełączniki sieciowe) dla WEAIiIB - Kc-zp.272-476/22 Kc-zp.272-476/22

Dostawa i montaż mebli oraz aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem na potrzeby Działu Administracji Obiektami, pawilon A4/C4 KC-zp.272-523/22

Dostawa drukarki 3D - aparatura do wytwarzania proszków metali oraz ich laserowego spiekania dla potrzeb energooszczędnych i bezubytkowych technologii przyszłości - KC-zp. 272-485/22 KC-zp. 272-485/22

Sukcesywna dostawa azotu ciekłego w ilości do 40 ton rocznie dla WFiIS - Kc-zp.272-498/22 Kc-zp.272-498/22

Leasing operacyjny oraz dostawa chromatografu gazowego do badań zawartości H2 w mieszaninie gazowej na potrzeby realizacji projektu SaferH2 - KC-zp.272-538/22 KC-zp.272-538/22

Dostosowanie do aktualnych przepisów Systemów Sygnalizacji Pożarowej w budynkach domów studenckich DS3 Akropol przy ul. Tokarskiego 1 i DS6 Bratek przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-584/22 KC-zp.272-584/22

dostawa laptopa dla WIMiR - KC-zp.272-561/22 KC-zp.272-561/22

dostawa zestawu mebli laboratoryjnych dla potrzeb AGH - KC-zp.272-571/22 KC-zp.272-571/22

dostawa do siedziby Kupującego odczynników chemicznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-575/22 KC-zp.272-575/22

dostawa układu do pomiarów elektrochemicznych ze zintegrowanym modułem dla WIMiC - KC-zp.272-579/22 KC-zp.272-579/22

Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla potrzeb AGH KC-zp.272-534/22

Dostawa systemu odsłuchowego (10 szt. głosników) dla WIEiT KC-zp.272-539/22

Dostawa sferycznej macierzy mikrofonowej oraz mikrofonu ambisonicznego dla WIEiT KC-zp.272-536/22

Dostawa 4 szt. komputerów stacjonarnych do analizy danych dla WFiIS- KC-zp.272-528/22 KC-zp.272-528/22

dostawa i instalacja systemu ultrasprawnej chromatografii cieczowej z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol, wraz z akcesoriami. - KC-zp.272-492/22 KC-zp.272-492/22

Wykonanie, dostawa i montaż wystawy gablotowej w budynku A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-564/22 KC-zp.272-564/22

Dostawa siłowników hydraulicznych (4 sztuki) - KC-zp.272-554/22 KC-zp.272-554/22

Dostawa 7 szt. komputerów przenośnych dla Wydziału Zarządzania - KC-zp.272-473/22 KC-zp.272-473/22

dostawa 2 sztuk laptopów wraz z urządzeniami peryferyjnymi - KC-zp.272-557/22 KC-zp.272-557/22

sukcesywne dostawy rękawiczek jednorazowych dla wszystkich jednostek AGH (środki ochronne p. Covid-19) - KC-zp.272-535/22 KC-zp.272-535/22

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do budynku Biblioteki Głównej AGH - KC-zp. 272-556/22 KC-zp. 272-556/22

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 - 31.12.2023 dla Akademii Górniczo - Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ,Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - KC-zp.272-568/22 KC-zp.272-568/22

dostawa 36 miesięcznej ogólnouczelnianej subskrypcji pakietu Office 365 A3 w polskiej wersji językowej dla 2300 pracowników wraz z pakietem benefitów (nieodpłatna subskrypcja) dla 92000 studentów AGH KC-zp.272-530/22

dostawa elektrodrążarki drutowej CNC dla WIMiR- 1 szt. - KC-zp.272-537/22 KC-zp.272-537/22

Wykonanie, dostawa oraz montażu tabliczek w DS Alfa na terenie MS AGH oraz trzech budynków Kampusu AGH: A-0, A-4, U-2 - w ramach POWR.03.05.00-00-A076 - KC-zp.272-503/22 KC-zp.272-503/22

podniesienie posiadanej licencji oprogramowania VMware vSphere, odnowienie wsparcia technicznego producenta dla rozwiązania „Data Protection Suite for VMware” oraz „DataDomain 3300” KC-zp.272-502/22

Dostawa wyposażenia stanowiska do odlewania precyzyjnego z zestawem startowym dla Wydziału Odlewnictwa - KC-zp.272-472/22 KC-zp.272-472/22

dostawa elektrycznego precyzyjnego generatora pary stanowiącego niezbędną aparaturę do uruchomienia prototypowej instalacji do badania procesów zachodzących w skraplaczach natryskowych - KC-zp.272-547/22 KC-zp.272-547/22

Dostawa ultramikrotomu, noży do ultramikrotomu oraz stołu antywibracyjnego dla WIMiIP KC-zp.272-529/22

Dostawa interfejsu audio USB 1 szt., przedwzmacniacza mikrofonowo- liniowego 1 szt. i interfejsu audio 1 szt. USB dla WIEiT - KC-zp.272-525/22 KC-zp.272-525/22

Wykonanie i montaż mebli dla potrzeb WFiIS KC-zp.272-517/22

Wykonanie oraz sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla Centrum Technologii Kosmicznych AGH - KC-zp.272-491/22 KC-zp.272-491/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-546/22

dostawa 3 sztuk pomp magnetycznych do budowy stanowiska badawczego dla WEiP - KC-zp.272-527/22 KC-zp.272-527/22

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb AGH - KC-zp.272-540/22 KC-zp.272-540/22

Dostawa montaż i uruchomienie licznika ciekłoscyntylacyjnego promieniowania beta dla WEiP - KC-zp.272-493/22 KC-zp.272-493/22

Dostawa artykułów promocyjnych do sklepu internetowego AGH - KC-zp.272-513/22 KC-zp.272-513/22

sukcesywna dostawa maseczek jednorazowych dla wszystkich jednostek AGH (środki ochronne p. Covid-19) - KC-zp.272-532/22 KC-zp.272-532/22

Dostawa systemu zarządzania pracą autonomicznych robotów mobilnych wraz z 6-osiowym robotem współpracującym KC-zp.272-516/22

Dostawa kompletnego stanowiska do badań wytrzymałościowych materiałów biologicznych oraz elementów drukowanych w technologiach 3D - KC-zp. 272-496/22 KC-zp. 272-496/22

Dostawa 2 sztuk tensometrycznych wzmacniaczy pomiarowych typu QuantumX, model MX840B w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej - nr szkody KR50/7585/21 - KC-zp.272-467/22 KC-zp.272-467/22

dostawa i montaż żaluzji poziomych w pokojach i pomieszczeniach domów studenckich DS3 Akropol przy ul. Tokarskiego 1 i DS14 Kapitol przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-497/22 KC-zp.272-497/22

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do druku 3D w technologii FDM - KC-zp.272-488/22 KC-zp.272-488/22

dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch central DSO w domach studenckich DS1 Olimp i DS3 Akropol na terenie MS AGH - KC-zp.272-434/22 KC-zp.272-434/22

dostawa materiałów i elementów wraz z wykonaniem niestandardowych i niezbędnych części dwóch prototypowych skraplaczy strumienicowych - KC-zp.272-518/22 KC-zp.272-518/22

dostawa zestawu ICR (intelligent character recognition) do inteligentnej ekstrakcji danych z papierowych ankiet dla potrzeb zautomatyzowanej ankietyzacji ogólnouczelnianej AGH - KC-zp.272-347/22 KC-zp.272-347/22

Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziałów/Jednostek AGH - KC-zp.272-445/22 KC-zp.272-445/22

Dostawa i montaż mebli biurowych wykonanych na wymiar do pokoju 202 w pawilonie B-3 dla WIMiR - KC-zp.272-465/22 KC-zp.272-465/22

Dostawa licencji aktywacyjnych (subskrypcji pakietu bezpieczeństwa) FortiGuard lub równoważnej dla dwóch urządzeń FortiGate 500E na okres 12 miesięcy - KC-zp. 272-500/22 KC-zp. 272-500/22

Dostawa przenośnego analizatora i rejestratora sygnałów - KC-zp. 272-470/22 KC-zp. 272-470/22

Dostawa wraz z montażem chromatografu cieczowego (HPLC) z detektorami UV-VIS i FLD dla WGGiOŚ - Kc-zp.272-389/22 Kc-zp.272-389/22

Dostawa, montaż i uruchomienia tyglowego pieca indukcyjnego do topienia żelaza i metali nieżelaznych dla Wydziału Odlewnictwa - KC-zp.272-461/22 KC-zp.272-461/22

dostawa komory rękawicowej wraz z wyposażeniem przeznaczonej do pracy w atmosferze beztlenowej i suchej, azotu, argonu lub helu- KC-zp.272-426/22 KC-zp.272-426/22

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 - 31.12.2023 dla Akademii Górniczo - Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ,Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - KC-zp.272-487/22 KC-zp.272-487/22

Dostawa 285 szt. termopar płaszczowych typ K - KC-zp. 272-490/22 KC-zp. 272-490/22

Dostawa sprzętu AGD do domów studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-479/22 KC-zp.272-479/22

dostawa materiałów i elementów wraz z wykonaniem niestandardowych i niezbędnych części dwóch prototypowych skraplaczy strumienicowych - KC-zp.272-444/22 KC-zp.272-444/22

Dostawa 10 szt. jednostek centralnych dla WEAIiB KC-zp.272-474/22

Dostawa laboratoryjnego pieca rurowego dla WIMiC KC-zp.272-471/22

dostawa elektrodrążarki drutowej CNC dla WIMiR- 1 szt. - KC-zp.272-480/22 KC-zp.272-480/22

Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych dla wszystkich jednostek AGH KC-zp.272-316/22

Dostawa drukarki 3Dz systemem IDEX lub równoważny i grzaną komorą roboczą dla WIMiR - KC-zp. 272-429/22 KC-zp. 272-429/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-468/22

dostawa selektywnego wzmacniacza fazoczuły z wyświetlaczem cyfrowym i modułem szeregowym -1 szt. - KC-zp.272-477/22 KC-zp.272-477/22

dostawa oprogramowania do wirtualizacji dla czterech dwuprocesorowych serwerów Lenowo ThinksSystem SR530 posiadanych przez WIEiT AGH - KC-zp.272-441/22 KC-zp.272-441/22

dostawa elektrycznego precyzyjnego generatora pary stanowiącego niezbędną aparaturę do uruchomienia prototypowej instalacji do badania procesów zachodzących w skraplaczach natryskowych - KC-zp.272-478/22 KC-zp.272-478/22

Dostawa osprzętu elektrycznego na potrzeby Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-446/22

dostawa i montaż dwóch projektorów wraz z obiektywami i dostosowaniem systemu sterowania do nowych projektorów - KC-zp. 272-457/22 KC-zp.272-457/22

Dzierżawa modułów: Facies Modeling, Petrophysical Modelin, Petrel Quantitative Interpretation, Seismic Interpretation, Data Analysis lub równoważnych programu Petrel w ramach umowy nr POIR.04.01.01-00-0046/19-00 KC-zp.272-406/22

dostawa elementów stanowiska do badań parametrów wytrzymałościowych i zachowania się rury stalowej pokrytej powłoka laminatową 3LPE wraz z wykonaniem stanowiska KC-zp.272-481/22

Dostawa 5 szt. projektorów multimedialnych do pracowni komputerowych WIMiR - KC-zp. 272-462/22 KC-zp. 272-462/22

Dostawa artykułów technicznych (w tym metalowych i hydraulicznych) niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania MS AGH w Krakowie KC-zp.272-449/22

Dostawa chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T dla WFiIS - KC-zp.272-425/22 KC-zp.272-425/22

Zakup wraz z dostawą i montażem zestawu stanowisk do badania granulatów w Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych WGGiOŚ- KC-zp. 272-440/22 KC-zp. 272-440/22

zakup wraz z dostawą i montażem zestawu stanowisk do badania granulatów w Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-344/22 KC-zp. 272-344/22

zakup wraz z dostawą i montażem zestawu laboratoryjnego do sorpcji dynamicznej w Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-348/22 KC-zp. 272-348/22

Dostawa układu do pomiarów elektrochemicznych ze zintegrowanym modułem dla WIMiC - KC-zp.272-435/22 KC-zp.272-435/22

dostawa laptopów obliczeniowych wraz z myszkami (3kpl.) na potrzeby reazlizacji projektu WIMiR - KC-zp.272-379/22 KC-zp.272-379/22

Zakup wraz z dostawą i montażem wirówki laboratoryjnej w ramach projektu "Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "Miękinia" do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych KC-zp. 272-422/22

Dostawa 5 sztuk projektorów LCD, 2 sztuk projektorów laserowych, 1 sztuki ekranu projekcyjnego, dla WIMiIP - Kc-zp.272-371/22 Kc-zp.272-371/22

Dostawa kołder, poduszek antyalergicznych, pokrowców na materace i bielizny pościelowej do domów studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-443/22 KC-zp.272-443/22

Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie zestawu dydaktycznych stanowisk laboratoryjnych na potrzeby zajęć z zakresu termodynamiki dla laboratorium KIG WWNiG KC-zp.272-447/22

Dostawa wysokorozdzielczej kamery mikroskopowej dla WWNiG - KC-zp.272-451/22 KC-zp.272-451/22

Dostawa 2 szt. wag elektronicznych w ramach projektu Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Miękinia do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych KC-zp.272-431/22 KC-zp.272-431/22

Dostawa środków czystości dla potrzeb AGH - KC-zp. 272-453/22 KC-zp. 272-453/22

Dostawa 3 szt. komputerów stacjonarnych dla WFiIS- KC-zp.272-423/22 KC-zp.272-423/22

dostawa 2 szt. laptopów na potrzeby prowadzenia prac doktorskich w ramach Projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 dla WIMiR - KC-zp.272-354/22 KC-zp.272-354/22

Wykonanie, dostawa i montaż wystawy gablotowej w budynku A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-207/22 KC-zp.272-207/22

dostawa materiałów promocyjnych dotyczących Programu Erasmus+ - KC-zp.272-376/22 KC-zp.272-376/22

Dostawa maszyny wytrzymałościowej do 100 kN - KC-zp.272-413/22 KC-zp.272-413/22

dostawę krzeseł dla Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-327/22 KC-zp.272-327/22

Dostawa 1 szt. zestawu komutera stacjoarnego dla WEAIiIB- KC-zp.272-414/22 KC-zp.272-414/22

Dostawa agregatu hydraulicznego z wyposażeniem dla WWNiG - Kc-zp.272-397/22 Kc-zp.272-397/22

Dostawa serwera dla celów wirtualizacji zasobów IT na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - KC-zp. 272-411/22 KC-zp. 272-411/22

dostawa komputera przenośnego dla WO - 1 sztuka - Kc-zp.272-424/22 Kc-zp.272-424/22

dostawa i montaż mikrowagi w ramach projektu "Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "Miękinia" do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych - KC-zp.272-388/22 KC-zp.272-388/22

