Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.14.2024

"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy drogi gminnej 560562K "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 135,9 2024.07.10 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 65,7 2024.07.10 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 75,5 2024.07.10 23
Opis Przedmioru zamówienia doc 42,5 2024.07.10 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 34,2 2024.07.10 26
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 32,3 2024.07.10 21
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,9 2024.07.10 24
Projket umowy doc 152,5 2024.07.10 26
Wykaz osób doc 43,5 2024.07.10 25
Wykaz usług doc 37,5 2024.07.10 28
załącznik nr 1 Słomiróg-Bodzanów jpg 3491,1 2024.07.10 33
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,7 2024.07.10 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,2 2024.07.19 7
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2024.07.19 10

Pobierz wszystkie dokumenty