Szczegóły wyników

113/2021

"Dostawy sukcesywne sprzętu kwaterunkowego wraz z montażem "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 19,5 2021.09.13 3

Pobierz wszystkie dokumenty