Dostawa reometru rotacyjnego - KC-zp.272-390/22 KC-zp.272-390/22

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do budynku Biblioteki Głównej AGH w Krakowie - KC-zp. 272-396/22 KC-zp. 272-396/22

Dostawa i wdrożenie modułów Systemu ERP (System Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa) dla Data-centrycznego Systemu Informatycznego (DSI) na Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - KC-zp.272-430/22 KC-zp.272-430/22

Dostawa 4 szt. laptopów - KC-zp.272-409/22 KC-zp. 272-409/22

dostawa elementów stanowiska do badań parametrów wytrzymałościowych i zachowania się rury stalowej pokrytej powłoka laminatową 3LPE wraz z wykonaniem stanowiska KC-zp.272-286/22

dostawa mikroplanetarnego młynka laboratoryjnego z wyposażeniem - KC-zp.272-407/22 KC-zp.272-407/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-417/22

Dostawa 32 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych typu All in One dla WMS KC-zp.272-381/22

Zakup wraz z dostawą i montażem spektrometru FTIR w ramach projektu Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Miękinia do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych KC-zp. 272-400/22

Dostawa spektrometru wyposażonego w detektor półprzewodnikowy z dyspersją energii do pomiarów promieniowania X i gamma, wykonany z tellurku kadmu(CdTe) zintegrowany z elektronicznym układem odczytowym KC-zp.272-399/22

Dostawa laptopów (2 szt.) wraz z urządzeniami peryferyjnymi dla CRI - KC-zp.272-410/22 KC-zp.272-410/22

Dostawa zestawu fotograficznego - KC-zp.272-393/22 KC-zp.272-393/22

dostawa materiałów biurowych dla potrzeb AGH - KC-zp.272-343/22 KC-zp.272-343/22

Leasing operacyjny specjalistycznego stanowiska do druku 3D z metalu - KC-zp.272-391/22 KC-zp.272-391/22

Dostawa mebli do wyposażenia lokali mieszkalnych przy ul. Czarnowiejskiej 103, ul. Staszczyka 3, ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-350/22 KC-zp.272-350/22

Dostawa automatycznego analizatora TGA do wyznaczania wilgoci, popiołu, części lotnych - KC-zp. 272-332/22 KC-zp. 272-332/22

dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników szkół letnich w ramach NAWA SPINAKER - KC-zp.272-369/22 KC-zp.272-369/22

Laserowy system do mikrofabrykacji układów elektronicznych pracujących w zakresie fal mikrofalowych i milimetrowych wraz ze szkoleniem dla WIEiT- KC-zp.272-265/22 KC-zp.272-265/22

dostawa notebooka i laptopów dla WIEIT i WGGiIŚ - KC-zp.272-310/22 KC-zp.272-310/22

Dostawa i uruchomienie przenośnego analizatora gazów dla WIMiIP KC-zp.272-367/22

dostawa selektywnego wzmacniacza fazoczuły z wyświetlaczem cyfrowym i modułem szeregowym -1 szt. - KC-zp.272-383/22 KC-zp.272-383/22

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WEAIiIB- KC-zp.272-370/22 KC-zp.272-370/22

Wyposażenie budynku C-7 w komputery w pomieszczeniach planowanych do przydzielenia Wydziałowi Humanistycznemu -384/22 KC-zp.272-384/22

Leasing operacyjny oraz dostawa sprężarki laboratoryjnej dla wysokich ciśnień (booster pump) na potrzeby realizacji projektu SaferH2 - KC-zp.272-345/22 KC-zp.272-345/22

Dostawa wysokorozdzielczej kamery mikroskopowej dla WWNiG - KC-zp.272-309/22 KC-zp.272-309/22

Dostawa miernika (multimetru) wraz z akcesoriami dla Instytutu Elektroniki WIEiT KC-zp.272-386/22

dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WEAIiIB - KC-zp.272-378/22 KC-zp.272-378/22

Dostawa 1 szt. stacjonarnego zestawu komputerowego dla WEAIiIB KC-zp.272-373/22

Dostawa systemu ANSYS w wersji komercyjnej, licencja bezterminowa, jednostanowiskowa - Kc-zp.272-349/22 Kc-zp.272-349/22

Dostawa specjalistycznego serwera do wielowątkowych i równoległych synchroniczno-asynchronicznych obliczeń mieszanych na wielu wątkach i wielu rdzeniach CPU oraz GPU dla WEAIiIB KC-zp.272-341/22

Najem aparatury badawczej przeznaczonej do badania procesu uplastyczniania stali, na potrzeby realizacji projektu WIMiR Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych - KC-zp.272-211/22 KC-zp.272-211/22

Dostawa systemu do dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych dla WIMiIP - KC-zp.272-356/22 KC-zp.272-356/22

Dostawa kamery monochromatycznej o podwyższonej czujności na pasmo podczerwieni wraz z obiektywem i kablem kompatybilnym ze standardem USB 3.0 dla WEAIiIB KC-zp.272-362/22

dostawa i montaż mebli biurowych do pokoju 017 w pawilonie B2 WIMiR - KC-zp.272-360/22 KC-zp.272-360/22

Dostawa precyzyjnej piły diamentowej drutowej z goniometrem dla WFiIS - KC-zp.272-385/22 KC-zp.272-385/22

Zintegrowana platforma pomiarów, analizy i projektowania metod wielokanałowego przetwarzania sygnałów do celów badawczych - System szybkiego prototypowania w czasie rzeczywistym - KC-zp.272-242/22 KC-zp.272-242/22

Dostawa środków czystości dla potrzeb AGH - KC-zp. 272-249/22 KC-zp. 272-249/22

dostawa analizatora impedancji z precyzyjnym miernikiem LCR dla WIMiC - KC-zp.272-353/22 KC-zp.272-353/22

Dostawa młynka planetarno-kulowego jednostanowiskowego dla Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ- KC-zp.272-335/22 KC-zp.272-335/22

Zakup wraz z dostawą spektrometru VIS z technologią RFID dla Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych w ramach umowy RPMP.01.01.00-12-0140/18-00XVII/39/FE/19 - KC-zp.272-337/22 KC-zp.272-337/22

dostawa wraz z montażem mieszalnika laboratoryjnego dla Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych w ramach umowy RPMP.01.01.00-12-0140/18-00XVII/39/FE/19 - KC-zp.272-338/22 KC-zp.272-338/22

Dostawa drukarki 3D dla WIMiC - KC-zp. 272-313/22 KC-zp. 272-313/22

Dostawa papieru kserograficznego dla potrzeb AGH - KC-zp.272-355/22 KC-zp.272-355/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-336/22

Dostawa inercyjno-żyroskopowego systemu rejestrowania ruchu człowieka z oprogramowaniem - 1 szt. dla WEAIiIB - KC-zp.272-330/22 KC-zp.272-330/22

Dostawa papieru kserograficznego dla potrzeb AGH KC-zp.272-317/22

Dostawa agregatu hydraulicznego z wyposażeniem dla WWNiG - Kc-zp.272-209/22 Kc-zp.272-209/22

Dostawa artykułów promocyjnych do sklepu internetowego AGH - KC-zp.272-235/22 KC-zp.272-235/22

Dostawa mieszalnika mechanicznego z funkcją odliczania czasu - KC-zp. 272-283/22 KC-zp. 272-283/22

Dostawa spektrometru optyczny do pomiarów absorbancji, fluorescencji, i luminescencji materiałów nietransparentnych - KC-zp.272-328/22 KC-zp.272-328/22

dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb AGH - KC-zp.272-340/22 KC-zp.272-340/22

dostawa pieca komorowego dla Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych w ramach umowy RPMP.01.01.00-12-0140/18-00XVII/39/FE/19 - KC-zp.272-339/22 KC-zp.272-339/22

dostawa 1 zestawu mikroskopu stereoskopowego z doposażeniem do lutowania podzespołów elektronicznych dla WFiIS - KC-zp.272-346/22 KC-zp.272-346/22

dostawa materiałów (elementów)do budowy autoklawu oraz stelażu stalowego do instalacji urządzeń laboratoryjnych dla WWNiG - KC-zp. 272-329/22 KC-zp. 272-329/22

Dostawa komputera stacjonarnego dla WIMiR KC-zp.272-311/22

Dostawa materiałów i elementów wraz z wykonaniem niestandardowych niezbędnych części dla prototypowej instalacji badawczej skraplaczy strumienicowych - KC-zp.272-288/22 KC-zp.272-288/22

Dostawa dwóch aparatów fotograficznych , dwóch obiektywow i głowicy stabilizujacej dla WGGiŚ - KC-zp. 272-312/22 KC-zp. 272-312/22

dostawa materiałów dla układu pomiarowego prototypowej instalacji badawczej skraplaczy strumienicowych - KC-zsp.272-291/22 KC-zp.272-291/22

Dostawa 1 szt. zestawu komputerowego - KC-zp. 272-275/22 KC-zp. 272-275/22

Dostawa stacjonarnego pięciocyfrowego multimetru cyfrowego dla WFiIS KC-zp.272-319/22

Dostawa mebli biurowych oraz foteli i krzeseł biurowych - KC-zp. 272-273/22 KC-zp. 272-273/22

Dostawa pieca rurowego z litym elementem grzewczym dla WIMiC - KC-zp.272-278/22 KC-zp.272-278/22

Dostawa komputera stacjonarnego - stacji roboczej do obliczeń wielowątkowych i akceleracji obliczeń na karcie graficznej - dla WGGiOŚ KC-zp.272-280/22

Dostawa zestawu analizatora elektrochemicznego z pełnym wyposażeniem, oprogramowaniem sterującym oraz interpretacyjnym i statywem elektrodowym - KC-zp.272-267/22 KC-zp.272-267/22

dostawa zestawu elektronarzędzi składający się z wkrętarki, szlifierki stołowej i klucza udarowego - KC-zp.272-297/22 KC-zp.272-297/22

dostawa rolet wraz z montażem do 28 okien na WIMiR - KC-zp.272-289/22 KC-zp.272-289/22

dostawa zintegrowanego układu pomiarowego do badania właściwości transportowych materiałów dla WIMiC - KC-zp.272-301/22 KC-zp.272-301/22

Dostawa zestawu komputerowego i monitora z niezbędnym wyposażeniem dla Instytutu Informatyki WIEiT KC-zp.272-282/22

dostęp do wielodziedzinowej kolekcji książek zagranicznych w wersji elektronicznej (pdf) wydawnictwa Taylor&Francis w modelu EBS (Evicende Base Subscription) dla Biblioteki Głównej AGH wraz z zakupem wybranych książek w pełnotekstowej wersji elektronicznej pdf- KC-zp.272-299/22 KC-zp.272-299/22

Dostawa wzorców pierwiastków w postaci nanoproszków do analizy mikro-XRF dla WFiIS KC-zp.272-287/22

dostawa laptopa dla CSS - KC-zp.272-245/22 KC-zp.272-245/22

Dostawa klimatyzatora komercyjnego - KC-zp.272-104/22 KC-zp.272-104/22

Dostawa macek mierniczych do pomiarów wewnętrznych 5-25 mm oraz 10-30 mm dla WWNiG - KC-zp. 272-296/22 KC-zp. 272-296/22

dostawa dygestorium przeznaczone do ochrony przed niebezpiecznymi substancjami wydzielającymi się podczas prowadzenia prac laboratoryjnych chemicznych w pomieszczeniach zamkniętych o wysokiej specyfikacji parametrów technicznych - KC-zp.272-246/22 KC-zp.272-246/22

Dostawa 1 szt. notebooka dla WIMiIP KC-zp.272-277/22

Zaopatrzenie Uczelni w materiały elektryczne i energetyczne konieczne do utrzymania ruchu Uczelni KC-zp.272-274/22

dostawa wyciągu chemicznego dygestorium - KC-zp.272-244/22 KC-zp.272-244/22

Dostawa energii elektrycznej na okres 1.09.2022 - 31.12.2022 dla Akademii Górniczo - Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego ,Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - KC-zp.272-253/22 KC-zp.272-253/22

dostawa multimetrów laboratoryjnych - 6 szt. - KC-zp.272-243/22 KC-zp.272-243/22

dostawa trzykanałowego programowalnego zasilacza - 6 sztuk - KC-zp.272-254/22 KC-zp.272-254/22

dostawa akcesoriów dedykowanych do młyna Planetary Micro Mill PULVERISETTE 7 premium line firmy Fritsch - KC-zp.272-256/22 KC-zp.272-256/22

dostawa stacji roboczej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-232/22 KC-zp.272-232/22

dostawa gadżetów reklamowych i promocyjnych dla WIMiC - KC-zp.272-268/22 KC-zp.272-268/22

Dostawa UPS wraz z montażem - KC-zp.272-281/22 KC-zp.272-281/22

Dzierżawa zestawu migracji głębokościowych obejmujących algorytm RTM w ramach pakietu Geothrust Geotomo LLc wraz z interfejsem użytkowania - KC-zp.272-177/22 KC-zp.272-177/22

Dostawa części komputerowych i urzadzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-241/22

Dostawa 4 szt. dwukanałowego, sterowanego źródła wysokiego napięcia dla WFiIS KC-zp.272-269/22

dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla WIMiIP - KC-zp.272-266/22 KC-zp.272-266/22

Dostawa analizatora gazów dla WEiP KC-zp.272-257/22

Dostawa lasera femtosekundowego z wyposażeniem stanowiska - KC-p.272-250/22 KC-p.272-250/22

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do bud.C-7 AGH w Krakowie - KC-zp.272-172/22 KC-zp.272-172/22

dostawa i montaż mebli biurowych do pokoju 017 w pawilonie B2 WIMiR - KC-zp.272-226/22 KC-zp.272-226/22

dostawa układu z otwartą architekturą do pomiarów wielkości fizycznych (1.6-300K i 0-16T)-KC-zp.272-148/22. KC-zp.272-148/22

dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z usługą montażu i konfiguracji urządzeń niezbędnych do uruchomienia laboratorium dydaktycznego 'VRoom' - KC-zp.272-208/22 KC-zp.272-208/22

Dostawa spektrofotometru FTIR dla Instytutu Elektroniki WIEiT KC-zp.272-227/22

Dostawa stacjonarnego pięciocyfrowego multimetru cyfrowego dla WFiIS KC-zp.272-259/22

dostawa oscyloskopu z funkcją generatora - 2 szt. - KC-zp.272-229/22 KC-zp.272-229/22

dostawa 1 sztuki zestawu do pomiaru przepływu w rzekach dla WFiIS - KC-zp.272-231/22 KC-zp.272-231/22

dostawa prętów mosiężnych przeznaczonych do dalszej obróbki w procesie skrawania - KC-zp.272-233/22 KC-zp.272-233/22

