Szczegóły wyników

ZP/0590/U/21

"Zapytanie ofertowe na organizację grup fokusowych oraz transkrypcji nagrań indywidualnych i grupowych prowadzonych w ramach projektu EmClic pn. Doswiadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 16,4 2021.06.09 32

Pobierz wszystkie dokumenty