Szczegóły wyników

DE-dzp.272-274/24

"Dokończenie przebudowy i podziału mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż - DE-dzp.272-274/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania doc 23,0 2024.07.04 22

Pobierz wszystkie dokumenty