Szczegóły wyników

KC-zp.272-414/22

"Dostawa 1 szt. zestawu komutera stacjoarnego dla WEAIiIB- KC-zp.272-414/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 9,5 2022.09.30 16

Pobierz wszystkie dokumenty