Szczegóły wyników

KC-zp.272-333/21

"Dostawa kuwet kwarcowych z zamknięciem do pomiarów fluorescencyjnych (droga optyczna 1 cm) - KC-zp.272-333/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 23,2 2021.07.26 27

Pobierz wszystkie dokumenty