Szczegóły wyników

KC-zp.272-346/21

"Dostawa bezzałogowego statku powietrznego dla WGGiiŚ"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 24,4 2021.07.30 39

Pobierz wszystkie dokumenty