Szczegóły wyników

ZP/637/U/21

"Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i radiowych do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pobierz wszystkie dokumenty