Szczegóły wyników

GZK-271/1/2021

"Odbiór i transport, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego oraz skratek z terenu oczyszczalni ścieków położonych na terenie Gminy Łapanów"

Gmina Łapanów

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 22,5 2021.06.08 33

Pobierz wszystkie dokumenty