Szczegóły wyników

KC-zp.272-434/21

"dostawa i montaż mikrofonów konferencyjnych dla budynku U-2 na potrzeby prowadzenia obrad Senatu Uczelni AGH w Krakowie - KC-zp.272-434/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 22,9 2021.09.10 4

Pobierz wszystkie dokumenty