Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-306/24

"Dokończenie modernizacji systemu audio wideo na Auli Głównej w budynku A-0 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-306/24 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 123,8 2024.07.08 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 276,5 2024.07.08 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2024.07.08 23
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 37,5 2024.07.08 22
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 47,0 2024.07.08 22
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 47,5 2024.07.08 23
Wzor_umowy_A-0_modernizacja AV doc 280,0 2024.07.08 24
Wzór formularza oferty doc 52,5 2024.07.08 23
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2024.07.08 24
Wzór oświadczenia Podwykonawcy_dostawcy (2) doc 44,5 2024.07.08 23
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 39,5 2024.07.08 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,2 2024.07.16 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,6 2024.07.23 4
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2024.07.23 4

Pobierz wszystkie dokumenty