Dostawa wraz z uruchomieniem urządzenia dwuwiązkowego FIB-SEM, skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z działem jonowym FIB dla WIMiIP AGH - KC-zp. 272-230/22 KC-zp. 272-230/22

Dostawa spektrometru wyposażonego w detektor półprzewodnikowy z dyspersją energii do pomiarów promieniowania X i gamma, wykonany z tellurku kadmu (CdTe) zintegrowany z elektronicznym układem odczytowym - KC-zp.272-204/22 KC-zp.272-204/22

Dostawa tensjometru dla WIMiC - KC-zp.272-212/22 KC-zp.272-212/22

Dostawa analizatorów wektorowych sieci dla Instytutu Elektroniki (2 szt.) WIEiT- KC-zp.272-200/22 KC-zp.272-200/22

dostawa wielokanałowego analizatora amplituty w standardzie NIM -3szt. dlaWFiIS - KC-zp.272-210/22 KC-zp.272-210/22

Dostawa laptopa dla WIMIIP - KC-zp.272-186/22 KC-zp.272-186/22

Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla Wydziału EAIiIB - KC-zp. 272-184/22 KC-zp. 272-184/22

Dostawa narzędzi składajacych sie z kompletu wierteł do metalu, klucza hakowego, taśmy mierniczej, wózka narzędziowego oraz mobilnego warsztatu dla WWNiG KC-zp.272-222/22

dostawa siłowników hydraulicznych (4 sztuki) - KC-zp.272-178/22 KC-zp.272-178/22

Dostawa 4 szt. dwukanałowego, sterowanego źródła wysokiego napięcia dla WFiIS KC-zp.272-213/22

dostawa pieca laboratoryjnego do spalania próbek paliw stałych dla WEiP- KC-zp.272-181/22 KC-zp.272-181/22

Dostawa stacji roboczej (zestawu komputerowego) dla WIMiC KC-zp.272-187/22

Dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem - KC-zp. 272-188/22 KC-zp. 272-188/22

Leasing operacyjny specjalistycznego stanowiska do druku 3D z metalu - KC-zp.272-176/22 KC-zp.272-176/22

Dostawa drukarek 3D dla WIMiR KC-zp.272-183/22

Dostawa zasilacza laboratoryujnego dla WGGiIŚ - KC-zp. 272-182/22 KC-zp. 272-182/22

Dostawa biurek do laboratorium komputerowego - 8 szt. dla WEAIiIB - KC-zp.272-185/22 KC-zp.272-185/22

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WEAIiIB- KC-zp. 272-180/22 KC-zp. 272-180/22

Dostawa aparatu fotograficznego wraz z obiektywem i akcesoriami dla WRSS WILiGZ KC-zp.272-203/22

Dostawa i montaż wewnętrznych niepalnych rolet okiennych do budynku D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-189/22 KC-zp.272-189/22

Dostawa 1 szt. kamery VR wraz z osprzętem - KC-zp. 272-190/22 KC-zp. 272-190/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-192/22

Dostawa laptopa dla WEAIiIB - KC-zp.272-145/22 KC-zp.272-145/22

Dostawa macek mierniczych do pomiarów wewnętrznych 5-25 mm oraz 10-30 mm dla WWNiG - KC-zp. 272-170/22 KC-zp. 272-170/22

Dostawa komputerów przenośnych dla WEiP oraz WEAIiIB KC-zp.272-173/22

Dostawa laptopa obliczeniowego wraz z myszką na potrzeby realizacji projektu WWNiG Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych - KC-zp. 272-179/22 KC-zp. 272-179/22

dostawa analizatora gazów resztkowych RGA200 dla WIEiT - KC-zp.272-174/22 KC-zp.272-174/22

Dostawa 8 szt. notebooków laboratoryjnych o wysokiej wydajności - KC-zp. 272-160/22 KC-zp. 272-160/22

Dostawa drewnianych mebli (32 szt. komód i 7 szt. szaf) do ośrodka AGH w Łukęcinie - KC-zp. 272-147/22 KC-zp. 272-147/22

dostawa odczynników chemicznych dla WIMiIP- KC-zp.272-137/22 KC-zp.272-137/22

Dostawa wirówki do przeprowadzania rozdziałów dla WIMiC KC-zp.272-164/22

Dostawa wózka hydraulicznego podnośnikowego ręcznego - KC-zp. 272-167/22 KC-zp. 272-167/22

Dostawa narzędzi składajacych sie z kompletu wierteł do metalu, klucza hakowego, taśmy mierniczej, wózka narzędziowego oraz mobilnego warsztatu dla WWNiG KC-zp.272-168/22

dostawa zestawu elektronarzędzi składający się z wkrętarki, szlifierki stołowej i klucza udarowego - KC-zp.272-169/22 KC-zp.272-169/22

Dostawa suszarki laboratoryjnej dla WGGiIŚ - KC-zp.272-110/22 KC-zp.272-110/22

dostawa materiałów w zestawie 4 sztuk kontrolera przepływu gazu dla WIEiT - KC-zp.272-166/22 KC-zp.272-166/22

dostawa pieca wysokotemperaturowego dla WIMIiC - Kc-zp.272-100/22 KC-zp.272-100/22

dostawa wysokoenergetycznego młynka kulowego dla WIMIC - KC-zp.272-127/22 KC-zp.272-127/22

Dostawa i montaż mebli biurowych dla WIMiIP - KC-zp.272-124/22 KC-zp.272-124/22

Dostawa wyciągu chemicznego (dygestorium) do pracowni chemicznej - KC-zp. 272-163/22 KC-zp. 272-163/22

Dostawa przenośnego multimetru cyfrowego dla WEiP - KC-zp.272-123/22 KC-zp.272-123/22

Dostawa 10 szt. chłodziarek do Ośrodka AGH w Łukęcinie - KC-zp. 272-152/22 KC-zp. 272-152/22

dostawa i montaż kortów do squasha w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-70/22 KC-zp.272-70/22

dostawa mikroskopu polaryzacyjnego do badań taksonomicznych i ekologicznych pierwotniaków kopalnych z analizą struktur zewnętrznych i wewnętrznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-126/22 KC-zp.272-126/22

Dostawa 5 szt. projektorów multimedialnych do pracowni komputerowych WIMiR - KC-zp. 272-117/22 KC-zp. 272-117/22

dostawa pieca rurowego oraz pieca muflowego dla WIMIC - KC-zp.272-101/22 KC-zp.272-101/22

Dostawa pompy perystaltycznej dla WEiP AGH - KC-zp.272-108/22 KC-zp.272-108/22

dostawa projektora multimedialnego wraz z instalacją w Sali dydaktycznej nr 100 WIMiR - KC-zp.272-105/22 KC-zp.272-105/22

Dostawa notebooków dla WEiP - KC-zp.272-98/22 KC-zp.272-98/22

Dostawa armatury wysokociśnieniowej dla WWNiG - KC-zp.272-133/22 KC-zp.272-133/22

Dostawa komputera przenośnego dla WILiGZ - KC-zp.272-112/22 KC-zp.272-112/22

dostawa krsytalizatorów z azotku boru do pieca odlewniczego w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0" - KC-zp.272-113/22 KC-zp.272-113/22

Dostawa 1 szt. laptopa na potrzeby Centrum Rekrutacji - KC-zp. 272-99/22 KC-zp. 272-99/22

dostawa notebooka o wysokiej wydajności do projektowania graficznego - KC-zp.272-111/22 KC-zp.272-111/22

Dostawa 2 szt. laptopów dla WIEiT - KC-zp.272-89/22 KC-zp.272-89/22

Dostawa 1 szt. laptopa - KC-zp. 272-69/22 KC-zp. 272-69/22

dostawa komputera przenośnego (laptopa) dla WWNiG-KC-zp.272-90/22 KC-zp.272-90/22

dostawa stanowiska laboratoryjnego pomiarów układów elektronicznych dla WIEiT - KC-zp.272-118/22 KC-zp.272-118/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-106/22

dostawa kompletu mis mielących (2 szt.) dedykowanych do planetarnego młyna kulowego - Planetary Micro Mill Pulverisette 7 premium line (Fritsch) - KC-zp.272-93/22 KC-zp.272-93/22

Dostawa materiałów promocyjnych dla Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz Działu Spraw Studenckich - KC-zp. 272-86/22 KC-zp. 272-86/22

dostawa licencji oprogramowań dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-76/22 KC-zp.272-76/22

dostawa stanowiska laboratoryjnego pomiarów układów elektronicznych dla WIEiT - KC-zp.272-96/22 KC-zp.272-96/22

dostawa notebooków dla WIEiT - KC-zp.272-78/22 KC-zp.272-78/22

Dostawa 2 szt. serwera dla MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-74/22 KC-zp.272-74/22

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WIMiIP KC-zp.272-87/22

Dostawa i wdrożenie systemu monitorowania i kontroli połączeń telefonicznych w centrali telefonicznej AGH w Krakowie - KC-zp.272-52/22 KC-zp.272-52/22

Dostawa papieru kserograficznego dla potrzeb AGH KC-zp.272-81/22

Dostawa zestawu komputera stacjonarnego dla WIMiP KC-zp.272-65/22

Dostawa analizatora właściwości termicznych dla WEiP KC-zp.272-72/22

Dostawa licencji dla Data-centrycznego Systemu Informatycznego (DSI) w formie subskrypcji obejmujących oprogramowanie udostępniane w chmurze (Platform-as-a-Service - PaaS) wraz z wymaganą infrastrukturą i usługami - KC-zp.272-30/22 KC-zp.272-30/22

dostawa notebooka dla WEiP - Kc-zp.272-66/22 KC-zp.272-66/22

zakup wysokowydajnego serwera do wykonywania złożonych zadań programowania całkowitoliczbowego KC-zp.272-63/22 KC-zp.272-63/22

dostawa serwera plików dla WGGiIŚ - KC-zp.272-57/22 KC-zp.272-57/22

dostawa laptopa na potrzeby Centrum Rekrutacji - 1 szt. - KC-zp.272-71/22 KC-zp.272-71/22

Dostawa serwera dla WGGiIŚ - KC-zp.272-56/22 KC-zp.272-56/22

dostawa skanera przeznaczonego do skanowania dokumentacji technicznej w rozmiarze do 42 cali (A0+) na potrzeby Archiwum AGH - KC-zp.272-47/22 KC-zp.272-47/22

Dostawa spektrometru NMR do badań dyfuzji w ośrodku porowatym z wykorzystaniem pulsującego gradientu pola dla WWNiG KC-zp.272-46/22

dostawa wyciągu laboratoryjnego bezkanałowego przejezdnego z filtrami dla WIMiIP - KC-zp.272-62/22 KC-zp.272-62/22

dostawa 5 szt. switchy sieciowych dedykowanych lub przystosowanych do obsługi dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu - KC-zp.272-55/22 KC-zp.272-55/22

Dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego - KC-zp. 272-39/22 KC-zp. 272-39/22

Dostawa precyzyjnej przecinarki metalograficznej dla WIMiC - KC-zp.272-37/22 KC-zp.272-37/22

Dostawa dwuwiązkowego spektrofotometru UV/VIS z wyposażeniem dla WEiP - KC-zp.272-31/22 KC-zp.272-31/22

Dostawa komory klimatycznej z opcją do testów karbonatyzacji betonu dla WIMiC - KC-zp. 272-59/22 KC-zp. 272-59/22

dostawa osprzętu do prowadzenia telekonferencji KC-zp.272-58/22 KC-zp.272-58/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-48/22

Dostawa modułu rozszerzającego dla Wektorowego Analizatora Sieci - KC-zp.272-5/22 KC-zp.272-5/22

zakup napylarki wysokopróżniowej na potrzeby podniesienia kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki podczas prowadzenia zajęć w ramach Projektu P.O.W.R.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-44/22 KC-zp.272-44/22

dostawa młynka kriogenicznego z wyposażeniem - KC-zp.272-38/22 KC-zp.272-38/22

dostawa 4 sztuk komputerów przenośnych dla WGGiIŚ - KC-zp.272-42/22 KC-zp.272-42/22

dostawa detektora do spektrometru Nanohunter II firmy Rigaku 1 sztuka - KC-zp.272-33/22 KC-zp.272-33/22

Dostawa komputerów przenośnych dla WGGiIŚ KC-zp.272-11/22

Dostawa wyposażenia laboratorium interfejsów (zestawu 13 okularów wirtualnej rzeczywistości z peryferiami) dla WH KC-zp.272-36/22

dostawa zestawu specjalnego komputera stacjonarnego - stacji roboczej - KC-zp.272-25/22 KC-zp.272-25/22

dostawa ekspresu ciśnieniowego automatycznego do kawy - KC-zp.272-24/22 KC-zp.272-24/22

najem pięciu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem dla Studium Języków Obcych AGH-KC-zp.272-19/22 KC-zp.272- 19/22

dostawa notebooka o wysokiej wydajności do projektowania graficznego KC-zp.272-22/22 KC-zp.272-22/22

Dostawa komory klimatycznej z opcją do testów karbonatyzacji betonu dla WIMiC - KC-zp. 272-34/22 KC-zp. 272-34/22

Dostawa 1 szt. kamery VR wraz z osprzętem - KC-zp. 272-32/22 KC-zp. 272-32/22

dostawa 25 sztuk zestawów komputerowych poleasingowych dla WEAIiIB - KC-zp.272-26/22 KC-zp.272-26/22

na dostawę komputera stacjonarnego - stacja robocza do obliczeń wielowątkowych i akceleracji obliczeń na karcie graficznej dla WGGiOŚ KC-zp.272-9/22

Dostawa serwera rack - KC-zp. 272-27/22 KC-zp. 272-27/22

Dostawa stacji roboczej dla WGGiIŚ - KC-zp.272-750/21 KC-zp.272-750/21

Dostawa układu modułowych spektrometrów optycznych z systemem źródeł detekcji - KC-zp. 272-755/21 KC-zp. 272-755/21

dostawa drukarki 3-D pracującej w technologii SLS - KC-zp.272-747/21 KC-zp.272-747/21

dostawa spektrometru mossbauerowskiego z 3 równoległymi torami detekcji, układem do niskich oraz wysokich temperatur - 1 sztuka - KC-zp.272-753/21 KC-zp.272-753/21

dostawa bezzałogowego statku powietrznego - KC-zp.272-733/21 KC-zp.272-733/21

dostawa kamery konferencyjnej oraz bezprzewodowego systemu mikrofonowego - KC-zp.272-758/21 KC-zp.272-758/21

Dostawa eksykatorów szafkowych dla WIMiC - KC-zp. 272-748/21 KC-zp. 272-748/21

Dostawa kompaktowego układu do nanoszenia cienkich warstw metodą magnetronową DC- KC-zp.272-757/21 KC-zp.272-757/21

