Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-290/24

"Dostawa 3 szt. urządzeń przenośnych typu laptop dla WI - DE-dzp.272-290/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 80,7 2024.07.05 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 68,3 2024.07.05 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 65,6 2024.07.05 25
Wzór formularza oferty docx 30,1 2024.07.05 23
Wzór umowy - dostawy docx 46,1 2024.07.05 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request pdf 80,0 2024.07.05 23
espd-request (2) xml 245,6 2024.07.05 24

Pobierz wszystkie dokumenty