Szczegóły ogłoszenia

KA-2/059/2024

"Remont budynku - Bar Łupinka na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 135,0 2024.07.10 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 74,9 2024.07.10 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 30,3 2024.07.10 32
Opis przedmiotu zamówienia zip 35437,6 2024.07.10 49
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 22,2 2024.07.10 20
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 49,0 2024.07.10 19
Oświadczenie z art. 125 ust. 5 - podmiot trzeci doc 46,5 2024.07.10 20
Projekt umowy doc 531,5 2024.07.10 24
Wykaz osób doc 35,0 2024.07.10 19
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2024.07.10 20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,8 2024.07.10 18

Pobierz wszystkie dokumenty