Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.35.2024.ŁZ

"Remont schodów zewnętrznych do rektoratu od strony parkingu zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 66,7 2024.07.04 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) docx 82,9 2024.07.04 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pdf 432,2 2024.07.04 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,5 2024.07.04 26
Przedmiar - Schody do rektoratu 15.05.2024 pdf 292,4 2024.07.04 33
RYSUNKI DO OPZ 7z 321,5 2024.07.04 31
SPECYFIKACJA TECHNICZNA pdf 522,7 2024.07.04 25
Wzór oferty na roboty budowlane docx 22,1 2024.07.04 27
Wzór umowy na roboty budowlane doc 180,5 2024.07.04 26

Pobierz wszystkie dokumenty