Dostawa projektorów dla WILiGZ - KC-zp.272-752/21 KC-zp.272-752/21

Dostawa 2 szt. zasilaczy UPS 20kVa/20kW dla CRI KC-zp.272-718/21

dostawa i montaż wyposażenia meblowego do laboratorium komputerowego WWNiG paw. A-4 pomieszczenie nr 303 - KC-zp.272-739/21 KC-zp.272-739/21

Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do minus 86 °C wraz z urządzeniem podtrzymującym pracę zamrażarki - szt. 1 dla WFiIS - KC-zp.272-751/21 KC-zp.272-751/21

Dostawa mieszarki ślimakowej - KC-zp. 272-737/21 KC-zp. 272-737/21

Dostawa materiałów promocyjnych Programu ERSAMUS + - KC-zp.272-687/21 KC-zp.272-687/21

Dostawa defektoskopu ultradźwiękowego dla WIMiC - KC-zp. 272-734/21 KC-zp. 272-734/21

Dostawa liofilizatora dla WIMIC - KC-zp.272-736/21 KC-zp.272-736/21

Dostawa wyposażenia meblowego laboratoryjnego i biurowego - KC-zp. 272-727/21 KC-zp. 272-727/21

Dostawa projektora z uchwytem oraz ekranu projekcyjnego elektrycznego wraz z montażem dla WIMiR - KC-zp.272-745/21 KC-zp.272-745/21

Dostawa urządzenia laboratoryjnego do elektroprzędzenia do projektowania i produkcji nanowłókien i struktur typu Core-Shell dla WEiP KC-zp.272-711/21

Dostawa laptopa do obliczeń w zakresie uczenia maszynowego oraz głębokiego uczenia maszynowego dla WIMiC - 1 szt. - KC-zp. 272-661/21 KC-zp. 272-661/21

Dostawa serwera plików dla WGGiIŚ - KC-zp.272-690/21 KC-zp.272-690/21

Dostawa pierwiastków o wysokiej czystości do syntezy (platyna, pallad, ind, nikiel) - KC-zp.272-732/21 KC-zp.272-732/21

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia pomieszczeń 201, 201a i 221 do budynku C-1 AGH w Krakowie dla potrzeb CON - KC-zp.272-724/21 KC-zp.272-724/21

dostawa 30 szt. jednostek centralnych z monitorami WIEiT AGH - KC-zp.272-670/21 KC-zp.272-670/21

sukcesywna dostawę w okresie 24 miesięcy ciekłego azotu do zbiorników posiadanych przez Zamawiającego w ilości 30 000 litrów dla ACMiN-KC-zp.272-721/21 KC-zp.272-721/21

dostawa kamery konferencyjnej wraz z bezprzewodowym systemem mikrofonowym - KC-zp.272-719/21 KC-zp.272-719/21

dostawa systemu wielokątowego, dynamicznego rozpraszania światła (MADLS) do pomiaru wielkości, potencjału zeta i stężenia cząstek - szt. 1 - KC-zp.272-716/21 KC-zp.272-716/21

stworzenie i dostawa mapy dotykowej kampusu AGH dla osób z dysfunkcją wzroku - KC-zp.272-706/21 KC-zp.272-706/21

dostawa czytnika TL/OSL do pomiarów widm luminescencji stymulowanej termicznie i optycznie szt.1 - KC-zp.272-717/21 KC-zp.272-717/21

dostawa karty pomiarowej pozwalającej na współpracę z czujnikami piezoelektrycznymi oraz akcelerometrami - KC-zp.272-715/21 KC-zp.272-715/21

Dostawa systemu elektroprzędzenia dla WIMiIP - KC-zp.272-702/21 KC-zp.272-702/21

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do pomiarów właściwości fizykochemicznych roztworów dla WIMiC KC-zp.272-704/21

dostawa 25 sztuk zestawów komputerowych poleasingowych dla WEAIiIB - KC-zp.272-700/21 KC-zp.272-700/21

dostawa potencjostatu z modułem EIS (FRA) z oprogramowaniem i jednostką sterującą - KC-z.272-655/21 KC-z.272-655/21

Dostawa młota wahadłowego 300J dla Wo - KC-zp.272-672/21 KC-zp.272-672/21

Dostawa komputera stacjonarnego ze stacją roboczą wysokiej wydajności dla WIMiIP KC-zp.272-659/21

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-697/21

Dostawa części i podzespołów oraz naprawa mikroskopu elektronowego Merlin o numerze seryjnym 42-56 w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej KC-zp.272-710/21

dostawa laboratoryjnej suszarki próżniowej z miernikiem próżni dla WFiIS - KC-zp.272-705/21 KC-zp.272-705/21

Serwis centrali telefonicznej Alcatel A4400 w AGH w Krakowie - KC-zp.272-677/21 KC-zp.272-677/21

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych WWNiG - KC-zp.272-619/21 KC-zp.272-619/21

dostawa kamery termowizyjnej dla WIMIC - KC-zp.272-681/21 KC-zp.272-681/21

dostawa suszarki laboratoryjnej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-698/21 KC-zp.272-698/21

dostawa projektora multimedialnego - 1 szt. - KC-zp.272-703/21 KC-zp.272-703/21

dostawa osprzętu do prowadzenia telekonferencji KC-zp.272-701/21 KC-zp.272-701/21

dostawa ultradźwiękowego analizatora cementu (UCA) wyposażonego w dwie cele pomiarowe - KC-zp.272-644/21 KC-zp.272-644/21

dostawa komputera przenośnego i tabletu dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH - KC-zp.272-579/21 KC-zp.272-579/21

dostawa i montaż mebli biurowych i kuchennych oraz wyposażenia do budynku C-1 AGH w Krakowie dla potrzeb CTT i DWAG - KC-zp.272-662/21 KC-zp.272-662/21

Dostawa mebli biurowych do paw. A-1 pok. 018 - KC-zp. 272-679/21 KC-zp. 272-679/21

Dostawa pieca muflowego dla WGGiOŚ - KC-zp.272-682/21 KC-zp.272-682/21

Dostawa switchy sieciowych i wkładek światłowodowych multimode dla MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-646/21 KC-zp.272-646/21

Dostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji Campus-Wide na oprogramowanie będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych dla jednostek Akademii Górniczo-Hutniczej- KC-zp.272-640/21 KC-zp.272-640/21

dostawa zestawu do badań nanomechanicznych w mikroskopie SEM KC-zp.272-592/21 KC-zp.272-592/21

dostawa 11 szt. jednostek centralnych komputerów WEAIiIB AGH - KC-zp.272-626/21 KC-zp.272-626/21

dostawa na przenośny rejestrator EKG oraz przenośny elektrokardiograf komputerowy EKG - KC-zp.272-668/21 KC-zp.272-668/21

Dostawa serwera (jednostki centralnej stacji roboczej) dla WIMiR KC-zp.272-593/21

Dostawa 16 szt.stacjonarnych zestawów komputerowych dla WO - KC-zp.272-669/21 KC-zp.272-669/21

Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, kopiarka) wraz z finischerem dla Centrum Rekrutacji AGH KC-zp.272-647/21

Dostawa systemu do analizy pierwiastków składającego się ze spektrometru, mineralizatora do przygotowania prób analizy kationów i modułu do chromatografii jonowej do analizy anionów - KC-zp. 272-666/21 KC-zp. 272-666/21

dostawa potencjostatu-galwanostatu z analizatorem impedancyjnym FRA - KC-zp.272-628/21 KC-zp.272-628/21

dostawa komputerów przenośnych dla WFiIS - KC-zp.272-581/21 KC-zp.272-581/21

Dostawa komputera przenośnego dla WWNiG - KC-zp.272-625/21 KC-zp.272-625/21

Dostawa naparowywarki wieloźródłowej z zasilaczami - KC-zp. 272-673/21 KC-zp. 272-673/21

dostawa wagi analitycznej dla WIMIIP - KC-zp.272-642/21 KC-zp.272-642/21

dostawa zintegrowanej platformy pomiarów, analizy i projektowania metod wielokanałowego przetwarzania sygnałów do celów badawczych w obszarach elektroniki, elektrotechniki, energoelektroniki, automatyki - oscyloskop 8 kanałowy 2,5 GHz - KC-zp.272-649/21 KC-zp.272-649/21

dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do bud. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-621/21 KC-zp.272-621/21

dostawa 2-osiowego pozycjonera wraz z dedykowanym strewonikiem oraz układem zasilania - KC-zp.272-573/21 KC-zp.272-573/21

Dostawa części i podzespołów wraz z naprawą spektrometru amazon ETD w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej - KC-zp.272-608/21 KC-zp.272-608/21

na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych do budynku D-8 AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-591/21 KC-zp.272-591/21

Dostawa tabletów - 6 szt. - KC-zp. 272-618/21 KC-zp. 272-618/21

Dostawa mikroskopu skaningowego – Platforma technik obrazowania dla WO AGH- KC-zp.272-645/21 KC-zp.272-645/21

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych - 2 szt. oraz integracja 3 szt. drukarek z systemem zarządzania drukiem - KC-zp.272-604/21 KC-zp.272-604/21

Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego - KC-zp.272-595/21 KC-zp.272-595/21

zestaw do elektronowej mikroskopii skaniningowej (2 mikroskopy) dla WIMiC - KC-zp.272-562/21 KC-zp.272-562/21

Dostawa systemu multimedialnego z przeznaczeniem do komunikacji, w tym spotkań zdalnych i wideokonferencji dla Centrum Technologii Kosmicznych AGH wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem sprzętu oraz przeszkoleniem pracowników - KC-zp. 272-499/21 KC-zp. 272-499/21

Dostawa 1 szt. notebooka dla WEiP - KC-zp.272-561/21 KC-zp.272-561/21

Dostawa pompy perystaltycznej - KC-zp.272-599/21 KC-zp.272-599/21

Dostawa oprogramowania umożliwiającego strumieniowanie oraz analizę danych pomiarowych dla miernika Yokogawa WT5000 - KC-zp.272-583/21 KC-zp.272-583/21

dostawa autoklawu - KC-zp.272-637/21 KC-zp.272-637/21

dostawa symulatora technicznego do badań ogniw fotowoltaicznych -KC-zp.272-394/21 KC-zp.272-394/21

zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego do DWzAG - KC-zp.272-616/21 KC-zp.272-616/21

Dostawa wizyjnego systemu pomiaru odkształceń i przemieszczeń - KC-zp. 272-614/21 KC-zp. 272-614/21

Dostawa 1 szt. komputera przenośnego typu laptop - KC-zp.272-632/21 KC-zp.272-632/21

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-596/21

Dostawa modułów sterujących pracą silnika o zapłonie iskrowym wraz z wiązkami elektrycznymi i sondami Lambda dla WIMiR KC-zp.272-606/21

dostawa 1 sztuki szlifierko - polerki matalograficznej dla WEiP - KC-zp.272-615/21 KC-zp.272-615/21

Dostawa i montaż wewnętrznych rolet okiennych w kasecie aluminiowej - KC-zp.272-584/21 KC-zp.272-584/21

Dostawa mineralizatora do przygotowywania próbek ciekłych metodą fotolizy UV dla WIMiC KC-zp.272-588/21

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia pomieszczeń 201, 201a i 221 do budynku C-1 AGH w Krakowie dla potrzeb CON - KC-zp.272-601/21 KC-zp.272-601/21

dostawa osprzętu do prowadzenia telekonferencji KC-zp.272-607/21 KC-zp.272-607/21

dostawa UPS dla potrzeb bud. D-7 oraz infrastruktury sieciowej (system wjazdowy) w bud. U-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-540/21 KC-zp.272-540/21

Dostawa notebooka i tabletu - KC-zp. 272-589/21 KC-zp. 272-589/21

Dostawa komputera obliczeniowego dla WIMiR - KC-zp.272-560/21 KC-zp.272-560/21

Dostawa naparowywarki wieloźródłowej z zasilaczami - KC-zp. 272-603/21 KC-zp. 272-603/21

dostawa potencjostatu-galwanostatu dla WEiP - KC-zp.272-594/21 KC-zp.272-594/21

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego - KC-zp. 272-613/21 KC-zp. 272-613/21

Dostawa pompy wysokociśnieniowej z napędem w ramach projektu IDUB KC-zp.272-597/21

Dostawa oscyloskopu pomiarowego z wbudowanym generatorem - KC-zp. 272-585/21 KC-zp. 272-585/21

dostawa projektorów multimedialnych dla WGGiOŚ - 3 sztuki - KC-zp.272-574/21 KC-zp.272-574/21

Laboratoryjny, próżniowy, kompaktowy piec do topienia łukowego (Arc Melter) z możliwością odlewania z szybkim chłodzeniem (suction casting) dla WFiIS - KC-zp.272-515/21 KC-zp.272-515/21

dostawa projektora multimedialnego - 1 szt. - KC-zp.272-586/21 KC-zp.272-586/21

dostawa foteli ergonomicznych dla pracowników AGH - KC-zp.272-533/21 KC-zp.272-533/21

Laserowy system do mikrofabrykacji układów elektronicznych pracujących w zakresie fal mikrofalowych i milimetrowych wraz ze szkoleniem dla WIEiT - KC-zp.272-580/21 KC-zp.272-580/21

Dostawa modułu pomiarowego (karty pomiarowej) termoparowego 16 kanałowego na termopary typu K, z interfejsem USB, 24 bitowy - KC-zp. 272-605/21 KC-zp. 272-605/21

Dostawa materiałów szlifiersko - polerskich dla WIMiC - KC-zp.272-498/21 KC-zp.272-498/21

dostawa 1 szt. stacji roboczej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-559/21 KC-zp.272-559/21

Dostawa serwera obliczeniowego - KC-zp. 272-521/21 KC-zp. 272-521/21

dostawa sprzętu muzycznego na potrzeby Centrum Rekrutacji AGH - KC-zp.272-543/21 KC-zp.272-543/21

Zakup i dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla DWAG - KC-zp.272-548/21 KC-zp.272-548/21

Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych z nadrukiem dla WILiGZ KC-zp.272-523/21

Dostawa części i podzespołów wraz z naprawą pieca łukowego AM firmy Edmund Buhler w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej - KC-zp.272-565/21 KC-zp.272-565/21

dostawę materiałów promocyjnych dot. Programu ERSAMUS + mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi- KC-zp.272-446/21 KC-zp.272-446/21

Dostawa zestawu kalorymetru dla WEiP - KC-zp.272-549/21 KC-zp.272-549/21

Dostawa oprogramowania do modelowania, symulacji i optymalizacji układów energetycznych oraz przemysłowych w części dydaktyczno-badawczej Centrum Energetyki - KC-zp.272-563/21 KC-zp.272-563/21

dostawa pieca łukowego z układem zasilającym i systemem próżniowym oraz z zimnym tyglem do topienia i odlewania próbek w kształcie pręta - KC-zp.272-564/21 KC-zp.272-564/21

Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych dla WIEiT - KC-zp.272-537/21 KC-zp.272-537/21

Dostawa gazów technicznych i laboratoryjnych oraz mieszanin gazowych z certyfikatami i bez certyfikatów dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-528 KC-zp.272-528/21

Dostawa oprogramowania systemu FLOW3D CAST lub równoważnego wraz z certyfikowanym szkoleniem dla nauczycieli akademickich w ramach Projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 KC-zp.272-566/21

Dostawa głowicy obrotowej 2 szt. Wraz ze złączem - KC-zp.272-557/21 KC-zp.272-557/21

dostawa ekspresu ciśnieniowego do kawy - KC-zp.272-572/21 KC-zp.272-572/21

dostawa części i podzespołów oraz naprawa mikroskopu elektronowego Neon nr seryjny 27-84 - KC-zp.272-514/21 KC-zp.272-514/21

Dostawa części i podzespołów wraz z naprawą mikroskopów - KC-zp.272-571/21 KC-zp.272-571/21

dostawa 2 szt. kart pomiarowych pozwalających na współpracę z czujnikami piezoelektrycznymi, akcelerometrami oraz czujnikami temperatury dla WIMiR - KC-zp.272-544/21 KC-zp.272-544/21

Dostawa 5 szt. serwerów komputerowych dla WEAIiIB KC-zp.272-529/21

Dostawa mebli biurowych dla WMN - KC-zp. 272-518/21 KC-zp. 272-518/21

Dostawa mieszarki ślimakowej dla WIMiC - KC-zp. 272-531/21 KC-zp. 272-531/21

Dostawa drukarek 3D w technologii FDM i LFS lub równoważnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i podzespołami dla WIMiR KC-zp.272-512/21

Dostawa modularnego spektrometru o wysokiej rozdzielczości do pomiaru fluorescencji cienkich warstw, proszków i cieczy oraz elektroniki do pomiarów czasów życia z kontrolerem do obsługi źródeł światła KC--zp.272-527/21

Dostawa systemu kontroli stanowiska - KC-zp. 272-516/21 KC-zp. 272-516/21

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-534/21

Leasing operacyjny na dostawę łaźni fluidalnej - KC-zp.272-510/21 KC-zp.272-510/21

Leasing operacyjny wysokowydajnych komputerowych stacji roboczych z monitorami (4 sztuki) wraz z macierzą dyskową - KC-zp.272-539/21 KC-zp.272-539/21

Dostawa elektrycznego pojazdu transportowego dla WIMiR KC-zp.272-526/21

Dostawa sprzętu radiowego do Centrum Mediów AGH - KC-zp.272-484/21 KC-zp.272-484/21

Dostawa lepkościomierza obrotowego z podgrzewaczem badanego płynu dla WWNiG KC-zp.272-511/21

Dostawa twardościomierza Vickersa (HV) z możliwością pomiarów współczynnika KIC dla WIMiC - KC-zp.272-532/21 KC-zp.272-532/21

Zakup licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud lub równoważnego - KC-zp.272-483/21 KC-zp.272-483/21

Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, kopiarka) wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Centrum Rekrutacji AGH KC-zp.272-503/21

dostawa instalacja i uruchomienie pompy turbomolekularnej w aparacie do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości - KC-zp.272-388/21 KC-zp.272-388/21

dostawa liofilizatora laboratoryjnego dla WIMiC - KC-zp.272-480/21 KC-zp.272-480/21

Dostawa 3 szt. notebooków dla WIMiP - KC-zp.272-496/21 KC-zp.272-496/21

Dostawa oprogramowania systemów SYSWELD, VPS, PAM-STAMP, ProCAST lub równoważnych wraz z certyfikowanym szkoleniem dla nauczycieli akademickich w ramach Projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18, KC-zp.272-449/21

Dostawa 2 szt. komputerów stacjonarnych All in One - KC-zp. 272-489/21 KC-zp. 272-489/21

Dostawa oprogramowania systemu FLOW3D CAST lub równoważnego wraz z certyfikowanym szkoleniem dla nauczycieli akademickich w ramach Projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 KC-zp.272-472/21

Dostawa spektrometru wyposażonego w detektor półprzewodnikowy z dyspersją energii do pomiarów promieniowania X i gamma, wykonanego z tellurku kadmu (CdTe) wraz z dedykowanym przedwzmacniaczem. - KC-zp.272-477/21 KC-zp.272-477/21

Prenumerata czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej na 2022 rok dla BG - KC-zp.272-497/21 KC-zp.272-497/21

sukcesywna dostawę niszczarek dla potrzeb AGH-KC-zp.272-370/21 KC-zp.272-370/21

Dostawa ciśnieniowego systemu do poboru próbek - 1 szt. wraz z dostawą dla WWNiG - KC-zp.272-504/21 KC-zp.272-504/21

dostawa spektrometru masowego wraz z kapilarnym chromatografem cieczowym - KC-zp.272-478/21 KC-zp.272-478/21

dostawa 1 sztuki wiskozymetru rotacyjnego z kompletem wrzecion i oprogramowaniem - KC-zp.272-500/21 KC-zp.272-500/21

Dostawa oprogramowania do modelowania, symulacji i optymalizacji układów energetycznych oraz przemysłowych w części dydaktyczno-badawczej Centrum Energetyki - KC-zp.272-457/21 KC-zp.272-457/21

Dostawa modułu pomiarowego (karty pomiarowej) termoparowego 16 kanałowego na termopary typu K, z interfejsem USB, 24 bitowy - KC-zp. 272-455/21 KC-zp. 272-455/21

Dostawa rocznej ogólnouczelnianej subskrypcji pakietu Office 365 A3 lub równoważnej w polskiej wersji językowej dla 2 000 pracowników wraz z bezpłatnym pakietem benefitów dla 80 000 studentów AGH - KC-zp.272-502/21 KC-zp.272-502/21

dostawa laptopów dla WMS - KC-zp.272-482/21 KC-zp.272-482/21

Dostawa zestawu komputerowego (stacji roboczej) dla WIMiC KC-zp.272-468/21

Dostawa zestawu komputerowego dla WIMiR - KC-zp. 272-443/21 KC-zp. 272-443/21

Dostawa 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WEAIiIB KC-zp.272-486/21

Dostawa gęstościomierza laboratoryjnego - KC-zp. 272-452/21 KC-zp. 272-452/21

Dostawa mobilnego analizatora śladowych ilości gazów CH4/CO2/H2O w ramach projektu ID-UB dla WFiIS KC-zp.272-476/21

dostawa i montaż mebli dla WIMiR - KC-zp. 272-420/21 KC-zp. 272-420/21

dostawa spektrometru laserowego przeznaczonego do precyzyjnych pomiarów atmosferycznych stężeń gazów śladowych dla WFiIS - KC-zp.272-479/21 KC-zp.272-479/21

dostawa kamery termowizyjnej dla WIMiR - KC-zp.272-372/21 KC-zp.272-372/21

Dostawa szlifierko polerki jednotalerzowej dla WIMiIP - KC-zp.272-462/21 KC-zp.272-462/21

Dostawa pieca łukowego z układem zasilającym i systemem próżniowym oraz z zimnym tyglem do topienia i odlewania próbek w kształcie pręta - KC-zp.272-459/21 KC-zp.272-459/21

dostawa skanera 3D i drukarki 3D dla WIMiR - KC-zp.272-387/21 KC-zp.272-387/21

Dostawa 1 szt. tabletu dla WEAIiIB KC-zp.272-471/21

Dostawa aparatury laboratoryjnej dla WGGiOŚ KC-zp.272-441/21

Dostawa oscyloskopu dla WIMiR- KC-zp.272-439/21 KC-zp.272-439/21

Dostawa modułów sterujących pracą silnika o zapłonie iskrowym wraz z wiązkami elektrycznymi i sondami Lambda dla WIMiR KC-zp.272-467/21

Dostawa biodrukarki dla WIMiC - KC-zp.272-345/21 KC-zp.272-345/21

Dostawa przełącznika (switcha) dla budynku D-7 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-410/21 KC-zp.272-410/21

dostawa jednostki centralnej kompuetera wraz z monitorem - KC-zp.272-456/21 KC-zp.272-456/21

Dostawa materiałów promocyjnych - KC-zp. 272-418/21 KC-zp. 272-418/21

dostawa komputera all-in -one do Centrum Mediów AGH - KC-zp.272-448/21 KC-zp.272-448/21

Dostawa analizatora wielkości cząstek i potencjału zeta - KC-zp.272-407/21 KC-zp.272-407/21

Zakup przecinarki precyzyjnej do metali dla WIMiC - KC-zp.272-458/21 KC-zp.272-458/21

Dostawa i montaż mebli dla WIMiR - KC-zp.272-337/21 KC-zp.272-337/21

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-474/21

Odtworzenie zdolności metrologicznej laboratorium badań akustycznych - komora bezechowa mała (pomieszczenie specjalistyczne) - KC-zp. 272-450/21 KC-zp. 272-450/21

Dostawa używanych zestawów stacjonarnych komputerów z monitorami dla WFiIS KC-zp.272-447/21

Laserowy system do mikrofabrykacji układów elektronicznych pracujących w zakresie fal mikrofalowych i milimetrowych wraz ze szkoleniem dla WIEiT - KC-zp.272-355/21 KC-zp.272-355/21

Dostawa serwera na potrzeby sali komputerowej - KC-zp.272-419/21 KC-zp.272-419/21

Dostawa wnęki referencyjnej w komorze próżniowej - KC-zp. 272-417/21 KC-zp. 272-417/21

Dostawa kuwet kwarcowych z zamknięciem do pomiarów absorpcyjnych (droga optyczna 1 cm i 0,5 cm) - KC-zp.272-429/21 KC-zp.272-429/21

dostawa wraz z wykonaniem instalacji, montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych dla WZ AGH - KC-zp.272-389/21 KC-zp.272-389/21

Leasing operacyjny wysokowydajnych komputerowych stacji roboczych z monitorami (4 sztuki) wraz z macierzą dyskową - KC-zp.272-411/21 KC-zp.272-411/21

Dostawa mikroskopu nabiurkowego SEM dla WIMiIP KC-zp.272-451/21

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego - KC-zp.272-413/21 KC-zp.272-413/21

dostawa UPS dla potrzeb budynku D-7 oraz infrastruktury sieciowej (system wjazdowy) w budynku U-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-415/21 KC-zp.272-415/21

Dostawa 3 szt. komputerów przenośnych - KC-zp.272-328/21 KC-zp.272-328/21

dostawa laboratoryjnego, ultradźwiękowego atomizera do wytwarzania proszków metali dla WIMiIP - KC-zp.272-352/21 KC-zp.272-352/21

dostawa i montaż mikrofonów konferencyjnych dla budynku U-2 na potrzeby prowadzenia obrad Senatu Uczelni AGH w Krakowie - KC-zp.272-434/21 KC-zp.272-434/21

Dostawa 1 szt. zestawu foto-video - KC-zp. 272-414/21 KC-zp. 272-414/21

Dostawa zestawu komputera obliczeniowego i jednostki centralnej (serwera obliczeniowego) - KC-zp. 272-406/21 KC-zp. 272-406/21

dostawa pompy próżniowej - KC-zp.272-445/21 KC-zp.272-445/21

dostawa słuchawek bezprzewodowych nausznych z aktywną redukcją szumów (ANC) z mikrofonem szt. 1- KC-zp.272-430/21 KC-zp.272-430/21

Dostawa kubków ceramicznych i stalowych dla CKiM - KC-zp.272-440/21 KC-zp.272-440/21

Dostawa analizatora kształtu i wielkości cząstek - KC-zp. 272-399/21 KC-zp. 272-399/21

dostawa notebooków dla WEiP - KC-zp.272-421/21 KC-zp.272-421/21

dostawa systemu do pomiaru napięcia międzyfazowego wraz z wyposażeniem dla WWNiG - KC-zp.272-396/21 KC-zp.272-396/21

dostawa oprogramowania Catia V5 ED2 - EDU - Academic Learn Package wraz z certyfikowanym szkoleniem (+egzamin) studentów oraz pracowników AGH w ramach Projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 KC-zp.272-307/21

dostawę dygestorium -KC-zp.272-357/21 KC-zp.272-357/21

dostawa materiałów ściernych i polerskich dla WIMiC - KC-zp.272-427/21 KC-zp.272-427/21

dostawę i montaż mebli biurowych dla Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej KC-zp.272-390/21 KC-zp.272-390/21

Dostawa analizatora składu ciała (1 szt.) wraz z elektrodami (5 opakowań po 100 szt.) - KC-zp. 272-412/21 KC-zp. 272-412/21

dostawa koców, kołder, poduszek antyalergicznych, materacy z pokrowcami, pokrowców na materace i bielizny pościelowej do domów studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie- KC-zp.272-336/21 KC-zp.272-336/21

Dostawa komputera stacjonarnego + klawiatura + mysz dla WIMiR - KC-zp.272-325/21 KC-zp.272-325/21

Dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego - lustrzanki pełnoklatkowej z obiektywem o zmiennej ogniskowej - KC-zp. 272-409/21 KC-zp. 272-409/21

Dostawa szlifierko-polerki jednotalerzowej dla WIMiIP- KC-zp.272-416/21 KC-zp.272-416/21

Dostawa i montaż rolet - KC-zp.272-371/21 KC-zp.272-371/21

Dostawa automatycznego ekspresu ciśnieniowego do kawy, kuchenki mikrofalowej - KC-zp.272-428/21 KC-zp.272-428/21

Dostawa pieca rurowego z regulatorem temperatury dla WEiP - KC-zp.272-373/21 KC-zp.272-373/21

Dostawa głowicy obrotowej 2 szt. Wraz ze złączem - KC-zp.272-393/21 KC-zp.272-393/21

Dostawa i montaż wyposażenia dla dydaktycznego laboratorium komputerowego dla WFiIS - KC-zp.272-368/21 KC-zp.272-368/21

dostawa krzeseł i foteli dla Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-356/21 KC-zp.272-356/21

dostawa drukarek 3D wraz ze specjalistycznymi materiałami eksploatacyjnymi dla CSS - KC-zp.272-381/21 KC-zp.272-381/21

dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WFiIS - KC-zp.272-391/21 KC-zp.272-391/21

Kontynuacja licencji oraz zakup nowych licencji oprogramowania COMSOL Multiphysics lub równoważnego wraz z modułami do modelowania numerycznego sprzężonych procesów transportu masy, energii, pędu i ładunku w układach wieloskładnikowych - KC-zp.272-405/21 KC-zp.272-405/21

