Szczegóły wyników

ZP/3787/D/21

"Zapytanie ofertowe - Dostawa lasera jednomodowego dla spektroskopii Brillouina z zasilaczem i radiatorem"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 19,1 2021.09.14 5

Pobierz wszystkie dokumenty