Szczegóły wyników

80/2024

"Opracowanie PFU wraz z obliczeniem kosztów prac projekt. oraz kosztów robót budow. i instal. dla zad. inwest. pn. Przebudowa bud. nr 14"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 24,2 2024.07.10 10

Pobierz wszystkie dokumenty