Szczegóły wyników

ADZP-381-A-137/22

"Przygotowanie dokumentacji do pozyskania środków inwestycyjnych w konkursie nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-002/22 na sfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 11.2 - "Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)''"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
wynik pdf 348,5 2022.06.06 13

Pobierz wszystkie dokumenty