Szczegóły wyników

KC-zp.272-384/22

"Wyposażenie budynku C-7 w komputery w pomieszczeniach planowanych do przydzielenia Wydziałowi Humanistycznemu -384/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 21,9 2022.07.22 14

Pobierz wszystkie dokumenty