Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-259/24

"wykonywanie bieżących napraw kanalizacji zewnętrznej w części instalacyjnej i drogowej na terenie MS AGH w Krakowie - DE-dzp.272-259/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 123,7 2024.07.05 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 304,5 2024.07.05 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń (1) pdf 162,7 2024.07.05 29
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (1) doc 42,0 2024.07.05 29
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału (1) doc 36,0 2024.07.05 28
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego (1) doc 42,0 2024.07.05 28
Wzór formularza oferty doc 29,9 2024.07.05 27
wzór_umowy-remonty instalacji kanalizacyjnych doc 249,0 2024.07.05 29
Załącznik nr 1 A_przedmiar 2024-remonty instalacji kanalizacyjnych_rbg xlsx 19,8 2024.07.05 28
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby (1) doc 41,0 2024.07.05 26

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ doc 23,7 2024.07.08 22
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 25,3 2024.07.10 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,6 2024.07.22 6
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2024.07.22 7

Pobierz wszystkie dokumenty