Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-258/24

"Przygotowanie, realizacja, montaż i post produkcja czterech spotów filmowych (około 4-6 minut każdy), promujących studia na AGH oraz pracę w branżach kluczowych dla rozwoju gospodarki - DE-dzp.272-258/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 258 pdf 109,8 2024.07.09 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
swz 258 docx 150,3 2024.07.09 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia doc 38,5 2024.07.09 24
Wykaz zrealizowanych usług docx 17,1 2024.07.09 24
Wzór formularza oferty docx 27,8 2024.07.09 22
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia docx 23,9 2024.07.09 22
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu docx 22,4 2024.07.09 21
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego docx 19,7 2024.07.09 22
Wzór umowy - usługi (1) docx 37,8 2024.07.09 22
Załącznik nr 2 do wzoru umowy - Przeniesienie praw autorskich (1) docx 33,9 2024.07.09 21
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,4 2024.07.09 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,6 2024.07.17 10
Informacja z otwarcia ofert doc 93,8 2024.07.17 9

Pobierz wszystkie dokumenty