Szczegóły wyników

ZP/4943/D/22

"Dostawa książek na potrzeby projektów realizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części)"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowan pdf 1116,6 2022.11.30 16

Pobierz wszystkie dokumenty