Szczegóły wyników

164/2022

"dostawy sukcesywne gazów medycznych i technicznych, dzierżawę zbiorników oraz dostawy mieszanki azot/tlen i azotu ciekłego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 23,8 2023.01.23 16

Pobierz wszystkie dokumenty