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-378/21

Dostawa druków i materiałów promocyjnych - KC-zp. 272-397/21 KC-zp. 272-397/21

dostawa komory temperaturowej do maszyny wytrzmałościowej dla WIMiR -KC-zp.272-375/21 KC-zp.272-375/21

dostawa sprzętu AGD dla domów studenckim MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-374/21 KC-zp.272-374/21

Dostawa ostrza (sondy) do pomiarów elastyczności komórek (20 szt) - KC-zp.272-344/21 KC-zp.272-344/21

dostawa używanego spektrofluorymetru do pomiarów temperaturowych oraz wydajności kwantowej dla WIMiC - KC-zp.272-353/21 KC-zp.272-353/21

Dostawa elipsometru spektroskopowego dla ACMiN AGH KC-zp.272-361/21

dostawa, montaż i wykonanie testów zestawu do oznaczeń radiowęgla oraz izotopów stabilnych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-362/21 KC-zp.272-362/21

zakup wraz z dostawą do siedziby Kupującego odczynników chemicznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-377/21 KC-zp.272-377/21

Dostawa 1 szt. stacjonarnego zestawu komputerowego dla WIMiIP KC-zp.272-319/21

Dostawa drukarki 3D w technologii FDM lub równoważnej dla WIMiIP KC-zp.272-334/21

Dostawa systemu do pomiaru oporu przepływu powietrza - KC-zp.272-322/21 KC-zp.272-322/21

Dostawa automatycznego ekspresu ciśnieniowego do kawy, kuchenki mikrofalowej - KC-zp.272-354/21 KC-zp.272-354/21

Dostawa laserowego wibrometru skanującego pracującego w zakresie bliskiej podczerwieni z pasmem pomiarowym do 25MHz - KC-zp.272-359/21 KC-zp.272-359/21

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego dla WGGiiŚ KC-zp.272-346/21

Dostawa pompy wysokociśnieniowej z napędem w ramach projektu "IDUB" KC-zp.272-349/21

wykonanie i montaż 136 szt. żaluzji pionowych w pokojach i pomieszczeniach DS 17 Arkadia przy ul. Tokarskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-329/21 KC-zp.272-329/21

zakup i dostawa stałej ogólnouczelnianej licencji specjalistycznego oprogramowania ANSYS w wersji Academic Multiphysics Campus Solution 25/250 lub równoważnego wraz z usługą wsparcia technicznego TECS na okres 5 lat dla jednostek AGH w Krakowie - KC-zp.272-347/21 KC-zp.272-347/21

Dostawa serwera obliczeniowego - KC-zp. 272-327/21 KC-zp. 272-327/21

Zakup i dostawa 2 szt. laptopów - KC-zp. 272-283/21 KC-zp. 272-283/21

Dostawa homogenizatora ręcznego wirnikowego z wyposażeniem - 1 komplet (homogenizator, wał i generator) - KC-zp.272-294/21 KC-zp.272-294/21

dostawa pompy próżniowej - KC-zp.272-324/21 KC-zp.272-324/21

Dostawa 3 szt. komputerów stacjonarnych i 6 szt. monitorów - KC-zp. 272-253/21 KC-zp. 272-253/21

Dostawa kuwet kwarcowych z zamknięciem do pomiarów fluorescencyjnych (droga optyczna 1 cm) - KC-zp.272-333/21 KC-zp.272-333/21

Dostawa zestawu komputerowego (stacji roboczej) dla WIMiC KC-zp.272-296/21

Dostawa komputera stacjonarnego z monitorem dla WIMiR - KC-zp.272-265/21 KC-zp.272-265/21

Kontynuacja licencji oraz zakup nowych licencji oprogramowania COMSOL Multiphysics lub równoważnego wraz z modułami do modelowania numerycznego sprzężonych procesów transportu masy, energii, pędu i ładunku w układach wieloskładnikowych - KC-zp.272-279/21 KC-zp.272-279/21

dostawa 15 komputerów PC (stacjonarnych) do laboratorium B4 133 - KC-zp.272-282/21 KC-zp.272-282/21

dostawa systemu kontroli stanowiska dla Biura Projektu -KC-zp.272-267/21 KC-zp.272-267/21

Dostawa 3 szt. serwera obliczeniowego GPU, 1 szt. serwera obliczeniowego CPU oraz 1 szt. przełącznika sieciowego (switcha) w ramach rozbudowy istniejącej infrastruktury informatycznej WWNiG KC-zp.272-98/21

Dostawa 2 szt. serwerów dla Centrum Rozwiązań Informatycznych - Kc-zp.272-250/21 Kc-zp.272-250/21

dostawa 11 szt. foteli biurowych obrotowych - KC-zp.272-275/21 KC-zp.272-275/21

dostawa mebli biurowych do pokoju 401 b i 401 d w Krakowie -KC-zp.272-310/21 KC-zp.272-310/21

dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WEiP nr 424 i 413 w paw. A-4 - KC-zp.272-303/21 KC-zp.272-303/21

dostawa twardościomierza - 4 szt., kalorymetru (1 szt.), profilometru (1szt.), połyskomierza (1 szt.), dla WIMiC-KC-zp.272-252/21 KC-zp.272-252/21

dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WEiP - KC-zp.272-316/21 KC-zp.272-316/21

Kompleksowa dostawa narzędzi do symulacji procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości - 16 stanowisk VR w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-292/21 KC-zp.272-292/21

zakup wraz z dostawą do siedziby Kupującego odczynników chemicznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-309/21 KC-zp.272-309/21

Dostawa 1 szt. laptopa dla WIMiR - KC-zp.272-264/21 KC-zp.272-264/21

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-308/21

Zespół wielomateriałowych drukarek 3D - KC-zp.272-297/21 KC-zp.272-297/21

Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych dla BR AGH - KC-zp.272-272/21 KC-zp.272-272/21

dostawa i montaż mebli dla DSS - KC-zp.272-281/21 KC-zp.272-281/21

dostawa materiałów budowlanych i remontowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-266/21 KC-zp.272-266/21

Dostawa zestawu specjalnego komputera stacjonarnego - stacji roboczej dla WEiP- KC-zp.272-170/21 KC-zp.272-170/21

Dostawa używanych zestawów stacjonarnych komputerów z monitorami dla WFiIS KC-zp.272-284/21

dostawa 10 laptopów dla WWNiG w ramach programu POWER 3.5 -KC-zp.272-251/21 KC-zp.272-251/21

dostawa i montaż komory rękawicowej do syntez związków krzemoorganicznych- KC-zp. 272-199/21 KC-zp. 272-199/21

Oprogramowanie Comsol Multiphysics lub równoważne do modelowania numerycznego zjawisk akustycznych - KC-zp.272-238/21 KC-zp.272-238/21

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w dedykowaną kamerę multispektralną - 1 zestaw - KC-zp. 272-280/21 KC-zp. 272-280/21

Dostawa 2 szt. serwerów dla Centrum Rekrutacji AGH KC-zp.272-260/21

Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie kompleksowego stanowiska badawczego do odsalania wody zasolonej z produkcją soli dla laboratorium - KC-zp.272-293/21 KC-zp.272-293/21

dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WFiIS - KC-zp.272-234/21 KC-zp.272-234/21

dostawa systemu do analizy ruchu z wykorzystaniem czujników inercyjnych - KC-zp.272-295/21 KC-zp.272-295/21

dostawa materiałów ściernych, polerskich oraz części do urządzeń służących do preparatyki metalograficznej dla WIMiC - KC-zp.272-263/21 KC-zp.272-263/21

Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem do pok. 512 paw. C-1 dla CRI- KC-zp.272-218/21 KC-zp.272-218/21

dostawa termobloku prostego z wkładem - KC-zp.272-270/21 KC-zp.272-270/21

Dostawa aparatu fotograficznego, karty pamięci mikrofonu, stabilizatora do aparatu, statywu, torby do aparatu - KC-zp.272-276/21 KC-zp.272-276/21

dostawa wielokanałowego potencjostatu-galwanostatu do testowania baterii dla WEiP - KC-zp.272-262/21 KC-zp.272-262/21

dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do pomieszczeń CTK AGH w Krakowie - KC-zp.272-243/21 KC-zp.272-243/21

Dostawa 1 szt. tabletu dla WEAIiIB KC-zp.272-269/21

dostawa kuwet kwarcowych z zamknięciem do pomiarów absorpcyjnych (droga optyczna 1 cm i 0,5 cm) - KC-zp.272-302/21 KC-zp.272-302/21

dostawa komputerów przenośnych dla WIMiR - KC-zp.272-223/21 KC-zp.272-223/21

dostawa kuwet kwarcowych z zamknięciem do pomiarów absorpcyjnych (droga optyczna 1 cm i 0,5 cm) - KC-zp.272-268/21 KC-zp.272-268/21

Dostawa kompletnej automatycznej stacji naprawczej do układów scalonych montowanych powierzchniowo - KC-zp.272-198/21 KC-zp.272-198/21

dostawa taśm barwiących do retransferowych i sublimacyjnych drukarek kart i legitymacji dla Sekcji Dokumentów Publicznych AGH - KC-zp.272-213/21 KC-zp.272-286/21

Leasing operacyjny na aparaturę naukowo - badawczą dla WEiP - KC-zp.272-214/21 KC-zp.272-214/21

Dostawa granulatu (pelletu) miedzi w gatunku ETP w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 - KC-zp. 272-261/21 KC-zp. 272-261/21

Dostawa przepływomierza masowego, cyfrowego o wysokiej wydajności z możliwością wyboru pomiaru jednego z 10 wstępnie zaprogramowanych gazów - KC-zp.272-277/21 KC-zp.272-277/21

Dostawa pompy wysokociśnieniowej z napędem w ramach projektu IDUB KC-zp.272-274/21

Dostawa 1 sztuki drukarki 3D z filtrem HEPA dla WEAIiIB - Kc-zp.272-147/21 Kc-zp.272-147/21

Dostawa 1 szt. serwera komputerowego dla WEAIiIB KC-zp.272-159/21

dostawa pompy perystaltycznej wraz z 2 szt. głowic dla WEiP - KC-zp.272-211/21 KC-zp.272-211/21

Dostawa biblioteki widm IR kompatybilnych z oprogramowaniem Omnic - KC-zp. 272-195/21 KC-zp. 272-195/21

Dostawa wyposażenia multimedialnego sal dydaktycznych Wydziału Odlewnictwa KC-zp.272-188/21

Dostawa elektrometru dla WIEiT - KC-zp.272-239/21 KC-zp.272-239/21

Dostawa pieca rurowego z regulatorem temperatury oraz pieca rurowego do oznaczania zawartości siarki dla WEiP - KC-zp.272-152/21 KC-zp.272-152/21

Dostawa elementów składowych prototypu demonstratora technologii bezkontaktowego obrazowania urządzeń w konstrukcjach kompozytowych dla WIMiR - KC-zp.272-240/21 KC-zp.272-240/21

dostawa aparatury Ultradźwiękowy Tester Prędkości dla WWNiG - KC-zp.272-242/21 KC-zp.272-242/21

dostawa aparatury Miernik oporności z uziemieniem dla WWNiG - KC-zp.272-241/21 KC-zp.272-241/21

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-224/21

Dostawa różnicowego kalorymetru skaningowego DSC dla WIMiIP - KC-zp.272-226/21 KC-zp.272-226/21

dostawa wstępnie zadrukowanych blankietów elektronicznych legitymacji studenckich dla potrzeb AGH - KC-zp.272-212/21 KC-zp.272-212/21

Dostawa 3 szt. mieszadeł magnetycznych dla WEiP KC-zp.272-182/21

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WIMiIP- KC-zp.272-95/21 KC-zp.272-95/21

Dostawa 35 szt. zestawów komputerów stacjonarnych z monitorami dla WFiIS - KC-zp.272-175/21 KC-zp.272-175/21

dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby III Forum Energetyki Rozproszonej - KC-zp.272-231/21 KC-zp.272-231/21

dostawa taśm barwiących do retransferowych i sublimacyjnych drukarek kart i legitymacji dla Sekcji Dokumentów Publicznych AGH - KC-zp.272-213/21 KC-zp.272-213/21

Dostawa serwera dla WIMiIP - KC-zp. 272-174/21 KC-zp. 272-174/21

Dostarczenie niezbędnych komponentów zintegrowanego środowiska pracowni komputerowych WFiIS AGH, montaż i konfiguracja sprzętu po modernizacji - KC-zp.272-187/21 KC-zp.272-187/21

Dostawa pHametru - KC-zp. 272-202/21 KC-zp. 272-202/21

Dostawa stanowiska do formowania poprzez prasowanie hydrauliczne krążków i/lub płytek z granulowanych mas ceramicznych - KC-zp.272-122/21 KC-zp.272-122/21

dostawa 8 sztuk foteli biurowych obrotowych dla WGiG - KC-zp.272-219/21 KC-zp.272-219/21

dostawa silników elektrycznych do bolidu formuły student wraz z oprogramowaniem oraz inwerterem - KC-zp.272-171/21 KC-zp.272-171/21

Dostawa mieszadła magnetycznego - KC-zp. 272-203/21 KC-zp. 203/21

Dostawa kuwet kwarcowych z zamknięciem do pomiarów fluorescencyjnych (droga optyczna 1 cm) - KC-zp.272-217/21 KC-zp.272-217/21

dostawa wyposażenia organizacji WRSS WIEiT - sprzęt fotograficzny - KC-zp.272-173/21 KC-zp.272-173/21

dostawa mikroskopu polaryzacyjnego do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym - KC-zp.272-156/21 KC-zp.272-156/21

Dostawa serwera komputerowego 1 szt. dla WEAIiIB - KC-zp.272-145/21 KC-zp.272-145/21

Dostawa suszarek laboratoryjnych - 2 szt. dla WIMiC- KC-zp.272-150/21 KC-zp.272-150/21

Dostawa wytrząsarek laboratoryjnych: typ 1 (2 szt.), typ 2 (3 szt.), typ 3 (3szt.) dla WFiIS -KC-zp.272-165/21 KC-zp.272-165/21

dostawa zestawu komputerowego stacjonarnego - stacji roboczej - KC-zp.272-181/21 KC-zp.272-181/21

Zaopatrzenie Uczelni w materiały elektryczne i energetyczne konieczne do utrzymania ruchu Uczelni - KC-zp.272-158/21 KC-zp.272-158/21

dostawa miernika grubości powłok - KC-zp.272-124/21 KC-zp.272-124/21

dostawa dwuźródłowej napylarki/naparowywarki dla ACMiN AGH - KC-zp.272-134/21 KC-zp.272-134/21

