Szczegóły wyników

KC-zp.272-540/21

"dostawa UPS dla potrzeb bud. D-7 oraz infrastruktury sieciowej (system wjazdowy) w bud. U-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-540/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 23,2 2021.11.19 8

Pobierz wszystkie dokumenty