Szczegóły wyników

IBP.III.271.1.2021

"Modernizacja drogi gminnej Nr 580162 K Boczów –Za Rzeką km 0+280 – 1+341"

Gmina Łapanów

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 20,5 2021.08.26 15

Pobierz wszystkie dokumenty