Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.10.2024

"Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w msc. Biesiadki, gm. Gnojnik"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 163,5 2024.07.08 34

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 34,3 2024.07.08 30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.07.2024 pdf 36,6 2024.07.22 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 424,7 2024.07.08 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Formularz oferty docx 29,4 2024.07.08 21
2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,2 2024.07.08 22
3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 23,9 2024.07.08 22
4 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 33,5 2024.07.08 21
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 34,6 2024.07.08 22
6 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 31,4 2024.07.08 21
7 Wykaz robót budowlanych docx 20,1 2024.07.08 23
8 Wykaz osób docx 21,1 2024.07.08 21
9 Projekt umowy pdf 438,6 2024.07.08 24
Program Funkcjonalno-Użytkowy zip 59978,7 2024.07.08 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ pdf 179,2 2024.07.22 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie SWZ pdf 178,9 2024.07.22 4

Pobierz wszystkie dokumenty