Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.12.2024

"Rozbudowa i modernizacja budynku kultury oświaty i sportu tzw. "Domu Strażaka" w msc. Lewniowa - Etap II"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 163,9 2024.07.09 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 426,0 2024.07.09 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Formularz oferty docx 29,6 2024.07.09 19
2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,1 2024.07.09 19
3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 23,9 2024.07.09 19
4 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 33,2 2024.07.09 18
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 34,2 2024.07.09 17
6 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 31,5 2024.07.09 20
7 Wykaz robót budowlanych docx 20,2 2024.07.09 20
8 Wykaz osób docx 21,1 2024.07.09 18
9 Projekt umowy pdf 436,6 2024.07.09 17
Program Funkcjonalno-Użytkowy zip 139045,5 2024.07.09 26

Pobierz wszystkie dokumenty