Szczegóły ogłoszenia

FER.271.17.2024

"Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny "

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu 409451-2024-PL pdf 103,1 2024.07.09 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 96,4 2024.07.09 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1) OSP Ołpiny zip 31475,0 2024.07.09 20
2) OSP Żurowa zip 38971,2 2024.07.09 20
3) OSP Swoszowa zip 70537,1 2024.07.09 22
4) OSP Czermna zip 22682,9 2024.07.09 20
5) OSP Szerzyny zip 27,5 2024.07.09 18
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29,4 2024.07.09 20
formularz ofertowy doc 82,0 2024.07.09 19
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2024.07.09 19
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (procedura pełna) doc 30,1 2024.07.09 20
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 22,7 2024.07.09 20
projekt umowy-dostawa docx 52,2 2024.07.09 20
projekt umowy-roboty budowlane docx 73,9 2024.07.09 20
wykaz dostaw docx 44,9 2024.07.09 19
wykaz robót budowlanych docx 44,8 2024.07.09 20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,2 2024.07.09 20

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 18,7 2024.07.10 14

Pobierz wszystkie dokumenty