Dostawa spektrometru FTIR - KC-zp. 272-184/21 KC-zp. 272-184/21

Dostawa aparatury do oznaczania gęstości helowej dla WEiP KC-zp.272-216/21

Roczna subskrypcja dla ogólnouczelnianej licencji na specjalistyczne oprogramowanie NI Academic Site License LABVIEW Techaning and Research lub równoważnej. Licencja na nielimitowaną liczbę stanowisk - KC-zp.272-196/21 KC-zp.272-196/21

dostawa wyposażenia dla dydaktycznych laboratoriów komputerowych Wydziału Odlewnictwa - KC-zp.272-123/21 KC-zp.272-123/21

dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WEiP - KC-zp.272-190/21 KC-zp.272-190/21

Dostawa mikroskopu biologicznego odwróconego dla WIMiIP- KC-zp.272-185/21 KC-zp.272-185/21

Dostawa spektrofotometru VIS z technologią RFID lub równowazną wraz z wyposażeniem dodatkowym dla WWNiG KC-zp.272-160/21

dostawa młyna typu planetarnego dla WEiP - KC-zp. 272-183/21 KC-zp. 272-183/21

Dostawa urządzeń drukujących wraz z zmateriałami eksploatacyjnymi - KC-zp.272-139/21 KC-zp.272-139/21

Dostawa mieszadeł magnetycznych: z grzaniem (1 szt.) oraz zwykłych bez grzania (3 szt.) dla WFiIS - KC-zp.272-135/21 KC-zp.272-135/21

dostawa dwóch zestawów do ważenia wypornościowego dla WIMIC AGH - KC-zp.272-151/21 KC-zp.272-151/21

Wyposażenie organizacji WRSS WIEiT w urządzenia multimedialne - KC-zp.272-176/21 KC-zp.272-176/21

Dostawa 2 szt. laptopów - KC-zp. 272-149/21 KC-zp. 272-149/21

Dostawa przepływomierza masowego, cyfrowego o wysokiej wydajności z możliwością wyboru pomiaru jednego z 10 wstępnie zaprogramowanych gazów - KC-zp.272-153/21 KC-zp.272-153/21

Dostawa zestawów komputerowych typu Tower dla wszystkich Jednostek AGH KC-zp.272-189/21

dostawa zestawu elementów systemu nadrzędnego sterowania dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-88/21 KC-zp.272-88/21

Dostawa mikroskopów laboratoryjnych (5 sztuk)- KC-zp.272-148/21 KC-zp.272-148/21

Dostawa ekspresu do kawy na potrzeby Dziekanatu Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - KC-zp.272-154/21 KC-zp.272-154/21

dostawa i montaż wysokociśnieniowej pompy do podawania cieczy z oprogramowaniem - KC-zp.272-131/21 KC-zp.272-131/21

na dostawę zestawu do rejestracji napięć i przemieszczeń dla laboratorium Centrum Energertyki - KC-zp.272-179/21 KC-zp.272-179/21

dostawa 100 szt. Access Point Wi-Fi - KC-zp.272-132/21 KC-zp.272-132/21

Dostawa zestawów komputerowych typu All in One dla wszystkich Jednostek AGH KC-zp.272-138/21

Dostawa 2 szt. wysokorozdzielczych pomp strzykawkowych wraz z kontrolerem i sterownikiem - KC-zp. 272-157/21 KC-zp. 272-157/21

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-163/21

Dostawa serwera obliczeniowego GPU - KC-zp. 272-146/21 KC-zp. 272-146/21

dostawę materiałów promocyjnych z logo projektu dla WGGiOŚ-KC-zp.272-91/21 KC-zp.272-91/21

dostawa stanowiska do pomiarów elektrycznych przeznaczone do rejestracji odpowiedzi pojemnościowej materiałów ferroelektrycznych o szerokim zakresie częstotliwości i napięć po pobudzeniu różnymi programowalnymi sekwencjami impulsów - KC-zp.272-169/21 KC-zp.272-169/21

Dostawa 2 szt. notebooków- KC-zp.272-155/21 KC-zp.272-155/21

Dostawa aparatury do oznaczania gęstości helowej dla WEiP KC-zp.272-86/21

Dostawa powystawowych/używanych komputerów przenośnych dla WFiIS KC-zp.272-121/21

dostawa akcesoriów telekonferencyjnych - KC-zp.272-136/21 KC-zp.272-136/21

Dostawa mieszadła magnetycznego z płytą grzewczą - KC-zp. 272-126/21 KC-zp. 272-126/21

Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie kompleksowego stanowiska badawczego do odsalania wody zasolonej z produkcją soli dla laboratorium - KC-zp.272-120/21 KC-zp.272-120/21

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia do budynku D-2 dla potrzeb WEAIiIB AGH w Krakowie w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1 KC-zp.272-114/21

dostawa 55 sztuk zestawów komputerowych z monitorami dla WWNiG - KC-zp.272-39/21 KC-zp.272-39/21

Dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb AGH- KC-zp.272-75/21 KC-zp.272-75/21

Dostawa stanowiska laboratoryjnego do testowania nowych materiałów do druku 3D - KC-zp.272-113/21 KC-zp.272-113/21

Dostawa 24 zestawów gogli do wirtualnej rzeczywistości dla WFiIS w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 KC-zp.272-80/21

dostawa mebli laboratoryjnych oraz dygestorium szczelinowego - KC-zp.272-127/21 KC-zp.272-127/21

Dostawa materiałów laboratoryjnych do projektu TEAM-NET-KC-zp.272-61/21 KC-zp.272-61/21

dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego, karty pamięci, mikrofonu, stabilizatora do aparatu, statywu, torby do aparatu - KC-zp.272-82/21 KC-zp.272-82/21

Dostawa 5 szt. płyt grzejnych z mieszadłami magnetycznymi dla WIMiC KC-zp.272-90/21

dostawa notebooka dla WIMiIP - KC-zp.272-89/21 KC-zp.272-89/21

dostawa mebli biurowych do pokoju 401 b i 401 d w Krakowie -KC-zp.272-70/21 KC-zp.272-70/21

Dostawa 3 szt. projektorów - KC-zp. 272-104/21 KC-zp. 272-104/21

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego - KC-zp.272-96/21 KC-zp.272-96/21

Dostawa modułu do pomiarów termicznych doposażenie do mikroskopu sił atomowych CoreAFM - KC-zp. 272-105/21 KC-zp. 272-105/21

dostawa wagi analitycznej dla WEiP - KC-zp.272-99/21 KC-zp.272-99/21

dostawa komputera w obudowie stojącej zintegrowanego z monitorem - KC-zp.272-64/21 KC-zp.272-64/21

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-103/21

na dostawę 1 szt. komputera przenośnego ze stacja dokującą dla WH- KC-zp. 272-94/21 KC-zp. 272-94/21

Dostawa elektroprzędzarki dla WIMiIP - KC-zp.272-106/21 KC-zp.272-106/21

dostawa przenośnego projektora laserowego dla WIMiR-1szt. - KC-zp.272-101/21 KC-zp.272-101/21

Dostawa 4 szt. laptopów, 2 szt. czytników e-ink oraz 1 szt. stacji dokującej - KC-zp. 272-97/21 KC-zp. 272-97/21

dostawa stołu warsztatowego i regału do stanowiska dydaktycznego prezentującego technologię druku 3D - KC-zp.272-92/21 KC-zp.272-92/21

Dostawa 2 szt laptopów dla Centrum e-Learningu AGH KC-zp.272-55/21

na dostawę zestawu do rejestracji napięć i przemieszczeń dla laboratorium Centrum Energertyki - KC-zp.272-84/21 KC-zp.272-84/21

dostawa drukarki 3D dla WIMiR - KC-zp.272-69/21 KC-zp.272-69/21

Dostawa 1 szt. zestawu komputerowego - KC-zp. 272-81/21 KC-zp. 272-81/21

Dostawa mikroskopu laboratoryjnego KC-zp.272-85/21 KC-zp.272-85/21

Dostawa polerki wibracyjnej dla ACMiN - KC-zp.272-76/21 KC-zp.272-76/21

Dostawa karty pomiarowej 4225-PMU w ramach projektu ID-UB KC-zp.272-54/21

Dostawa 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WWNiG KC-zp.272-19/21

Dostawa kamery termowizyjnej z urządzeniem sterującym - KC-zp.272-83/21 KC-zp.272-83/21

Dostawa komory do wspomaganej laserowo strukturyzacji materiałów domieszkowych RE i Me w ramach projektu ID-UB KC-zp.272-67/21

Dostawa 10 szt. chłodziarek dla Ośrodka AGH w Łukęcinie KC-zp.272-74/21

dostawa stanowiska do pomiarów elektrycznych przeznaczone do rejestracji odpowiedzi pojemnościowej materiałów ferroelektrycznych o szerokim zakresie częstotliwości i napięć po pobudzeniu różnymi programowalnymi sekwencjami impulsów - KC-zp.272-35/21 KC-zp.272-35/21

dostawa laptopów dla WFiIS- 2 szt. - KC-zp.272-60/21 KC-zp.272-60/21

dostawa specjalnego pieca laboratoryjnego do spopielania - KC-zp.272-51/21 KC-zp.272-51/21

dostawa dwuźródłowej napylarki/naparowywarki dla ACMiN AGH - KC-zp.272-34/21 KC-zp.272-34/21

Dostawa 2 szt. ekspresów do kawy dla Jednostek AGH - KC-zp.272-41/21 KC-zp.272-41/21

dostawa 1 sztuki kamery termowizyjnej dla WEAIiIB - KC-zp.272-43/21 KC-zp.272-43/21

Dostawa 2 szt. notebooków- KC-zp.272-18/21 KC-zp.272-18/21

dostawa 2 szt. komputerów przenośnych - KC-zp. 272-45/21 KC-zp. 272-45/21

Rozbudowa systemu wirtualizacji wraz z systemowym oprogramowaniem wirtualizacyjnym - KC-zp.272-28/21 KC-zp.272-28/21

Dostawa części komputerowych i urzadzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-36/21

Doposażenie stanowiska do przygotowania próbek do badań SEM-EBSD w urządzenie do impregnowania (inkludowania) próbek na gorąco, w zestawie praska - cylinder - KC-zp.272-46/21 KC-zp.272-46/21

dostawa suszarki próżniowej dla WIMiC - KC-zp.272-29/21 KC-zp.272-29/21

dostawa laptopa o wysokiej wydajności - 1 szt. - KC-zp.272-44/21 KC-zp.272-44/21

Dostawa zasilacza UPS dla WGGiIŚ - KC-zp.272-17/21 KC-zp.272-17/21

Dostawa sondy do pomiaru przewodności dla mikroskopu sił atomowych Core AFM (część zużywalna) - KC-zp.272-26/21 KC-zp.272-26/21

Wykonanie, dostawa i montaż zestawów mebli biurowych dla WGGiOŚ oraz kompletu mebli biurowych dla WIMiIP - KC-zp. 272-14/21 KC-zp. 272-14/21

Dostawa i montaż mebli biurowych dla Centrum e-Learningu AGH - KC-zp. 272-16/21 KC-zp. 272-16/21

dostawa i montaż urządzeń umożiwiających bezpieczny zjazd awaryjny 3 wind osobowych w budynkach zlokalizowanych na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-40/21 KC-zp.272-40/21

Dostawa 1 szt. serwera obliczeniowego z akceleratorami graficznymi - KC-zp. 272-5/21 KC-zp.272-5/21

Dostawa mieszarki ślimakowej (homogenizatora) do ceramicznych mas plastycznych z odpowietrzaniem próżniowym - KC-zp. 272-30/21 KC-zp. 272-30/21

dostawa kamery zintegrowanej radiometrycznej - KC-zp.272-33/21 KC-zp.272-33/21

dostawa i montaż specjalistycznych mebli laboratoryjnych do nowego budynku D-7 AGH WFiIS w Krakowie - KC-zp.272-38/21 KC-zp.272-38/21

Dostawa foteli obrotowych dla WZ - KC-zp. 272-15/21 KC-zp. 272-15/21

dostawa 5 mikroskopów biologicznych dla WIMIC - KC-zp.272-25/21 KC-zp.272-25/21

dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek AGH - KC-zp.272-13/21 KC-zp.272-13/21

dostawa mikroskopu cyfrowego wraz z wyposażeniem - KC-zp.272-27/21 KC-zp.272-27/21

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do budynku D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-37/21 KC-zp.272-37/21

Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń do przeprowadzania procesów zgazowania i pirolizy oraz badania aktywności katalizatorów w procesach termicznej konwersji paliw dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej Centrum Energetyki - KC-zp.272-7/21 KC-zp.272-7/21

dostawa 13 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-6/21 KC-zp.272-6/21

Dostawa wolnoobrotowej przecinarki precyzyjnej dla WIMiP- KC-zp.272-20/21 KC-zp.272-20/21

Dostawa laptopów, czytników e-ink oraz stacji dokującej - KC-zp.272-748/20 KC-zp.272-748/20

dostawa materiałów ściernych dla WIMiC - KC-zp.272-747/20 KC-zp.272-747/20

dostawa naukowej kamery termowizyjnej - 1 sztuka - KC-zp.272-753/20 KC-zp.272-753/20

dostawę wolnoobrotowej przecinarki precyzyjnej dla WIMiIP - KC-zp.272-736/20 KC-zp.272-736/20

dostawa komercyjnej licencji specjalistycznego oprogramowania Cadence do projektowania specjalizowanych układów scalonych lub równoważnego - KC-zp.272-752/20 KC-zp.272-752/20

dostawę 2 szt. obudów ekranowanych eliminujących wpływ zaburzeń zewnętrznych na pomiary wysokiej częstotliwości dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp. 272-666/20 KC-zp. 272-666/20

dostawa i montaż urządzeń umozliwiających bezpieczny zjazd awaryjny wind osobowych w budynkach zlokalizowanych na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-745/20 KC-zp.272-745/20

Dostawa serwera NAS dla WIMiR - KC-zp.272-740/20 KC-zp.272-740/20

Dostawa zestawu komputera stacjonarnego - KC-zp. 272-716/20 KC-zp. 272-716/20

Dostawa i montaż specjalistycznych mebli laboratoryjnych do nowego budynku D-7 AGH WFiIS w Krakowie- KC-zp.272-750/20 KC-zp.272-750/20

Dostawa montaż i podłączenie do wszystkich instalacji zestawów lakierowanych mebli laboratoryjnych i dygestoriów dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-743/20 KC-zp. 272-743/20

Dostawa serwohydraulicznego symulatora do wyznaczania charakterystyk termomechanicznych materiałów w złożonych stanach obciążenia - KC-zp. 272-700/20 KC-zp. 272-700/20

Dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia dla pomieszczeń 101a, 101b i 101c w paw. U-2 AGH w Krakowie na potrzeby Centrum Rekrutacji - KC-zp. 272-724/20 KC-zp. 272-724/20

dostawa stacji roboczej dla WIMiC- KC-zp.272-741/20 KC-zp.272-741/20

dostawa sieci laboratoriów cyberbezpieczeństwa CyberChain Segment Security Operations Center - KC-zp.272-705/20 KC-zp.272-705/20

