Szczegóły wyników

KC-zp.272-609/23

"Remont mieszkania nr 5 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie KC-zp.272-609/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 21,5 2023.11.08 22

Pobierz wszystkie dokumenty