Szczegóły wyników

KC-zp.272-638/23

"Dostawa stanowiska do analiz hydrostatycznych płynów na potrzeby WEiP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 23,0 2023.11.14 14

Pobierz wszystkie dokumenty