Szczegóły wyników

AZP/01/ZO/2021

"Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 18.340.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) - II"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania. doc 111,4 2021.09.30 11

Pobierz wszystkie dokumenty