Szczegóły wyników

124/2022

"Dostawy sukcesywne druków medycznych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 24,3 2022.09.22 6

Pobierz wszystkie dokumenty