Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-356/24

"sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową, nadbudową i rozbudową centralnej części budynku S-1 na terenie AGH - DE-dzp.272-356/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 124,1 2024.07.09 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 308,5 2024.07.09 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 43,0 2024.07.09 29
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,5 2024.07.09 30
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,5 2024.07.09 28
Wzór formularza oferty doc 81,0 2024.07.09 32
Wzór umowy_nadzór S1 doc 190,5 2024.07.09 30
Zał. A Weryfikacja_umowy_o_podwykonawstwo doc 74,0 2024.07.09 27
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2024.07.09 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2024.07.17 16
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2024.07.17 19

Pobierz wszystkie dokumenty