Szczegóły wyników

AZP/02/ZO/2021

"Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) - II"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 111,2 2021.09.30 18

Pobierz wszystkie dokumenty