Szczegóły wyników

SA.270.10.2021.DŁ

"Usługa opieki nad głuszcami (Tetrao urogallus) i dozoru nad Ośrodkiem Hodowli Zachowawczej Głuszców, przeprowadzenia procesu lęgowego głuszców, dozoru nad powierzchniami adaptacyjnymi i opieki nad głuszcami w okresie wsiedleń, realizowana w ramach projektu Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona) pdf 167,9 2021.12.31 15

Pobierz wszystkie dokumenty