Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-317/24

"dostawa krzeseł oraz foteli dla Miasteczka Studenckiego AGH - DE-dzp.272-317/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 103,0 2024.07.10 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 563,3 2024.07.10 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej dot 26,1 2024.07.10 21
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 67,1 2024.07.10 19
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,6 2024.07.10 18
Wzór formularza oferty doc 32,5 2024.07.10 23
Wzór umowy - dostawy docx 47,1 2024.07.10 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (78) xml 250,9 2024.07.10 18

Pobierz wszystkie dokumenty