Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-348/24

"Wykonanie usługi w zakresie pobrania próbek z procesu technologicznego wzbogacenia rudy w O/ZWR Rejon Rudna KGHM Polska Miedź SA oraz oznaczeń chemicznych i mineralogicznych z wykorzystaniem techniki mineralogii procesowej MLA lub QEMSCAN - DE-dzp.272-348/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 121,5 2024.07.10 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 69,0 2024.07.10 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 53,0 2024.07.10 20
Wykaz zrealizowanych usług docx 23,0 2024.07.10 19
Wzór formularza oferty docx 26,9 2024.07.10 17
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia docx 26,6 2024.07.10 19
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 22,8 2024.07.10 22
Wzór umowy docx 30,5 2024.07.10 18
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,3 2024.07.10 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 7,3 2024.07.18 5
Informacja z otwarcia ofert doc 8,0 2024.07.18 5

Pobierz wszystkie dokumenty