Szczegóły wyników

DE-dzp.272-240/24

"sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową, nadbudową i rozbudową centralnej części budynku S-1 na terenie AGH - DE-dzp.272-240/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania doc 20,6 2024.07.08 44

Pobierz wszystkie dokumenty