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do nowego budynku D-7 AGH WFiIS w Krakowie - KC-zp. 272-739/20 KC-zp. 272-739/20

dostawa i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem AGD do mieszkań należących do AGH - KC-zp.272-676/20 KC-zp.272-676/20

Dostawa urządzenia mobilnego typu tablet dla WEAIiIB KC-zp.272-715/20 KC-zp.272-715/20

Dostawa 1 szt. stacjonarnego komputera specjalistycznego do obliczeń dla KE WIEiT KC-zp.272-729/20

Dostawa spektrofluorymetru do pomiarów fotoluminescencji stacjonarnej oraz czasów zaniku fosforescencji - KC-zp. 272-718/20 KC-zp. 272-718/20

dostawa 1 szt. laptopa - KC-zp.272-723/20 KC-zp.272-723/20

dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do nowego budynku D-7 AGH WFiIS w Krakowie. KC-zp.272-731/20 KC-zp.272-731/20

Dostawa 1 szt. komputera przenośnego dla WEAIiIB - KC-zp.272-711/20 KC-zp.272-711/20

Rozbudowa systemu wirtualizacji wraz z systemowym oprogramowaniem wirtualizacyjnym - KC-zp.272-742/20 KC-zp.272-742/20

Dostawa 18 zestawów komputerowych dla WFiIS w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 KC-zp.272-679/20

dostawa 1 szt. notebooka dla WIMiIP - KC-zp.272-721/20 KC-zp.272-721/20

dostawa, zainstalowanie i uruchomienie stanowiska do badania odporności na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej wg IEC/PN-EN 61000-4-6 ED.4 wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-660/20 KC-zp.272-660/20

Najem pięciu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem (w tym dwa urządzenia wg specyfikacji nr 1, dwa urządzenia wg specyfikacji nr 2 oraz jedno urządzenie wg specyfikacji nr 3) dla Studium Języków Obcych AGH KC-zp.272-669/20

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-725/20

dostawa pirometru wysokotemperaturowego wraz z oprzyrządowaniem dla WIMIC - KC-zp.272-713/20 KC-zp.272-713/20

dostawa zestawów komputerowych - 22 szt - dla WEAIIIB - KC-zp.272-712/20 KC-zp.272-712/20

Dostawa 3 szt. przenośnych komputerów (laptopów) w komplecie ze stacją dokującą (replikatorem portów) oraz myszką bezprzewodową na potrzeby WIMiR w ramach projektu POWR.03.05.00-Z309/18 KC-zp.272-710/20

dostawa krzeseł konferencyjnych KC-zp.272-709/20 KC-zp.272-709/20

Leasing operacyjny oraz dostawa zautomatyzowanego systemu liniowego skanera rentgenowskiego KC-zp.272-701/20 KC-zp.272-701/20

dostawa notebooka dla WIMiIP. KC-zp.272-714/20 KC-zp.272-714/20

dostawa generatora gazu dla WIMiC - KC-zp.272-698/20 KC-zp.272-698/20

serwis centrali telefonicznej Alcatel A4400 w AGH w Krakowie - KC-zp.272-704/20 KC-zp.272-704/20

Dostawa 1 szt. notebooka - KC-zp. 272-668/20 KC-zp. 272-668/20

dostawa skanera 3D wraz z kompatybilnym komputerem dla WIMiIP. KC-zp.272-688/20 KC-zp.272-688/20

Dostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji Campus-Wide lub równoważnej na oprogramowanie będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych dla jednostek Akademii Górniczo-Hutniczej - KC-zp. 272-706/20 KC-zp. 272-706/20

dostawę lodówki i ekspresu do kawy - KC-zp.272-708/20 KC-zp.272-708/20

dostawa maszyny wytrzymałościowej do pomiaru odkształceń skał - KC-zp.272-699/20 KC-zp.272-699/20

dostawa aparatury do powielania dźwięku (7 szt. głośników przenośnych) na potrzeby Uczelnianej Rady Samorządu Studentów i Wydziałowych Rad Samorządu Studentów-KC-zp.272-689/20 KC-zp.272-689/20

dostawę 40 szt. krzeseł laboratoryjnych ze stalową ramą dla WIMiR-KC-zp. 272-680/20 KC-zp. 272-680/20

Dostawa sprzętu fotograficznego i wideo do Centrum Mediów AGH - KC-zp. 272-656/20 Kc-zp. 272-656/20

dostawa mikroskopu optycznego - KC-zp.272-604/20 KC-zp.272-604/20

dostawa 2 sztuk serwera dyskowego dla Centrum e-Learningu AGH - KC-zp.272-647/20 KC-zp.272-647/20

dostawę 3 szt. laptopów dla WIMIiR-KC-zp.272-697/20 KC-zp.272-697/20

Dostawa materiałów szlifiersko-polerskich dla WIMIiC - KC-zp. 272-664/20 KC-zp. 272-664/20

dostawę zestawu do rejestracji napięć i przemieszczeń dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp. 272-657/20 KC-zp. 272-657/20

dostawa zestawu do rejestracji wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-691/20 KC-zp.272-691/20

dostawa zestawu regeneracyjnego symulatora sieci elektrycznej wraz z akcesoriami dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-662/20 KC-zp.272-662/20

dostawa automatycznego ekspresu do kawy - Kc-zp.272-686/20 Kc-zp.272-686/20

dostawa 2 drukarek 3D -KC-zp.272-582/20 KC-zp.272-582/20

dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do budynku D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-692/20 KC-zp.272-692/20

dostawa oscyloskopu cyfrowego - KC-zp.272-685/20 KC-zp.272-685/20

dostawa akcesoriów fotograficznych - KC-zp.272-678/20 KC-zp.272-678/20

dostawa 13 szt. tabletu graficznego dla WFiIS, KC-zp.272-624/20 KC-zp.272-624/20

Subskrypcja systemu operacyjnego klasy desktop dla Katedry Informatyki WIEiT AGH - KC-zp.272-640/20 KC-zp.272-640/20

Dostawa 1 szt. laptopa - KC-zp. 272-667/20 KC-zp. 272-667/20

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-682/20

dostawa wyposażenia meblowego dla WZ - KC-zp.272-653/20 KC-zp.272-653/20

dostawa komory klimatycznej wraz z jednostką sterującą - KC-zp.272-503/20 KC-zp.272-503/20

Dostawa zestawu do pomiaru i rejestracji pomiaru temperatury urządzeń oraz pomiaru rezystancji uziemienia dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - Kc-zp.272-661/20 Kc-zp.272-661/20

dostawa 5 wag precyzyjnych dla WIMIC AGH - KC-zp.272-648/20 KC-zp.272-648/20

dostawa środków czystości dla potrzeb AGH - KC-zp.272-579/20 KC-zp.272-579/20

sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-670/20 KC-zp.272-670/20

dostawa ucieraka moździerzowego wraz z młynkiem planetarnym dla WIMiC, KC-zp.272-652/20 KC-zp.272-652/20

dostawę wyposażenia biurowego dla WIMiR-KC-zp.272-611/20 KC-zp.272-611/20

Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - używanych, poleasingowych - 5 szt. dla WFiIS- KC-zp.272-650/20 KC-zp.272-650/20

Dostawa trójfazowego automatycznego systemu testującego z licznikiem kontrolnym i zintegrowanym źródłem prądu i napięcia w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp. 272-658/20 KC-zp. 272-658/20

dostawa laptopów dla WIMiC AGH - KC-zp.272-585/20 KC-zp.272-585/20

dostawa 5 mikroskopów biologicznych dla WIMIC - KC-zp.272-646/20 KC-zp.272-646/20

dostawa i montaż zestawu do prezentacji obrazów mikroskopowych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-633/20 KC-zp.272-633/20

dostawa mikroskopu serwisowego, stereoskopowego do lutowania podzespołów elektronicznych - KC-zp.272-603/20 KC-zp.272-603/20

dostawa 1 szt. drukarki 3D i 1 szt. skanera 3D dle WEIP - KC-zp.272-628/20 KC-zp.272-628/20

dostawa tensometrycznego czujnika siły do pomiaru sił ściskających - KC-zp.272-605/20 KC-zp.272-605/20

modernizacja systemu zwiększającego bezpieczeństwo infrastruktury w Centrum Informatyki D-17 Katedry Informatyki WIEiT AGH - KC-zp.272-572/20 KC-zp.272-572/20

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-674/20

Dostawa 1 szt. konduktometru i miernika GPS - KC-zp. 272-651/20 KC-zp. 272-651/20

dostawa notebooków dla Jednostek AGH - KC-zp.272-632/20 KC-zp.272-632/20

dostawa 10 sztuk zestawów komputerowych - używanych, poleasingowych dla WFiIS - KC-zp.272-645/20 KC-zp.272-645/20

dostawa spektrometru FT-IR lub równoważnego wraz z zestawem komputerowym dla WO - KC-zp.272-630/20 KC-zp.272-630/20

Dostawa 14 szt. switchy sieciowych 48 portowych oraz 4 szt. switchy sieciowych 24 portowych dla MS AGH KC-zp.272-598/20

Dostawa mobilnych stacji roboczych na potrzeby Centrum Rekrutacji - KC-zp.272-635/20 KC-zp.272-635/20

Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla potrzeb AGH - KC-zp.272-580/20 KC-zp.272-580/20

dostawa tabletów w konfiguracji I - 5 sztuk, w konfiguracji II - 1 sztuka dla WIEiT, KC-zp.272-641/20 KC-zp.272-641/20

Dostawa zestawu urządzeń do specjalnych zastosowań składających się z: suszarki w punkcie krytycznym oraz relaksometru NMR do pomiaru czasów relaksacji dla ACMiN- KC-zp.272-615/20 KC-zp.272-615/20

Dostawa 1 szt. komputera stacjonarnego dla WGGiŚ KC-zp.272-631/20

Dostawa 24 zestawów gogli do wirtualnej rzeczywistości dla WFiIS w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 KC-zp.272-614/20

dostawa komputera przenośnego (laptopa) dla WIMiR, KC-zp.272-642/20 KC-zp.272-642/20

Dostawa 1 szt.komputera przenośnego dla WEAIiIB - KC-zp.272-588/20 KC-zp.272-588/20

dostawa laptopów: 1 sztuka dla MS i 1 sztuka dla WEAIiIB. KC-zp.272-608/20 KC-zp.272-608/20

dostawa doposażenia mikroskopu WITEC o moduł lasera 785nm - KC-zp.272-634/20 KC-zp.272-634/20

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-638/20

Dostawa potencjostatu z komputerem (laptopem) dla WO KC-zp.272-636/20

Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem dla Centrum Rozwiązań Informatycznych (pok. 507) - KC-zp. 272-597/20 KC-zp. 272-597/20

dostawa zestawu do nagrywania obrazu z dźwiękiem wraz z urządzeniem stabilizującym dla WGiG - KC-zp.272-629/20 KC-zp.272-629/20

Dostawa zestawu komputerowego stacjonarnego 1 sztuka dla WEAIiIB. KC-zp.272-606/20 KC-zp.272-606/20

dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego dla WGGiOŚ KMPiG - KC-zp.272-627/20 KC-zp.272-627/20

Dostawa 1 szt. laptopa 13 dla WMS KC-zp.272-590/20

Dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia dla pomieszczeń 101a, 101b i 101c w paw. U-2 AGH w Krakowie na potrzeby Centrum Rekrutacji - KC-zp. 272-609/20 KC-zp. 272-609/20

dostawa mebli biurowych dla WEAIIIB - KC-zp.272-613/20 KC-zp.272-613/20

dostawa wysokotemperaturowego pieca laboratoryjnego - KC-zp.272-639/20 KC-zp.272-639/20

dostawa notebooka wraz z monitorem i akcesoriami dla WIMiIP - KC-zp.272-584/20 KC-zp.272-584/20

dostawę drukark1 3D do laserowego przetapiania proszków metali w technologii L-PBF lub równoważny dla WIMiIP- KC-zp.272-612/20 KC-zp.272-612/20

dostawa i montaż wyposażenia meblowego krzeseł - KC-zp. 272-576/20 KC-zp. 272-576/20

Wyposażenie sali na potrzeby zdalnych spotkań i warsztatów dla WGiG - KC-zp.272-618/20 KC-zp.272-618/20

Dostawa 1 szt.notebooka dla WGGiOŚ - KC-zp.272-586/20 KC-zp.272-586/20

Dostawa mieszarki ślimakowej (homogenizatora) do ceramicznych mas plastycznych z odpowietrzaniem próżniowym - KC-zp. 272-581/20 KC-zp. 272-581/20

dostawa mebli biurowych do pokoju 401 b i 401 d w paw.A-3 - KC-zp.272-617/20 KC-zp.272-617/20

dostawa drobnych elementów do naprawy spektrometru dla WIMiP AGH w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej - KC-zp.272-622/20 KC-zp.272-622/20

Dostawa suszarki laboratoryjnej - KC-zp. 272-583/20 KC-zp. 272-583/20

dostawę mebli laboratoryjnych dla WIMiC - KC-zp.272-574/20 KC-zp.272-574/20

dostawa i montaż urządzeń umożliwiających bezpieczny zjazd awaryjny wind osobowych w 7 budynkach zlokalizowanych na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-623/20 KC-zp.272-623/20

Dostawa subwoofera aktywnego - KC-zp. 272-602/20 KC-zp. 272-602/20

Dostawa pieca rurowego, dzielonego, jednostrefowego o maksymalnej temperaturze pracy min. 1200st. C - KC-zp.272-607/20 KC-zp.272-607/20

Dostawa mobilnej stacji roboczej (laptopa) z ekranem o przekątnej 14 dla WGGiOŚ KC-zp.272-567/20

Dostawa i montaż 13 sztuk stanowisk mikroskopowych dla WGGiOŚ KMPiG - KC-zp. 272-573/20 KC-zp. 272-573/20

dostawa 1 szt. notebooka dla WIMiIP - KC-zp.272-587/20 KC-zp.272-587/20

dostawa tabletów dla WFiIS - KC-zp.272-560/20 KC-zp.272-560/20

dostawę komputera przenośnego - KC-zp.272-591/20 KC-zp.272-591/20

sprzedaż wraz z dostawą tabletu dla WGGiOŚ - KC-zp.272-589/20 KC-zp.272-589/20

dostawa mikroskopu metalograficznego - KC-zp.272-534/20 KC-zp.272-534/20

Dostawa i montaż mebli do Działu Kadrowo-Płacowego – KC-zp.272-569/20 KC-zp.272-569/20

dostawę 4szt. laptopoów - KC-zp.272-536/20 KC-zp.272-536/20

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-592/20

Dostawa zestawu specjalnego k